Edukinera joan

Udaldata - Ereño

  • Bizkaiko Udalaren finantza eta ekonomia arloko informazioa erakusten da.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Aurrekontuen likidazioa (Sarrerak) - Ereño (2019-2022)

Udal honi dagozkion Sarrerak, Sailkapen Ekonomikoaren arabera, Aintzatetsitako eskubide garbiak fasean eta Diru-bilketa garbia fasean erakusten dira. Metatutako informazioa zeinaren denbora- eremua 2019 eta 2022 bitartekoa da.

Datu-arakatzailea

_id KODEA/CODIGO BISCAYTIK-KODEA/BISCAYTIK-CODIGO ENTITATEA/ENTIDAD EKITALDIA/EJERCICIO DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION AEG.ZUZENEKO ZERGAK/DRN.IMPUESTOS DIRECTOS AEG.ZEHARKAKO ZERGAK/DRN.IMPUESTOS INDIRECTOS AEG.TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/DRN.TASAS Y OTROS INGRESOS AEG.TRANSF. ARRUNTAK/DRN.TRANSF. CORRIENTES AEG.ONDAREKO DIRU-SAR./DRN.INGRESOS PATRIMON. AEG.INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/DRN.ENAJ. INVERS. REALES AEG.KAPITAL TRANSF./DRN.TRANSF. CAPITAL AEG.FINANTZA AKTIBOAK/DRN.ACTIVOS FINANCIEROS AEG.FINANTZA PASIBOAK/DRN.PASIVOS FINANCIEROS DG.ZUZENEKO ZERGAK/RN.IMPUESTOS DIRECTOS DG.ZEHARKAKO ZERGAK/RN.IMPUESTOS INDIRECTOS DG.TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/RN.TASAS Y OTROS INGRESOS DG.TRANSF. ARRUNTAK/RN.TRANSF. CORRIENTES DG.ONDAREKO DIRU-SAR./RN.INGRESOS PATRIMON. DG.INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/RN.ENAJ. INVERS. REALES DG.KAPITAL TRANSF./RN.TRANSF. CAPITAL DG.FINANTZA AKTIBOAK/RN.ACTIVOS FINANCIEROS DG.FINANTZA PASIBOAK/RN.PASIVOS FINANCIEROS
1 ="033" ="033" EREÑO 2019 2020-12-01T08:00:00 46.359,38 12.807,98 40.956,18 428.712,33 -870,77 0,00 140.184,73 0,00 0,00 46.359,38 12.807,98 40.760,88 428.712,33 -870,77 0,00 140.184,73 0,00 0,00
2 ="033" ="033" EREÑO 2020 2021-07-15T08:00:00 52.097,02 16.168,44 31.098,22 377.819,13 7.705,85 0,00 51.780,00 0,00 0,00 52.097,02 16.168,44 30.026,74 377.819,13 7.705,85 0,00 21.780,00 0,00 0,00
3 ="033" ="033" EREÑO 2020 2021-12-01T08:00:01 52.097,02 16.168,44 31.098,22 377.819,13 7.705,85 0,00 51.780,00 0,00 0,00 52.097,02 16.168,44 30.026,74 377.819,13 7.705,85 0,00 21.780,00 0,00 0,00
4 ="033" ="033" EREÑO 2021 2022-07-15T08:00:01 52.769,12 1.605,16 34.067,01 398.726,62 20.024,05 0,00 26.903,14 0,00 0,00 52.769,12 1.605,16 34.067,01 398.726,62 20.024,05 0,00 26.903,14 0,00 0,00
5 ="033" ="033" EREÑO 2021 2022-12-01T08:00:00 52.769,12 1.605,16 34.067,01 398.726,62 20.024,05 0,00 26.903,14 0,00 0,00 52.769,12 1.605,16 34.067,01 398.726,62 20.024,05 0,00 26.903,14 0,00 0,00

5 erakusten dira 5 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Aurrekontuen likidazioa (Sarrerak) - Ereño (2019-2022)
Deskribapena
Udal honi dagozkion Sarrerak, Sailkapen Ekonomikoaren arabera, Aintzatetsitako eskubide garbiak fasean eta Diru-bilketa garbia fasean erakusten dira. Metatutako informazioa zeinaren denbora- eremua 2019 eta 2022 bitartekoa da.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2020-12-01
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2022-12-01