Edukinera joan

Udaldata - Nabarniz

  • Bizkaiko Udalaren finantza eta ekonomia arloko informazioa erakusten da.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Aurrekontuen likidazioa (Sarrerak) - Nabarniz (2019-2022)

Udal honi dagozkion Sarrerak, Sailkapen Ekonomikoaren arabera, Aintzatetsitako eskubide garbiak fasean eta Diru-bilketa garbia fasean erakusten dira. Metatutako informazioa zeinaren denbora- eremua 2019 eta 2022 bitartekoa da.

Datu-arakatzailea

_id KODEA/CODIGO BISCAYTIK-KODEA/BISCAYTIK-CODIGO ENTITATEA/ENTIDAD EKITALDIA/EJERCICIO DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION AEG.ZUZENEKO ZERGAK/DRN.IMPUESTOS DIRECTOS AEG.ZEHARKAKO ZERGAK/DRN.IMPUESTOS INDIRECTOS AEG.TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/DRN.TASAS Y OTROS INGRESOS AEG.TRANSF. ARRUNTAK/DRN.TRANSF. CORRIENTES AEG.ONDAREKO DIRU-SAR./DRN.INGRESOS PATRIMON. AEG.INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/DRN.ENAJ. INVERS. REALES AEG.KAPITAL TRANSF./DRN.TRANSF. CAPITAL AEG.FINANTZA AKTIBOAK/DRN.ACTIVOS FINANCIEROS AEG.FINANTZA PASIBOAK/DRN.PASIVOS FINANCIEROS DG.ZUZENEKO ZERGAK/RN.IMPUESTOS DIRECTOS DG.ZEHARKAKO ZERGAK/RN.IMPUESTOS INDIRECTOS DG.TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/RN.TASAS Y OTROS INGRESOS DG.TRANSF. ARRUNTAK/RN.TRANSF. CORRIENTES DG.ONDAREKO DIRU-SAR./RN.INGRESOS PATRIMON. DG.INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/RN.ENAJ. INVERS. REALES DG.KAPITAL TRANSF./RN.TRANSF. CAPITAL DG.FINANTZA AKTIBOAK/RN.ACTIVOS FINANCIEROS DG.FINANTZA PASIBOAK/RN.PASIVOS FINANCIEROS
1 ="909" ="909" NABARNIZ 2019 2020-07-15T08:00:01 58.406,55 2.363,33 47.217,33 447.129,76 1.684,39 0,00 140.062,13 0,00 0,00 57.735,56 2.363,33 42.962,75 446.758,37 1.684,39 0,00 96.541,31 0,00 0,00
2 ="909" ="909" NABARNIZ 2019 2020-12-01T08:00:00 58.406,55 2.363,33 47.217,33 447.129,76 1.684,39 0,00 140.062,13 0,00 0,00 57.735,56 2.363,33 42.962,75 446.758,37 1.684,39 0,00 96.541,31 0,00 0,00

2 erakusten dira 2 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Aurrekontuen likidazioa (Sarrerak) - Nabarniz (2019-2022)
Deskribapena
Udal honi dagozkion Sarrerak, Sailkapen Ekonomikoaren arabera, Aintzatetsitako eskubide garbiak fasean eta Diru-bilketa garbia fasean erakusten dira. Metatutako informazioa zeinaren denbora- eremua 2019 eta 2022 bitartekoa da.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2020-07-15
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2020-07-15