Edukinera joan

Pertsonal funtzionarioarentzako lanpostuen zerrenda

  • Pertsonal funtzionarioarentzako erreserbatuta dauden lanpostuen zerrenda.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Pertsonal funtzionarioarentzako (erreserbatuta dauden) lanpostuen zerrenda (2019-2022)

Pertsonal funtzionarioarentzako erreserbatuta dauden lanpostuen zerrenda. Metatutako informazioa zeinaren denbora- eremua 2019 eta 2022 bitartekoa da.

Datu-arakatzailea

_id ERAKUNDEA_EU/ENTIDAD_EU ERAKUNDEA_CAS/ENTIDAD_CAS DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION SAILA/DEPARTAMENTO SAILAREN DESKRIPZIOA_EU/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_EU SAILAREN DESKRIPZIOA_CAS/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_CAS LANPOSTUA/PUESTO DE TRABAJO LANPOSTUAREN DESKRIPZIOA_EU/DESCRIPCION PUESTO DE TRABAJO_EU LANPOSTUAREN DESKRIPZIOA_CAS/DESCRIPCION PUESTO DE TRABAJO_CAS LANPOSTU-MOTA/TIPO DE PUESTO HORNITZEKO SISTEMA/SISTEMA DE PROVISION DESTINOAGATIKO OSAGARRIAREN MAILA/NIVEL COMPLEMENTO DE DESTINO OSAGARRI BEREZIA/COMPLEMENTO ESPECIFICO (IMPORTE_ESPECIFICO) ADMINISTRAZIOA/ADMINISTRACION SARBIDEKO TALDEA/AZPITALDEA/GRUPO/SUBGRUPO ACCESO ESKALA/ESCALA 1. AZPIESKALA/SUBESCALA 1 2. AZPIESKALA/SUBESCALA 2 3. AZPIESKALA/SUBESCALA 3 PLAZA/PLAZA TITULAZIO_EU/TITULACION_EU TITULAZIOA_CAS/TITULACION_CAS ESPERENTZIA/EXPERIENCIA DEDIKAZIO MURRIZTUA/DEDICACION REDUCIDA DEDIKAZIO BEREZIA/DEDICACION ESPECIAL BATERAEZINTASUNA/INCOMPATIBILIDAD PRESTASUNA/DISPONIBILIDAD TXANDAKAKOTASUNA/TURNICIDAD TOXIKO,NEKAGARRIA EDO ARRISKUTSUA/TOXICO, PENOSO O PELIGROSO GAUEKOTASUNA EDO/ETA JAIEGUNA/NOCTURNIDAD Y/O FESTIVIDAD OHARRAK_EU/OBSERVACIONES_EU OHARRAK_CAS/OBSERVACIONES_CAS LANPOSTUA ZENBAKITUTA/PUESTO DE TRABAJO NUMERADO ORGANIKOA/ORGANICO ORGANIKO DESKRIPZIOA_EU/DESCRIPCION ORGANICO_EU ORGANIKO DESKRIPZIOA_CAS/DESCRIPCION ORGANICO_CAS LANTOKIA_EU/CENTRO DE TRABAJO_EU LANTOKIA_CAS/CENTRO DE TRABAJO_CAS HIZKUNTZ ESKAKIZUNA/PERFIL LINGUISTICO DERRIGORREKO DATA/FECHA PRECEPTIVIDAD longitude latitude
1 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1004 LEGE AHOLKULARITZA OROKORREKO LEGELARIA LETRADO/A ASESORÍA JURÍDICA GENERAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1002 LIZENTZIATUA ZUZENBIDEAN LICENCIADO/A EN DERECHO 4 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO MEREZIMENDU BEREZIAK DITUEN LEHIAKETA CONCURSO CON MERITOS ESPECIFICOS 2 ="07101 " LEGE AHOLKULARITZARAKO ZERBITZUA SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 3 H.E./P.L.3 2013-12-31/31-12-2013
2 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1004 LEGE AHOLKULARITZA OROKORREKO LEGELARIA LETRADO/A ASESORÍA JURÍDICA GENERAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1002 LIZENTZIATUA ZUZENBIDEAN LICENCIADO/A EN DERECHO 4 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO MEREZIMENDU BEREZIAK DITUEN LEHIAKETA CONCURSO CON MERITOS ESPECIFICOS 3 ="07101 " LEGE AHOLKULARITZARAKO ZERBITZUA SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 3 H.E./P.L.3
3 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1004 LEGE AHOLKULARITZA OROKORREKO LEGELARIA LETRADO/A ASESORÍA JURÍDICA GENERAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1002 LIZENTZIATUA ZUZENBIDEAN LICENCIADO/A EN DERECHO 4 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO MEREZIMENDU BEREZIAK DITUEN LEHIAKETA CONCURSO CON MERITOS ESPECIFICOS 4 ="07101 " LEGE AHOLKULARITZARAKO ZERBITZUA SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 3 H.E./P.L.3 2017-12-31/31-12-2017
4 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1004 LEGE AHOLKULARITZA OROKORREKO LEGELARIA LETRADO/A ASESORÍA JURÍDICA GENERAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1002 LIZENTZIATUA ZUZENBIDEAN LICENCIADO/A EN DERECHO 4 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO MEREZIMENDU BEREZIAK DITUEN LEHIAKETA CONCURSO CON MERITOS ESPECIFICOS 5 ="07101 " LEGE AHOLKULARITZARAKO ZERBITZUA SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 3 H.E./P.L.3 2016-12-31/31-12-2016
5 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1004 LEGE AHOLKULARITZA OROKORREKO LEGELARIA LETRADO/A ASESORÍA JURÍDICA GENERAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1002 LIZENTZIATUA ZUZENBIDEAN LICENCIADO/A EN DERECHO 4 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO MEREZIMENDU BEREZIAK DITUEN LEHIAKETA CONCURSO CON MERITOS ESPECIFICOS 6 ="07101 " LEGE AHOLKULARITZARAKO ZERBITZUA SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 3 H.E./P.L.3 2017-12-31/31-12-2017
6 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1004 LEGE AHOLKULARITZA OROKORREKO LEGELARIA LETRADO/A ASESORÍA JURÍDICA GENERAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1002 LIZENTZIATUA ZUZENBIDEAN LICENCIADO/A EN DERECHO 4 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO MEREZIMENDU BEREZIAK DITUEN LEHIAKETA CONCURSO CON MERITOS ESPECIFICOS 7 ="07101 " LEGE AHOLKULARITZARAKO ZERBITZUA SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 3 H.E./P.L.3 2016-12-31/31-12-2016
7 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1004 LEGE AHOLKULARITZA OROKORREKO LEGELARIA LETRADO/A ASESORÍA JURÍDICA GENERAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1002 LIZENTZIATUA ZUZENBIDEAN LICENCIADO/A EN DERECHO 4 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO MEREZIMENDU BEREZIAK DITUEN LEHIAKETA CONCURSO CON MERITOS ESPECIFICOS 8 ="07101 " LEGE AHOLKULARITZARAKO ZERBITZUA SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 3 H.E./P.L.3 2013-12-31/31-12-2013
8 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1004 LEGE AHOLKULARITZA OROKORREKO LEGELARIA LETRADO/A ASESORÍA JURÍDICA GENERAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1002 LIZENTZIATUA ZUZENBIDEAN LICENCIADO/A EN DERECHO 4 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO MEREZIMENDU BEREZIAK DITUEN LEHIAKETA CONCURSO CON MERITOS ESPECIFICOS 9 ="07101 " LEGE AHOLKULARITZARAKO ZERBITZUA SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 3 H.E./P.L.3 2013-12-31/31-12-2013
9 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1004 LEGE AHOLKULARITZA OROKORREKO LEGELARIA LETRADO/A ASESORÍA JURÍDICA GENERAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1002 LIZENTZIATUA ZUZENBIDEAN LICENCIADO/A EN DERECHO 4 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO MEREZIMENDU BEREZIAK DITUEN LEHIAKETA CONCURSO CON MERITOS ESPECIFICOS 10 ="07101 " LEGE AHOLKULARITZARAKO ZERBITZUA SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 3 H.E./P.L.3 2013-12-31/31-12-2013
10 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1004 LEGE AHOLKULARITZA OROKORREKO LEGELARIA LETRADO/A ASESORÍA JURÍDICA GENERAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1002 LIZENTZIATUA ZUZENBIDEAN LICENCIADO/A EN DERECHO 4 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO MEREZIMENDU BEREZIAK DITUEN LEHIAKETA CONCURSO CON MERITOS ESPECIFICOS 11 ="07101 " LEGE AHOLKULARITZARAKO ZERBITZUA SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 3 H.E./P.L.3
11 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1004 LEGE AHOLKULARITZA OROKORREKO LEGELARIA LETRADO/A ASESORÍA JURÍDICA GENERAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1002 LIZENTZIATUA ZUZENBIDEAN LICENCIADO/A EN DERECHO 4 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO MEREZIMENDU BEREZIAK DITUEN LEHIAKETA CONCURSO CON MERITOS ESPECIFICOS 12 ="07101 " LEGE AHOLKULARITZARAKO ZERBITZUA SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 3 H.E./P.L.3
12 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="03" GIZARTE EKINTZA SAILA DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL 1005 GIZARTE ONGIZATEKO ZERBITZU OROKORREN ZERBITZUKO BURUA JEFE/A SERVICIO DE SERVICIOS GENERALES ACCION SOCIAL SINGULARIZATUA/SINGULARIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 28 45513,59 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1018 4 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO MEREZIMENDU BEREZIAK DITUEN LEHIAKETA CONCURSO CON MERITOS ESPECIFICOS 1 ="03101 " GIZARTE EKINTZAKO ZERBITZU OROKORREN ZERBITZUA SERVICIO DE SERVICIOS GENERALES DE ACCIÓN SOCIAL GIZARTE EKINTZA UGASKO, 3 ACCION SOCIAL UGASKO, 3 3 H.E./P.L.3 2005-05-03/03-05-2005
13 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="04" EUSKARA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EUSKERA Y CULTURA 1007 IRAUNGI BEHARREKO TEKNIKARI DEDIKAZIODUNA TÉCNICO/A A EXTINGUIR CON DEDICACIÓN NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 25 36959,53 ALDUNDIA/DIPUTACION A1/A2 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1142 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 1 ="04202 " KULTUR EKINTZAKO ZERBITZUA SERVICIO DE ACCIÓN CULTURAL ERAIKINA ERREKALDE ZUMARKALEA, 30 EDIF. ALDA. REKALDE,30 3 H.E./P.L.3 2009-10-06/06-10-2009
14 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1010 ZERGA-BILKETAKO EKONOMILARIA ECONOMISTA DE RECAUDACIÓN NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 29634,26 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1039 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 1 ="05131 " ZERGABILKETA ZERBITZUA SERVICIO DE RECAUDACIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2010-11-09/09-11-2010
15 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1010 ZERGA-BILKETAKO EKONOMILARIA ECONOMISTA DE RECAUDACIÓN NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 29634,26 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1039 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 2 ="0513 " ZERGA-BILKETA ZUZENDARIORDETZA SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3
16 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1011 ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOAREN ATALEKO BURUA JEFE/A SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA SINGULARIZATUA/SINGULARIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 26 40945,54 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1066 3 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO LANPOSTUAREN EDUKIARI BURUZKO BERARIAZKO FROGA PRUEBA ESPECIFICA SOBRE EL CONTENIDO DEL PUESTO DE TRABAJO 1 ="07311 " ADMINIST.ELEKTRONIK. ETA HERRITARRENG.LAGUNTZARAKO ZERB. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y ATENCIÓN CIUDADANA FORU LIBURUTEGIA BIBLIOTECA FORAL 3 H.E./P.L.3 2012-02-14/14-02-2012
17 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 1016 ARAUBIDE JURIDIK0AREN ETA KONTRATAZIOAREN ATALEKO BURUA JEFE/A SECCIÓN RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN SINGULARIZATUA/SINGULARIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 26 40945,54 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1002 LIZENTZIATUA ZUZENBIDEAN LICENCIADO/A EN DERECHO 3 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO LANPOSTUAREN EDUKIARI BURUZKO BERARIAZKO FROGA PRUEBA ESPECIFICA SOBRE EL CONTENIDO DEL PUESTO DE TRABAJO 1 ="02002 " AHOLKULARITZA ETA ARAU GARAPENE BIDERATZEKO ZERBITZUA SERVICIO DE ASESORÍA Y DESARROLLO NORMATIVO ERAIKINA ERREKALDE ZUMARKALEA, 30 EDIF. ALDA. REKALDE,30 3 H.E./P.L.3 2008-12-02/02-12-2008
18 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1018 LAN OSASUNEKO MEDIKUA MÉDICO/A DE SALUD LABORAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 37540,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1010 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO BAI/SI EZ/NO 1 ="07115 " LAN ARRISKUEN PREBENTZIORAKO ETA LAN OSASUNERAKO ZERBITZUA SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL CAMARA ERAIKINA EDIFICIO CAMARA 3 H.E./P.L.3 1992-03-31/31-03-1992
19 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1018 LAN OSASUNEKO MEDIKUA MÉDICO/A DE SALUD LABORAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 37540,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1010 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO BAI/SI EZ/NO 2 ="07115 " LAN ARRISKUEN PREBENTZIORAKO ETA LAN OSASUNERAKO ZERBITZUA SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3
20 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1018 LAN OSASUNEKO MEDIKUA MÉDICO/A DE SALUD LABORAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 37540,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1010 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO BAI/SI EZ/NO 3 ="07115 " LAN ARRISKUEN PREBENTZIORAKO ETA LAN OSASUNERAKO ZERBITZUA SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL URIOSTEKO SUHILTZAILE ETXEA PARQUE BOMB. URIOSTE 3 H.E./P.L.3 2009-01-01/01-01-2009
21 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1018 LAN OSASUNEKO MEDIKUA MÉDICO/A DE SALUD LABORAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 37540,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1010 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO BAI/SI EZ/NO 4 ="07115 " LAN ARRISKUEN PREBENTZIORAKO ETA LAN OSASUNERAKO ZERBITZUA SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL CAMARA ERAIKINA EDIFICIO CAMARA 3 H.E./P.L.3 2008-01-01/01-01-2008
22 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1020 EKONOMIA ETA AURREKONTU ATALEKO BURUA JEFE/A SECCIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA SINGULARIZATUA/SINGULARIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 26 40945,54 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1001 3 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO BAI/SI EZ/NO LANPOSTUAREN EDUKIARI BURUZKO BERARIAZKO FROGA PRUEBA ESPECIFICA SOBRE EL CONTENIDO DEL PUESTO DE TRABAJO 1 ="073 " MODERNIZAZIO, GOBERNAMENDU ON ETA GARDENTASUNERAKO KABINETEA GABINETE DE MODERNIZACIÓN, BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 3 H.E./P.L.3 2005-05-03/03-05-2005
23 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="04" EUSKARA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EUSKERA Y CULTURA 1021 HIZKUNTZ NORMALIZAZIOKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA TÉCNICO/A SUPERIOR DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 24615,97 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1201 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 1 ="04101 " EUSKARA ZERBITZUA SERVICIO DE EUSKERA ERAIKINA ERREKALDE ZUMARKALEA, 30 EDIF. ALDA. REKALDE,30 4 H.E./P.L.4 2013-12-31/31-12-2013
24 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="04" EUSKARA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EUSKERA Y CULTURA 1021 HIZKUNTZ NORMALIZAZIOKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA TÉCNICO/A SUPERIOR DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 24615,97 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1201 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 2 ="04101 " EUSKARA ZERBITZUA SERVICIO DE EUSKERA ERAIKINA ERREKALDE ZUMARKALEA, 30 EDIF. ALDA. REKALDE,30 4 H.E./P.L.4 2017-02-14/14-02-2017
25 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 1023 BIODIBERTSITATEA ETA PAISAIA ZAINTZEKO ATALEKO BURUA JEFE/A SECCIÓN DE BIODIVERSIDAD Y PAISAJE SINGULARIZATUA/SINGULARIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 27 43499,18 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1176 3 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO BAI/SI EZ/NO LANPOSTUAREN EDUKIARI BURUZKO BERARIAZKO FROGA PRUEBA ESPECIFICA SOBRE EL CONTENIDO DEL PUESTO DE TRABAJO 1 ="02202 " NATURA ONDAREA ZAINTZEKO ZERBITZUA SERVICIO DE PATRIMONIO NATURAL ERAIKINA ERREKALDE ZUMARKALEA, 30 EDIF. ALDA. REKALDE,30 3 H.E./P.L.3 2008-12-09/09-12-2008
26 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1024 PLANGINTZA ZERBITZUKO BURUA JEFE/A SERVICIO DE PLANIFICACIÓN SINGULARIZATUA/SINGULARIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 30 51912,67 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 5 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO MEREZIMENDU BEREZIAK DITUEN LEHIAKETA CONCURSO CON MERITOS ESPECIFICOS 1 ="05122 " PLANGINTZA ZERBITZUA SERVICIO DE PLANIFICACIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2013-12-31/31-12-2013
27 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 1 ="05124 " IKUSKAPEN JARDUEREN ZERBITZUA SERVICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3
28 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 2 ="05123 " AUDITORIA INFORMATIKOAREN ZERBITZUA SERVICIO DE AUDITORÍA INFORMÁTICA OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3
29 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 4 ="05124 " IKUSKAPEN JARDUEREN ZERBITZUA SERVICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3
30 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 5 ="05124 " IKUSKAPEN JARDUEREN ZERBITZUA SERVICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2005-05-03/03-05-2005
31 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 6 ="05142 " ZERGA DOKTRINAREN ZERBITZUA SERVICIO DE DOCTRINA TRIBUTARIA OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3
32 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 7 ="05121 " IKUSKARITZA KOORDINATZEKO ZERBITZUA SERVICIO DE COORDINACIÓN DE LA INSPECCIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2009-01-01/01-01-2009
33 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 9 ="05123 " AUDITORIA INFORMATIKOAREN ZERBITZUA SERVICIO DE AUDITORÍA INFORMÁTICA OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3
34 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 10 ="05124 " IKUSKAPEN JARDUEREN ZERBITZUA SERVICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3
35 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 11 ="05122 " PLANGINTZA ZERBITZUA SERVICIO DE PLANIFICACIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2013-12-31/31-12-2013
36 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 13 ="05123 " AUDITORIA INFORMATIKOAREN ZERBITZUA SERVICIO DE AUDITORÍA INFORMÁTICA OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3
37 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 15 ="05121 " IKUSKARITZA KOORDINATZEKO ZERBITZUA SERVICIO DE COORDINACIÓN DE LA INSPECCIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2013-12-31/31-12-2013
38 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 16 ="05122 " PLANGINTZA ZERBITZUA SERVICIO DE PLANIFICACIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2005-05-03/03-05-2005
39 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 17 ="05121 " IKUSKARITZA KOORDINATZEKO ZERBITZUA SERVICIO DE COORDINACIÓN DE LA INSPECCIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2013-12-31/31-12-2013
40 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 19 ="05124 " IKUSKAPEN JARDUEREN ZERBITZUA SERVICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2005-05-03/03-05-2005
41 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 20 ="05124 " IKUSKAPEN JARDUEREN ZERBITZUA SERVICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3
42 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 21 ="05124 " IKUSKAPEN JARDUEREN ZERBITZUA SERVICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3
43 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 22 ="05123 " AUDITORIA INFORMATIKOAREN ZERBITZUA SERVICIO DE AUDITORÍA INFORMÁTICA OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3
44 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 23 ="05123 " AUDITORIA INFORMATIKOAREN ZERBITZUA SERVICIO DE AUDITORÍA INFORMÁTICA OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2009-01-01/01-01-2009
45 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 24 ="05123 " AUDITORIA INFORMATIKOAREN ZERBITZUA SERVICIO DE AUDITORÍA INFORMÁTICA OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3
46 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 25 ="05121 " IKUSKARITZA KOORDINATZEKO ZERBITZUA SERVICIO DE COORDINACIÓN DE LA INSPECCIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2013-12-31/31-12-2013
47 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 26 ="05123 " AUDITORIA INFORMATIKOAREN ZERBITZUA SERVICIO DE AUDITORÍA INFORMÁTICA OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2009-01-01/01-01-2009
48 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 27 ="05122 " PLANGINTZA ZERBITZUA SERVICIO DE PLANIFICACIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2005-01-01/01-01-2005
49 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 28 ="05124 " IKUSKAPEN JARDUEREN ZERBITZUA SERVICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2005-01-01/01-01-2005
50 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 29 ="05121 " IKUSKARITZA KOORDINATZEKO ZERBITZUA SERVICIO DE COORDINACIÓN DE LA INSPECCIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2005-01-01/01-01-2005
51 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 30 ="05123 " AUDITORIA INFORMATIKOAREN ZERBITZUA SERVICIO DE AUDITORÍA INFORMÁTICA OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2005-01-01/01-01-2005
52 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 31 ="05123 " AUDITORIA INFORMATIKOAREN ZERBITZUA SERVICIO DE AUDITORÍA INFORMÁTICA OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3
53 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 32 ="05123 " AUDITORIA INFORMATIKOAREN ZERBITZUA SERVICIO DE AUDITORÍA INFORMÁTICA OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3
54 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 33 ="05124 " IKUSKAPEN JARDUEREN ZERBITZUA SERVICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2009-01-01/01-01-2009
55 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 34 ="05123 " AUDITORIA INFORMATIKOAREN ZERBITZUA SERVICIO DE AUDITORÍA INFORMÁTICA OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2009-01-01/01-01-2009
56 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 35 ="05121 " IKUSKARITZA KOORDINATZEKO ZERBITZUA SERVICIO DE COORDINACIÓN DE LA INSPECCIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3
57 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 38 ="05142 " ZERGA DOKTRINAREN ZERBITZUA SERVICIO DE DOCTRINA TRIBUTARIA OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3
58 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 39 ="05142 " ZERGA DOKTRINAREN ZERBITZUA SERVICIO DE DOCTRINA TRIBUTARIA OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3
59 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 40 ="05133 " ZERGA-BILKETA IKUSKATZEKO ZERBITZUA SERVICIO DE INSPECCIÓN RECAUDATORIA OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2005-01-01/01-01-2005
60 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 44 ="05133 " ZERGA-BILKETA IKUSKATZEKO ZERBITZUA SERVICIO DE INSPECCIÓN RECAUDATORIA OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3
61 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 45 ="05133 " ZERGA-BILKETA IKUSKATZEKO ZERBITZUA SERVICIO DE INSPECCIÓN RECAUDATORIA OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2012-12-31/31-12-2012
62 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 46 ="05121 " IKUSKARITZA KOORDINATZEKO ZERBITZUA SERVICIO DE COORDINACIÓN DE LA INSPECCIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2015-01-01/01-01-2015
63 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 47 ="05122 " PLANGINTZA ZERBITZUA SERVICIO DE PLANIFICACIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2015-01-01/01-01-2015
64 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 48 ="05122 " PLANGINTZA ZERBITZUA SERVICIO DE PLANIFICACIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2015-01-01/01-01-2015
65 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 49 ="05122 " PLANGINTZA ZERBITZUA SERVICIO DE PLANIFICACIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3
66 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 50 ="05124 " IKUSKAPEN JARDUEREN ZERBITZUA SERVICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3
67 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 51 ="05123 " AUDITORIA INFORMATIKOAREN ZERBITZUA SERVICIO DE AUDITORÍA INFORMÁTICA OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3
68 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 52 ="05124 " IKUSKAPEN JARDUEREN ZERBITZUA SERVICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2015-01-01/01-01-2015
69 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1026 OGASUNEKO FINANTZEN IKUSKATZAILEA INSPECTOR/A DE FINANZAS DE HACIENDA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 29 49543,02 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1022 EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 53 ="05124 " IKUSKAPEN JARDUEREN ZERBITZUA SERVICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3
70 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1027 EKONOMIA KONTROLEKO TEKNIKARIA TÉCNICO/A DE CONTROL ECONÓMICO NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 31810,31 ALDUNDIA/DIPUTACION A1/A2 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1069 LIZENTZI./DIPLOMA. ZIENTZ. EKONOM./ENPRESAKO. LICENCIADO/DIPLOMADO ECONóMICAS/EMPRESARIALES EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 1 ="05311 " AURREKONTU ETA KONTABILITATE ZERBITZUA SERVICIO DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2017-12-31/31-12-2017
71 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1027 EKONOMIA KONTROLEKO TEKNIKARIA TÉCNICO/A DE CONTROL ECONÓMICO NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 31810,31 ALDUNDIA/DIPUTACION A1/A2 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1069 LIZENTZI./DIPLOMA. ZIENTZ. EKONOM./ENPRESAKO. LICENCIADO/DIPLOMADO ECONóMICAS/EMPRESARIALES EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 2 ="0531 " AURREKONTUETARAKO ETA EKONOMIA KONTROLERAKO ZUZENDARIORDETZA SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTROL ECONÓMICO OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3
72 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1027 EKONOMIA KONTROLEKO TEKNIKARIA TÉCNICO/A DE CONTROL ECONÓMICO NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 31810,31 ALDUNDIA/DIPUTACION A1/A2 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1069 LIZENTZI./DIPLOMA. ZIENTZ. EKONOM./ENPRESAKO. LICENCIADO/DIPLOMADO ECONóMICAS/EMPRESARIALES EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 3 ="05312 " FISKALIZAZIO ZERBITZUA SERVICIO DE FISCALIZACIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2013-03-12/12-03-2013
73 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1027 EKONOMIA KONTROLEKO TEKNIKARIA TÉCNICO/A DE CONTROL ECONÓMICO NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 31810,31 ALDUNDIA/DIPUTACION A1/A2 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1069 LIZENTZI./DIPLOMA. ZIENTZ. EKONOM./ENPRESAKO. LICENCIADO/DIPLOMADO ECONóMICAS/EMPRESARIALES EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 4 ="0531 " AURREKONTUETARAKO ETA EKONOMIA KONTROLERAKO ZUZENDARIORDETZA SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTROL ECONÓMICO OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2017-12-31/31-12-2017
74 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1027 EKONOMIA KONTROLEKO TEKNIKARIA TÉCNICO/A DE CONTROL ECONÓMICO NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 31810,31 ALDUNDIA/DIPUTACION A1/A2 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1069 LIZENTZI./DIPLOMA. ZIENTZ. EKONOM./ENPRESAKO. LICENCIADO/DIPLOMADO ECONóMICAS/EMPRESARIALES EZ/NO EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO 5 ="0531 " AURREKONTUETARAKO ETA EKONOMIA KONTROLERAKO ZUZENDARIORDETZA SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTROL ECONÓMICO OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3
75 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 1045 BASOAK JAGON ETA ANTOLATZEKO ATALEKO BURUA (I.ALDEA) JEFE/A SECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y ORDENAC.FORESTAL(ZONA I) SINGULARIZATUA/SINGULARIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 27 48678,19 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1019 3 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO BAI/SI EZ/NO L.P.REN EDUKI. BURUZKO BERARI. FROGA -ERRET. PRUEBA ESPEC. SOBRE CONTENIDO P.T. - RETEN 1 ="02104 " BASO ZERBITZUA SERVICIO DE MONTES ERAIKINA AGIRRE LEHENDAKARIA, 9 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 9 3 H.E./P.L.3 1999-06-30/30-06-1999
76 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="04" EUSKARA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EUSKERA Y CULTURA 1046 KULTURAKO FORU AGIRITEGIKO ATALEKO ARDURADUNA RESPONSABLE DE SECCIÓN EN ARCHIVO FORAL CULTURA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 25 29053,74 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1208 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 1 ="04201 " KULTURA ONDAREAREN ZERBITZUA SERVICIO DE PATRIMONIO CULTURAL FORU AGIRITEGIA ARCHIVO FORAL 3 H.E./P.L.3 2012-12-31/31-12-2012
77 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="04" EUSKARA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EUSKERA Y CULTURA 1046 KULTURAKO FORU AGIRITEGIKO ATALEKO ARDURADUNA RESPONSABLE DE SECCIÓN EN ARCHIVO FORAL CULTURA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 25 29053,74 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1208 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 2 ="04201 " KULTURA ONDAREAREN ZERBITZUA SERVICIO DE PATRIMONIO CULTURAL FORU AGIRITEGIA ARCHIVO FORAL 3 H.E./P.L.3 1995-07-29/29-07-1995
78 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="04" EUSKARA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EUSKERA Y CULTURA 1046 KULTURAKO FORU AGIRITEGIKO ATALEKO ARDURADUNA RESPONSABLE DE SECCIÓN EN ARCHIVO FORAL CULTURA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 25 29053,74 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1208 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 3 ="04201 " KULTURA ONDAREAREN ZERBITZUA SERVICIO DE PATRIMONIO CULTURAL FORU AGIRITEGIA ARCHIVO FORAL 3 H.E./P.L.3 2015-12-31/31-12-2015
79 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="04" EUSKARA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EUSKERA Y CULTURA 1046 KULTURAKO FORU AGIRITEGIKO ATALEKO ARDURADUNA RESPONSABLE DE SECCIÓN EN ARCHIVO FORAL CULTURA NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 25 29053,74 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1208 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 6 ="04201 " KULTURA ONDAREAREN ZERBITZUA SERVICIO DE PATRIMONIO CULTURAL AGIRITEGI PROBINTZIALA ARCHIVO PROVINCIAL 3 H.E./P.L.3 2022-12-31/31-12-2022
80 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1047 UDAL AZTERLAN ETA TOKI ERAKUNDEENTZ.EKON.LAGUNTZ.ZERB.BURUA JEFE/A SERVICIO ESTUD.MUNICIPALES Y ASIST.ECON.ENT.LOCALES SINGULARIZATUA/SINGULARIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 28 45513,59 EDOZEION HERRI ADMINISTRAZIOA/FUNCIONARIOS/AS DE CUALQUIER A A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1070 4 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO MEREZIMENDU BEREZIAK DITUEN LEHIAKETA CONCURSO CON MERITOS ESPECIFICOS 1 ="07224 " UDAL AZTERLANETARAKO ETA TOKI ERAKUND.EKON.LAGUNTZARAKO ZERB SERVICIO DE EST.MUNICIPALES Y ASIST.ECONÓMICA ENTES LOCALES IPARRAGIRRE 21EKO ERAIKINA EDIFICIO IPARRAGUIRRE, 21 3 H.E./P.L.3 2002-12-31/31-12-2002
81 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1050 KONKURTSO PROZEDUREN ATALEKO BURUA JEFE/A DE SECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES SINGULARIZATUA/SINGULARIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 26 40945,54 ALDUNDIA/DIPUTACION A1/A2 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1111 LIZENTZ./DIPLOM. ZUZENB. EKONOMIA/ENPRESAKO ZIENTZ. LICENC/DIPLOM.DERECHO O ECONOMICAS/EMPRESARIALES 3 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO LANPOSTUAREN EDUKIARI BURUZKO BERARIAZKO FROGA PRUEBA ESPECIFICA SOBRE EL CONTENIDO DEL PUESTO DE TRABAJO 1 ="05133 " ZERGA-BILKETA IKUSKATZEKO ZERBITZUA SERVICIO DE INSPECCIÓN RECAUDATORIA OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2009-01-01/01-01-2009
82 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="08" EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL 1054 BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUNA BULTZATZEKO TEKNIKARIA TÉCNICO/A DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 24615,97 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1093 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 1 ="08112 " BERRIKUNTZA ZERBITZUA SERVICIO DE INNOVACIÓN ERAIKINA ORUETA APEZPIKUA, 6 EDIF. OBISPO ORUETA, 6 3 H.E./P.L.3 1999-06-30/30-06-1999
83 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="08" EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL 1055 ENPRESA-ESTRATEGIAKO TEKNIKARIA TÉCNICO/A ESTRATEGIA EMPRESARIAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 24615,97 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1063 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 1 ="08112 " BERRIKUNTZA ZERBITZUA SERVICIO DE INNOVACIÓN ERAIKINA ORUETA APEZPIKUA, 6 EDIF. OBISPO ORUETA, 6 3 H.E./P.L.3 2005-05-03/03-05-2005
84 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="08" EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL 1055 ENPRESA-ESTRATEGIAKO TEKNIKARIA TÉCNICO/A ESTRATEGIA EMPRESARIAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 24615,97 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1063 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 3 ="08201 " KANPO SUSTAPENERAKO ZERBITZUA SERVICIO DE PROMOCIÓN EXTERIOR ERAIKINA ORUETA APEZPIKUA, 6 EDIF. OBISPO ORUETA, 6 3 H.E./P.L.3 2007-04-03/03-04-2007
85 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 1057 SUTEEN PREBENTZIORAKO ATALEKO BURUA JEFE/A SECCIÓN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS SINGULARIZATUA/SINGULARIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 26 46388,38 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL ZERBITZU BEREZIAK/SERVICIOS ESPECIALES 1025 3 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO BAI/SI EZ/NO LANPOSTUAREN EDUKIARI BURUZKO BERARIAZKO FROGA PRUEBA ESPECIFICA SOBRE EL CONTENIDO DEL PUESTO DE TRABAJO 1 ="07211 " PREBENTZIO, SUHILTZAILE ETA SALBAMENDU ZERBITZUA SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO URIOSTEKO SUHILTZAILE ETXEA PARQUE BOMB. URIOSTE 3 H.E./P.L.3 2017-12-31/31-12-2017
86 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 1058 JARDUKETA BEREZIEN ATALEKO BURUA JEFE/A SECCIÓN DE ACTUACIONES ESPECIALES SINGULARIZATUA/SINGULARIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 26 40945,54 ALDUNDIA/DIPUTACION A1/A2 BIAK/AMBAS TEKNIKOA/TÉCNICA 1162 LIZENTZ./DIPLOM. ZUZENB. EKONOMIA/ENPRESAKO ZIENTZ. LICENC/DIPLOM.DERECHO O ECONOMICAS/EMPRESARIALES 3 EZ/NO BAI/SI BAI/SI BAI/SI EZ/NO EZ/NO EZ/NO LANPOSTUAREN EDUKIARI BURUZKO BERARIAZKO FROGA PRUEBA ESPECIFICA SOBRE EL CONTENIDO DEL PUESTO DE TRABAJO 1 ="05131 " ZERGABILKETA ZERBITZUA SERVICIO DE RECAUDACIÓN OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 3 H.E./P.L.3 2009-01-01/01-01-2009
87 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 1059 ABERE OSASUN ETA ABELAZKUNTZAKO ALBAITARIA VETERINARIO/A DE SANIDAD Y PRODUCCIÓN ANIMAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 25 29053,74 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1013 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 3 ="02101 " ABELTZAINTZA ZERBITZUA SERVICIO DE GANADERÍA ERAIKINA AGIRRE LEHENDAKARIA, 9 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 9 3 H.E./P.L.3 2000-12-31/31-12-2000
88 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 1059 ABERE OSASUN ETA ABELAZKUNTZAKO ALBAITARIA VETERINARIO/A DE SANIDAD Y PRODUCCIÓN ANIMAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 25 29053,74 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1013 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 4 ="02101 " ABELTZAINTZA ZERBITZUA SERVICIO DE GANADERÍA ERAIKINA AGIRRE LEHENDAKARIA, 9 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 9 3 H.E./P.L.3 2000-12-31/31-12-2000
89 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 1059 ABERE OSASUN ETA ABELAZKUNTZAKO ALBAITARIA VETERINARIO/A DE SANIDAD Y PRODUCCIÓN ANIMAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 25 29053,74 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1013 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 5 ="02101 " ABELTZAINTZA ZERBITZUA SERVICIO DE GANADERÍA ERAIKINA AGIRRE LEHENDAKARIA, 9 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 9 3 H.E./P.L.3 2015-12-31/31-12-2015
90 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 1059 ABERE OSASUN ETA ABELAZKUNTZAKO ALBAITARIA VETERINARIO/A DE SANIDAD Y PRODUCCIÓN ANIMAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 25 29053,74 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1013 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 6 ="02105 " EHIZA FAUNA ETA ARRANTZA KUDEATZEKO ZERBITZUA SERVICIO DE FAUNA CINEGÉTICA Y PESCA ERAIKINA AGIRRE LEHENDAKARIA, 9 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 9 3 H.E./P.L.3 1995-07-29/29-07-1995
91 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 1059 ABERE OSASUN ETA ABELAZKUNTZAKO ALBAITARIA VETERINARIO/A DE SANIDAD Y PRODUCCIÓN ANIMAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 25 29053,74 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1013 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 8 ="02101 " ABELTZAINTZA ZERBITZUA SERVICIO DE GANADERÍA ERAIKINA AGIRRE LEHENDAKARIA, 9 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 9 3 H.E./P.L.3 2000-12-31/31-12-2000
92 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 1059 ABERE OSASUN ETA ABELAZKUNTZAKO ALBAITARIA VETERINARIO/A DE SANIDAD Y PRODUCCIÓN ANIMAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 25 29053,74 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1013 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 9 ="02101 " ABELTZAINTZA ZERBITZUA SERVICIO DE GANADERÍA ERAIKINA AGIRRE LEHENDAKARIA, 9 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 9 3 H.E./P.L.3 1992-12-31/31-12-1992
93 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 1059 ABERE OSASUN ETA ABELAZKUNTZAKO ALBAITARIA VETERINARIO/A DE SANIDAD Y PRODUCCIÓN ANIMAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 25 29053,74 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1013 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 11 ="02101 " ABELTZAINTZA ZERBITZUA SERVICIO DE GANADERÍA ERAIKINA AGIRRE LEHENDAKARIA, 9 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 9 3 H.E./P.L.3 2007-12-31/31-12-2007
94 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 1059 ABERE OSASUN ETA ABELAZKUNTZAKO ALBAITARIA VETERINARIO/A DE SANIDAD Y PRODUCCIÓN ANIMAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 25 29053,74 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1013 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 12 ="02101 " ABELTZAINTZA ZERBITZUA SERVICIO DE GANADERÍA ERAIKINA AGIRRE LEHENDAKARIA, 9 EDIF.LEHEND. AGIRRE, 9 3 H.E./P.L.3 2012-12-31/31-12-2012
95 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 1059 ABERE OSASUN ETA ABELAZKUNTZAKO ALBAITARIA VETERINARIO/A DE SANIDAD Y PRODUCCIÓN ANIMAL NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 25 29053,74 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1013 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 13 ="02105 " EHIZA FAUNA ETA ARRANTZA KUDEATZEKO ZERBITZUA SERVICIO DE FAUNA CINEGÉTICA Y PESCA GORLIZKO ABELETXEA GRANJA GORLIZ 3 H.E./P.L.3 2014-12-02/02-12-2014
96 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 1061 LABORATEGIKO TEKNIKARI ARDURADUNA RESPONSABLE TÉCNICO/A DE LABORATORIO NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 29634,26 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1155 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO 1 ="02101 " ABELTZAINTZA ZERBITZUA SERVICIO DE GANADERÍA NEKAZARITZAKO LABORATEGIAK-DERIO LABORATORIOS AGRICULTURA-DERIO 3 H.E./P.L.3
97 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="09" ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD 1063 PSIKOLOGOA PSICÓLOGO/A NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 24615,97 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1023 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO OHIKO HARREM.ADINGABEEKIN 033132 ,09202 ORG.DOT.BAKARRIK CONTACTO HABITUAL MENORES DOTACIONES ORG.033132 Y 09202 2 ="09202 " EMAKUMEAK BABESTEKO ETA FAMILIEI LAGUNTZEKO ZERBITZUA SERVICIO DE MUJER E INTERVENCIÓN FAMILIAR GIZARTE EKINTZA UGASKO, 3 ACCION SOCIAL UGASKO, 3 3 H.E./P.L.3 1999-06-30/30-06-1999
98 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="03" GIZARTE EKINTZA SAILA DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL 1063 PSIKOLOGOA PSICÓLOGO/A NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 24615,97 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1023 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO OHIKO HARREM.ADINGABEEKIN 033132 ,09202 ORG.DOT.BAKARRIK CONTACTO HABITUAL MENORES DOTACIONES ORG.033132 Y 09202 5 ="03313 " EBALUAZIO ETA ORIENTAZIO ZERBITZUA SERVICIO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN URIBITARTE ERAIKINA, 15 EDIFICIO URIBITARTE, 15 3 H.E./P.L.3 2002-12-31/31-12-2002
99 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="03" GIZARTE EKINTZA SAILA DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL 1063 PSIKOLOGOA PSICÓLOGO/A NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 24615,97 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1023 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO OHIKO HARREM.ADINGABEEKIN 033132 ,09202 ORG.DOT.BAKARRIK CONTACTO HABITUAL MENORES DOTACIONES ORG.033132 Y 09202 6 ="03313 " EBALUAZIO ETA ORIENTAZIO ZERBITZUA SERVICIO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN URIBITARTE ERAIKINA, 15 EDIFICIO URIBITARTE, 15 3 H.E./P.L.3 2005-05-03/03-05-2005
100 BFA DFB 2019-06-27T08:45:08 ="09" ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD 1063 PSIKOLOGOA PSICÓLOGO/A NORMALIZATUA/NORMALIZADO KONKURTSOA/CONCURSO 24 24615,97 ALDUNDIA/DIPUTACION A1 BEREZIA/ESPECIAL TEKNIKOA/TÉCNICA 1023 EZ/NO EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO EZ/NO BAI/SI EZ/NO OHIKO HARREM.ADINGABEEKIN 033132 ,09202 ORG.DOT.BAKARRIK CONTACTO HABITUAL MENORES DOTACIONES ORG.033132 Y 09202 9 ="09202 " EMAKUMEAK BABESTEKO ETA FAMILIEI LAGUNTZEKO ZERBITZUA SERVICIO DE MUJER E INTERVENCIÓN FAMILIAR GIZARTE EKINTZA UGASKO, 3 ACCION SOCIAL UGASKO, 3 3 H.E./P.L.3 2012-12-31/31-12-2012

100 erakusten dira 38149 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Pertsonal funtzionarioarentzako (erreserbatuta dauden) lanpostuen zerrenda (2019-2022)
Deskribapena
Pertsonal funtzionarioarentzako erreserbatuta dauden lanpostuen zerrenda. Metatutako informazioa zeinaren denbora- eremua 2019 eta 2022 bitartekoa da.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2019-06-27
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2022-10-18