Edukinera joan

Pertsonal funtzionarioarentzako lanpostuen zerrenda

  • Pertsonal funtzionarioarentzako erreserbatuta dauden lanpostuen zerrenda.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Pertsonal funtzionarioarentzako (erreserbatuta dauden) lanpostuen zerrenda (2023-2026)

Pertsonal funtzionarioarentzako erreserbatuta dauden lanpostuen zerrenda. Metatutako informazioa zeinaren denbora- eremua 2023 eta 2026 bitartekoa da.

Datu-arakatzailea

_id ERAKUNDEA_EU/ENTIDAD_EU ERAKUNDEA_CAS/ENTIDAD_CAS DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION SAILA/DEPARTAMENTO SAILAREN DESKRIPZIOA_EU/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_EU SAILAREN DESKRIPZIOA_CAS/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_CAS LANPOSTUA/PUESTO DE TRABAJO LANPOSTUAREN DESKRIPZIOA_EU/DESCRIPCION PUESTO DE TRABAJO_EU LANPOSTUAREN DESKRIPZIOA_CAS/DESCRIPCION PUESTO DE TRABAJO_CAS LANPOSTU-MOTA/TIPO DE PUESTO HORNITZEKO SISTEMA/SISTEMA DE PROVISION DESTINOAGATIKO OSAGARRIAREN MAILA/NIVEL COMPLEMENTO DE DESTINO OSAGARRI BEREZIA/COMPLEMENTO ESPECIFICO (IMPORTE_ESPECIFICO) ADMINISTRAZIOA/ADMINISTRACION SARBIDEKO TALDEA/AZPITALDEA/GRUPO/SUBGRUPO ACCESO ESKALA/ESCALA 1. AZPIESKALA/SUBESCALA 1 2. AZPIESKALA/SUBESCALA 2 3. AZPIESKALA/SUBESCALA 3 PLAZA/PLAZA TITULAZIO_EU/TITULACION_EU TITULAZIOA_CAS/TITULACION_CAS ESPERENTZIA/EXPERIENCIA DEDIKAZIO MURRIZTUA/DEDICACION REDUCIDA DEDIKAZIO BEREZIA/DEDICACION ESPECIAL BATERAEZINTASUNA/INCOMPATIBILIDAD PRESTASUNA/DISPONIBILIDAD TXANDAKAKOTASUNA/TURNICIDAD TOXIKO,NEKAGARRIA EDO ARRISKUTSUA/TOXICO, PENOSO O PELIGROSO GAUEKOTASUNA EDO/ETA JAIEGUNA/NOCTURNIDAD Y/O FESTIVIDAD OHARRAK_EU/OBSERVACIONES_EU OHARRAK_CAS/OBSERVACIONES_CAS LANPOSTUA ZENBAKITUTA/PUESTO DE TRABAJO NUMERADO ORGANIKOA/ORGANICO ORGANIKO DESKRIPZIOA_EU/DESCRIPCION ORGANICO_EU ORGANIKO DESKRIPZIOA_CAS/DESCRIPCION ORGANICO_CAS LANTOKIA_EU/CENTRO DE TRABAJO_EU LANTOKIA_CAS/CENTRO DE TRABAJO_CAS HIZKUNTZ ESKAKIZUNA/PERFIL LINGUISTICO DERRIGORREKO DATA/FECHA PRECEPTIVIDAD longitude latitude
1 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1004 LEGE AHOLKULARITZA OROKORREKO LEGELARIA LETRADO/A ASESORÍA JURÍDICA GENERAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1002 LIZENTZIATUA ZUZENBIDEAN LICENCIADO/A EN DERECHO 4 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO MEREZIMENDU BEREZIAK DITUEN LEHIAKETA CONCURSO CON MERITOS ESPECIFICOS 2 ="07101 " LEGE AHOLKULARITZARAKO ZERBITZUA SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 3 H.E./P.L.3 2013-12-31/31-12-2013 505508,78 4789925,88
2 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1004 LEGE AHOLKULARITZA OROKORREKO LEGELARIA LETRADO/A ASESORÍA JURÍDICA GENERAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1002 LIZENTZIATUA ZUZENBIDEAN LICENCIADO/A EN DERECHO 4 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO MEREZIMENDU BEREZIAK DITUEN LEHIAKETA CONCURSO CON MERITOS ESPECIFICOS 3 ="07101 " LEGE AHOLKULARITZARAKO ZERBITZUA SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 3 H.E./P.L.3 505508,78 4789925,88
3 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1004 LEGE AHOLKULARITZA OROKORREKO LEGELARIA LETRADO/A ASESORÍA JURÍDICA GENERAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1002 LIZENTZIATUA ZUZENBIDEAN LICENCIADO/A EN DERECHO 4 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO MEREZIMENDU BEREZIAK DITUEN LEHIAKETA CONCURSO CON MERITOS ESPECIFICOS 4 ="07101 " LEGE AHOLKULARITZARAKO ZERBITZUA SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 3 H.E./P.L.3 2017-12-31/31-12-2017 505508,78 4789925,88
4 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1004 LEGE AHOLKULARITZA OROKORREKO LEGELARIA LETRADO/A ASESORÍA JURÍDICA GENERAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1002 LIZENTZIATUA ZUZENBIDEAN LICENCIADO/A EN DERECHO 4 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO MEREZIMENDU BEREZIAK DITUEN LEHIAKETA CONCURSO CON MERITOS ESPECIFICOS 5 ="07101 " LEGE AHOLKULARITZARAKO ZERBITZUA SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 3 H.E./P.L.3 2016-12-31/31-12-2016 505508,78 4789925,88
5 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1004 LEGE AHOLKULARITZA OROKORREKO LEGELARIA LETRADO/A ASESORÍA JURÍDICA GENERAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1002 LIZENTZIATUA ZUZENBIDEAN LICENCIADO/A EN DERECHO 4 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO MEREZIMENDU BEREZIAK DITUEN LEHIAKETA CONCURSO CON MERITOS ESPECIFICOS 6 ="07101 " LEGE AHOLKULARITZARAKO ZERBITZUA SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 3 H.E./P.L.3 2017-12-31/31-12-2017 505508,78 4789925,88
6 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1004 LEGE AHOLKULARITZA OROKORREKO LEGELARIA LETRADO/A ASESORÍA JURÍDICA GENERAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1002 LIZENTZIATUA ZUZENBIDEAN LICENCIADO/A EN DERECHO 4 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO MEREZIMENDU BEREZIAK DITUEN LEHIAKETA CONCURSO CON MERITOS ESPECIFICOS 7 ="07101 " LEGE AHOLKULARITZARAKO ZERBITZUA SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 3 H.E./P.L.3 2016-12-31/31-12-2016 505508,78 4789925,88
7 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1004 LEGE AHOLKULARITZA OROKORREKO LEGELARIA LETRADO/A ASESORÍA JURÍDICA GENERAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1002 LIZENTZIATUA ZUZENBIDEAN LICENCIADO/A EN DERECHO 4 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO MEREZIMENDU BEREZIAK DITUEN LEHIAKETA CONCURSO CON MERITOS ESPECIFICOS 8 ="07101 " LEGE AHOLKULARITZARAKO ZERBITZUA SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 3 H.E./P.L.3 2013-12-31/31-12-2013 505508,78 4789925,88
8 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1004 LEGE AHOLKULARITZA OROKORREKO LEGELARIA LETRADO/A ASESORÍA JURÍDICA GENERAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1002 LIZENTZIATUA ZUZENBIDEAN LICENCIADO/A EN DERECHO 4 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO MEREZIMENDU BEREZIAK DITUEN LEHIAKETA CONCURSO CON MERITOS ESPECIFICOS 9 ="07101 " LEGE AHOLKULARITZARAKO ZERBITZUA SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 3 H.E./P.L.3 2013-12-31/31-12-2013 505508,78 4789925,88
9 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1004 LEGE AHOLKULARITZA OROKORREKO LEGELARIA LETRADO/A ASESORÍA JURÍDICA GENERAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1002 LIZENTZIATUA ZUZENBIDEAN LICENCIADO/A EN DERECHO 4 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO MEREZIMENDU BEREZIAK DITUEN LEHIAKETA CONCURSO CON MERITOS ESPECIFICOS 10 ="07101 " LEGE AHOLKULARITZARAKO ZERBITZUA SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 3 H.E./P.L.3 2013-12-31/31-12-2013 505508,78 4789925,88
10 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1004 LEGE AHOLKULARITZA OROKORREKO LEGELARIA LETRADO/A ASESORÍA JURÍDICA GENERAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1002 LIZENTZIATUA ZUZENBIDEAN LICENCIADO/A EN DERECHO 4 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO MEREZIMENDU BEREZIAK DITUEN LEHIAKETA CONCURSO CON MERITOS ESPECIFICOS 11 ="07101 " LEGE AHOLKULARITZARAKO ZERBITZUA SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 3 H.E./P.L.3 505508,78 4789925,88
11 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1004 LEGE AHOLKULARITZA OROKORREKO LEGELARIA LETRADO/A ASESORÍA JURÍDICA GENERAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1002 LIZENTZIATUA ZUZENBIDEAN LICENCIADO/A EN DERECHO 4 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO MEREZIMENDU BEREZIAK DITUEN LEHIAKETA CONCURSO CON MERITOS ESPECIFICOS 12 ="07101 " LEGE AHOLKULARITZARAKO ZERBITZUA SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 3 H.E./P.L.3 505508,78 4789925,88
12 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1004 LEGE AHOLKULARITZA OROKORREKO LEGELARIA LETRADO/A ASESORÍA JURÍDICA GENERAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1002 LIZENTZIATUA ZUZENBIDEAN LICENCIADO/A EN DERECHO 4 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO MEREZIMENDU BEREZIAK DITUEN LEHIAKETA CONCURSO CON MERITOS ESPECIFICOS 13 ="07101 " LEGE AHOLKULARITZARAKO ZERBITZUA SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 3 H.E./P.L.3 2023-01-01/01-01-2023 505508,78 4789925,88
13 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="03" GIZARTE EKINTZA SAILA DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL 1005 GIZARTE ONGIZATEKO ZERBITZU OROKORREN ZERBITZUKO BURUA JEFE/A SERVICIO DE SERVICIOS GENERALES ACCION SOCIAL SINGULARIZATUA/SINGULARIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 28 48375,59 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1076 4 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO MEREZIMENDU BEREZIAK DITUEN LEHIAKETA CONCURSO CON MERITOS ESPECIFICOS 1 ="03101 " GIZARTE EKINTZAKO ZERBITZU OROKORREN ZERBITZUA SERVICIO DE SERVICIOS GENERALES DE ACCIÓN SOCIAL GIZARTE EKINTZA UGASKO, 3 ACCION SOCIAL UGASKO, 3 3 H.E./P.L.3 2005-05-03/03-05-2005 504734,82 4791017,60
14 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1010 ZERGA-BILKETAKO EKONOMILARIA ECONOMISTA DE RECAUDACIÓN NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 31340,79 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1039 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 1 ="05133 " ZERGA-BILKETA EXEKUTIBORAKO ZERBITZUA SERVICIO DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2010-11-09/09-11-2010 503987,61 4789950,63
15 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1010 ZERGA-BILKETAKO EKONOMILARIA ECONOMISTA DE RECAUDACIÓN NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 31340,79 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1039 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 2 ="05153 " ARRISKUAK ANALIZATZ.ETA ZER.IRUZURRAREN AURK.BORR.KOORD.ZERB SERVICIO DE ANÁL.DE RIESGOS Y COORD.LUCHA CONTRA EL FRAUDE OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 503987,61 4789950,63
16 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 1011 ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOAREN ATALEKO BURUA JEFE/A SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA SINGULARIZATUA/SINGULARIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 26 43450,68 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1066 3 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO LANPOSTUAREN EDUKIARI BURUZKO BERARIAZKO FROGA PRUEBA ESPECIFICA SOBRE EL CONTENIDO DEL PUESTO DE TRABAJO 1 ="01222 " DIGITALIZAZIO ZERBITZUA SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN FORU LIBURUTEGIA BIBLIOTECA FORAL 3 H.E./P.L.3 2012-02-14/14-02-2012 505482,38 4789876,52
17 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 1016 ARAUBIDE JURIDIK0AREN ETA KONTRATAZIOAREN ATALEKO BURUA JEFE/A SECCIÓN RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN SINGULARIZATUA/SINGULARIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 26 43450,68 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1002 LIZENTZIATUA ZUZENBIDEAN LICENCIADO/A EN DERECHO 3 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO LANPOSTUAREN EDUKIARI BURUZKO BERARIAZKO FROGA PRUEBA ESPECIFICA SOBRE EL CONTENIDO DEL PUESTO DE TRABAJO 1 ="02001 " AHOLKULARITZA ETA ARAU GARAPENA BIDERATZEKO ZERBITZUA SERVICIO DE ASESORÍA Y DESARROLLO NORMATIVO ERAIKINA ERREKALDE ZUMARKALEA, 30 EDIF. ALDA. REKALDE,30 3 H.E./P.L.3 2008-12-02/02-12-2008 505268,74 4790188,46
18 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1018 LAN OSASUNEKO MEDIKUA MÉDICO/A DE SALUD LABORAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 39782,42 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1010 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO BAI/SI EZ/NO 1 ="07115 " LAN ARRISKUEN PREBENTZIORAKO ETA LAN OSASUNERAKO ZERBITZUA SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL CAMARA ERAIKINA EDIFICIO CAMARA 3 H.E./P.L.3 1992-03-31/31-03-1992 505174,98 4789775,70
19 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1018 LAN OSASUNEKO MEDIKUA MÉDICO/A DE SALUD LABORAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 39782,42 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1010 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO BAI/SI EZ/NO 2 ="07115 " LAN ARRISKUEN PREBENTZIORAKO ETA LAN OSASUNERAKO ZERBITZUA SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 503987,61 4789950,63
20 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1018 LAN OSASUNEKO MEDIKUA MÉDICO/A DE SALUD LABORAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 39782,42 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1010 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO BAI/SI EZ/NO 3 ="07115 " LAN ARRISKUEN PREBENTZIORAKO ETA LAN OSASUNERAKO ZERBITZUA SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL URIOSTEKO SUHILTZAILE ETXEA PARQUE BOMB. URIOSTE 3 H.E./P.L.3 2009-01-01/01-01-2009 497277,55 4795193,52
21 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1018 LAN OSASUNEKO MEDIKUA MÉDICO/A DE SALUD LABORAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 39782,42 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1010 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO BAI/SI EZ/NO 4 ="07115 " LAN ARRISKUEN PREBENTZIORAKO ETA LAN OSASUNERAKO ZERBITZUA SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL CAMARA ERAIKINA EDIFICIO CAMARA 3 H.E./P.L.3 2008-01-01/01-01-2008 505174,98 4789775,70
22 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 1020 ATAL EKONOMIKO-ADMINISTRATIBOKO BURUA JEFE/A SECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA SINGULARIZATUA/SINGULARIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 26 43450,68 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1001 3 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO BAI/SI EZ/NO LANPOSTUAREN EDUKIARI BURUZKO BERARIAZKO FROGA PRUEBA ESPECIFICA SOBRE EL CONTENIDO DEL PUESTO DE TRABAJO 1 ="012 " ESTRATEGIA DIGITAL ETA KORPORATIBOAREN KABINETEA GABINETE DE ESTRATEGIA DIGITAL Y CORPORATIVA FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 3 H.E./P.L.3 2005-05-03/03-05-2005 505508,78 4789925,88
23 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="04" EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE 1021 HIZKUNTZ NORMALIZAZIOKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA TÉCNICO/A SUPERIOR DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 25982,35 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1201 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 1 ="04101 " EUSKARA ZERBITZUA SERVICIO DE EUSKERA ERAIKINA ERREKALDE ZUMARKALEA, 30 EDIF. ALDA. REKALDE,30 4 H.E./P.L.4 2013-12-31/31-12-2013 505268,74 4790188,46
24 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="04" EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE 1021 HIZKUNTZ NORMALIZAZIOKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA TÉCNICO/A SUPERIOR DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 25982,35 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1201 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 2 ="04101 " EUSKARA ZERBITZUA SERVICIO DE EUSKERA ERAIKINA ERREKALDE ZUMARKALEA, 30 EDIF. ALDA. REKALDE,30 4 H.E./P.L.4 2017-02-14/14-02-2017 505268,74 4790188,46
25 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="04" EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE 1021 HIZKUNTZ NORMALIZAZIOKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA TÉCNICO/A SUPERIOR DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 25982,35 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1201 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 3 ="04101 " EUSKARA ZERBITZUA SERVICIO DE EUSKERA ERAIKINA ERREKALDE ZUMARKALEA, 30 EDIF. ALDA. REKALDE,30 4 H.E./P.L.4 2020-12-29/29-12-2020 505268,74 4790188,46
26 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 1023 BIODIBERTSITATEA ETA PAISAIA ZAINTZEKO ATALEKO BURUA JEFE/A SECCIÓN DE BIODIVERSIDAD Y PAISAJE SINGULARIZATUA/SINGULARIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 27 46200,19 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1176 3 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO BAI/SI EZ/NO LANPOSTUAREN EDUKIARI BURUZKO BERARIAZKO FROGA PRUEBA ESPECIFICA SOBRE EL CONTENIDO DEL PUESTO DE TRABAJO 1 ="02202 " NATURA ONDAREA ZAINTZEKO ZERBITZUA SERVICIO DE PATRIMONIO NATURAL ERAIKINA ERREKALDE ZUMARKALEA, 30 EDIF. ALDA. REKALDE,30 3 H.E./P.L.3 2008-12-09/09-12-2008 505268,74 4790188,46
27 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1024 PLANGINTZAREN ETA NAZIOARTEKO FISKALITATEAREN ZERBITZUKO BUR JEFE/A SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y FISCALIDAD INTERNACIONAL SINGULARIZATUA/SINGULARIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 30 55264,55 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 5 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO MEREZIMENDU BEREZIAK DITUEN LEHIAKETA CONCURSO CON MERITOS ESPECIFICOS 1 ="05122 " PLANGINTZAREN ETA NAZIOARTEKO FISKALITATEAREN ZERBITZUA SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y FISCALIDAD INTERNACIONAL OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2013-12-31/31-12-2013 503987,61 4789950,63
28 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 1 ="05121 " IKUSKARITZA KOORDINATZEKO ZERBITZUA SERVICIO DE COORDINACIÓN DE LA INSPECCIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 503987,61 4789950,63
29 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 2 ="05122 " PLANGINTZAREN ETA NAZIOARTEKO FISKALITATEAREN ZERBITZUA SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y FISCALIDAD INTERNACIONAL OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 503987,61 4789950,63
30 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 4 ="05124 " IKUSKAPEN JARDUEREN ZERBITZUA SERVICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 503987,61 4789950,63
31 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 5 ="05122 " PLANGINTZAREN ETA NAZIOARTEKO FISKALITATEAREN ZERBITZUA SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y FISCALIDAD INTERNACIONAL OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2005-05-03/03-05-2005 503987,61 4789950,63
32 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 6 ="05141 " ZERGA DOKTRINAREN ZERBITZUA SERVICIO DE DOCTRINA TRIBUTARIA OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 503987,61 4789950,63
33 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 7 ="05121 " IKUSKARITZA KOORDINATZEKO ZERBITZUA SERVICIO DE COORDINACIÓN DE LA INSPECCIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2009-01-01/01-01-2009 503987,61 4789950,63
34 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 9 ="05124 " IKUSKAPEN JARDUEREN ZERBITZUA SERVICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 503987,61 4789950,63
35 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 10 ="05124 " IKUSKAPEN JARDUEREN ZERBITZUA SERVICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 503987,61 4789950,63
36 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 11 ="05122 " PLANGINTZAREN ETA NAZIOARTEKO FISKALITATEAREN ZERBITZUA SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y FISCALIDAD INTERNACIONAL OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2013-12-31/31-12-2013 503987,61 4789950,63
37 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 13 ="05124 " IKUSKAPEN JARDUEREN ZERBITZUA SERVICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 503987,61 4789950,63
38 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 15 ="05121 " IKUSKARITZA KOORDINATZEKO ZERBITZUA SERVICIO DE COORDINACIÓN DE LA INSPECCIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2013-12-31/31-12-2013 503987,61 4789950,63
39 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 16 ="05122 " PLANGINTZAREN ETA NAZIOARTEKO FISKALITATEAREN ZERBITZUA SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y FISCALIDAD INTERNACIONAL OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2005-05-03/03-05-2005 503987,61 4789950,63
40 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 17 ="05153 " ARRISKUAK ANALIZATZ.ETA ZER.IRUZURRAREN AURK.BORR.KOORD.ZERB SERVICIO DE ANÁL.DE RIESGOS Y COORD.LUCHA CONTRA EL FRAUDE OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2013-12-31/31-12-2013 503987,61 4789950,63
41 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 19 ="05123 " BULEGO TEKNIKOAREN ZERBITZUA SERVICIO DE OFICINA TÉCNICA OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2005-05-03/03-05-2005 503987,61 4789950,63
42 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 20 ="05122 " PLANGINTZAREN ETA NAZIOARTEKO FISKALITATEAREN ZERBITZUA SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y FISCALIDAD INTERNACIONAL OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 503987,61 4789950,63
43 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 21 ="05122 " PLANGINTZAREN ETA NAZIOARTEKO FISKALITATEAREN ZERBITZUA SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y FISCALIDAD INTERNACIONAL OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 503987,61 4789950,63
44 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 22 ="05124 " IKUSKAPEN JARDUEREN ZERBITZUA SERVICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 503987,61 4789950,63
45 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 23 ="05124 " IKUSKAPEN JARDUEREN ZERBITZUA SERVICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2009-01-01/01-01-2009 503987,61 4789950,63
46 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 24 ="05124 " IKUSKAPEN JARDUEREN ZERBITZUA SERVICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 503987,61 4789950,63
47 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 25 ="05124 " IKUSKAPEN JARDUEREN ZERBITZUA SERVICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2013-12-31/31-12-2013 503987,61 4789950,63
48 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 26 ="05124 " IKUSKAPEN JARDUEREN ZERBITZUA SERVICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2009-01-01/01-01-2009 503987,61 4789950,63
49 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 27 ="05122 " PLANGINTZAREN ETA NAZIOARTEKO FISKALITATEAREN ZERBITZUA SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y FISCALIDAD INTERNACIONAL OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2005-01-01/01-01-2005 503987,61 4789950,63
50 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 28 ="05124 " IKUSKAPEN JARDUEREN ZERBITZUA SERVICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2005-01-01/01-01-2005 503987,61 4789950,63
51 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 29 ="05153 " ARRISKUAK ANALIZATZ.ETA ZER.IRUZURRAREN AURK.BORR.KOORD.ZERB SERVICIO DE ANÁL.DE RIESGOS Y COORD.LUCHA CONTRA EL FRAUDE OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2005-01-01/01-01-2005 503987,61 4789950,63
52 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 30 ="05122 " PLANGINTZAREN ETA NAZIOARTEKO FISKALITATEAREN ZERBITZUA SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y FISCALIDAD INTERNACIONAL OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2005-01-01/01-01-2005 503987,61 4789950,63
53 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 31 ="05121 " IKUSKARITZA KOORDINATZEKO ZERBITZUA SERVICIO DE COORDINACIÓN DE LA INSPECCIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 503987,61 4789950,63
54 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 32 ="05121 " IKUSKARITZA KOORDINATZEKO ZERBITZUA SERVICIO DE COORDINACIÓN DE LA INSPECCIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 503987,61 4789950,63
55 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 33 ="05124 " IKUSKAPEN JARDUEREN ZERBITZUA SERVICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2009-01-01/01-01-2009 503987,61 4789950,63
56 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 34 ="05124 " IKUSKAPEN JARDUEREN ZERBITZUA SERVICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2009-01-01/01-01-2009 503987,61 4789950,63
57 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 35 ="05121 " IKUSKARITZA KOORDINATZEKO ZERBITZUA SERVICIO DE COORDINACIÓN DE LA INSPECCIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 503987,61 4789950,63
58 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 38 ="05141 " ZERGA DOKTRINAREN ZERBITZUA SERVICIO DE DOCTRINA TRIBUTARIA OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 503987,61 4789950,63
59 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 39 ="05141 " ZERGA DOKTRINAREN ZERBITZUA SERVICIO DE DOCTRINA TRIBUTARIA OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 503987,61 4789950,63
60 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 40 ="0513 " ZERGA-BILKETA ZUZENDARIORDETZA SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2005-01-01/01-01-2005 503987,61 4789950,63
61 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 44 ="0513 " ZERGA-BILKETA ZUZENDARIORDETZA SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 503987,61 4789950,63
62 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 45 ="0513 " ZERGA-BILKETA ZUZENDARIORDETZA SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2012-12-31/31-12-2012 503987,61 4789950,63
63 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 46 ="05121 " IKUSKARITZA KOORDINATZEKO ZERBITZUA SERVICIO DE COORDINACIÓN DE LA INSPECCIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2015-01-01/01-01-2015 503987,61 4789950,63
64 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 47 ="05122 " PLANGINTZAREN ETA NAZIOARTEKO FISKALITATEAREN ZERBITZUA SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y FISCALIDAD INTERNACIONAL OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2015-01-01/01-01-2015 503987,61 4789950,63
65 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 48 ="05122 " PLANGINTZAREN ETA NAZIOARTEKO FISKALITATEAREN ZERBITZUA SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y FISCALIDAD INTERNACIONAL OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2015-01-01/01-01-2015 503987,61 4789950,63
66 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 49 ="05122 " PLANGINTZAREN ETA NAZIOARTEKO FISKALITATEAREN ZERBITZUA SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y FISCALIDAD INTERNACIONAL OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 503987,61 4789950,63
67 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 50 ="05122 " PLANGINTZAREN ETA NAZIOARTEKO FISKALITATEAREN ZERBITZUA SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y FISCALIDAD INTERNACIONAL OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 503987,61 4789950,63
68 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 51 ="0514 " KOORDINAZIORAKO ETA LAGUNTZA TEKNIKORAKO ZUZENDARIORDETZA SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 503987,61 4789950,63
69 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 52 ="05153 " ARRISKUAK ANALIZATZ.ETA ZER.IRUZURRAREN AURK.BORR.KOORD.ZERB SERVICIO DE ANÁL.DE RIESGOS Y COORD.LUCHA CONTRA EL FRAUDE OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2015-01-01/01-01-2015 503987,61 4789950,63
70 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 52703,77 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 53 ="05122 " PLANGINTZAREN ETA NAZIOARTEKO FISKALITATEAREN ZERBITZUA SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y FISCALIDAD INTERNACIONAL OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 503987,61 4789950,63
71 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1027 EKONOMIA KONTROLEKO TEKNIKARIA TÉCNICO/A DE CONTROL ECONÓMICO NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 33664,33 ALDUNDIA/DIPUTACION A1/A2 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1069 LIZENTZI./DIPLOMA. ZIENTZ. EKONOM./ENPRESAKO. LICENCIADO/DIPLOMADO ECONóMICAS/EMPRESARIALES EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 1 ="05311 " AURREKONTU ETA KONTABILITATE ZERBITZUA SERVICIO DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2017-12-31/31-12-2017 503987,61 4789950,63
72 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1027 EKONOMIA KONTROLEKO TEKNIKARIA TÉCNICO/A DE CONTROL ECONÓMICO NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 33664,33 ALDUNDIA/DIPUTACION A1/A2 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1069 LIZENTZI./DIPLOMA. ZIENTZ. EKONOM./ENPRESAKO. LICENCIADO/DIPLOMADO ECONóMICAS/EMPRESARIALES EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 2 ="05313 " AUDITORIA ZERBITZUA SERVICIO DE AUDITORÍA OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 503987,61 4789950,63
73 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1027 EKONOMIA KONTROLEKO TEKNIKARIA TÉCNICO/A DE CONTROL ECONÓMICO NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 33664,33 ALDUNDIA/DIPUTACION A1/A2 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1069 LIZENTZI./DIPLOMA. ZIENTZ. EKONOM./ENPRESAKO. LICENCIADO/DIPLOMADO ECONóMICAS/EMPRESARIALES EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 3 ="05312 " FISKALIZAZIO ZERBITZUA SERVICIO DE FISCALIZACIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2013-03-12/12-03-2013 503987,61 4789950,63
74 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1027 EKONOMIA KONTROLEKO TEKNIKARIA TÉCNICO/A DE CONTROL ECONÓMICO NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 33664,33 ALDUNDIA/DIPUTACION A1/A2 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1069 LIZENTZI./DIPLOMA. ZIENTZ. EKONOM./ENPRESAKO. LICENCIADO/DIPLOMADO ECONóMICAS/EMPRESARIALES EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 4 ="05312 " FISKALIZAZIO ZERBITZUA SERVICIO DE FISCALIZACIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2017-12-31/31-12-2017 503987,61 4789950,63
75 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1027 EKONOMIA KONTROLEKO TEKNIKARIA TÉCNICO/A DE CONTROL ECONÓMICO NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 33664,33 ALDUNDIA/DIPUTACION A1/A2 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1069 LIZENTZI./DIPLOMA. ZIENTZ. EKONOM./ENPRESAKO. LICENCIADO/DIPLOMADO ECONóMICAS/EMPRESARIALES EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 5 ="05312 " FISKALIZAZIO ZERBITZUA SERVICIO DE FISCALIZACIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 503987,61 4789950,63
76 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1027 EKONOMIA KONTROLEKO TEKNIKARIA TÉCNICO/A DE CONTROL ECONÓMICO NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 33664,33 ALDUNDIA/DIPUTACION A1/A2 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1069 LIZENTZI./DIPLOMA. ZIENTZ. EKONOM./ENPRESAKO. LICENCIADO/DIPLOMADO ECONóMICAS/EMPRESARIALES EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 6 ="05311 " AURREKONTU ETA KONTABILITATE ZERBITZUA SERVICIO DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2020-01-01/01-01-2020 503987,61 4789950,63
77 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1027 EKONOMIA KONTROLEKO TEKNIKARIA TÉCNICO/A DE CONTROL ECONÓMICO NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 33664,33 ALDUNDIA/DIPUTACION A1/A2 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1069 LIZENTZI./DIPLOMA. ZIENTZ. EKONOM./ENPRESAKO. LICENCIADO/DIPLOMADO ECONóMICAS/EMPRESARIALES EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 7 ="05312 " FISKALIZAZIO ZERBITZUA SERVICIO DE FISCALIZACIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2020-01-01/01-01-2020 503987,61 4789950,63
78 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1027 EKONOMIA KONTROLEKO TEKNIKARIA TÉCNICO/A DE CONTROL ECONÓMICO NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 33664,33 ALDUNDIA/DIPUTACION A1/A2 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1069 LIZENTZI./DIPLOMA. ZIENTZ. EKONOM./ENPRESAKO. LICENCIADO/DIPLOMADO ECONóMICAS/EMPRESARIALES EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 8 ="05312 " FISKALIZAZIO ZERBITZUA SERVICIO DE FISCALIZACIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2021-02-02/02-02-2021 503987,61 4789950,63
79 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1027 EKONOMIA KONTROLEKO TEKNIKARIA TÉCNICO/A DE CONTROL ECONÓMICO NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 33664,33 ALDUNDIA/DIPUTACION A1/A2 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1069 LIZENTZI./DIPLOMA. ZIENTZ. EKONOM./ENPRESAKO. LICENCIADO/DIPLOMADO ECONóMICAS/EMPRESARIALES EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 9 ="05312 " FISKALIZAZIO ZERBITZUA SERVICIO DE FISCALIZACIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2021-02-02/02-02-2021 503987,61 4789950,63
80 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1027 EKONOMIA KONTROLEKO TEKNIKARIA TÉCNICO/A DE CONTROL ECONÓMICO NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 33664,33 ALDUNDIA/DIPUTACION A1/A2 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1069 LIZENTZI./DIPLOMA. ZIENTZ. EKONOM./ENPRESAKO. LICENCIADO/DIPLOMADO ECONóMICAS/EMPRESARIALES EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 10 ="05312 " FISKALIZAZIO ZERBITZUA SERVICIO DE FISCALIZACIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 503987,61 4789950,63
81 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1027 EKONOMIA KONTROLEKO TEKNIKARIA TÉCNICO/A DE CONTROL ECONÓMICO NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 33664,33 ALDUNDIA/DIPUTACION A1/A2 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1069 LIZENTZI./DIPLOMA. ZIENTZ. EKONOM./ENPRESAKO. LICENCIADO/DIPLOMADO ECONóMICAS/EMPRESARIALES EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 11 ="05312 " FISKALIZAZIO ZERBITZUA SERVICIO DE FISCALIZACIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2022-03-01/01-03-2022 503987,61 4789950,63
82 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1027 EKONOMIA KONTROLEKO TEKNIKARIA TÉCNICO/A DE CONTROL ECONÓMICO NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 33664,33 ALDUNDIA/DIPUTACION A1/A2 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1069 LIZENTZI./DIPLOMA. ZIENTZ. EKONOM./ENPRESAKO. LICENCIADO/DIPLOMADO ECONóMICAS/EMPRESARIALES EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 12 ="05312 " FISKALIZAZIO ZERBITZUA SERVICIO DE FISCALIZACIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 503987,61 4789950,63
83 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1027 EKONOMIA KONTROLEKO TEKNIKARIA TÉCNICO/A DE CONTROL ECONÓMICO NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 33664,33 ALDUNDIA/DIPUTACION A1/A2 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1069 LIZENTZI./DIPLOMA. ZIENTZ. EKONOM./ENPRESAKO. LICENCIADO/DIPLOMADO ECONóMICAS/EMPRESARIALES EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 13 ="05311 " AURREKONTU ETA KONTABILITATE ZERBITZUA SERVICIO DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2022-06-07/07-06-2022 503987,61 4789950,63
84 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 1045 BASOAK JAGON ETA ANTOLATZEKO ATALEKO BURUA (I.ALDEA) JEFE/A SECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y ORDENAC.FORESTAL(ZONA I) SINGULARIZATUA/SINGULARIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 27 51730,24 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1019 3 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO BAI/SI EZ/NO L.P.REN EDUKI. BURUZKO BERARI. FROGA -ERRET. PRUEBA ESPEC. SOBRE CONTENIDO P.T. - RETEN 1 ="02012 " BASO ZERBITZUA SERVICIO DE MONTES ERAIKINA AGIRRE LEHENDAKARIA, 9 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 9 3 H.E./P.L.3 1999-06-30/30-06-1999 504576,47 4790944,67
85 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="04" EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE 1046 KULTURAKO FORU AGIRITEGIKO ATALEKO ARDURADUNA RESPONSABLE DE SECCIÓN EN ARCHIVO FORAL CULTURA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 25 30730,01 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1208 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 1 ="04201 " KULTURA ONDAREAREN ZERBITZUA SERVICIO DE PATRIMONIO CULTURAL FORU AGIRITEGIA ARCHIVO FORAL 3 H.E./P.L.3 2012-12-31/31-12-2012 504629,52 4790049,65
86 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="04" EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE 1046 KULTURAKO FORU AGIRITEGIKO ATALEKO ARDURADUNA RESPONSABLE DE SECCIÓN EN ARCHIVO FORAL CULTURA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 25 30730,01 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1208 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 2 ="04201 " KULTURA ONDAREAREN ZERBITZUA SERVICIO DE PATRIMONIO CULTURAL FORU AGIRITEGIA ARCHIVO FORAL 3 H.E./P.L.3 1995-07-29/29-07-1995 504629,52 4790049,65
87 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="04" EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE 1046 KULTURAKO FORU AGIRITEGIKO ATALEKO ARDURADUNA RESPONSABLE DE SECCIÓN EN ARCHIVO FORAL CULTURA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 25 30730,01 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1208 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 6 ="04201 " KULTURA ONDAREAREN ZERBITZUA SERVICIO DE PATRIMONIO CULTURAL AGIRITEGI PROBINTZIALA ARCHIVO PROVINCIAL 3 H.E./P.L.3 2022-12-31/31-12-2022
88 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1047 UDAL AZTERLAN ETA TOKI ERAKUNDEENTZ.EKON.LAGUNTZ.ZERB.BURUA JEFE/A SERVICIO ESTUD.MUNICIPALES Y ASIST.ECON.ENT.LOCALES SINGULARIZATUA/SINGULARIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 28 48375,59 EDOZEION HERRI ADMINISTRAZIOA/FUNCIONARIOS/AS DE CUALQUIER A A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1070 4 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO MEREZIMENDU BEREZIAK DITUEN LEHIAKETA CONCURSO CON MERITOS ESPECIFICOS 1 ="07301 " UDAL AZTERLANETARAKO ETA TOKI ERAKUND.EKON.LAGUNTZARAKO ZERB SERVICIO DE EST.MUNICIPALES Y ASIST.ECONÓMICA ENTES LOCALES IPARRAGIRRE 21EKO ERAIKINA EDIFICIO IPARRAGUIRRE, 21 3 H.E./P.L.3 2002-12-31/31-12-2002 505231,64 4790210,87
89 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1050 KONKURTSO PROZEDUREN ATALEKO BURUA JEFE/A DE SECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES SINGULARIZATUA/SINGULARIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 26 43450,68 ALDUNDIA/DIPUTACION A1/A2 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1111 LIZENTZ./DIPLOM. ZUZENB. EKONOMIA/ENPRESAKO ZIENTZ. LICENC/DIPLOM.DERECHO O ECONOMICAS/EMPRESARIALES 3 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO LANPOSTUAREN EDUKIARI BURUZKO BERARIAZKO FROGA PRUEBA ESPECIFICA SOBRE EL CONTENIDO DEL PUESTO DE TRABAJO 1 ="05131 " ZERGA-BILKETAKO PROZEDURA BEREZIEN ZERBITZUA SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE RECAUDACIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2009-01-01/01-01-2009 503987,61 4789950,63
90 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="08" EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 1054 BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUNA BULTZATZEKO TEKNIKARIA TÉCNICO/A DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 25982,35 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1093 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 1 ="08112 " BERRIKUNTZA ZERBITZUA SERVICIO DE INNOVACIÓN ERAIKINA ORUETA APEZPIKUA, 6 EDIF. OBISPO ORUETA, 6 3 H.E./P.L.3 1999-06-30/30-06-1999 505659,93 4790242,54
91 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="08" EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 1055 ENPRESA-ESTRATEGIAKO TEKNIKARIA TÉCNICO/A ESTRATEGIA EMPRESARIAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 25982,35 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1063 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 1 ="08112 " BERRIKUNTZA ZERBITZUA SERVICIO DE INNOVACIÓN ERAIKINA ORUETA APEZPIKUA, 6 EDIF. OBISPO ORUETA, 6 3 H.E./P.L.3 2005-05-03/03-05-2005 505659,93 4790242,54
92 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="08" EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 1055 ENPRESA-ESTRATEGIAKO TEKNIKARIA TÉCNICO/A ESTRATEGIA EMPRESARIAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 25982,35 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1063 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 3 ="08112 " BERRIKUNTZA ZERBITZUA SERVICIO DE INNOVACIÓN ERAIKINA ORUETA APEZPIKUA, 6 EDIF. OBISPO ORUETA, 6 3 H.E./P.L.3 2007-04-03/03-04-2007 505659,93 4790242,54
93 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1057 PREBENTZIORAKO,PRESTAKUNTZARAKO ETA BABES ZIBILERAKO AT.BUR. JEFE/A SECCIÓN DE PREVENCIÓN, FORMACIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL SINGULARIZATUA/SINGULARIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 26 49262,46 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL ZERBITZU BEREZIAK/SERVICIOS ESPECIALES 1025 3 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO BAI/SI EZ/NO LANPOSTUAREN EDUKIARI BURUZKO BERARIAZKO FROGA PRUEBA ESPECIFICA SOBRE EL CONTENIDO DEL PUESTO DE TRABAJO 1 ="07411 " PREBENTZIO, SUHILTZAILE ETA SALBAMENDU ZERBITZUA SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO URIOSTEKO SUHILTZAILE ETXEA PARQUE BOMB. URIOSTE 3 H.E./P.L.3 2017-12-31/31-12-2017 497277,55 4795193,52
94 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1058 ERANTZUKIZUN DERIBAZIOEN ATALEKO BURUA JEFE/A SECCIÓN DE DERIVACIONES DE RESPONSABILIDAD SINGULARIZATUA/SINGULARIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 26 43450,68 ALDUNDIA/DIPUTACION A1/A2 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1162 LIZENTZ./DIPLOM. ZUZENB. EKONOMIA/ENPRESAKO ZIENTZ. LICENC/DIPLOM.DERECHO O ECONOMICAS/EMPRESARIALES 3 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO LANPOSTUAREN EDUKIARI BURUZKO BERARIAZKO FROGA PRUEBA ESPECIFICA SOBRE EL CONTENIDO DEL PUESTO DE TRABAJO 1 ="05131 " ZERGA-BILKETAKO PROZEDURA BEREZIEN ZERBITZUA SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE RECAUDACIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2009-01-01/01-01-2009 503987,61 4789950,63
95 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 1059 ABERE OSASUN ETA ABELAZKUNTZAKO ALBAITARIA VETERINARIO/A DE SANIDAD Y PRODUCCIÓN ANIMAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 25 30730,01 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1013 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 3 ="02101 " ABELTZAINTZA ZERBITZUA SERVICIO DE GANADERÍA ERAIKINA AGIRRE LEHENDAKARIA, 9 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 9 3 H.E./P.L.3 2000-12-31/31-12-2000 504576,47 4790944,67
96 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 1059 ABERE OSASUN ETA ABELAZKUNTZAKO ALBAITARIA VETERINARIO/A DE SANIDAD Y PRODUCCIÓN ANIMAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 25 30730,01 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1013 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 4 ="02101 " ABELTZAINTZA ZERBITZUA SERVICIO DE GANADERÍA ERAIKINA AGIRRE LEHENDAKARIA, 9 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 9 3 H.E./P.L.3 2000-12-31/31-12-2000 504576,47 4790944,67
97 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 1059 ABERE OSASUN ETA ABELAZKUNTZAKO ALBAITARIA VETERINARIO/A DE SANIDAD Y PRODUCCIÓN ANIMAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 25 30730,01 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1013 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 5 ="02101 " ABELTZAINTZA ZERBITZUA SERVICIO DE GANADERÍA ERAIKINA AGIRRE LEHENDAKARIA, 9 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 9 3 H.E./P.L.3 2015-12-31/31-12-2015 504576,47 4790944,67
98 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 1059 ABERE OSASUN ETA ABELAZKUNTZAKO ALBAITARIA VETERINARIO/A DE SANIDAD Y PRODUCCIÓN ANIMAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 25 30730,01 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1013 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 6 ="02101 " ABELTZAINTZA ZERBITZUA SERVICIO DE GANADERÍA ERAIKINA AGIRRE LEHENDAKARIA, 9 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 9 3 H.E./P.L.3 1995-07-29/29-07-1995 504576,47 4790944,67
99 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 1059 ABERE OSASUN ETA ABELAZKUNTZAKO ALBAITARIA VETERINARIO/A DE SANIDAD Y PRODUCCIÓN ANIMAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 25 30730,01 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1013 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 8 ="02101 " ABELTZAINTZA ZERBITZUA SERVICIO DE GANADERÍA ERAIKINA AGIRRE LEHENDAKARIA, 9 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 9 3 H.E./P.L.3 2000-12-31/31-12-2000 504576,47 4790944,67
100 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 1059 ABERE OSASUN ETA ABELAZKUNTZAKO ALBAITARIA VETERINARIO/A DE SANIDAD Y PRODUCCIÓN ANIMAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 25 30730,01 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1013 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 9 ="02101 " ABELTZAINTZA ZERBITZUA SERVICIO DE GANADERÍA ERAIKINA AGIRRE LEHENDAKARIA, 9 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 9 3 H.E./P.L.3 1992-12-31/31-12-1992 504576,47 4790944,67

100 erakusten dira 3193 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Pertsonal funtzionarioarentzako (erreserbatuta dauden) lanpostuen zerrenda (2023-2026)
Deskribapena
Pertsonal funtzionarioarentzako erreserbatuta dauden lanpostuen zerrenda. Metatutako informazioa zeinaren denbora- eremua 2023 eta 2026 bitartekoa da.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2023-01-16
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2023-01-16