Edukinera joan

Kontratu txikiak

  • Bizkaiko Foru Aldundiak egindako kontratu txikiak kontsulta daitezke. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, ez da behin betikoa.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Kontratu txikiak 2019 - EKAINA

Bizkaiko Foru Aldundiko kontratu txikiak kontsulta daitezke 2019 - EKAINA

Datu-arakatzailea

_id SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS EKITALDIA/EJERCICIO HILABETERA ARTE/MES HASTA ADJUDIKAZIODUNA/PERSONA ADJUDICATARIA HELBURUA_EUS/OBJETO_EUS HELBURUA_CAS/OBJETO_CAS KONTABILITATE-ESPEDIENTEA/EXPEDIENTE CONTABLE ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION ADJUDIKAZIO-DATA/FECHA ADJUDICACION BETEBEHARRA/OBLIGACION
1 BFA DFB 2019 6 BASKE INTERNATIONAL MANUFACTURAS SL EROSKETAK ADQUISICIONES 00011021/0100027068/69301 EF01 Contratos menores de suministros 2019-04-17T00:00:00 4.000,00
2 BFA DFB 2019 6 PEYCAR PONTEVEDRA SL EROSKETAK ADQUISICIONES 00001161/0100026757/68201 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-02T00:00:00 15.956,15
3 BFA DFB 2019 6 3D SOCIAL MOVEMENT SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00013754/0100021441/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-13T00:00:00 14.121,06
4 BFA DFB 2019 6 3D SOCIAL MOVEMENT SL TURISMOKO ZERBITZUAK ESKAINTZEA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS 00011012/0100021441/23709 EF02 Contratos menores de servicios 2019-04-17T00:00:00 15.693,70
5 BFA DFB 2019 6 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 00014645/0100012285/23101 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-20T00:00:00 106,48
6 BFA DFB 2019 6 ABENOJAR MARTINEZ DE EULATE ANDONI KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00016024/0000100089/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-03-06T00:00:00 423,50
7 BFA DFB 2019 6 ABEREKIN SA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00001269/0100003166/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-02T00:00:00 359,01
8 BFA DFB 2019 6 ABEREKIN SA NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS 00001270/0100003166/23208 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-02T00:00:00 69,44
9 BFA DFB 2019 6 ABEREKIN SA NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS 00016422/0100003166/23208 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-06T00:00:00 53,13
10 BFA DFB 2019 6 ABOGADOS Y TECNICOS ASOCIADOS SL BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS DIVERSOS 00010377/0100004087/23999 EF02 Contratos menores de servicios 2019-11-04T00:00:00 847,00
11 BFA DFB 2019 6 ACADEMIA DE CIENCIAS MEDICAS DE BILBAO KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00003876/0100002326/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-02-22T00:00:00 5.000,00
12 BFA DFB 2019 6 ACAITURRI GABICAGOGEASCOA JAVIER AITOR KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00001733/0000044275/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-07-02T00:00:00 605,00
13 BFA DFB 2019 6 ACAITURRI GABICAGOGEASCOA JAVIER AITOR KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00009128/0000044275/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-04-04T00:00:00 484,00
14 BFA DFB 2019 6 ACAITURRI GABICAGOGEASCOA JAVIER AITOR KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00013756/0000044275/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-13T00:00:00 484,00
15 BFA DFB 2019 6 ACUITEC SL FARMAZI GAIAK PRODUCTOS FARMACEUTICOS 00016603/0100000710/23207 EF01 Contratos menores de suministros 2019-06-06T00:00:00 649,28
16 BFA DFB 2019 6 ADEKUA SEGURIDAD SL ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 00014834/0100027140/22300 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-22T00:00:00 477,22
17 BFA DFB 2019 6 ADELL 2010 SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00003814/0100016196/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-22T00:00:00 38,28
18 BFA DFB 2019 6 ADELL 2010 SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00004234/0100016196/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-26T00:00:00 18,32
19 BFA DFB 2019 6 ADELL 2010 SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00007736/0100016196/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-03-25T00:00:00 60,05
20 BFA DFB 2019 6 ADELL 2010 SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00011941/0100016196/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-05T00:00:00 15,66
21 BFA DFB 2019 6 ADELL 2010 SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00014048/0100016196/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-15T00:00:00 101,70
22 BFA DFB 2019 6 ADITU INTEGRAL SYSTEMS SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00005166/0100012502/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-03T00:00:00 296,21
23 BFA DFB 2019 6 ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL EROSKETAK ADQUISICIONES 00006048/0100024862/68201 EF01 Contratos menores de suministros 2019-07-02T00:00:00 597,74
24 BFA DFB 2019 6 ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL EROSKETAK ADQUISICIONES 00006095/0100024862/61301 EF01 Contratos menores de suministros 2019-04-02T00:00:00 11.918,50
25 BFA DFB 2019 6 AERO FERR NORTE SA ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 00009158/0100003526/22600 EF02 Contratos menores de servicios 2019-04-04T00:00:00 1.916,64
26 BFA DFB 2019 6 AERO FLY SL EROSKETAK ADQUISICIONES 00003098/0100026799/66201 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-18T00:00:00 898,03
27 BFA DFB 2019 6 AERO FLY SL EROSKETAK ADQUISICIONES 00007045/0100026799/66201 EF01 Contratos menores de suministros 2019-03-18T00:00:00 2.874,96
28 BFA DFB 2019 6 AERO FLY SL ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 00004183/0100026799/63106 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-26T00:00:00 1.060,94
29 BFA DFB 2019 6 AF 2001 ARIFER SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00007443/0100015290/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-03-21T00:00:00 193,93
30 BFA DFB 2019 6 AF 2001 ARIFER SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00012559/0100015290/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-06-05T00:00:00 418,68
31 BFA DFB 2019 6 AF 2001 ARIFER SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00016417/0100015290/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-06T00:00:00 116,24
32 BFA DFB 2019 6 AFILADO Y VACIADO INDUSTRIAL ABANDO SL MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 00008818/0100007449/22400 EF02 Contratos menores de servicios 2019-03-04T00:00:00 160,69
33 BFA DFB 2019 6 AGENCIA DE VIAJES BYBLOS TOURS SA BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 00002546/0100003281/23904 EF02 Contratos menores de servicios 2019-02-13T00:00:00 8.815,00
34 BFA DFB 2019 6 AGENCIA DE VIAJES BYBLOS TOURS SA BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 00003966/0100003281/23904 EF02 Contratos menores de servicios 2019-02-22T00:00:00 4.557,00
35 BFA DFB 2019 6 AGENCIA EFE SAU SME AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00002320/0100001081/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-12-02T00:00:00 1.253,56
36 BFA DFB 2019 6 AGENCIA EFE SAU SME AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00004942/0100001081/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-04-03T00:00:00 1.253,56
37 BFA DFB 2019 6 AGENCIA EFE SAU SME AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00008513/0100001081/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-01-04T00:00:00 1.253,56
38 BFA DFB 2019 6 AGENCIA EFE SAU SME AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00012168/0100001081/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-03-05T00:00:00 1.253,56
39 BFA DFB 2019 6 AGENCIA EFE SAU SME AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00015775/0100001081/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-31T00:00:00 1.253,56
40 BFA DFB 2019 6 AGRO - MUSKIZ SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00005382/0100006566/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-06-03T00:00:00 75,99
41 BFA DFB 2019 6 AGRO - MUSKIZ SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00008313/0100006566/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-03-29T00:00:00 2.783,00
42 BFA DFB 2019 6 AGRO - MUSKIZ SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00015805/0100006566/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-31T00:00:00 16,19
43 BFA DFB 2019 6 AGROQUIMICOS ELORRIO SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00006578/0100025708/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-03-13T00:00:00 91,90
44 BFA DFB 2019 6 AGROQUIMICOS ELORRIO SL NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS 00003413/0100025708/23208 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-20T00:00:00 111,30
45 BFA DFB 2019 6 AGROQUIMICOS ELORRIO SL NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS 00011454/0100025708/23208 EF01 Contratos menores de suministros 2019-04-29T00:00:00 28,00
46 BFA DFB 2019 6 AGROQUIMICOS ELORRIO SL NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS 00014048/0100025708/23208 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-15T00:00:00 11,50
47 BFA DFB 2019 6 AGROQUIMICOS ORUR SA BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00007370/0100016132/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-03-21T00:00:00 18,15
48 BFA DFB 2019 6 AIR LIQUIDE MEDICINAL SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00002930/0100008863/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-15T00:00:00 373,81
49 BFA DFB 2019 6 AIR LIQUIDE MEDICINAL SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00003416/0100008863/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-20T00:00:00 364,20
50 BFA DFB 2019 6 AIR LIQUIDE MEDICINAL SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00015302/0100008863/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-27T00:00:00 1.427,57
51 BFA DFB 2019 6 AIR LIQUIDE MEDICINAL SL MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 00010119/0100008863/21400 EF01 Contratos menores de suministros 2019-10-04T00:00:00 7.310,32
52 BFA DFB 2019 6 AKOTA INTERIORISMO SL ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 00010521/0100026228/63106 EF01 Contratos menores de suministros 2019-12-04T00:00:00 822,80
53 BFA DFB 2019 6 ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00014106/0100007622/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-15T00:00:00 7.260,00
54 BFA DFB 2019 6 ALAVA SOLUCIONES GRAFICAS, SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00012428/0100027127/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-06-05T00:00:00 441,49
55 BFA DFB 2019 6 ALBERDI ALBERDI DANEL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00014113/0000127783/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-15T00:00:00 17.545,00
56 BFA DFB 2019 6 ALDAVITRANS SL KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES 00011218/0100025746/23400 EF02 Contratos menores de servicios 2019-04-24T00:00:00 2.041,51
57 BFA DFB 2019 6 ALDAVITRANS SL NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS 00011221/0100025746/23208 EF01 Contratos menores de suministros 2019-04-24T00:00:00 4.923,50
58 BFA DFB 2019 6 ALFONSO REMENTERIA ELORRIAGA-MARCOS REMENTERIA ELORRIGA BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00015206/0100024068/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-27T00:00:00 8.470,00
59 BFA DFB 2019 6 ALIUM CONSULTING SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00004400/0100008077/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-02-27T00:00:00 1.354,07
60 BFA DFB 2019 6 ALIUM CONSULTING SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00010162/0100008077/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-10-04T00:00:00 4.325,75
61 BFA DFB 2019 6 ALIUM CONSULTING SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00015920/0100008077/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-03-06T00:00:00 1.354,07
62 BFA DFB 2019 6 ALONSO BASAEZ GONZALO INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 00000277/0000106568/23101 EF01 Contratos menores de suministros 2019-01-31T00:00:00 114,95
63 BFA DFB 2019 6 ALONSO BASAEZ GONZALO INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 00003920/0000106568/23101 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-22T00:00:00 182,69
64 BFA DFB 2019 6 ALONSO BASAEZ GONZALO INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 00004716/0000106568/23101 EF01 Contratos menores de suministros 2019-01-03T00:00:00 90,15
65 BFA DFB 2019 6 ALONSO BASAEZ GONZALO INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 00008331/0000106568/23101 EF01 Contratos menores de suministros 2019-03-29T00:00:00 60,38
66 BFA DFB 2019 6 ALONSO BASAEZ GONZALO INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 00012901/0000106568/23101 EF01 Contratos menores de suministros 2019-08-05T00:00:00 13,13
67 BFA DFB 2019 6 ALONSO BASAEZ GONZALO INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 00015202/0000106568/23101 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-27T00:00:00 120,76
68 BFA DFB 2019 6 ALONSO GONDRA EUKEN KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00014817/0000087560/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-22T00:00:00 2.226,40
69 BFA DFB 2019 6 ALTUNA HERRERO JULEN AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00015570/0000116904/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-03-13T00:00:00 4.719,00
70 BFA DFB 2019 6 ALVAREZ RUI-WAMBA ADRIANA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00013956/0000081106/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-14T00:00:00 834,90
71 BFA DFB 2019 6 ALVAREZ URIA AMAIA BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 00007909/0000125938/23904 EF02 Contratos menores de servicios 2019-02-27T00:00:00 968,00
72 BFA DFB 2019 6 AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES SL ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 00004963/0100022421/22300 EF02 Contratos menores de servicios 2019-04-03T00:00:00 959,78
73 BFA DFB 2019 6 AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES SL ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 00015907/0100022421/22300 EF02 Contratos menores de servicios 2019-03-06T00:00:00 959,78
74 BFA DFB 2019 6 AMBULANCIAS MAIZ SA LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES 00014828/0100026854/23708 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-22T00:00:00 976,00
75 BFA DFB 2019 6 AMONARRIZ GORRIA ENDRIKE BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 00013989/0000127739/23904 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-14T00:00:00 363,00
76 BFA DFB 2019 6 ANDAMABI SL PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 00004359/0100017998/23901 EF02 Contratos menores de servicios 2019-02-27T00:00:00 241,00
77 BFA DFB 2019 6 ANSOTEGUI GUEZURAGA INMACULADA LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES 00003510/0000115779/23708 EF02 Contratos menores de servicios 2019-02-20T00:00:00 689,70
78 BFA DFB 2019 6 ANSOTEGUI GUEZURAGA INMACULADA LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES 00006160/0000115779/23708 EF02 Contratos menores de servicios 2019-12-03T00:00:00 689,70
79 BFA DFB 2019 6 ANSOTEGUI GUEZURAGA INMACULADA LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES 00009337/0000115779/23708 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-04T00:00:00 689,70
80 BFA DFB 2019 6 ANSOTEGUI GUEZURAGA INMACULADA LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES 00012772/0000115779/23708 EF02 Contratos menores de servicios 2019-07-05T00:00:00 689,70
81 BFA DFB 2019 6 ANSOTEGUI GUEZURAGA INMACULADA LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES 00016082/0000115779/23708 EF02 Contratos menores de servicios 2019-04-06T00:00:00 689,70
82 BFA DFB 2019 6 ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL CANTABRICA SL ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 00009142/0100024075/22300 EF02 Contratos menores de servicios 2019-04-04T00:00:00 3.045,19
83 BFA DFB 2019 6 ANTONIO MIRANDA SA BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00001264/0100002397/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-02T00:00:00 98,98
84 BFA DFB 2019 6 ANTONIO MIRANDA SA BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00009286/0100002397/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-04T00:00:00 717,58
85 BFA DFB 2019 6 ANTONIO MIRANDA SA BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00010776/0100002397/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-04-16T00:00:00 115,56
86 BFA DFB 2019 6 ANTONIO MIRANDA SA BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00013757/0100002397/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-13T00:00:00 15,46
87 BFA DFB 2019 6 ANTONIO MIRANDA SA BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00014099/0100002397/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-15T00:00:00 99,97
88 BFA DFB 2019 6 ANULACIONES SEPTICAS MUNGIA SL GARBIKETA LIMPIEZA 00009973/0100009366/23705 EF02 Contratos menores de servicios 2019-09-04T00:00:00 5.265,92
89 BFA DFB 2019 6 ANULACIONES SEPTICAS MUNGIA SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00015802/0100009366/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-31T00:00:00 495,00
90 BFA DFB 2019 6 AON GIL Y CARVAJAL SA CORREDURIA DE SEGUROS KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00015424/0100001102/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-28T00:00:00 2.238,50
91 BFA DFB 2019 6 APODACA MARTIN MIKEL PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 00013935/0000084186/23902 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-14T00:00:00 544,50
92 BFA DFB 2019 6 APRENDIZA CONSULTORES SL BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 00008183/0100004449/23904 EF02 Contratos menores de servicios 2019-03-28T00:00:00 1.400,00
93 BFA DFB 2019 6 AQUESOLO VIZCARGUENAGA DOMINGO EROSKETAK ADQUISICIONES 00009455/0000028977/69701 EF00 Contratos menores de obras 2019-05-03T00:00:00 4.495,15
94 BFA DFB 2019 6 AQUESOLO VIZCARGUENAGA DOMINGO EROSKETAK ADQUISICIONES 00015272/0000028977/69701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-21T00:00:00 2.554,20
95 BFA DFB 2019 6 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00000244/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2019-01-31T00:00:00 25,50
96 BFA DFB 2019 6 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00000794/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2019-04-02T00:00:00 66,00
97 BFA DFB 2019 6 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00001352/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2019-06-02T00:00:00 580,14
98 BFA DFB 2019 6 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00002113/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2019-11-02T00:00:00 66,00
99 BFA DFB 2019 6 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00005283/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2019-06-03T00:00:00 60,00
100 BFA DFB 2019 6 ARAMBARRIA AGUIRRE ISABEL CONCEPCION EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 00005287/0000012758/23102 EF01 Contratos menores de suministros 2019-06-03T00:00:00 60,00

100 erakusten dira 2170 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Kontratu txikiak 2019 - EKAINA
Deskribapena
Bizkaiko Foru Aldundiko kontratu txikiak kontsulta daitezke 2019 - EKAINA
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2019-10-25
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2019-10-25