Edukinera joan

Udaldata - Ermua

  • Bizkaiko Udalaren finantza eta ekonomia arloko informazioa erakusten da.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Aurrekontuen likidazioa (Gastuak – Sailk. Ekonomikoa) - Ermua (2019-2022)

Udal honi dagozkion Gastuak, Sailkapen Ekonomikoaren arabera, Aintzatetsitako betebehar garbiak fasean eta Ordainketa Likidoak fasean erakusten dira. Metatutako informazioa zeinaren denbora- eremua 2019 eta 2022 bitartekoa da.

Datu-arakatzailea

_id KODEA/CODIGO BISCAYTIK-KODEA/BISCAYTIK-CODIGO ENTITATEA/ENTIDAD EKITALDIA/EJERCICIO DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION ABG.LANGILERIA GASTUAK/ORN.GASTOS PERSONAL ABG.ONDASUN ARRUNTAK ETA ZERBITZUAK/ORN.BIENES CORR. Y SERV. ABG.FINANTZA-GASTUAK/ORN.GASTOS FINANCIEROS ABG.TRANSFER. ARRUNTAK/ORN.TRANSFER. CORRIENTES ABG.KRED. ORO. ETA BESTEL. EZUS./ORN.CRED.GLOBAL Y OTROS IMPR. ABG.INBERTS. ERREALAK/ORN.INVERS. REALES ABG.KAPITAL TRANSF./ORN.TRANSFER. CAPITAL ABG.FINANTZA AKTIBOAK/ORN.ACTIVOS FINANCIEROS ABG.FINANTZA PASIBOAK/ORN.PASIVOS FINANCIEROS OL.LANGILERIA GASTUAK/PL.GASTOS PERSONAL OL.ONDASUN ARRUNTAK ETA ZERBITZUAK/PL.BIENES CORR. Y SERVICIOS OL.FINANTZA-GASTUAK/PL.GASTOS FINANCIEROS OL.TRANSFER. ARRUNTAK/PL.TRANSFER. CORRIENTES OL.KRED. ORO. ETA BESTEL. EZUS./PL.CRED.GLOBAL Y OTROS IMPR. OL.INBERTS. ERREALAK/PL.INVERS. REALES OL.KAPITAL TRANSF./PL.TRANSFER. CAPITAL OL.FINANTZA AKTIBOAK/PL.ACTIVOS FINANCIEROS OL.FINANTZA PASIBOAK/PL.PASIVOS FINANCIEROS
1 ="034" ="034" ERMUA 2019 2020-07-15T08:00:07 6.367.817,38 5.009.156,35 6.951,88 5.066.815,98 0,00 2.007.163,08 0,00 5.409,11 13.471,14 6.179.198,88 4.228.125,72 6.951,88 4.784.206,24 0,00 950.517,08 0,00 5.409,11 13.471,14
2 ="034" ="034" ERMUA 2019 2020-12-01T08:00:10 6.367.817,38 5.009.156,35 6.951,88 5.066.815,98 0,00 2.007.163,08 0,00 5.409,11 13.471,14 6.179.198,88 4.228.125,72 6.951,88 4.784.206,24 0,00 950.517,08 0,00 5.409,11 13.471,14
3 ="034" ="034" ERMUA 2020 2021-07-15T08:00:07 6.699.781,19 4.975.652,46 7.637,77 5.416.923,94 0,00 2.286.613,61 0,00 1.000.002,00 25.637,85 6.450.194,39 4.125.857,45 7.637,77 4.749.253,33 0,00 2.037.201,15 0,00 1.000.002,00 25.637,85
4 ="034" ="034" ERMUA 2020 2021-12-01T08:00:09 6.699.781,19 4.975.652,46 7.637,77 5.416.923,94 0,00 2.286.613,61 0,00 1.000.002,00 25.637,85 6.450.194,39 4.125.857,45 7.637,77 4.749.253,33 0,00 2.037.201,15 0,00 1.000.002,00 25.637,85
5 ="034" ="034" ERMUA 2021 2022-07-15T08:00:08 8.195.188,42 6.550.444,87 13.354,89 4.380.719,61 0,00 1.315.512,41 0,00 0,00 704.079,50 7.977.419,63 5.599.981,83 13.354,89 4.198.145,04 0,00 1.054.894,69 0,00 0,00 704.079,50
6 ="034" ="034" ERMUA 2021 2022-12-01T08:00:08 8.195.188,42 6.550.444,87 13.354,89 4.380.719,61 0,00 1.315.512,41 0,00 0,00 704.079,50 7.977.419,63 5.599.981,83 13.354,89 4.198.145,04 0,00 1.054.894,69 0,00 0,00 704.079,50
7 ="034" ="034" ERMUA 2022 2023-07-15T08:00:23 8.754.974,35 7.514.282,97 19.414,00 4.649.393,22 0,00 2.748.903,00 0,00 5.409,11 102.807,90 8.480.361,59 6.675.844,69 19.414,00 4.387.386,11 0,00 1.092.827,11 0,00 5.409,11 102.807,90
8 ="034" ="034" ERMUA 2022 2023-12-01T08:00:22 8.754.974,35 7.514.282,97 19.414,00 4.649.393,22 0,00 2.748.903,00 0,00 5.409,11 102.807,90 8.480.361,59 6.675.844,69 19.414,00 4.387.386,11 0,00 1.092.827,11 0,00 5.409,11 102.807,90

8 erakusten dira 8 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Aurrekontuen likidazioa (Gastuak – Sailk. Ekonomikoa) - Ermua (2019-2022)
Deskribapena
Udal honi dagozkion Gastuak, Sailkapen Ekonomikoaren arabera, Aintzatetsitako betebehar garbiak fasean eta Ordainketa Likidoak fasean erakusten dira. Metatutako informazioa zeinaren denbora- eremua 2019 eta 2022 bitartekoa da.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2020-07-15
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2023-12-01