Edukinera joan

Bizkaiko katastroko partzelak

 • Compellingly benchmark distributed

  Bizkaiko lurralde historikoko ondasun higiezinen administrazio erregistro eta inbentario gisa eratu da Foru Higiezinen Katastroa. Katastro eta balorazio zerbitzuaren jarduna higiezinen katastroa kudeatu eta landa eta hiri izaerako ondasun higiezinen zerga ondorioen balorazioa egitean datza. Foru Higiezinen Katastroa landa eremuko, hiri eremuko eta ezaugarri berezidun ondasun higiezinen datuen multzo bat da, eta ezaugarri fisikoak, ekonomikoak eta juridikoak biltzen ditu; horrez gain, azalerak, egoerak, mugak, laborantza edo aprobetxamenduak, erabilera edo helburua, eraikinen kalitatea, irudikapen grafikoa, katastro balioa eta katastro titulartasuna ere aipatzen dira. Katastro erreferentziak ere baditu, esaterako ondasun higiezinak identifikatzeko kodea. Katastroari dagozkion berezko prestakuntza, mantentze-lanak, berrikuspen eta gainerako funtzioak Bizkaiko Foru Aldundiaren eskumen esklusiboak izango dira, zuzenean edo udalekin ezarriko diren inguruabarretan sinatutako kolaborazio hitzarmenen bitartez. Hala ere, baliteke katastroa datu-base gisa konfiguratzea, beste administrazio publiko batzuek erabil dezaten. Horrez gain, Katastro eta Balorazio Zerbitzuak ondasun higiezinen eta bertan sor daitezkeen errenten balioa eta peritu tasazioa egiaztatzeko lanak egiten ditu. Balorazio horiek egiteko aldizka egindako merkatu azterlanak hartzen dira oinarritzat, eta horiei balorazioko arau teknikoak aplikatzen zaizkie, landa eta hiri izaerako ondasun higiezinen zerga ondorioetarako.


FOLLOW


Artxibo erabilgarriak

 • Bizkaiko katastroko partzelak (WMS)

  WMS mapa-zerbitzua, mapak bistaratzeko eta irudikatutako elementuei lotutako datu alfanumerikoak kontsultatzeko. Eguneratze-maiztasuna: egunero.

 • Bizkaiko katastroko partzelak (WFS)

  WFS fenomenoen zerbitzua (Web Feature Service) - Kartografiako datu landugabeetara sartzeko aukera ematen du, hala geometria nola datu alfanumerikoak. Eguneratze-maiztasuna: egunero.

 • Bizkaiko katastroko partzelak (CSV, DWG, GDB, GML eta SHP)

  Bizkaiko katastro-partzelaren datuak deskargatzea, CSV, DWG, GDB, GML eta Shape formatuetan. Eguneratze-maiztasuna: hilekoa.


ETIKETAK

 • Mapa
 • Partzela
 • Landa
 • Hiri
 • Lurralde-plangintza...
 • Eraikinak
 • Krokis
 • Informazio geografikoa

DATUEN MULTZOAREN INFORMAZIOA