Edukinera joan

Udaldata - Arrigorriaga

  • Bizkaiko Udalaren finantza eta ekonomia arloko informazioa erakusten da.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Aurrekontuen likidazioa (Gastuak – Sailk. Ekonomikoa) - Arrigorriaga 2018

Udal honi dagozkion Gastuak, Sailkapen Ekonomikoaren arabera, Aintzatetsitako betebehar garbiak fasean eta Ordainketa Likidoak fasean erakusten dira. Metatutako informazioa zeinaren denbora- eremua 2018 da.

Datu-arakatzailea

_id KODEA/CODIGO BISCAYTIK-KODEA/BISCAYTIK-CODIGO ENTITATEA/ENTIDAD EKITALDIA/EJERCICIO DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION ABG.LANGILERIA GASTUAK/ORN.GASTOS PERSONAL ABG.ONDASUN ARRUNTAK ETA ZERBITZUAK/ORN.BIENES CORR. Y SERV. ABG.FINANTZA-GASTUAK/ORN.GASTOS FINANCIEROS ABG.TRANSFER. ARRUNTAK/ORN.TRANSFER. CORRIENTES ABG.KRED. ORO. ETA BESTEL. EZUS./ORN.CRED.GLOBAL Y OTROS IMPR. ABG.INBERTS. ERREALAK/ORN.INVERS. REALES ABG.KAPITAL TRANSF./ORN.TRANSFER. CAPITAL ABG.FINANTZA AKTIBOAK/ORN.ACTIVOS FINANCIEROS ABG.FINANTZA PASIBOAK/ORN.PASIVOS FINANCIEROS OL.LANGILERIA GASTUAK/PL.GASTOS PERSONAL OL.ONDASUN ARRUNTAK ETA ZERBITZUAK/PL.BIENES CORR. Y SERVICIOS OL.FINANTZA-GASTUAK/PL.GASTOS FINANCIEROS OL.TRANSFER. ARRUNTAK/PL.TRANSFER. CORRIENTES OL.KRED. ORO. ETA BESTEL. EZUS./PL.CRED.GLOBAL Y OTROS IMPR. OL.INBERTS. ERREALAK/PL.INVERS. REALES OL.KAPITAL TRANSF./PL.TRANSFER. CAPITAL OL.FINANTZA AKTIBOAK/PL.ACTIVOS FINANCIEROS OL.FINANTZA PASIBOAK/PL.PASIVOS FINANCIEROS
1 ="011" ="" ARRIGORRIAGA 2018 2019-07-29T10:48:39 4.191.756,43 5.850.005,30 11.676,47 1.256.446,58 0,00 972.253,87 0,00 0,00 378.657,10 4.110.626,34 5.200.873,70 11.676,47 1.233.373,08 0,00 644.329,56 0,00 0,00 378.657,10
2 ="011" ="011" ARRIGORRIAGA 2018 2019-09-05T12:55:14 4.191.756,43 5.850.005,30 11.676,47 1.256.446,58 0,00 972.253,87 0,00 0,00 378.657,10 4.110.626,34 5.200.873,70 11.676,47 1.233.373,08 0,00 644.329,56 0,00 0,00 378.657,10
3 ="011" ="011" ARRIGORRIAGA 2018 2019-12-01T08:00:08 4.191.756,43 5.850.005,30 11.676,47 1.256.446,58 0,00 972.253,87 0,00 0,00 378.657,10 4.110.626,34 5.200.873,70 11.676,47 1.233.373,08 0,00 644.329,56 0,00 0,00 378.657,10

3 erakusten dira 3 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Aurrekontuen likidazioa (Gastuak – Sailk. Ekonomikoa) - Arrigorriaga 2018
Deskribapena
Udal honi dagozkion Gastuak, Sailkapen Ekonomikoaren arabera, Aintzatetsitako betebehar garbiak fasean eta Ordainketa Likidoak fasean erakusten dira. Metatutako informazioa zeinaren denbora- eremua 2018 da.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2019-07-29
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2019-07-29