Edukinera joan

Pertsonal funtzionarioarentzako lanpostuen zerrenda

  • Pertsonal funtzionarioarentzako erreserbatuta dauden lanpostuen zerrenda.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Pertsonal funtzionarioarentzako (erreserbatuta dauden) lanpostuen zerrenda (Plazak) (2023-2026)

Pertsonal funtzionarioarentzako (erreserbatuta dauden) lanpostuen zerrenda (Plazak). Metatutako informazioa zeinaren denbora- eremua 2023 eta 2026 bitartekoa da.

Datu-arakatzailea

_id ERAKUNDEA_EU/ENTIDAD_EU ERAKUNDEA_CAS/ENTIDAD_CAS DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION PLAZA/PLAZA KATEGORIA/CATEGORIA KATEGORIAREN DESKRIPZIOA_EU/DESCRIPCION CATEGORIA_EU KATEGORIAREN DESKRIPZIOA_CAS/DESCRIPCION CATEGORIA_CAS
1 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1002 135 LEGELARI-AHOLKULARIA LETRADO/A ASESOR/A
2 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1002 169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL
3 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1076 116 EKONOMIALARIA ECONOMISTA
4 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1076 125 INDUSTRI INGENIARIA INGENIERO/A INDUSTRIAL
5 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1076 135 LEGELARI-AHOLKULARIA LETRADO/A ASESOR/A
6 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1076 160 ANTOLAKETAKO TEKNIKARIA TECNICO/A DE ORGANIZACION
7 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1076 169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL
8 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1039 116 EKONOMIALARIA ECONOMISTA
9 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1066 116 EKONOMIALARIA ECONOMISTA
10 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1066 125 INDUSTRI INGENIARIA INGENIERO/A INDUSTRIAL
11 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1066 160 ANTOLAKETAKO TEKNIKARIA TECNICO/A DE ORGANIZACION
12 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1066 169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL
13 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1010 140 ENPRESAKO MEDIKUA MEDICO/A EMPRESA
14 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1001 116 EKONOMIALARIA ECONOMISTA
15 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1001 135 LEGELARI-AHOLKULARIA LETRADO/A ASESOR/A
16 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1001 169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL
17 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1201 190 HIZKUNTZ NORMALIZAZIOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA TECNICO/A SUPERIOR NORMALIZACION LINGUISTICA
18 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1176 123 MENDI-INGENIARIA INGENIERO/A DE MONTES
19 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1176 179 INGURUMENEKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA TECNICO/A SUPERIOR MEDIOAMBIENTAL
20 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1022 127 FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS
21 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1069 116 EKONOMIALARIA ECONOMISTA
22 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1069 169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL
23 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1069 214 KUDEAKETA-KIDEGOA CUERPO DE GESTION
24 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1069 233 LIKIDATZAILEA LIQUIDADOR/A
25 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1069 250 ADMINISTRAZIO ETA FINANTZEN KUDEAKETAKO TEKNIKARI ERTAINA TEC. MEDIO/A GESTION ADVA.FINANCIERA
26 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1069 259 KUDEAKETAKO TEKNIKARI ERTAINAK TECNICOS/AS MEDIOS/AS DE GESTION
27 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1019 123 MENDI-INGENIARIA INGENIERO/A DE MONTES
28 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1208 105 AGIRIZAINA ARCHIVERO/A
29 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1208 159 ARTXIBATEGIKO TEKNIKARIA TECNICO/A DE ARCHIVO
30 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1208 193 AGIRITEGI, LIBURUT.ETA DOKUMENTAZIOKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA TECNICO/A SUPERIOR DE ARCHIV.,BIBLIOT.Y DOCUMENTACIN
31 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1070 116 EKONOMIALARIA ECONOMISTA
32 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1070 169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL
33 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1111 116 EKONOMIALARIA ECONOMISTA
34 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1111 135 LEGELARI-AHOLKULARIA LETRADO/A ASESOR/A
35 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1111 169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL
36 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1111 201 ZERGA-BILTZAILEAREN ONDOKOA ADJUNTO/A RECAUDADOR
37 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1111 204 AGENTE BETEARAZLEA AGENTE EJECUTIVO
38 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1111 214 KUDEAKETA-KIDEGOA CUERPO DE GESTION
39 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1111 233 LIKIDATZAILEA LIQUIDADOR/A
40 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1111 246 ZERGEN IKUSKATZAILEORDEA SUBINSPECTOR/A DE TRIBUTOS
41 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1111 250 ADMINISTRAZIO ETA FINANTZEN KUDEAKETAKO TEKNIKARI ERTAINA TEC. MEDIO/A GESTION ADVA.FINANCIERA
42 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1111 259 KUDEAKETAKO TEKNIKARI ERTAINAK TECNICOS/AS MEDIOS/AS DE GESTION
43 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1093 116 EKONOMIALARIA ECONOMISTA
44 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1093 125 INDUSTRI INGENIARIA INGENIERO/A INDUSTRIAL
45 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1093 160 ANTOLAKETAKO TEKNIKARIA TECNICO/A DE ORGANIZACION
46 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1093 169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL
47 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1063 116 EKONOMIALARIA ECONOMISTA
48 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1063 125 INDUSTRI INGENIARIA INGENIERO/A INDUSTRIAL
49 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1025 144 SU ITZALTZE ZERBITZUKO OFIZIALA OFICIAL/A SERVICIO EXTINCION INCENDIOS
50 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1162 116 EKONOMIALARIA ECONOMISTA
51 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1162 135 LEGELARI-AHOLKULARIA LETRADO/A ASESOR/A
52 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1162 169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL
53 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1162 204 AGENTE BETEARAZLEA AGENTE EJECUTIVO
54 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1162 214 KUDEAKETA-KIDEGOA CUERPO DE GESTION
55 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1162 233 LIKIDATZAILEA LIQUIDADOR/A
56 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1162 246 ZERGEN IKUSKATZAILEORDEA SUBINSPECTOR/A DE TRIBUTOS
57 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1162 250 ADMINISTRAZIO ETA FINANTZEN KUDEAKETAKO TEKNIKARI ERTAINA TEC. MEDIO/A GESTION ADVA.FINANCIERA
58 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1162 259 KUDEAKETAKO TEKNIKARI ERTAINAK TECNICOS/AS MEDIOS/AS DE GESTION
59 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1013 173 ALBAITARIA VETERINARIO/A
60 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1023 150 PSIKOLOGOA PSICOLOGO/A
61 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1171 116 EKONOMIALARIA ECONOMISTA
62 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1171 135 LEGELARI-AHOLKULARIA LETRADO/A ASESOR/A
63 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1171 139 MEDIKUA MEDICO/A
64 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1171 141 MEDIKU SUSPERTZAILEA MEDICO/A REHABILITADOR
65 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1171 145 PEDAGOGOA PEDAGOGO/A
66 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1171 150 PSIKOLOGOA PSICOLOGO/A
67 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1171 156 SOZIOLOGOA SOCIOLOGO/A
68 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1171 169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL
69 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1217 116 EKONOMIALARIA ECONOMISTA
70 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1217 135 LEGELARI-AHOLKULARIA LETRADO/A ASESOR/A
71 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1217 169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL
72 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1217 209 GIZARTE LAGUNTZAILEA ASISTENTE/A SOCIAL
73 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1217 233 LIKIDATZAILEA LIQUIDADOR/A
74 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1217 250 ADMINISTRAZIO ETA FINANTZEN KUDEAKETAKO TEKNIKARI ERTAINA TEC. MEDIO/A GESTION ADVA.FINANCIERA
75 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1217 272 GIZARTE LANGILEA TRABAJADOR/A SOCIAL
76 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1172 139 MEDIKUA MEDICO/A
77 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1172 141 MEDIKU SUSPERTZAILEA MEDICO/A REHABILITADOR
78 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1172 150 PSIKOLOGOA PSICOLOGO/A
79 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1204 139 MEDIKUA MEDICO/A
80 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1204 141 MEDIKU SUSPERTZAILEA MEDICO/A REHABILITADOR
81 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1204 150 PSIKOLOGOA PSICOLOGO/A
82 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1204 209 GIZARTE LAGUNTZAILEA ASISTENTE/A SOCIAL
83 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1204 272 GIZARTE LANGILEA TRABAJADOR/A SOCIAL
84 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1195 116 EKONOMIALARIA ECONOMISTA
85 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1195 125 INDUSTRI INGENIARIA INGENIERO/A INDUSTRIAL
86 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1195 160 ANTOLAKETAKO TEKNIKARIA TECNICO/A DE ORGANIZACION
87 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1195 169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL
88 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1195 214 KUDEAKETA-KIDEGOA CUERPO DE GESTION
89 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1195 229 INDUSTRIAKO INGENIARI TEKNIKOA INGENIERO/A TECNICO/A INDUSTRIAL
90 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1195 233 LIKIDATZAILEA LIQUIDADOR/A
91 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1195 239 INDUSTRIAKO PERITUA PERITO/A INDUSTRIAL
92 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1195 250 ADMINISTRAZIO ETA FINANTZEN KUDEAKETAKO TEKNIKARI ERTAINA TEC. MEDIO/A GESTION ADVA.FINANCIERA
93 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1195 259 KUDEAKETAKO TEKNIKARI ERTAINAK TECNICOS/AS MEDIOS/AS DE GESTION
94 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1060 116 EKONOMIALARIA ECONOMISTA
95 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1060 127 FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS
96 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1060 135 LEGELARI-AHOLKULARIA LETRADO/A ASESOR/A
97 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1060 169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL
98 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1100 122 BIDEETAKO INGENIARIA INGENIERO/A DE CAMINOS
99 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1100 125 INDUSTRI INGENIARIA INGENIERO/A INDUSTRIAL
100 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 1107 116 EKONOMIALARIA ECONOMISTA

100 erakusten dira 981 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Pertsonal funtzionarioarentzako (erreserbatuta dauden) lanpostuen zerrenda (Plazak) (2023-2026)
Deskribapena
Pertsonal funtzionarioarentzako (erreserbatuta dauden) lanpostuen zerrenda (Plazak). Metatutako informazioa zeinaren denbora- eremua 2023 eta 2026 bitartekoa da.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2023-01-16
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2023-01-16