Edukinera joan

Udaldata - Derio

  • Bizkaiko Udalaren finantza eta ekonomia arloko informazioa erakusten da.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Aurrekontuen likidazioa (Sarrerak) - Derio 2018

Udal honi dagozkion Sarrerak, Sailkapen Ekonomikoaren arabera, Aintzatetsitako eskubide garbiak fasean eta Diru-bilketa garbia fasean erakusten dira. Metatutako informazioa zeinaren denbora- eremua 2018 da.

Datu-arakatzailea

_id KODEA/CODIGO BISCAYTIK-KODEA/BISCAYTIK-CODIGO ENTITATEA/ENTIDAD EKITALDIA/EJERCICIO DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION AEG.ZUZENEKO ZERGAK/DRN.IMPUESTOS DIRECTOS AEG.ZEHARKAKO ZERGAK/DRN.IMPUESTOS INDIRECTOS AEG.TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/DRN.TASAS Y OTROS INGRESOS AEG.TRANSF. ARRUNTAK/DRN.TRANSF. CORRIENTES AEG.ONDAREKO DIRU-SAR./DRN.INGRESOS PATRIMON. AEG.INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/DRN.ENAJ. INVERS. REALES AEG.KAPITAL TRANSF./DRN.TRANSF. CAPITAL AEG.FINANTZA AKTIBOAK/DRN.ACTIVOS FINANCIEROS AEG.FINANTZA PASIBOAK/DRN.PASIVOS FINANCIEROS DG.ZUZENEKO ZERGAK/RN.IMPUESTOS DIRECTOS DG.ZEHARKAKO ZERGAK/RN.IMPUESTOS INDIRECTOS DG.TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/RN.TASAS Y OTROS INGRESOS DG.TRANSF. ARRUNTAK/RN.TRANSF. CORRIENTES DG.ONDAREKO DIRU-SAR./RN.INGRESOS PATRIMON. DG.INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/RN.ENAJ. INVERS. REALES DG.KAPITAL TRANSF./RN.TRANSF. CAPITAL DG.FINANTZA AKTIBOAK/RN.ACTIVOS FINANCIEROS DG.FINANTZA PASIBOAK/RN.PASIVOS FINANCIEROS
1 ="901" ="" DERIO 2018 2019-07-29T10:48:32 2.678.808,10 745.985,36 1.248.946,41 4.002.149,40 53.712,83 629.150,46 73.166,35 1.658,79 0,00 2.540.525,62 571.214,21 1.182.688,15 4.002.149,40 40.910,37 535.247,08 73.166,35 1.658,79 0,00
2 ="901" ="901" DERIO 2018 2019-09-05T12:55:07 2.678.808,10 745.985,36 1.248.946,41 4.002.149,40 53.712,83 629.150,46 73.166,35 1.658,79 0,00 2.540.525,62 571.214,21 1.182.688,15 4.002.149,40 40.910,37 535.247,08 73.166,35 1.658,79 0,00
3 ="901" ="901" DERIO 2018 2019-12-01T08:00:01 2.678.808,10 745.985,36 1.248.946,41 4.002.149,40 53.712,83 629.150,46 73.166,35 1.658,79 0,00 2.540.525,62 571.214,21 1.182.688,15 4.002.149,40 40.910,37 535.247,08 73.166,35 1.658,79 0,00

3 erakusten dira 3 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Aurrekontuen likidazioa (Sarrerak) - Derio 2018
Deskribapena
Udal honi dagozkion Sarrerak, Sailkapen Ekonomikoaren arabera, Aintzatetsitako eskubide garbiak fasean eta Diru-bilketa garbia fasean erakusten dira. Metatutako informazioa zeinaren denbora- eremua 2018 da.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2019-07-29
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2019-07-29