Edukinera joan

Kontratu txikiak

  • Bizkaiko Foru Aldundiak egindako kontratu txikiak kontsulta daitezke. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, ez da behin betikoa.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Kontratu txikiak 2017-MARTXOA

Bizkaiko Foru Aldundiko kontratu txikiak kontsulta daitezke -2017-MARTXOA

Datu-arakatzailea

_id SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS EKITALDIA/EJERCICIO HILABETERA ARTE/MES HASTA ADJUDIKAZIODUNA/PERSONA ADJUDICATARIA HELBURUA_EUS/OBJETO_EUS HELBURUA_CAS/OBJETO_CAS KONTABILITATE-ESPEDIENTEA/EXPEDIENTE CONTABLE KONTABILITATE-ESPEDIENTEAREN DESKR./EXPEDIENTE CONTABLE DESCR. ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION BETEBEHARRA/OBLIGACION
1 BFA DFB 2017 3 ALVAREZ ALVAREZ FRANCISCO GARRAIORAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE CONT220170200005405 PM-REPARACION VEHICULOS 2017 EF02 Contratos menores de servicios 3.575,88
2 BFA DFB 2017 3 ALVAREZ ALVAREZ FRANCISCO GARRAIORAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE CONT220170200006933 PM-REPARACION VEHICULOS 2017 EF02 Contratos menores de servicios 3.333,65
3 BFA DFB 2017 3 BORES GUTIERREZ MANUEL ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONT220170200000313 MANTENIMIENTO CENTRALITAS 2017 EF02 Contratos menores de servicios 3.605,01
4 BFA DFB 2017 3 LECUMBERRI THOMAS IGNACIO OSASUN ZERBITZUGINTZA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS CONT220170200001076 LECUMBERRI THOMAS IGNACIO EF02 Contratos menores de servicios 3.650,08
5 BFA DFB 2017 3 RUIZ MARTINEZ MARIA BEGOÑA BULEGOKO BESTELAKO MATERIALA OTRO MATERIAL DE OFICINA CONT220170200004271 CONTRATOS MENORES DE SUMINISTRO BIBLIOTECA 2017 EF01 Contratos menores de suministros 4.604,05
6 BFA DFB 2017 3 A.A.C. CENTRO DE ACUSTICA APLICADA SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220170200004895 ESTUDIO IMPACTO ACUSTICO EF02 Contratos menores de servicios 3.025,00
7 BFA DFB 2017 3 ALBERDI OGUIZA OLATZ BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS DIVERSOS CONT220170200002609 ADOK - ALBERDI OGUIZA OLATZ EF02 Contratos menores de servicios 4.155,46
8 BFA DFB 2017 3 ARCE ASENSIO LUIS MARIA AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220170200001213 MUSEOS CTOS MENORES CONSULTORIA 2017 EF02 Contratos menores de servicios 20.570,00
9 BFA DFB 2017 3 BEGUIRISTAIN RIBEIRO MARIA MERCEDES TURISMOKO ZERBITZUAK ESKAINTZEA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS CONT220170200007315 BEGIRISTAIN RIBEIRO, Mª MERCEDES, PUESTA EN MARCHA PROYECTO EF02 Contratos menores de servicios 5.995,55
10 BFA DFB 2017 3 BUCEO EUSKADI SL MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE CONT220170200003425 BUCEO EUSKADI: MANTENIMIENTO COMPRESORES PARQUES BOMBEROS EF02 Contratos menores de servicios 9.846,06
11 BFA DFB 2017 3 COLINA MARTINEZ MONTSERRAT JURIDIKOAK ETA AUZIBIDEZKOAK JURIDICOS Y CONTENCIOSOS CONT220170200006243 PROCURADORES 2017 EF02 Contratos menores de servicios 7.394,08
12 BFA DFB 2017 3 CZ VETERINARIA SA FARMAZI GAIAK PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONT220170200007820 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EF01 Contratos menores de suministros 4.598,45
13 BFA DFB 2017 3 DIAZ ALVAREZ MALDONADO MARIA ELENA JURIDIKOAK ETA AUZIBIDEZKOAK JURIDICOS Y CONTENCIOSOS CONT220170200007463 PROCURADORES 2017 EF02 Contratos menores de servicios 5.024,14
14 BFA DFB 2017 3 ESTUDIOS MEDIO AMBIENTALES ICARUS SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220170200005014 ASESORIA EXTERNA ERRADICACION VISON AMERICANO EN AREA VISON EF02 Contratos menores de servicios 12.596,10
15 BFA DFB 2017 3 EXCAVACIONES LUSARRETA SA EROSKETAK ADQUISICIONES CONT220170200006003 CONTRATOS MENORES DE OBRAS PATRIMONIO NATURAL EF00 Contratos menores de obras 20.533,70
16 BFA DFB 2017 3 GONZALEZ MARTIN JAVIER BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES CONT220170200006609 PM-CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS EF01 Contratos menores de suministros 10.351,43
17 BFA DFB 2017 3 PUERTAS AUTOMATICAS PORMANORTE SL ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONT220170200000454 MANTENIMIENTO ANUAL PUERTAS AUTOMATICA OFICINAS EF02 Contratos menores de servicios 7.671,36
18 BFA DFB 2017 3 RIOJA BARTOLOME GONZALO EROSKETAK ADQUISICIONES CONT220170200006957 SPEIS (RIOJA BARTOLOMÉ GONZALO: SUMINISTRO LANZAS - ALMACÉN) EF01 Contratos menores de suministros 3.327,50
19 BFA DFB 2017 3 SIEMENS SA ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONT220170200000412 MANTENIMIENTO SISTEMA MS2000 CLIMATIZACIÓN 2º SEMESTRE 2016 EF02 Contratos menores de servicios 5.198,80
20 BFA DFB 2017 3 TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONT220170200000307 MANT. 2º Y 3º TRIM. ARCO DETECTOR EF02 Contratos menores de servicios 3.673,56
21 BFA DFB 2017 3 VIDRALA S.A. BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES CONT220170200002948 SUMINISTROS VARIOS SERVICIO AGRICOLA(VIDRALA) EF01 Contratos menores de suministros 3.366,93
22 BFA DFB 2017 3 ZARDOYA OTIS SA ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONT220170200004178 OTIS. Mantenimiento ascensor y salvaescalera EF02 Contratos menores de servicios 3.340,07
23 BFA DFB 2017 3 A.M. STOP BILBAO SL TURISMOKO ZERBITZUAK ESKAINTZEA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS CONT220170200000682 A.M. STOP BILBAO, LOGÍSTICA EVENTO THE BAY OF BISCAY EF02 Contratos menores de servicios 12.910,70
24 BFA DFB 2017 3 A.M. STOP BILBAO SL TURISMOKO ZERBITZUAK ESKAINTZEA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS CONT220170200000737 A.M. STOP BILBAO, LONELY PLANET Y GLOBALLY EF02 Contratos menores de servicios 18.150,00
25 BFA DFB 2017 3 ACTUACIONES CULTURALES ESTRATEGICAS 4 SL ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS CONT220170200004958 ARCHIVO CTOS MENORES CONSULTORIA 2017 EF02 Contratos menores de servicios 5.437,50
26 BFA DFB 2017 3 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES CONT220170200000727 SG23-2017/01/27-FA AERO FERR NORTE S.A. (TRASLADO EF02 Contratos menores de servicios 3.402,40
27 BFA DFB 2017 3 AGINTZARI S COOP DE INICIATIVA SOCIAL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220170200002896 IJ23-2017/02/07-FA AGINTZARI S.COOP INCIATIVA SOCI EF02 Contratos menores de servicios 17.999,00
28 BFA DFB 2017 3 ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK SL BESTE ERRENTAMENDU BATZUK OTROS ARRENDAMIENTOS CONT220170200004121 CONTRATOS MENORES SUMINISTROS OBSERVATORIO BIZKAIA EF01 Contratos menores de suministros 3.000,80
29 BFA DFB 2017 3 AREA 3D MOBILIARIO SL ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONT220170200000272 MAMPARA Y BARRERA FONICA EF01 Contratos menores de suministros 4.832,97
30 BFA DFB 2017 3 ARISTA DISEÑO SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220170200007304 ARISTA DISEÑO, SLU, DISEÑO Y DIRECCIÓN DE OBRA STANDS FERIAS EF02 Contratos menores de servicios 5.203,00
31 BFA DFB 2017 3 ARTZI 2000 SL ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONT220170200004015 CONTRATOS MENORES 2017 EF00 Contratos menores de obras 3.648,46
32 BFA DFB 2017 3 ASOC GERNIKAZARRA HISTORIA ELKARTEA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES CONT220170200005944 D Y MUSEOS CTOS MENORES CONSULTORIA 2017 EF02 Contratos menores de servicios 3.368,00
33 BFA DFB 2017 3 ASOCIACION AGIRI ASOCIACION GEO ARQUEOLOGICA ILLUNZAR DE REC LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK TERRENOS Y BIENES NATURALES CONT220170200007273 ARQUEOLOGIA CTOS MENORES CONSULTORIA 2017 EF02 Contratos menores de servicios 5.299,80
34 BFA DFB 2017 3 ASOCIACION CULTURAL GERMINAL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220170200003296 P INMUEBLE CTOS MENORES SERVICIO 2017 EF02 Contratos menores de servicios 12.000,00
35 BFA DFB 2017 3 ASOCIACION HACERIA ARTEAK KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES CONT220170200006414 IG23-2017/03/09-FA HACERIA ARTEAK ZIRGARI SARIAK EF02 Contratos menores de servicios 5.445,00
36 BFA DFB 2017 3 ASUAMOTOR SL GARRAIORAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE CONT220170200005991 PM-REPARACION VEHICULOS 2017 EF02 Contratos menores de servicios 3.852,16
37 BFA DFB 2017 3 AUTOREPARACIONES MALLABIENA SL GARRAIORAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE CONT220170200006544 SPEIS (VV.AA.: REPARACIÓN DIVERSOS VEHÍCULOS) EF02 Contratos menores de servicios 6.700,51
38 BFA DFB 2017 3 AXATON SL SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK VESTUARIO Y UNIFORMES CONT220170200004531 SPEIS (AXATON: SUMINISTRO BOTAS HAIX - ALMACÉN) EF01 Contratos menores de suministros 3.539,25
39 BFA DFB 2017 3 AZPIEGITURAK SA EROSKETAK ADQUISICIONES CONT220170200006231 SG66-2017/02/28-FA AZPIEGITURAK ADQUISICION MAQUIN EF01 Contratos menores de suministros 5.566,00
40 BFA DFB 2017 3 AZPIEGITURAK SA EROSKETAK ADQUISICIONES CONT220170200004094 SG66-2017/02/15-FA AZPIEGITURAK ADQUISICION MOBILI EF01 Contratos menores de suministros 5.809,38
41 BFA DFB 2017 3 AZURMENDI ENEA SL TURISMOKO ZERBITZUAK ESKAINTZEA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS CONT220170200003095 AZURMENDI ENEA, SL, PRESENTACIÓN DOCUMENTAL "SOUL" EN BERLÍN EF02 Contratos menores de servicios 5.956,83
42 BFA DFB 2017 3 BIDEIN SL EROSKETAK ADQUISICIONES CONT220170200001658 AT DO OBRAS PROYECTO REPARACION ACERA ERMITA SAN JUAN GAZTEL EF02 Contratos menores de servicios 3.630,00
43 BFA DFB 2017 3 BIDICO SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES CONT220170200006489 SG23-2017/02/22-FA BIDICO ROTULACIONES Y SEÑALES EF02 Contratos menores de servicios 3.121,80
44 BFA DFB 2017 3 CEPSA COMERCIAL PETROLEO SA ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA ENERGIA ELECTRICA Y CALEFACCION CONT220170200001732 CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO:PROPANO BASAURI, IURRETA Y MARKINA EF01 Contratos menores de suministros 3.579,44
45 BFA DFB 2017 3 COMERCIAL ALDAZABAL SL ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONT220170200000034 SG22-2017/01/10-FA 2017 COMINSER TRATAMIENTOS DDD EF02 Contratos menores de servicios 4.384,44
46 BFA DFB 2017 3 COMPOSICIONES RALI SA ARGITALPENAK PUBLICACIONES CONT220170200005843 CONTRATOS MENORES DE SERVICIO PUBL. Y ACT. CULT. 2017 EF02 Contratos menores de servicios 17.153,76
47 BFA DFB 2017 3 COMPOSICIONES RALI SA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES CONT220170200000896 Composiciones Rali, S. A., Montaje boletines de enero de 201 EF02 Contratos menores de servicios 6.063,20
48 BFA DFB 2017 3 COMPOSICIONES RALI SA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES CONT220170200000898 Composiciones Rali, S. A., Extracción, validación, carga y p EF02 Contratos menores de servicios 3.822,00
49 BFA DFB 2017 3 COMPOSICIONES RALI SA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES CONT220170200005211 COMPOSICIONES RALI, S.A. MONTAJE BOLETINES FEBRERO 2017 EF02 Contratos menores de servicios 3.194,88
50 BFA DFB 2017 3 COMPOSICIONES RALI SA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES CONT220170200005217 COMPOSICIONES RALI, S.A. EXTRACCIÓN, VALIDACIÓN, BOB FEBRERO EF02 Contratos menores de servicios 3.640,00
51 BFA DFB 2017 3 CONMUNICA MEDIATRADER SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220170200007484 DOK - CONMUNICA MEDIATRADER SLU EF02 Contratos menores de servicios 6.359,76
52 BFA DFB 2017 3 COPLASEM SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES CONT220170200003591 CONT MENORES SUMINISTROS DEPORTE FEDERADO 2017 EF01 Contratos menores de suministros 17.034,14
53 BFA DFB 2017 3 CRISTALERIA RECALDE SA ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONT220170200005984 SG22 CRISTALERIA RECALDE MAR 17 EF01 Contratos menores de suministros 4.734,81
54 BFA DFB 2017 3 DEPORTES SPORTLANDIA SL SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK VESTUARIO Y UNIFORMES CONT220170200001903 VESTUARIO DE TRABAJO-ALMACEN-STOCK EF01 Contratos menores de suministros 4.144,25
55 BFA DFB 2017 3 DIGISYSTEMS SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES CONT220170200004090 DIGISYSTEMS. Alquiler fotocopiadoras EF01 Contratos menores de suministros 4.550,69
56 BFA DFB 2017 3 DISEÑO GRAFICO EDER SL ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONT220170200003387 DISEÑO GRAFICO EDER S.L. EF02 Contratos menores de servicios 5.311,90
57 BFA DFB 2017 3 DISEÑO GRAFICO EDER SL PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONT220170200003374 DISEÑO GRAFICO EDER S.L. EF02 Contratos menores de servicios 8.530,50
58 BFA DFB 2017 3 ECOTHINK SL BESTE ERRENTAMENDU BATZUK OTROS ARRENDAMIENTOS CONT220170200005561 ECOTHINK, SL, ALQUILER STAND DESMONTABLE CARPA MENDIKO HIRIA EF01 Contratos menores de suministros 9.864,10
59 BFA DFB 2017 3 EL CRISOL,IDEAS Y COMUNICACION SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES CONT220170200004747 IG23-2017/02/17-FA EL CRISOL PRESENTACION LIBRO EF02 Contratos menores de servicios 7.616,68
60 BFA DFB 2017 3 ELECTRICIDAD MARTIN SA ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS CONT220170200003355 ADOK- ELECTRICIDAD MARTIN-Estación metereológica EF00 Contratos menores de obras 3.351,23
61 BFA DFB 2017 3 ELECTRICIDAD MIBE SA ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONT220170200003720 ELECTRICIDAD MIBE. Reparaciones EF02 Contratos menores de servicios 4.481,54
62 BFA DFB 2017 3 ELECTRICIDAD MIBE SA ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONT220170200006457 ELECTRICIDAD MIBE. Trabajos electricidad EF02 Contratos menores de servicios 4.119,17
63 BFA DFB 2017 3 ETRA NORTE SA INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CONT220170200006834 SERVICIOS MENORES TRANSPORTES EF02 Contratos menores de servicios 4.296,09
64 BFA DFB 2017 3 EUSKO WEIGHT SL ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK CARRETERAS, CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES CONT220170200000848 MANTENIMIENTO BÁSCULAS PESAJE VEHÍCULOS EF02 Contratos menores de servicios 3.775,20
65 BFA DFB 2017 3 FUNDACION AZTI/AZTI FUNDAZIOA AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220170200007369 SEGUIMIENTO MORFOLOGIA BARRA MUNDAKA Y TOPOGRAFIA SISTEMA EM EF02 Contratos menores de servicios 15.082,65
66 BFA DFB 2017 3 GAIA INVESTIGACION Y CONSULTORIA SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220170200002733 TE23-2016/12/30-FA GAIA ESTUDIO SOBRE RESIDENCIAS EF02 Contratos menores de servicios 12.959,10
67 BFA DFB 2017 3 GAIA INVESTIGACION Y CONSULTORIA SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220170200006244 CONTRATOS MENORES SERVICIOS OBSERVATORIO BIZKAIA EF02 Contratos menores de servicios 21.283,68
68 BFA DFB 2017 3 GAIMAZ INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SA ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS CONT220170200003363 RESTAURACION ACCESIBILIDAD RIO ALTUBE EN TORRELANDA EF00 Contratos menores de obras 3.255,31
69 BFA DFB 2017 3 GAIMAZ INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SA EROSKETAK ADQUISICIONES CONT220170200006745 CONTRATOS MENORES DE OBRAS PATRIMONIO NATURAL EF00 Contratos menores de obras 10.801,15
70 BFA DFB 2017 3 GOKO TOUR SL KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES CONT220170200005400 FEBRERO SERV BUS AREATZA-PAGOMAKURRE Y LARREDER ACTIV PARKET EF02 Contratos menores de servicios 3.569,50
71 BFA DFB 2017 3 GRAFICAS UNCILLA SA AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220170200000886 GRÁFICAS UNCILLA, SA, LIBROS OPEN-MIND EN CASTELLANO EF02 Contratos menores de servicios 15.460,64
72 BFA DFB 2017 3 HORI-HORI SA AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220170200004129 TRADUCCION AL EUSKERA DEL LIBRO "DE LA DILIGENCIA AL BIZKAIB EF02 Contratos menores de servicios 4.126,67
73 BFA DFB 2017 3 HORI-HORI SA AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220170200005412 ContratosMenoresDeServiciosAsuntosEuropeos2017 EF02 Contratos menores de servicios 4.504,56
74 BFA DFB 2017 3 HORI-HORI SA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES CONT220170200004266 HORI HORI. Traduccion OOPP EF02 Contratos menores de servicios 4.162,52
75 BFA DFB 2017 3 IDEXX LABORATORIOS SL FARMAZI GAIAK PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONT220170200003574 SUMINISTRO REACTIVOS PARA LABORATORIO DE DERIO EF01 Contratos menores de suministros 12.567,03
76 BFA DFB 2017 3 IDEXX LABORATORIOS SL FARMAZI GAIAK PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONT220170200007818 SUMINISTRO REACTIVOS PARA LABORATORIO DE DERIO EF01 Contratos menores de suministros 4.396,14
77 BFA DFB 2017 3 IMPRESION GRAFICOLOR 2000 SA ARGITALPENAK PUBLICACIONES CONT220170200003539 GRAFICOLOR 2000, SA, LIBROS OPEN MIND Y TXAKOLI EN INGLÉS EF02 Contratos menores de servicios 16.958,24
78 BFA DFB 2017 3 INDUSTRIAL GLOBAL SUPPLY SL EROSKETAK ADQUISICIONES CONT220170200003162 SPEIS (INDUSTRIAL GLOBAL SUPPLY: SUMINISTRO PLATAFORMA RESCA EF01 Contratos menores de suministros 3.375,90
79 BFA DFB 2017 3 INGENIERIA DE SEGURIDAD DE VITORIA Y ALAVA SLU ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONT220170200004846 cuotas de revision deteccion incendios oficinas y detectores EF02 Contratos menores de servicios 3.167,17
80 BFA DFB 2017 3 INGENIERIA DE SEGURIDAD DE VITORIA Y ALAVA SLU ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONT220170200004927 cuotas sistemas incendios, reparacion scanner y baterias EF02 Contratos menores de servicios 4.311,75
81 BFA DFB 2017 3 INNEVENTO COMUNICACIONES EN VIVO SA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES CONT220170200006407 IG23-2017/03/09-FA INNEVENTO ZIRGARI SARIAK EF02 Contratos menores de servicios 18.162,10
82 BFA DFB 2017 3 INTERMEDIO GRAFICO SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES CONT220170200000280 INTERMEDIO GRÁFICO, SL, SUMINISTROS MATERIALES GRÁFICOS STAN EF01 Contratos menores de suministros 10.902,10
83 BFA DFB 2017 3 INTERMEDIO MONTAJES SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220170200000273 INTERMEDIO MONTAJES, SL, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE S EF02 Contratos menores de servicios 21.027,36
84 BFA DFB 2017 3 LAENK SERVICIOS EMPRESARIALES SL ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONT220170200004354 75 % contrato inspeccion calidad interior capuchinos EF02 Contratos menores de servicios 12.669,40
85 BFA DFB 2017 3 LAUKINTZA SAL GARRAIORAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE CONT220170200003607 PM-REPARACION VEHICULOS 2017 EF02 Contratos menores de servicios 3.364,05
86 BFA DFB 2017 3 LIBRERIA CAMARA SL EROSKETAK ADQUISICIONES CONT220170200004006 ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS. Y HEMEROG. 2017 EF01 Contratos menores de suministros 20.830,70
87 BFA DFB 2017 3 LIBRERIA CAMARA SL EROSKETAK ADQUISICIONES CONT220170200005710 ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS. Y HEMEROG. 2017 EF01 Contratos menores de suministros 5.213,76
88 BFA DFB 2017 3 LIBRERIA CAMARA SL EROSKETAK ADQUISICIONES CONT220170200006638 ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS. Y HEMEROG. 2017 EF01 Contratos menores de suministros 3.353,76
89 BFA DFB 2017 3 LIZAR TRABAJOS FORESTALES, SL EROSKETAK ADQUISICIONES CONT220170200007577 SEC2-LIZAR TRABAJOS FORESTALES,S.L.U. -ENDEREZADO EF02 Contratos menores de servicios 3.058,00
90 BFA DFB 2017 3 MANUEL DE LA CRUZ SA PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONT220170200001893 CONTRATOS MENORES SUMINISTRO - AGRICULTURA EF01 Contratos menores de suministros 4.301,55
91 BFA DFB 2017 3 MANZARBEITIA BASOLANAK SL EROSKETAK ADQUISICIONES CONT220170200006384 CIERRE SUPLEMENTARIO LIFE ORDUNTE SOSTENIBLE 11 NAT ES 704 EF00 Contratos menores de obras 3.883,59
92 BFA DFB 2017 3 MARIA PILAR BLASCO BERNARDO-FELIX ANGELLLONIN DIAZ-DAVID LLO KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES CONT220170200005890 CA23-2017/03/01-FA ALBIA SERV. ASESOR. GESTION PAT EF02 Contratos menores de servicios 3.630,00
93 BFA DFB 2017 3 MASDOSA EQUIPOS Y PERSONAS SL BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS CONT220170200005324 MASDOSA EQUIPOS Y PERSONAS S.L. EF02 Contratos menores de servicios 3.450,00
94 BFA DFB 2017 3 MONTAKETAK SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220170200002403 MONTAKETAK, SL, PLAN PROMOCIÓN BIZKAIA-GETXO LA KANTERA EF02 Contratos menores de servicios 14.520,00
95 BFA DFB 2017 3 MONTAKETAK SL TURISMOKO ZERBITZUAK ESKAINTZEA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS CONT220170200002405 MONTAKETAK, SL, ASISTENCIA TÉCNICA EVENTO SKATE EN GETXO EF02 Contratos menores de servicios 14.520,00
96 BFA DFB 2017 3 NAIDER ANALISIS Y ACCION SOCIO ECONOMICA SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220170200003853 DOK - NAIDER ANALISIS Y ACCION SOCIO ECONOMICA SL EF02 Contratos menores de servicios 5.929,00
97 BFA DFB 2017 3 NEIKER-INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACIONY DESARROLLO AGRARIO AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220170200007387 SERVICIO ANÁLISIS VARIOS EF02 Contratos menores de servicios 3.762,62
98 BFA DFB 2017 3 NERAIKER MOBILIARIO DE OFICINA SL EROSKETAK ADQUISICIONES CONT220170200002294 MOBILIARIO IPARRAGUIRRE 21 (SILLAS) EF01 Contratos menores de suministros 4.676,65
99 BFA DFB 2017 3 NORATEK SL ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONT220170200000488 MANTENIMIENTO PUERTAS CORTAFUEGOS DEL DEPARTAMENTO EF02 Contratos menores de servicios 11.618,42
100 BFA DFB 2017 3 NUEVA EUROPA DISEÑO IMAGEN Y COMUNICACION SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES CONT220170200005834 D Y MUSEOS CTOS MENORES CONSULTORIA 2017 EF02 Contratos menores de servicios 21.175,00

100 erakusten dira 170 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Kontratu txikiak 2017-MARTXOA
Deskribapena
Bizkaiko Foru Aldundiko kontratu txikiak kontsulta daitezke -2017-MARTXOA
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2018-03-05
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2018-03-05