Edukinera joan

Pertsonal funtzionarioarentzako lanpostuen zerrenda

  • Pertsonal funtzionarioarentzako erreserbatuta dauden lanpostuen zerrenda.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Pertsonal funtzionarioarentzako (erreserbatuta dauden) lanpostuen zerrenda (Plazak) 2018/04/16

Pertsonal funtzionarioarentzako (erreserbatuta dauden) lanpostuen zerrenda (Plazak) 2018/04/16

Datu-arakatzailea

_id ERAKUNDEA_EU/ENTIDAD_EU ERAKUNDEA_CAS/ENTIDAD_CAS DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION PLAZA/PLAZA KATEGORIA/CATEGORIA KATEGORIAREN DESKRIPZIOA_EU/DESCRIPCION CATEGORIA_EU KATEGORIAREN DESKRIPZIOA_CAS/DESCRIPCION CATEGORIA_CAS
1 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1002 135 LEGELARI-AHOLKULARIA LETRADO/A ASESOR/A
2 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1002 169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL
3 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1018 116 EKONOMIALARIA ECONOMISTA
4 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1018 135 LEGELARI-AHOLKULARIA LETRADO/A ASESOR/A
5 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1018 160 ANTOLAKETAKO TEKNIKARIA TECNICO/A DE ORGANIZACION
6 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1018 169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL
7 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1142 145 PEDAGOGOA PEDAGOGO/A
8 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1142 150 PSIKOLOGOA PSICOLOGO/A
9 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1142 209 GIZARTE LAGUNTZAILEA ASISTENTE/A SOCIAL
10 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1142 272 GIZARTE LANGILEA TRABAJADOR/A SOCIAL
11 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1039 116 EKONOMIALARIA ECONOMISTA
12 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1066 116 EKONOMIALARIA ECONOMISTA
13 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1066 125 INDUSTRI INGENIARIA INGENIERO/A INDUSTRIAL
14 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1066 160 ANTOLAKETAKO TEKNIKARIA TECNICO/A DE ORGANIZACION
15 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1066 169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL
16 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1010 140 ENPRESAKO MEDIKUA MEDICO/A EMPRESA
17 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1001 116 EKONOMIALARIA ECONOMISTA
18 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1001 135 LEGELARI-AHOLKULARIA LETRADO/A ASESOR/A
19 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1001 169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL
20 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1201 190 HIZKUNTZ NORMALIZAZIOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA TECNICO/A SUPERIOR NORMALIZACION LINGUISTICA
21 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1176 123 MENDI-INGENIARIA INGENIERO/A DE MONTES
22 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1176 179 INGURUMENEKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA TECNICO/A SUPERIOR MEDIOAMBIENTAL
23 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1022 127 FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS
24 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1069 116 EKONOMIALARIA ECONOMISTA
25 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1069 169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL
26 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1069 214 KUDEAKETA-KIDEGOA CUERPO DE GESTION
27 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1069 233 LIKIDATZAILEA LIQUIDADOR/A
28 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1069 250 ADMINISTRAZIO ETA FINANTZEN KUDEAKETAKO TEKNIKARI ERTAINA TEC. MEDIO/A GESTION ADVA.FINANCIERA
29 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1069 259 KUDEAKETAKO TEKNIKARI ERTAINAK TECNICOS/AS MEDIOS/AS DE GESTION
30 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1019 123 MENDI-INGENIARIA INGENIERO/A DE MONTES
31 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1032 105 AGIRIZAINA ARCHIVERO/A
32 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1032 159 ARTXIBATEGIKO TEKNIKARIA TECNICO/A DE ARCHIVO
33 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1070 116 EKONOMIALARIA ECONOMISTA
34 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1070 169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL
35 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1111 116 EKONOMIALARIA ECONOMISTA
36 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1111 135 LEGELARI-AHOLKULARIA LETRADO/A ASESOR/A
37 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1111 169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL
38 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1111 201 ZERGA-BILTZAILEAREN ONDOKOA ADJUNTO/A RECAUDADOR
39 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1111 204 AGENTE BETEARAZLEA AGENTE EJECUTIVO
40 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1111 214 KUDEAKETA-KIDEGOA CUERPO DE GESTION
41 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1111 233 LIKIDATZAILEA LIQUIDADOR/A
42 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1111 246 ZERGEN IKUSKATZAILEORDEA SUBINSPECTOR/A DE TRIBUTOS
43 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1111 250 ADMINISTRAZIO ETA FINANTZEN KUDEAKETAKO TEKNIKARI ERTAINA TEC. MEDIO/A GESTION ADVA.FINANCIERA
44 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1111 259 KUDEAKETAKO TEKNIKARI ERTAINAK TECNICOS/AS MEDIOS/AS DE GESTION
45 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1093 116 EKONOMIALARIA ECONOMISTA
46 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1093 125 INDUSTRI INGENIARIA INGENIERO/A INDUSTRIAL
47 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1093 160 ANTOLAKETAKO TEKNIKARIA TECNICO/A DE ORGANIZACION
48 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1093 169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL
49 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1063 116 EKONOMIALARIA ECONOMISTA
50 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1063 125 INDUSTRI INGENIARIA INGENIERO/A INDUSTRIAL
51 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1025 144 SU ITZALTZE ZERBITZUKO OFIZIALA OFICIAL/A SERVICIO EXTINCION INCENDIOS
52 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1162 116 EKONOMIALARIA ECONOMISTA
53 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1162 135 LEGELARI-AHOLKULARIA LETRADO/A ASESOR/A
54 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1162 169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL
55 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1162 204 AGENTE BETEARAZLEA AGENTE EJECUTIVO
56 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1162 214 KUDEAKETA-KIDEGOA CUERPO DE GESTION
57 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1162 233 LIKIDATZAILEA LIQUIDADOR/A
58 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1162 246 ZERGEN IKUSKATZAILEORDEA SUBINSPECTOR/A DE TRIBUTOS
59 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1162 250 ADMINISTRAZIO ETA FINANTZEN KUDEAKETAKO TEKNIKARI ERTAINA TEC. MEDIO/A GESTION ADVA.FINANCIERA
60 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1162 259 KUDEAKETAKO TEKNIKARI ERTAINAK TECNICOS/AS MEDIOS/AS DE GESTION
61 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1013 173 ALBAITARIA VETERINARIO/A
62 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1155 151 KIMIKOA QUIMICO/A
63 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1155 173 ALBAITARIA VETERINARIO/A
64 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1023 150 PSIKOLOGOA PSICOLOGO/A
65 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1171 116 EKONOMIALARIA ECONOMISTA
66 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1171 135 LEGELARI-AHOLKULARIA LETRADO/A ASESOR/A
67 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1171 139 MEDIKUA MEDICO/A
68 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1171 141 MEDIKU SUSPERTZAILEA MEDICO/A REHABILITADOR
69 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1171 145 PEDAGOGOA PEDAGOGO/A
70 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1171 150 PSIKOLOGOA PSICOLOGO/A
71 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1171 156 SOZIOLOGOA SOCIOLOGO/A
72 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1171 169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL
73 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1172 139 MEDIKUA MEDICO/A
74 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1172 141 MEDIKU SUSPERTZAILEA MEDICO/A REHABILITADOR
75 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1172 150 PSIKOLOGOA PSICOLOGO/A
76 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1173 139 MEDIKUA MEDICO/A
77 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1173 141 MEDIKU SUSPERTZAILEA MEDICO/A REHABILITADOR
78 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1173 150 PSIKOLOGOA PSICOLOGO/A
79 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1173 209 GIZARTE LAGUNTZAILEA ASISTENTE/A SOCIAL
80 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1173 219 KINATZAILEA ESTIMULADOR/A
81 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1173 235 LOGOPEDA LOGOPEDA
82 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1173 237 ZEREGINETAKO MONITOREA MONITOR/A OCUPACIONAL
83 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1173 243 PSIKOMOTRIZIGILEA PSICOMOTRICISTA
84 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1173 272 GIZARTE LANGILEA TRABAJADOR/A SOCIAL
85 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1195 116 EKONOMIALARIA ECONOMISTA
86 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1195 125 INDUSTRI INGENIARIA INGENIERO/A INDUSTRIAL
87 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1195 160 ANTOLAKETAKO TEKNIKARIA TECNICO/A DE ORGANIZACION
88 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1195 169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL
89 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1195 214 KUDEAKETA-KIDEGOA CUERPO DE GESTION
90 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1195 229 INDUSTRIAKO INGENIARI TEKNIKOA INGENIERO/A TECNICO/A INDUSTRIAL
91 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1195 233 LIKIDATZAILEA LIQUIDADOR/A
92 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1195 239 INDUSTRIAKO PERITUA PERITO/A INDUSTRIAL
93 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1195 250 ADMINISTRAZIO ETA FINANTZEN KUDEAKETAKO TEKNIKARI ERTAINA TEC. MEDIO/A GESTION ADVA.FINANCIERA
94 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1195 259 KUDEAKETAKO TEKNIKARI ERTAINAK TECNICOS/AS MEDIOS/AS DE GESTION
95 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1060 116 EKONOMIALARIA ECONOMISTA
96 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1060 127 FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS
97 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1060 135 LEGELARI-AHOLKULARIA LETRADO/A ASESOR/A
98 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1060 169 ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL
99 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1100 122 BIDEETAKO INGENIARIA INGENIERO/A DE CAMINOS
100 BFA DFB 2018-04-16T01:00:13 1100 125 INDUSTRI INGENIARIA INGENIERO/A INDUSTRIAL

100 erakusten dira 1019 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Pertsonal funtzionarioarentzako (erreserbatuta dauden) lanpostuen zerrenda (Plazak) 2018/04/16
Deskribapena
Pertsonal funtzionarioarentzako (erreserbatuta dauden) lanpostuen zerrenda (Plazak) 2018/04/16
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2018-04-16
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2018-04-16