Edukinera joan

Kontratu txikiak

  • Bizkaiko Foru Aldundiak egindako kontratu txikiak kontsulta daitezke. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, ez da behin betikoa.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Kontratu txikiak 2020 - EKAINA

Bizkaiko Foru Aldundiko kontratu txikiak kontsulta daitezke 2020 - EKAINA

Datu-arakatzailea

_id SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS EKITALDIA/EJERCICIO HILABETERA ARTE/MES HASTA ADJUDIKAZIODUNA/PERSONA ADJUDICATARIA HELBURUA_EUS/OBJETO_EUS HELBURUA_CAS/OBJETO_CAS KONTABILITATE-ESPEDIENTEA/EXPEDIENTE CONTABLE ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION ADJUDIKAZIO-DATA/FECHA ADJUDICACION BETEBEHARRA/OBLIGACION
1 BFA DFB 2020 6 3D SOCIAL MOVEMENT SL TURISMOKO ZERBITZUAK ESKAINTZEA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS 00010617/0100021441/23709 EF02 Contratos menores de servicios 2020-04-05T00:00:00 2.760,01
2 BFA DFB 2020 6 4LEARNING CONSULTORIA Y FORMACION SL BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 00000498/0100026027/23904 EF02 Contratos menores de servicios 2020-05-02T00:00:00 840,00
3 BFA DFB 2020 6 4LEARNING CONSULTORIA Y FORMACION SL BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 00009717/0100026027/23904 EF02 Contratos menores de servicios 2020-04-21T00:00:00 12.654,00
4 BFA DFB 2020 6 ABENOJAR MARTINEZ DE EULATE ANDONI ARGITALPENAK PUBLICACIONES 00010313/0000100089/23702 EF02 Contratos menores de servicios 2020-04-29T00:00:00 600,00
5 BFA DFB 2020 6 ABENOJAR MARTINEZ DE EULATE ANDONI KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00001377/0000100089/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2020-11-02T00:00:00 484,00
6 BFA DFB 2020 6 ABEREKIN SA NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS 00006671/0100003166/23208 EF01 Contratos menores de suministros 2020-03-23T00:00:00 114,40
7 BFA DFB 2020 6 ABOGADOS Y TECNICOS ASOCIADOS SL BALORAZIO ETA PERITAZIOAK VALORACIONES Y PERITAJES 00002590/0100004087/23703 EF02 Contratos menores de servicios 2020-02-18T00:00:00 786,50
8 BFA DFB 2020 6 ACHALANDABASO GOMEZ PEDRO PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 00003448/0000071566/23901 EF01 Contratos menores de suministros 2020-02-25T00:00:00 995,83
9 BFA DFB 2020 6 ADARO TECNOLOGIA SA BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00005383/0100001455/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2020-10-03T00:00:00 152,46
10 BFA DFB 2020 6 ADELL 2010 SL NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS 00014459/0100016196/23208 EF01 Contratos menores de suministros 2020-10-06T00:00:00 76,55
11 BFA DFB 2020 6 ADITU INTEGRAL SYSTEMS SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00003094/0100012502/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2020-02-21T00:00:00 67,91
12 BFA DFB 2020 6 ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00007125/0100024862/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2020-03-25T00:00:00 471,90
13 BFA DFB 2020 6 ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL EROSKETAK ADQUISICIONES 00006806/0100024862/61301 EF01 Contratos menores de suministros 2020-06-03T00:00:00 12.100,00
14 BFA DFB 2020 6 ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL EROSKETAK ADQUISICIONES 00006807/0100024862/68201 EF01 Contratos menores de suministros 2020-05-03T00:00:00 1.074,48
15 BFA DFB 2020 6 AENOR INTERNACIONAL SA BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS DIVERSOS 00003234/0100024743/23999 EF02 Contratos menores de servicios 2020-02-24T00:00:00 1.455,87
16 BFA DFB 2020 6 AERO FERR NORTE SA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00004869/0100003526/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2020-06-03T00:00:00 479,16
17 BFA DFB 2020 6 AF 2001 ARIFER SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00003511/0100015290/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2020-02-25T00:00:00 68,62
18 BFA DFB 2020 6 AF 2001 ARIFER SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00010531/0100015290/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2020-04-05T00:00:00 234,29
19 BFA DFB 2020 6 AGENCIA DE VIAJES BYBLOS TOURS SA BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 00000710/0100003281/23904 EF02 Contratos menores de servicios 2020-06-02T00:00:00 1.005,61
20 BFA DFB 2020 6 AGENCIA EFE SAU SME AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00001340/0100001081/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2020-11-02T00:00:00 1.253,56
21 BFA DFB 2020 6 AGENCIA EFE SAU SME AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00004151/0100001081/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2020-02-03T00:00:00 1.253,56
22 BFA DFB 2020 6 AGENCIA EFE SAU SME AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00007841/0100001081/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2020-01-04T00:00:00 1.253,56
23 BFA DFB 2020 6 AGENCIA EFE SAU SME AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00010400/0100001081/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2020-04-30T00:00:00 1.253,56
24 BFA DFB 2020 6 AGENCIA EFE SAU SME AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00013147/0100001081/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2020-01-06T00:00:00 1.253,56
25 BFA DFB 2020 6 AGROQUIMICOS ORUR SA BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00006352/0100016132/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2020-03-17T00:00:00 81,68
26 BFA DFB 2020 6 AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAA SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00002078/0100020988/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2020-02-13T00:00:00 921,15
27 BFA DFB 2020 6 AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAA SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00008422/0100020988/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2020-06-04T00:00:00 519,11
28 BFA DFB 2020 6 AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAA SL MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 00010417/0100020988/21400 EF01 Contratos menores de suministros 2020-04-30T00:00:00 7.097,60
29 BFA DFB 2020 6 AISA SOLA MARIA ISABEL Y MARCO ALFARO JOSE RAMON KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00006110/0100027946/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2020-03-16T00:00:00 1.210,00
30 BFA DFB 2020 6 AKADEMIE DER STEUERBERATER UND WIRTSCHAFTSPRUFER BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 00000058/0100027837/23904 EF02 Contratos menores de servicios 2020-01-23T00:00:00 2.640,00
31 BFA DFB 2020 6 ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 00005916/0100007622/21600 EF01 Contratos menores de suministros 2020-03-13T00:00:00 602,58
32 BFA DFB 2020 6 ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00001166/0100007622/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2020-10-02T00:00:00 623,15
33 BFA DFB 2020 6 ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00001538/0100007622/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2020-11-02T00:00:00 641,30
34 BFA DFB 2020 6 ALDAKETA SOZIALA BERRIA SL LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES 00005817/0100022383/23708 EF02 Contratos menores de servicios 2020-12-03T00:00:00 1.552,01
35 BFA DFB 2020 6 ALDAVITRANS SL KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES 00008271/0100025746/23400 EF02 Contratos menores de servicios 2020-03-04T00:00:00 1.372,87
36 BFA DFB 2020 6 ALDAVITRANS SL NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS 00008272/0100025746/23208 EF01 Contratos menores de suministros 2020-03-04T00:00:00 1.622,48
37 BFA DFB 2020 6 ALIUM CONSULTING SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00001503/0100008077/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2020-11-02T00:00:00 2.708,14
38 BFA DFB 2020 6 ALIUM CONSULTING SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00002069/0100008077/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2020-02-13T00:00:00 3.025,00
39 BFA DFB 2020 6 ALIUM CONSULTING SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00004449/0100008077/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2020-04-03T00:00:00 1.354,07
40 BFA DFB 2020 6 ALIUM CONSULTING SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00007691/0100008077/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2020-01-04T00:00:00 3.811,50
41 BFA DFB 2020 6 ALIUM CONSULTING SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00012255/0100008077/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2020-05-19T00:00:00 1.354,07
42 BFA DFB 2020 6 ALIX SALAZAR JOSE MARIA ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 00011805/0000099583/22300 EF02 Contratos menores de servicios 2020-05-13T00:00:00 185,73
43 BFA DFB 2020 6 ALMACENES ELECTRICOS VASCONGADOS SA BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00007836/0100025065/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2020-01-04T00:00:00 295,43
44 BFA DFB 2020 6 ALMACENES ELECTRICOS VASCONGADOS SA BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00010127/0100025065/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2020-04-27T00:00:00 11,86
45 BFA DFB 2020 6 ALMACENES ELECTRICOS VASCONGADOS SA BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00013482/0100025065/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2020-03-06T00:00:00 96,92
46 BFA DFB 2020 6 ALMUD EDICIONES DE C L M SL BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 00008389/0100027969/23904 EF02 Contratos menores de servicios 2020-06-04T00:00:00 1.300,75
47 BFA DFB 2020 6 ALONSO ALEGRE SL NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS 00012454/0100007706/23208 EF01 Contratos menores de suministros 2020-05-20T00:00:00 91,08
48 BFA DFB 2020 6 ALONSO ALEGRE SL NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS 00013095/0100007706/23208 EF01 Contratos menores de suministros 2020-05-29T00:00:00 34,07
49 BFA DFB 2020 6 ALONSO BASAEZ GONZALO INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 00000221/0000106568/23101 EF01 Contratos menores de suministros 2020-01-31T00:00:00 178,15
50 BFA DFB 2020 6 ALONSO BASAEZ GONZALO INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 00007873/0000106568/23101 EF01 Contratos menores de suministros 2020-02-04T00:00:00 72,72
51 BFA DFB 2020 6 ALONSO LOPEZ MARIA SUSANA AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00012424/0000096304/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2020-05-20T00:00:00 1.000,00
52 BFA DFB 2020 6 ALONSO Y ASENSIO SL ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 00000821/0100027862/22300 EF02 Contratos menores de servicios 2020-06-02T00:00:00 51,30
53 BFA DFB 2020 6 ALTIA CONSULTORES SA AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00011265/0100027232/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2020-07-05T00:00:00 14.944,00
54 BFA DFB 2020 6 ALVAREZ RUBIO SAMUEL LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK TERRENOS Y BIENES NATURALES 00008215/0000125218/22100 EF02 Contratos menores de servicios 2020-03-04T00:00:00 943,80
55 BFA DFB 2020 6 ALVAREZ RUBIO SAMUEL LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK TERRENOS Y BIENES NATURALES 00008222/0000125218/22100 EF02 Contratos menores de servicios 2020-03-04T00:00:00 847,00
56 BFA DFB 2020 6 AMBULANCIAS MAIZ SA LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES 00005433/0100026854/23708 EF02 Contratos menores de servicios 2020-10-03T00:00:00 985,00
57 BFA DFB 2020 6 ANCRESNOR SL FARMAZI GAIAK PRODUCTOS FARMACEUTICOS 00010209/0100026693/23207 EF01 Contratos menores de suministros 2020-04-28T00:00:00 98,49
58 BFA DFB 2020 6 ANCRESNOR SL FARMAZI GAIAK PRODUCTOS FARMACEUTICOS 00014310/0100026693/23207 EF01 Contratos menores de suministros 2020-09-06T00:00:00 21,78
59 BFA DFB 2020 6 ANDAMABI SL BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 00005919/0100017998/23904 EF02 Contratos menores de servicios 2020-03-13T00:00:00 299,43
60 BFA DFB 2020 6 ANGOITIA GUTIERREZ JOSEBA KOLDO BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 00000790/0000067894/23904 EF02 Contratos menores de servicios 2020-06-02T00:00:00 2.178,00
61 BFA DFB 2020 6 ANGULO GARCIA PRIMITIVO EROSKETAK ADQUISICIONES 00002536/0000008084/68901 EF01 Contratos menores de suministros 2020-02-18T00:00:00 55,18
62 BFA DFB 2020 6 ANSOTEGUI GUEZURAGA INMACULADA LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES 00001964/0000115779/23708 EF02 Contratos menores de servicios 2020-02-13T00:00:00 689,70
63 BFA DFB 2020 6 ANSOTEGUI GUEZURAGA INMACULADA LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES 00005961/0000115779/23708 EF02 Contratos menores de servicios 2020-03-13T00:00:00 689,70
64 BFA DFB 2020 6 ANSOTEGUI GUEZURAGA INMACULADA LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES 00009287/0000115779/23708 EF02 Contratos menores de servicios 2020-04-16T00:00:00 689,70
65 BFA DFB 2020 6 ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL CANTABRICA SL ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 00000098/0100024075/22300 EF02 Contratos menores de servicios 2020-01-28T00:00:00 1.210,00
66 BFA DFB 2020 6 ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL CANTABRICA SL ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 00012824/0100024075/22300 EF02 Contratos menores de servicios 2020-05-26T00:00:00 1.835,19
67 BFA DFB 2020 6 ANTONIO MIRANDA SA BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00003293/0100002397/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2020-02-24T00:00:00 99,97
68 BFA DFB 2020 6 ANTONIO MIRANDA SA BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00012626/0100002397/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2020-05-22T00:00:00 99,97
69 BFA DFB 2020 6 ANULACIONES SEPTICAS MUNGIA SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00007236/0100009366/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2020-03-26T00:00:00 3.698,20
70 BFA DFB 2020 6 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00001296/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2020-10-02T00:00:00 622,08
71 BFA DFB 2020 6 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00001302/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2020-10-02T00:00:00 58,80
72 BFA DFB 2020 6 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00002664/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2020-02-18T00:00:00 63,60
73 BFA DFB 2020 6 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00002862/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2020-02-20T00:00:00 33,60
74 BFA DFB 2020 6 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00003308/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2020-02-24T00:00:00 33,60
75 BFA DFB 2020 6 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00004036/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2020-02-03T00:00:00 32,01
76 BFA DFB 2020 6 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00004046/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2020-02-03T00:00:00 607,75
77 BFA DFB 2020 6 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00004506/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2020-04-03T00:00:00 32,01
78 BFA DFB 2020 6 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00004928/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2020-06-03T00:00:00 62,01
79 BFA DFB 2020 6 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00007849/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2020-01-04T00:00:00 545,27
80 BFA DFB 2020 6 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00007951/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2020-02-04T00:00:00 33,60
81 BFA DFB 2020 6 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00008200/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2020-03-04T00:00:00 33,60
82 BFA DFB 2020 6 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00008214/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2020-03-04T00:00:00 65,10
83 BFA DFB 2020 6 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00010466/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2020-02-05T00:00:00 443,68
84 BFA DFB 2020 6 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00010677/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2020-05-05T00:00:00 30,40
85 BFA DFB 2020 6 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00010922/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2020-06-05T00:00:00 58,90
86 BFA DFB 2020 6 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00010949/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2020-06-05T00:00:00 30,40
87 BFA DFB 2020 6 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00013130/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2020-01-06T00:00:00 465,30
88 BFA DFB 2020 6 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00013137/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2020-01-06T00:00:00 62,01
89 BFA DFB 2020 6 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00013166/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2020-01-06T00:00:00 32,01
90 BFA DFB 2020 6 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00013274/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2020-02-06T00:00:00 32,01
91 BFA DFB 2020 6 ARANA STUDIO CREATIVE SOLUTIONS SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00003067/0100026033/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2020-02-21T00:00:00 520,30
92 BFA DFB 2020 6 ARANA STUDIO CREATIVE SOLUTIONS SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00010150/0100026033/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2020-04-27T00:00:00 1.573,00
93 BFA DFB 2020 6 ARANZADI ZIENTZI ELKARTEA AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00009234/0100000631/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2020-02-20T00:00:00 18.149,99
94 BFA DFB 2020 6 ARCE ASENSIO LUIS MARIA AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00008775/0000056313/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2020-05-03T00:00:00 17.968,50
95 BFA DFB 2020 6 ARDANTZA SA ERREGAIA COMBUSTIBLE 00003208/0100003354/23209 EF01 Contratos menores de suministros 2020-02-24T00:00:00 37,70
96 BFA DFB 2020 6 AREAK SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00006301/0100005943/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2020-03-17T00:00:00 431,97
97 BFA DFB 2020 6 AREAK SL MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 00000095/0100005943/22400 EF02 Contratos menores de servicios 2020-01-28T00:00:00 87,12
98 BFA DFB 2020 6 ARTATXO AURTENETXE JON KOLDOBIKA AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00014411/0000133691/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2020-10-06T00:00:00 11.797,50
99 BFA DFB 2020 6 ARTAZA-ROMERO COMUNICACION SLL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00013103/0100024583/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2020-07-02T00:00:00 9.510,60
100 BFA DFB 2020 6 ARTES GRAFICAS GOYA SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00007140/0100016842/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2020-03-25T00:00:00 288,08

100 erakusten dira 1327 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Kontratu txikiak 2020 - EKAINA
Deskribapena
Bizkaiko Foru Aldundiko kontratu txikiak kontsulta daitezke 2020 - EKAINA
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2020-07-20
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2020-07-20