Edukinera joan

Kontratu txikiak

  • Bizkaiko Foru Aldundiak egindako kontratu txikiak kontsulta daitezke. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, ez da behin betikoa.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Kontratu txikiak 2019 - IRAILA

Bizkaiko Foru Aldundiko kontratu txikiak kontsulta daitezke 2019 - IRAILA

Datu-arakatzailea

_id SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS EKITALDIA/EJERCICIO HILABETERA ARTE/MES HASTA ADJUDIKAZIODUNA/PERSONA ADJUDICATARIA HELBURUA_EUS/OBJETO_EUS HELBURUA_CAS/OBJETO_CAS KONTABILITATE-ESPEDIENTEA/EXPEDIENTE CONTABLE ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION ADJUDIKAZIO-DATA/FECHA ADJUDICACION BETEBEHARRA/OBLIGACION
1 BFA DFB 2019 9 BASKE INTERNATIONAL MANUFACTURAS SL EROSKETAK ADQUISICIONES 00011021/0100027068/69301 EF01 Contratos menores de suministros 2019-04-17T00:00:00 4.000,00
2 BFA DFB 2019 9 PEYCAR PONTEVEDRA SL EROSKETAK ADQUISICIONES 00001161/0100026757/68201 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-02T00:00:00 15.956,15
3 BFA DFB 2019 9 3D SOCIAL MOVEMENT SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00013754/0100021441/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-13T00:00:00 14.121,06
4 BFA DFB 2019 9 3D SOCIAL MOVEMENT SL TURISMOKO ZERBITZUAK ESKAINTZEA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS 00011012/0100021441/23709 EF02 Contratos menores de servicios 2019-04-17T00:00:00 15.693,70
5 BFA DFB 2019 9 A.M. STOP BILBAO SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00018666/0100008210/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-06-21T00:00:00 11.055,77
6 BFA DFB 2019 9 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 00014645/0100012285/23101 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-20T00:00:00 106,48
7 BFA DFB 2019 9 ABENOJAR MARTINEZ DE EULATE ANDONI KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00016024/0000100089/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-03-06T00:00:00 423,50
8 BFA DFB 2019 9 ABEREKIN SA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00001269/0100003166/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-02T00:00:00 359,01
9 BFA DFB 2019 9 ABEREKIN SA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00023319/0100003166/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-07-29T00:00:00 488,05
10 BFA DFB 2019 9 ABEREKIN SA NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS 00001270/0100003166/23208 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-02T00:00:00 69,44
11 BFA DFB 2019 9 ABEREKIN SA NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS 00016422/0100003166/23208 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-06T00:00:00 53,13
12 BFA DFB 2019 9 ABOGADOS Y TECNICOS ASOCIADOS SL BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS DIVERSOS 00010377/0100004087/23999 EF02 Contratos menores de servicios 2019-11-04T00:00:00 847,00
13 BFA DFB 2019 9 ACADEMIA DE CIENCIAS MEDICAS DE BILBAO KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00003876/0100002326/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-02-22T00:00:00 5.000,00
14 BFA DFB 2019 9 ACAITURRI GABICAGOGEASCOA JAVIER AITOR KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00001733/0000044275/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-07-02T00:00:00 605,00
15 BFA DFB 2019 9 ACAITURRI GABICAGOGEASCOA JAVIER AITOR KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00009128/0000044275/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-04-04T00:00:00 484,00
16 BFA DFB 2019 9 ACAITURRI GABICAGOGEASCOA JAVIER AITOR KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00013756/0000044275/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-13T00:00:00 484,00
17 BFA DFB 2019 9 ACAITURRI GABICAGOGEASCOA JAVIER AITOR KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00021663/0000044275/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-07-16T00:00:00 484,00
18 BFA DFB 2019 9 ACCESO GROUP SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00025496/0100019530/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-08-21T00:00:00 2.471,43
19 BFA DFB 2019 9 ACCESO GROUP SL BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS DIVERSOS 00025496/0100019530/23999 EF02 Contratos menores de servicios 2019-08-21T00:00:00 544,50
20 BFA DFB 2019 9 ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00023020/0100004870/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-07-24T00:00:00 12.136,30
21 BFA DFB 2019 9 ACUITEC SL FARMAZI GAIAK PRODUCTOS FARMACEUTICOS 00016603/0100000710/23207 EF01 Contratos menores de suministros 2019-06-06T00:00:00 649,28
22 BFA DFB 2019 9 ADEKI SOLUCIONES SLL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00019837/0100012454/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-02-07T00:00:00 544,50
23 BFA DFB 2019 9 ADEKUA SEGURIDAD SL ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 00014834/0100027140/22300 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-22T00:00:00 477,22
24 BFA DFB 2019 9 ADELL 2010 SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00003814/0100016196/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-22T00:00:00 38,28
25 BFA DFB 2019 9 ADELL 2010 SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00004234/0100016196/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-26T00:00:00 18,32
26 BFA DFB 2019 9 ADELL 2010 SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00007736/0100016196/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-03-25T00:00:00 60,05
27 BFA DFB 2019 9 ADELL 2010 SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00011941/0100016196/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-05T00:00:00 15,66
28 BFA DFB 2019 9 ADELL 2010 SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00014048/0100016196/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-15T00:00:00 101,70
29 BFA DFB 2019 9 ADELL 2010 SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00018975/0100016196/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-06-25T00:00:00 28,60
30 BFA DFB 2019 9 ADELL 2010 SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00021947/0100016196/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-07-17T00:00:00 76,27
31 BFA DFB 2019 9 ADELL 2010 SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00024331/0100016196/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-07-08T00:00:00 83,47
32 BFA DFB 2019 9 ADELL 2010 SL NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS 00023228/0100016196/23208 EF01 Contratos menores de suministros 2019-07-29T00:00:00 18,10
33 BFA DFB 2019 9 ADELL 2010 SL NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS 00026978/0100016196/23208 EF02 Contratos menores de servicios 2019-09-09T00:00:00 16,37
34 BFA DFB 2019 9 ADITU INTEGRAL SYSTEMS SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00005166/0100012502/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-03T00:00:00 296,21
35 BFA DFB 2019 9 ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 00025344/0100024862/22300 EF02 Contratos menores de servicios 2019-08-19T00:00:00 246,17
36 BFA DFB 2019 9 ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL EROSKETAK ADQUISICIONES 00006048/0100024862/68201 EF01 Contratos menores de suministros 2019-07-02T00:00:00 597,74
37 BFA DFB 2019 9 ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL EROSKETAK ADQUISICIONES 00006095/0100024862/61301 EF01 Contratos menores de suministros 2019-04-02T00:00:00 11.918,50
38 BFA DFB 2019 9 ADUR EKINTZA KULTURALAK, S.L.L. KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00018147/0100024180/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-06T00:00:00 7.160,05
39 BFA DFB 2019 9 AENOR INTERNACIONAL SA AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00018053/0100024743/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-06-18T00:00:00 696,54
40 BFA DFB 2019 9 AERO FERR NORTE SA ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 00009158/0100003526/22600 EF02 Contratos menores de servicios 2019-04-04T00:00:00 1.916,64
41 BFA DFB 2019 9 AERO FERR NORTE SA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00020615/0100003526/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-03-07T00:00:00 931,70
42 BFA DFB 2019 9 AERO FERR NORTE SA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00026083/0100003526/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-03-09T00:00:00 11.244,23
43 BFA DFB 2019 9 AERO FLY SL EROSKETAK ADQUISICIONES 00003098/0100026799/66201 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-18T00:00:00 898,03
44 BFA DFB 2019 9 AERO FLY SL EROSKETAK ADQUISICIONES 00007045/0100026799/66201 EF01 Contratos menores de suministros 2019-03-18T00:00:00 2.874,96
45 BFA DFB 2019 9 AERO FLY SL ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 00004183/0100026799/63106 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-26T00:00:00 1.060,94
46 BFA DFB 2019 9 AF 2001 ARIFER SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00007443/0100015290/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-03-21T00:00:00 193,93
47 BFA DFB 2019 9 AF 2001 ARIFER SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00012559/0100015290/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-06-05T00:00:00 418,68
48 BFA DFB 2019 9 AF 2001 ARIFER SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00016417/0100015290/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-06T00:00:00 116,24
49 BFA DFB 2019 9 AF 2001 ARIFER SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00020915/0100015290/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-09-07T00:00:00 108,39
50 BFA DFB 2019 9 AFILADO Y VACIADO INDUSTRIAL ABANDO SL MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 00008818/0100007449/22400 EF02 Contratos menores de servicios 2019-03-04T00:00:00 160,69
51 BFA DFB 2019 9 AGENCIA DE VIAJES BYBLOS TOURS SA BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 00002546/0100003281/23904 EF02 Contratos menores de servicios 2019-02-13T00:00:00 8.815,00
52 BFA DFB 2019 9 AGENCIA DE VIAJES BYBLOS TOURS SA BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 00003966/0100003281/23904 EF02 Contratos menores de servicios 2019-02-22T00:00:00 4.557,00
53 BFA DFB 2019 9 AGENCIA EFE SAU SME AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00002320/0100001081/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-12-02T00:00:00 1.253,56
54 BFA DFB 2019 9 AGENCIA EFE SAU SME AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00004942/0100001081/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-04-03T00:00:00 1.253,56
55 BFA DFB 2019 9 AGENCIA EFE SAU SME AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00008513/0100001081/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-01-04T00:00:00 1.253,56
56 BFA DFB 2019 9 AGENCIA EFE SAU SME AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00012168/0100001081/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-03-05T00:00:00 1.253,56
57 BFA DFB 2019 9 AGENCIA EFE SAU SME AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00015775/0100001081/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-31T00:00:00 1.253,56
58 BFA DFB 2019 9 AGENCIA EFE SAU SME AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00019501/0100001081/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-01-07T00:00:00 1.253,56
59 BFA DFB 2019 9 AGENCIA EFE SAU SME AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00025525/0100001081/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-08-21T00:00:00 1.253,56
60 BFA DFB 2019 9 AGENCIA EFE SAU SME AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00026710/0100001081/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-06-09T00:00:00 1.253,56
61 BFA DFB 2019 9 AGENCIA FUNERARIA BASAGUREN SA LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES 00025700/0100004576/23708 EF02 Contratos menores de servicios 2019-08-26T00:00:00 176,00
62 BFA DFB 2019 9 AGHARBAN AZARKAN MUSTAPHA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00019205/0000083194/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-06-27T00:00:00 4.840,00
63 BFA DFB 2019 9 AGRO - MUSKIZ SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00005382/0100006566/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-06-03T00:00:00 75,99
64 BFA DFB 2019 9 AGRO - MUSKIZ SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00008313/0100006566/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-03-29T00:00:00 2.783,00
65 BFA DFB 2019 9 AGRO - MUSKIZ SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00015805/0100006566/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-31T00:00:00 16,19
66 BFA DFB 2019 9 AGRO - MUSKIZ SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00020441/0100006566/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-07T00:00:00 258,91
67 BFA DFB 2019 9 AGROQUIMICOS ELORRIO SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00006578/0100025708/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-03-13T00:00:00 91,90
68 BFA DFB 2019 9 AGROQUIMICOS ELORRIO SL NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS 00003413/0100025708/23208 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-20T00:00:00 111,30
69 BFA DFB 2019 9 AGROQUIMICOS ELORRIO SL NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS 00011454/0100025708/23208 EF01 Contratos menores de suministros 2019-04-29T00:00:00 28,00
70 BFA DFB 2019 9 AGROQUIMICOS ELORRIO SL NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS 00014048/0100025708/23208 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-15T00:00:00 11,50
71 BFA DFB 2019 9 AGROQUIMICOS ORUR SA BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00007370/0100016132/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-03-21T00:00:00 18,15
72 BFA DFB 2019 9 AHOLKU TALDEA SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00017216/0100018755/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-11-06T00:00:00 3.872,00
73 BFA DFB 2019 9 AIDESEGI SL ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 00023682/0100017788/22300 EF02 Contratos menores de servicios 2019-02-08T00:00:00 275,88
74 BFA DFB 2019 9 AIR LIQUIDE MEDICINAL SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00002930/0100008863/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-15T00:00:00 373,81
75 BFA DFB 2019 9 AIR LIQUIDE MEDICINAL SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00003416/0100008863/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-20T00:00:00 364,20
76 BFA DFB 2019 9 AIR LIQUIDE MEDICINAL SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00015302/0100008863/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-27T00:00:00 1.427,57
77 BFA DFB 2019 9 AIR LIQUIDE MEDICINAL SL MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 00010119/0100008863/21400 EF01 Contratos menores de suministros 2019-10-04T00:00:00 7.310,32
78 BFA DFB 2019 9 AKOTA INTERIORISMO SL ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 00010521/0100026228/63106 EF01 Contratos menores de suministros 2019-12-04T00:00:00 822,80
79 BFA DFB 2019 9 ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00014106/0100007622/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-15T00:00:00 7.260,00
80 BFA DFB 2019 9 ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00022743/0100007622/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-07-23T00:00:00 350,90
81 BFA DFB 2019 9 ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00026928/0100007622/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-09-09T00:00:00 8.323,59
82 BFA DFB 2019 9 ALAVA SOLUCIONES GRAFICAS, SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00012428/0100027127/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-06-05T00:00:00 441,49
83 BFA DFB 2019 9 ALBERDI ALBERDI DANEL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00014113/0000127783/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-15T00:00:00 17.545,00
84 BFA DFB 2019 9 ALDAKETA SOZIALA BERRIA SL LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES 00019243/0100022383/23708 EF02 Contratos menores de servicios 2019-06-27T00:00:00 1.750,12
85 BFA DFB 2019 9 ALDAMA-FABRE SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00025020/0100027449/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-12-08T00:00:00 8.470,00
86 BFA DFB 2019 9 ALDAVITRANS SL KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES 00011218/0100025746/23400 EF02 Contratos menores de servicios 2019-04-24T00:00:00 2.041,51
87 BFA DFB 2019 9 ALDAVITRANS SL NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS 00011221/0100025746/23208 EF01 Contratos menores de suministros 2019-04-24T00:00:00 4.923,50
88 BFA DFB 2019 9 ALFONSO REMENTERIA ELORRIAGA-MARCOS REMENTERIA ELORRIGA BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00015206/0100024068/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-27T00:00:00 8.470,00
89 BFA DFB 2019 9 ALIUM CONSULTING SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00004400/0100008077/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-02-27T00:00:00 1.354,07
90 BFA DFB 2019 9 ALIUM CONSULTING SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00010162/0100008077/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-10-04T00:00:00 4.325,75
91 BFA DFB 2019 9 ALIUM CONSULTING SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00015920/0100008077/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-03-06T00:00:00 1.354,07
92 BFA DFB 2019 9 ALIUM CONSULTING SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00020643/0100008077/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-08-07T00:00:00 1.905,75
93 BFA DFB 2019 9 ALONSO BASAEZ GONZALO INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 00000277/0000106568/23101 EF01 Contratos menores de suministros 2019-01-31T00:00:00 114,95
94 BFA DFB 2019 9 ALONSO BASAEZ GONZALO INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 00003920/0000106568/23101 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-22T00:00:00 182,69
95 BFA DFB 2019 9 ALONSO BASAEZ GONZALO INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 00004716/0000106568/23101 EF01 Contratos menores de suministros 2019-01-03T00:00:00 90,15
96 BFA DFB 2019 9 ALONSO BASAEZ GONZALO INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 00008331/0000106568/23101 EF01 Contratos menores de suministros 2019-03-29T00:00:00 60,38
97 BFA DFB 2019 9 ALONSO BASAEZ GONZALO INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 00012901/0000106568/23101 EF01 Contratos menores de suministros 2019-08-05T00:00:00 13,13
98 BFA DFB 2019 9 ALONSO BASAEZ GONZALO INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 00015202/0000106568/23101 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-27T00:00:00 120,76
99 BFA DFB 2019 9 ALONSO BASAEZ GONZALO INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 00019276/0000106568/23101 EF01 Contratos menores de suministros 2019-06-28T00:00:00 282,03
100 BFA DFB 2019 9 ALONSO BASAEZ GONZALO INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 00021303/0000106568/23101 EF01 Contratos menores de suministros 2019-11-07T00:00:00 53,46

100 erakusten dira 3082 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Kontratu txikiak 2019 - IRAILA
Deskribapena
Bizkaiko Foru Aldundiko kontratu txikiak kontsulta daitezke 2019 - IRAILA
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2019-10-25
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2019-10-25