Edukinera joan

Kontratu txikiak

  • Bizkaiko Foru Aldundiak egindako kontratu txikiak kontsulta daitezke. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, ez da behin betikoa.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Kontratu txikiak 2019 - MARTXOA

Bizkaiko Foru Aldundiko kontratu txikiak kontsulta daitezke 2019 - MARTXOA

Datu-arakatzailea

_id SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS EKITALDIA/EJERCICIO HILABETERA ARTE/MES HASTA ADJUDIKAZIODUNA/PERSONA ADJUDICATARIA HELBURUA_EUS/OBJETO_EUS HELBURUA_CAS/OBJETO_CAS KONTABILITATE-ESPEDIENTEA/EXPEDIENTE CONTABLE ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION ADJUDIKAZIO-DATA/FECHA ADJUDICACION BETEBEHARRA/OBLIGACION
1 BFA DFB 2019 3 PEYCAR PONTEVEDRA SL EROSKETAK ADQUISICIONES 00001161/0100026757/68201 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-02T00:00:00 15.956,15
2 BFA DFB 2019 3 ABEREKIN SA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00001269/0100003166/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-02T00:00:00 359,01
3 BFA DFB 2019 3 ABEREKIN SA NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS 00001270/0100003166/23208 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-02T00:00:00 69,44
4 BFA DFB 2019 3 ACADEMIA DE CIENCIAS MEDICAS DE BILBAO KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00003876/0100002326/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-02-22T00:00:00 5.000,00
5 BFA DFB 2019 3 ACAITURRI GABICAGOGEASCOA JAVIER AITOR KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00001733/0000044275/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-07-02T00:00:00 605,00
6 BFA DFB 2019 3 ADELL 2010 SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00003814/0100016196/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-22T00:00:00 38,28
7 BFA DFB 2019 3 ADELL 2010 SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00004234/0100016196/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-26T00:00:00 18,32
8 BFA DFB 2019 3 ADITU INTEGRAL SYSTEMS SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00005166/0100012502/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-03T00:00:00 296,21
9 BFA DFB 2019 3 ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL EROSKETAK ADQUISICIONES 00006048/0100024862/68201 EF01 Contratos menores de suministros 2019-07-02T00:00:00 597,74
10 BFA DFB 2019 3 ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL EROSKETAK ADQUISICIONES 00006095/0100024862/61301 EF01 Contratos menores de suministros 2019-04-02T00:00:00 11.918,50
11 BFA DFB 2019 3 AERO FLY SL EROSKETAK ADQUISICIONES 00003098/0100026799/66201 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-18T00:00:00 898,03
12 BFA DFB 2019 3 AERO FLY SL ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 00004183/0100026799/63106 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-26T00:00:00 1.060,94
13 BFA DFB 2019 3 AGENCIA DE VIAJES BYBLOS TOURS SA BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 00002546/0100003281/23904 EF02 Contratos menores de servicios 2019-02-13T00:00:00 8.815,00
14 BFA DFB 2019 3 AGENCIA DE VIAJES BYBLOS TOURS SA BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 00003966/0100003281/23904 EF02 Contratos menores de servicios 2019-02-22T00:00:00 4.557,00
15 BFA DFB 2019 3 AGENCIA EFE SA AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00002320/0100001081/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-12-02T00:00:00 1.253,56
16 BFA DFB 2019 3 AGENCIA EFE SA AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00004942/0100001081/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-04-03T00:00:00 1.253,56
17 BFA DFB 2019 3 AGRO - MUSKIZ SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00005382/0100006566/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-06-03T00:00:00 75,99
18 BFA DFB 2019 3 AGROQUIMICOS ELORRIO SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00006578/0100025708/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-03-13T00:00:00 91,90
19 BFA DFB 2019 3 AGROQUIMICOS ELORRIO SL NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS 00003413/0100025708/23208 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-20T00:00:00 111,30
20 BFA DFB 2019 3 AIR LIQUIDE MEDICINAL SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00002930/0100008863/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-15T00:00:00 373,81
21 BFA DFB 2019 3 AIR LIQUIDE MEDICINAL SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00003416/0100008863/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-20T00:00:00 364,20
22 BFA DFB 2019 3 ALIUM CONSULTING SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00004400/0100008077/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-02-27T00:00:00 1.354,07
23 BFA DFB 2019 3 ALONSO BASAEZ GONZALO INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 00000277/0000106568/23101 EF01 Contratos menores de suministros 2019-01-31T00:00:00 114,95
24 BFA DFB 2019 3 ALONSO BASAEZ GONZALO INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 00003920/0000106568/23101 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-22T00:00:00 182,69
25 BFA DFB 2019 3 ALONSO BASAEZ GONZALO INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 00004716/0000106568/23101 EF01 Contratos menores de suministros 2019-01-03T00:00:00 90,15
26 BFA DFB 2019 3 AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES SL ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 00004963/0100022421/22300 EF02 Contratos menores de servicios 2019-04-03T00:00:00 959,78
27 BFA DFB 2019 3 ANDAMABI SL PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 00004359/0100017998/23901 EF02 Contratos menores de servicios 2019-02-27T00:00:00 241,00
28 BFA DFB 2019 3 ANSOTEGUI GUEZURAGA INMACULADA LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES 00003510/0000115779/23708 EF02 Contratos menores de servicios 2019-02-20T00:00:00 689,70
29 BFA DFB 2019 3 ANSOTEGUI GUEZURAGA INMACULADA LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES 00006160/0000115779/23708 EF02 Contratos menores de servicios 2019-12-03T00:00:00 689,70
30 BFA DFB 2019 3 ANTONIO MIRANDA SA BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00001264/0100002397/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-02T00:00:00 98,98
31 BFA DFB 2019 3 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00000244/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2019-01-31T00:00:00 25,50
32 BFA DFB 2019 3 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00000794/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2019-04-02T00:00:00 66,00
33 BFA DFB 2019 3 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00001352/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2019-06-02T00:00:00 580,14
34 BFA DFB 2019 3 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00002113/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2019-11-02T00:00:00 66,00
35 BFA DFB 2019 3 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00005283/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2019-06-03T00:00:00 60,00
36 BFA DFB 2019 3 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00005287/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2019-06-03T00:00:00 60,00
37 BFA DFB 2019 3 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00005343/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2019-06-03T00:00:00 534,44
38 BFA DFB 2019 3 ARANA AGUINAGA CRISTINA AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00004855/0000126230/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-04-03T00:00:00 4.388,49
39 BFA DFB 2019 3 ARCE CLIMA SISTAMAS Y APLICACIONES SL ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 00006070/0100026450/22300 EF02 Contratos menores de servicios 2019-11-03T00:00:00 1.651,04
40 BFA DFB 2019 3 AREAK SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00000703/0100005943/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-01-02T00:00:00 52,73
41 BFA DFB 2019 3 AREAK SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00000947/0100005943/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-04-02T00:00:00 431,97
42 BFA DFB 2019 3 ARGALINDO SL BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS DIVERSOS 00001794/0100005955/23999 EF01 Contratos menores de suministros 2019-08-02T00:00:00 341,63
43 BFA DFB 2019 3 ARGALINDO SL MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 00003263/0100005955/21400 EF02 Contratos menores de servicios 2019-02-19T00:00:00 105,92
44 BFA DFB 2019 3 ARISTA DOCE 62 SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00006256/0100023445/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-12-03T00:00:00 16.153,50
45 BFA DFB 2019 3 ARISTA DOCE 62 SL PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 00001595/0100023445/23901 EF01 Contratos menores de suministros 2019-07-02T00:00:00 6.138,33
46 BFA DFB 2019 3 ARISTA DOCE 62 SL PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 00001838/0100023445/23902 EF02 Contratos menores de servicios 2019-08-02T00:00:00 8.228,00
47 BFA DFB 2019 3 ARMERIA SARASQUETA SL NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS 00000991/0100009765/23208 EF01 Contratos menores de suministros 2019-04-02T00:00:00 450,99
48 BFA DFB 2019 3 ARMERIA SARASQUETA SL NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS 00003805/0100009765/23208 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-21T00:00:00 134,00
49 BFA DFB 2019 3 ARTE Y CALIDAD EN PAPEL ARTEPAPEL SA BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00001028/0100006931/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-04-02T00:00:00 356,01
50 BFA DFB 2019 3 ARTE Y CALIDAD EN PAPEL ARTEPAPEL SA BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00006047/0100006931/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-11-03T00:00:00 628,47
51 BFA DFB 2019 3 ARTE Y MEMORIA, SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00002254/0100019737/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-12-02T00:00:00 263,68
52 BFA DFB 2019 3 ARTEFAKTO ESTUDIO SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00002415/0100024469/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-04-02T00:00:00 1.560,90
53 BFA DFB 2019 3 ARTES GRAFICAS GOYA SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 00003585/0100016842/23101 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-20T00:00:00 2,32
54 BFA DFB 2019 3 ARTES GRAFICAS GOYA SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 00006360/0100016842/23101 EF01 Contratos menores de suministros 2019-12-03T00:00:00 18,15
55 BFA DFB 2019 3 ARTES GRAFICAS GOYA SL ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 00000457/0100016842/69306 EF02 Contratos menores de servicios 2019-01-31T00:00:00 152,46
56 BFA DFB 2019 3 ASESORIA ZARRA Y GORKA SL BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS DIVERSOS 00000866/0100009314/23999 EF02 Contratos menores de servicios 2019-04-02T00:00:00 21,00
57 BFA DFB 2019 3 ASESORIA ZARRA Y GORKA SL BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS DIVERSOS 00002309/0100009314/23999 EF02 Contratos menores de servicios 2019-12-02T00:00:00 263,14
58 BFA DFB 2019 3 ASITEC MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SL ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 00004413/0100006919/22300 EF02 Contratos menores de servicios 2019-02-27T00:00:00 950,46
59 BFA DFB 2019 3 ASOC DE USUARIOS DE SAP ESPAA BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS DIVERSOS 00000252/0100021084/23999 EF02 Contratos menores de servicios 2019-01-31T00:00:00 750,00
60 BFA DFB 2019 3 ASOC VASCA DE EMPRESAS ORGANIZADORAS PROFESIONALES DE CONGRE KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00006713/0100026926/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-03-14T00:00:00 7.260,00
61 BFA DFB 2019 3 ASOCIACION BERBARO ELKARTEA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00002720/0100004426/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-01-31T00:00:00 141,13
62 BFA DFB 2019 3 ASOCIACION DE FORESTALISTAS DE BIZKAIA-BIZKAIKO BASOGINTZA E AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00001869/0100003033/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-08-02T00:00:00 11.186,45
63 BFA DFB 2019 3 ASOCIACION DE RADIO TAXI DE BILBAO KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES 00004349/0100002958/23400 EF02 Contratos menores de servicios 2019-02-27T00:00:00 4.626,11
64 BFA DFB 2019 3 ASOCIACION ESPAOLA DE LUCHA CONTRA EL FUEGO PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 00002811/0100015491/23902 EF02 Contratos menores de servicios 2019-02-15T00:00:00 135,00
65 BFA DFB 2019 3 ASOCIACION LECHERA VACUNO Y OVINO P VASCO Y NAVARRA AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00003807/0100001387/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-02-21T00:00:00 17,40
66 BFA DFB 2019 3 ASOCIACION PROFESIONAL DE TECNICOS DE BOMBEROS ( APTB ) EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00001671/0100005416/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2019-07-02T00:00:00 495,05
67 BFA DFB 2019 3 ASOCIACION ZINEGOAK ELKARTEA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00000562/0100015540/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-01-02T00:00:00 13.500,00
68 BFA DFB 2019 3 AUDAX, SO. COOP. PEQUEA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00004211/0100025408/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-02T00:00:00 689,70
69 BFA DFB 2019 3 AUDAX, SO. COOP. PEQUEA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00006398/0100025408/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-03T00:00:00 689,70
70 BFA DFB 2019 3 AUTO INDUSTRIAL BASCONIA SA BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00001818/0100002705/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-08-02T00:00:00 159,74
71 BFA DFB 2019 3 AUTOCARES SOBRON SL KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES 00002770/0100015686/23400 EF02 Contratos menores de servicios 2019-02-14T00:00:00 285,00
72 BFA DFB 2019 3 AUXQUIMIA SA BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00001712/0100001442/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-07-02T00:00:00 1.277,76
73 BFA DFB 2019 3 AVORIS RETAIL DIVISION SL BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS DIVERSOS 00004712/0100000382/23999 EF02 Contratos menores de servicios 2019-01-03T00:00:00 405,32
74 BFA DFB 2019 3 AVORIS RETAIL DIVISION SL BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS DIVERSOS 00004726/0100000382/23999 EF02 Contratos menores de servicios 2019-01-03T00:00:00 321,00
75 BFA DFB 2019 3 AYUNTAMIENTO DE BILBAO TOKIKOAK LOCALES 00005895/0100001903/23601 EF02 Contratos menores de servicios 2019-08-03T00:00:00 20,74
76 BFA DFB 2019 3 BA CREATIVOS SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00004930/0100009702/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-04-03T00:00:00 423,50
77 BFA DFB 2019 3 BAIMEN SA BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00000664/0100003643/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-01-02T00:00:00 44,82
78 BFA DFB 2019 3 BAIMEN SA BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00001811/0100003643/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-08-02T00:00:00 38,28
79 BFA DFB 2019 3 BAIMEN SA BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00003243/0100003643/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-19T00:00:00 683,80
80 BFA DFB 2019 3 BAIMEN SA BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00003443/0100003643/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-20T00:00:00 4.105,32
81 BFA DFB 2019 3 BAIMEN SA BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00004296/0100003643/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-27T00:00:00 2.754,73
82 BFA DFB 2019 3 BAIMEN SA BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00004956/0100003643/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-04-03T00:00:00 1.355,40
83 BFA DFB 2019 3 BAIMEN SA BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00005659/0100003643/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-07-03T00:00:00 1.563,59
84 BFA DFB 2019 3 BAIMEN SA BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00006192/0100003643/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-12-03T00:00:00 1.329,27
85 BFA DFB 2019 3 BAIMEN SA ERREGAIA COMBUSTIBLE 00001802/0100003643/23209 EF01 Contratos menores de suministros 2019-08-02T00:00:00 5.570,88
86 BFA DFB 2019 3 BARANTE BUSINESS DEVELOPMENT SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00001629/0100026909/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-07-02T00:00:00 3.630,00
87 BFA DFB 2019 3 BARRENA TELLERIA AITOR TURISMOKO ZERBITZUAK ESKAINTZEA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS 00000857/0000094871/23709 EF02 Contratos menores de servicios 2019-04-02T00:00:00 6.037,90
88 BFA DFB 2019 3 BASOINSA SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00001283/0100015291/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-06-02T00:00:00 15.730,00
89 BFA DFB 2019 3 BASQUE TEAM 2020 SL PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 00003239/0100017408/23901 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-19T00:00:00 4.192,65
90 BFA DFB 2019 3 BASSAI COMUNICACION ESTRATEGICA SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00003894/0100026929/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-02-22T00:00:00 2.178,00
91 BFA DFB 2019 3 BASTOS MEDICAL SL FARMAZI GAIAK PRODUCTOS FARMACEUTICOS 00004507/0100015349/23207 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-28T00:00:00 376,12
92 BFA DFB 2019 3 BASTOS MEDICAL SL OSASUN ZERBITZUGINTZA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS 00006090/0100015349/23707 EF01 Contratos menores de suministros 2019-11-03T00:00:00 196,66
93 BFA DFB 2019 3 BEDIA HIGUERA CARMEN BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS DIVERSOS 00005618/0000011860/23999 EF01 Contratos menores de suministros 2019-07-03T00:00:00 511,23
94 BFA DFB 2019 3 BEDIA HIGUERA CARMEN BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00002129/0000011860/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-11-02T00:00:00 379,42
95 BFA DFB 2019 3 BEDIA HIGUERA CARMEN BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00004713/0000011860/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-01-03T00:00:00 27,04
96 BFA DFB 2019 3 BEDIA HIGUERA CARMEN SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK VESTUARIO Y UNIFORMES 00000261/0000011860/23206 EF01 Contratos menores de suministros 2019-01-31T00:00:00 184,16
97 BFA DFB 2019 3 BEDIA HIGUERA CARMEN SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK VESTUARIO Y UNIFORMES 00001167/0000011860/23206 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-02T00:00:00 773,93
98 BFA DFB 2019 3 BEDIA HIGUERA CARMEN SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK VESTUARIO Y UNIFORMES 00001236/0000011860/23206 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-02T00:00:00 92,08
99 BFA DFB 2019 3 BEDIA HIGUERA CARMEN SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK VESTUARIO Y UNIFORMES 00002133/0000011860/23206 EF01 Contratos menores de suministros 2019-11-02T00:00:00 263,89
100 BFA DFB 2019 3 BEDIA HIGUERA CARMEN SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK VESTUARIO Y UNIFORMES 00003451/0000011860/23206 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-20T00:00:00 560,26

100 erakusten dira 710 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Kontratu txikiak 2019 - MARTXOA
Deskribapena
Bizkaiko Foru Aldundiko kontratu txikiak kontsulta daitezke 2019 - MARTXOA
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2019-06-19
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2019-06-19