Edukinera joan

Kontratu txikiak

  • Bizkaiko Foru Aldundiak egindako kontratu txikiak kontsulta daitezke. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, ez da behin betikoa.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Kontratu txikiak 2019 - ABENDUA

Bizkaiko Foru Aldundiko kontratu txikiak kontsulta daitezke 2019 - ABENDUA

Datu-arakatzailea

_id SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS EKITALDIA/EJERCICIO HILABETERA ARTE/MES HASTA ADJUDIKAZIODUNA/PERSONA ADJUDICATARIA HELBURUA_EUS/OBJETO_EUS HELBURUA_CAS/OBJETO_CAS KONTABILITATE-ESPEDIENTEA/EXPEDIENTE CONTABLE ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION ADJUDIKAZIO-DATA/FECHA ADJUDICACION BETEBEHARRA/OBLIGACION
1 BFA DFB 2019 12 BASKE INTERNATIONAL MANUFACTURAS SL EROSKETAK ADQUISICIONES 00011021/0100027068/69301 EF01 Contratos menores de suministros 2019-04-17T00:00:00 4.000,00
2 BFA DFB 2019 12 BASKE INTERNATIONAL MANUFACTURAS SL EROSKETAK ADQUISICIONES 00044032/0100027068/69301 EF01 Contratos menores de suministros 2019-12-23T00:00:00 6.400,00
3 BFA DFB 2019 12 BASKE INTERNATIONAL MANUFACTURAS SL EROSKETAK ADQUISICIONES 00046762/0100027068/69301 EF01 Contratos menores de suministros 2019-12-31T00:00:00 550,00
4 BFA DFB 2019 12 PEYCAR PONTEVEDRA SL EROSKETAK ADQUISICIONES 00001161/0100026757/68201 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-02T00:00:00 15.956,15
5 BFA DFB 2019 12 3D SOCIAL MOVEMENT SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00013754/0100021441/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-13T00:00:00 14.121,06
6 BFA DFB 2019 12 3D SOCIAL MOVEMENT SL TURISMOKO ZERBITZUAK ESKAINTZEA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS 00011012/0100021441/23709 EF02 Contratos menores de servicios 2019-04-17T00:00:00 15.693,70
7 BFA DFB 2019 12 3D SOCIAL MOVEMENT SL TURISMOKO ZERBITZUAK ESKAINTZEA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS 00046954/0100021441/23709 EF02 Contratos menores de servicios 2019-12-31T00:00:00 2.420,00
8 BFA DFB 2019 12 97 S&F SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00039623/0100007627/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-11-26T00:00:00 14.072,30
9 BFA DFB 2019 12 A. INDE EDUCA SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00046831/0100010717/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-12-31T00:00:00 6.579,38
10 BFA DFB 2019 12 A.M. STOP BILBAO SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00018666/0100008210/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-06-21T00:00:00 11.055,77
11 BFA DFB 2019 12 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 00014645/0100012285/23101 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-20T00:00:00 106,48
12 BFA DFB 2019 12 ABENOJAR MARTINEZ DE EULATE ANDONI KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00016024/0000100089/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-03-06T00:00:00 423,50
13 BFA DFB 2019 12 ABEREKIN SA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00001269/0100003166/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-02T00:00:00 359,01
14 BFA DFB 2019 12 ABEREKIN SA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00023319/0100003166/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-07-29T00:00:00 488,05
15 BFA DFB 2019 12 ABEREKIN SA NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS 00001270/0100003166/23208 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-02T00:00:00 69,44
16 BFA DFB 2019 12 ABEREKIN SA NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS 00016422/0100003166/23208 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-06T00:00:00 53,13
17 BFA DFB 2019 12 ABEREKIN SA NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS 00043843/0100003166/23208 EF01 Contratos menores de suministros 2019-12-19T00:00:00 82,50
18 BFA DFB 2019 12 ABOGADOS Y TECNICOS ASOCIADOS SL BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS DIVERSOS 00010377/0100004087/23999 EF02 Contratos menores de servicios 2019-11-04T00:00:00 847,00
19 BFA DFB 2019 12 ABRA SEGURIDAD SL ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 00044042/0100018613/22300 EF02 Contratos menores de servicios 2019-12-23T00:00:00 5.602,37
20 BFA DFB 2019 12 AC6 METROLOGIA SLL MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 00047878/0100020375/22400 EF02 Contratos menores de servicios 2019-12-31T00:00:00 295,24
21 BFA DFB 2019 12 ACADEMIA DE CIENCIAS MEDICAS DE BILBAO KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00003876/0100002326/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-02-22T00:00:00 5.000,00
22 BFA DFB 2019 12 ACAITURRI GABICAGOGEASCOA JAVIER AITOR KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00001733/0000044275/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-07-02T00:00:00 605,00
23 BFA DFB 2019 12 ACAITURRI GABICAGOGEASCOA JAVIER AITOR KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00009128/0000044275/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-04-04T00:00:00 484,00
24 BFA DFB 2019 12 ACAITURRI GABICAGOGEASCOA JAVIER AITOR KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00013756/0000044275/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-13T00:00:00 484,00
25 BFA DFB 2019 12 ACAITURRI GABICAGOGEASCOA JAVIER AITOR KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00021663/0000044275/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-07-16T00:00:00 484,00
26 BFA DFB 2019 12 ACASUSO ATUTXA MIREN MATXALEN AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00048362/0000121149/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-12-31T00:00:00 5.082,00
27 BFA DFB 2019 12 ACCESO GROUP SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00025496/0100019530/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-08-21T00:00:00 2.471,43
28 BFA DFB 2019 12 ACCESO GROUP SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00026690/0100019530/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-06-09T00:00:00 2.471,43
29 BFA DFB 2019 12 ACCESO GROUP SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00030213/0100019530/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-03-10T00:00:00 2.471,43
30 BFA DFB 2019 12 ACCESO GROUP SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00034530/0100019530/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-11T00:00:00 2.471,43
31 BFA DFB 2019 12 ACCESO GROUP SL BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS DIVERSOS 00025496/0100019530/23999 EF02 Contratos menores de servicios 2019-08-21T00:00:00 544,50
32 BFA DFB 2019 12 ACCESO GROUP SL BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS DIVERSOS 00026690/0100019530/23999 EF02 Contratos menores de servicios 2019-06-09T00:00:00 544,50
33 BFA DFB 2019 12 ACCESO GROUP SL BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS DIVERSOS 00030213/0100019530/23999 EF02 Contratos menores de servicios 2019-03-10T00:00:00 544,50
34 BFA DFB 2019 12 ACCESO GROUP SL BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS DIVERSOS 00034530/0100019530/23999 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-11T00:00:00 544,50
35 BFA DFB 2019 12 ACEBI INVESTIGACION Y CONSULTORIA AMBIENTAL SC AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00043677/0100024753/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-06T00:00:00 16.214,00
36 BFA DFB 2019 12 ACHALANDABASO GOMEZ PEDRO AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00032904/0000071566/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-10-23T00:00:00 1.512,20
37 BFA DFB 2019 12 ACHALANDABASO GOMEZ PEDRO PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 00032930/0000071566/23901 EF01 Contratos menores de suministros 2019-10-23T00:00:00 359,37
38 BFA DFB 2019 12 ACHALANDABASO GOMEZ PEDRO PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 00043006/0000071566/23901 EF01 Contratos menores de suministros 2019-12-16T00:00:00 997,04
39 BFA DFB 2019 12 ACORDE CONSULTORIA Y GESTION DE EMPRESAS SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00047321/0100025007/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-08-29T00:00:00 13.794,00
40 BFA DFB 2019 12 ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00023020/0100004870/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-07-24T00:00:00 12.136,30
41 BFA DFB 2019 12 ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00042285/0100004870/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-12-12T00:00:00 5.953,20
42 BFA DFB 2019 12 ACTUACIONES CULTURALES ESTRATEGICAS 4 SL ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 00046854/0100020633/69306 EF02 Contratos menores de servicios 2019-12-31T00:00:00 18.077,40
43 BFA DFB 2019 12 ACUITEC SL FARMAZI GAIAK PRODUCTOS FARMACEUTICOS 00016603/0100000710/23207 EF01 Contratos menores de suministros 2019-06-06T00:00:00 649,28
44 BFA DFB 2019 12 ADAKA S COOP AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00044034/0100026855/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-12-23T00:00:00 3.060,00
45 BFA DFB 2019 12 ADARME RINCON ROXANA JANET KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00037641/0000115898/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-07-11T00:00:00 3.546,27
46 BFA DFB 2019 12 ADARO TECNOLOGIA SA BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00029979/0100001455/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-10T00:00:00 522,90
47 BFA DFB 2019 12 ADEKI SOLUCIONES SLL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00019837/0100012454/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-02-07T00:00:00 544,50
48 BFA DFB 2019 12 ADEKUA SEGURIDAD SL ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 00014834/0100027140/22300 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-22T00:00:00 477,22
49 BFA DFB 2019 12 ADELL 2010 SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00003814/0100016196/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-22T00:00:00 38,28
50 BFA DFB 2019 12 ADELL 2010 SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00004234/0100016196/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-26T00:00:00 18,32
51 BFA DFB 2019 12 ADELL 2010 SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00007736/0100016196/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-03-25T00:00:00 60,05
52 BFA DFB 2019 12 ADELL 2010 SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00011941/0100016196/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-05T00:00:00 15,66
53 BFA DFB 2019 12 ADELL 2010 SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00014048/0100016196/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-15T00:00:00 101,70
54 BFA DFB 2019 12 ADELL 2010 SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00018975/0100016196/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-06-25T00:00:00 28,60
55 BFA DFB 2019 12 ADELL 2010 SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00021947/0100016196/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-07-17T00:00:00 76,27
56 BFA DFB 2019 12 ADELL 2010 SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00024331/0100016196/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-07-08T00:00:00 83,47
57 BFA DFB 2019 12 ADELL 2010 SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00026319/0100016196/23299 EF02 Contratos menores de servicios 2019-04-09T00:00:00 20,50
58 BFA DFB 2019 12 ADELL 2010 SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00046214/0100016196/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-12-31T00:00:00 73,23
59 BFA DFB 2019 12 ADELL 2010 SL NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS 00023228/0100016196/23208 EF01 Contratos menores de suministros 2019-07-29T00:00:00 18,10
60 BFA DFB 2019 12 ADELL 2010 SL NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS 00026978/0100016196/23208 EF02 Contratos menores de servicios 2019-09-09T00:00:00 16,37
61 BFA DFB 2019 12 ADELL 2010 SL NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS 00044204/0100016196/23208 EF01 Contratos menores de suministros 2019-12-26T00:00:00 66,47
62 BFA DFB 2019 12 ADITU INTEGRAL SYSTEMS SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00005166/0100012502/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-03T00:00:00 296,21
63 BFA DFB 2019 12 ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 00025344/0100024862/22300 EF02 Contratos menores de servicios 2019-08-19T00:00:00 246,17
64 BFA DFB 2019 12 ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL EROSKETAK ADQUISICIONES 00006048/0100024862/68201 EF01 Contratos menores de suministros 2019-07-02T00:00:00 597,74
65 BFA DFB 2019 12 ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL EROSKETAK ADQUISICIONES 00006095/0100024862/61301 EF01 Contratos menores de suministros 2019-04-02T00:00:00 11.918,50
66 BFA DFB 2019 12 ADUR EKINTZA KULTURALAK, S.L.L. KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00018147/0100024180/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-06T00:00:00 7.160,05
67 BFA DFB 2019 12 AENOR INTERNACIONAL SA AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00018053/0100024743/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-06-18T00:00:00 696,54
68 BFA DFB 2019 12 AENOR INTERNACIONAL SA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00046959/0100024743/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-01-30T00:00:00 16.635,08
69 BFA DFB 2019 12 AERO FERR NORTE SA ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 00009158/0100003526/22600 EF02 Contratos menores de servicios 2019-04-04T00:00:00 1.916,64
70 BFA DFB 2019 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00020615/0100003526/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-03-07T00:00:00 931,70
71 BFA DFB 2019 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00026083/0100003526/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-03-09T00:00:00 11.244,23
72 BFA DFB 2019 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00028165/0100003526/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-06-09T00:00:00 638,88
73 BFA DFB 2019 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00028883/0100003526/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-09-24T00:00:00 696,96
74 BFA DFB 2019 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00032425/0100003526/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-10-17T00:00:00 372,68
75 BFA DFB 2019 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00039851/0100003526/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-11-21T00:00:00 143,75
76 BFA DFB 2019 12 AERO FLY SL EROSKETAK ADQUISICIONES 00003098/0100026799/66201 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-18T00:00:00 898,03
77 BFA DFB 2019 12 AERO FLY SL EROSKETAK ADQUISICIONES 00007045/0100026799/66201 EF01 Contratos menores de suministros 2019-03-18T00:00:00 2.874,96
78 BFA DFB 2019 12 AERO FLY SL ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 00004183/0100026799/63106 EF01 Contratos menores de suministros 2019-02-26T00:00:00 1.060,94
79 BFA DFB 2019 12 AF 2001 ARIFER SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00007443/0100015290/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-03-21T00:00:00 193,93
80 BFA DFB 2019 12 AF 2001 ARIFER SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00012559/0100015290/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-06-05T00:00:00 418,68
81 BFA DFB 2019 12 AF 2001 ARIFER SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00016417/0100015290/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-05-06T00:00:00 116,24
82 BFA DFB 2019 12 AF 2001 ARIFER SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00020915/0100015290/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-09-07T00:00:00 108,39
83 BFA DFB 2019 12 AF 2001 ARIFER SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00025828/0100015290/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-08-28T00:00:00 98,41
84 BFA DFB 2019 12 AF 2001 ARIFER SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00033386/0100015290/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-10-28T00:00:00 113,44
85 BFA DFB 2019 12 AF 2001 ARIFER SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00044016/0100015290/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-12-20T00:00:00 129,55
86 BFA DFB 2019 12 AF 2001 ARIFER SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 00046512/0100015290/23299 EF01 Contratos menores de suministros 2019-12-31T00:00:00 82,00
87 BFA DFB 2019 12 AFI-DESINFECCIONES SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 00030632/0100017641/23799 EF02 Contratos menores de servicios 2019-07-10T00:00:00 2.050,95
88 BFA DFB 2019 12 AFIANZA GLOBAL SERVICE SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00043282/0100024926/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-04-02T00:00:00 2.178,00
89 BFA DFB 2019 12 AFIANZA GLOBAL SERVICE SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00047646/0100024926/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-12-31T00:00:00 1.089,00
90 BFA DFB 2019 12 AFILADO Y VACIADO INDUSTRIAL ABANDO SL MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 00008818/0100007449/22400 EF02 Contratos menores de servicios 2019-03-04T00:00:00 160,69
91 BFA DFB 2019 12 AFILADO Y VACIADO INDUSTRIAL ABANDO SL MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 00040155/0100007449/22400 EF02 Contratos menores de servicios 2019-11-29T00:00:00 160,69
92 BFA DFB 2019 12 AG GRUPO MATERIALES Y REFORMAS SL ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 00048287/0100027876/69106 EF00 Contratos menores de obras 2019-12-31T00:00:00 3.968,80
93 BFA DFB 2019 12 AGENCIA DE VIAJES BYBLOS TOURS SA BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 00002546/0100003281/23904 EF02 Contratos menores de servicios 2019-02-13T00:00:00 8.815,00
94 BFA DFB 2019 12 AGENCIA DE VIAJES BYBLOS TOURS SA BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 00003966/0100003281/23904 EF02 Contratos menores de servicios 2019-02-22T00:00:00 4.557,00
95 BFA DFB 2019 12 AGENCIA EFE SAU SME AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00002320/0100001081/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-12-02T00:00:00 1.253,56
96 BFA DFB 2019 12 AGENCIA EFE SAU SME AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00004942/0100001081/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-04-03T00:00:00 1.253,56
97 BFA DFB 2019 12 AGENCIA EFE SAU SME AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00008513/0100001081/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-01-04T00:00:00 1.253,56
98 BFA DFB 2019 12 AGENCIA EFE SAU SME AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00012168/0100001081/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-03-05T00:00:00 1.253,56
99 BFA DFB 2019 12 AGENCIA EFE SAU SME AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00015775/0100001081/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-05-31T00:00:00 1.253,56
100 BFA DFB 2019 12 AGENCIA EFE SAU SME AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 00019501/0100001081/23701 EF02 Contratos menores de servicios 2019-01-07T00:00:00 1.253,56

100 erakusten dira 5500 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Kontratu txikiak 2019 - ABENDUA
Deskribapena
Bizkaiko Foru Aldundiko kontratu txikiak kontsulta daitezke 2019 - ABENDUA
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2020-02-20
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2020-02-20