Edukinera joan

Kontratu txikiak

  • Bizkaiko Foru Aldundiak egindako kontratu txikiak kontsulta daitezke. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, ez da behin betikoa.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Kontratu txikiak 2015

Bizkaiko Foru Aldundiko kontratu txikiak kontsulta daitezke -2015

Datu-arakatzailea

_id SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS EKITALDIA/EJERCICIO HILABETERA ARTE/MES HASTA ADJUDIKAZIODUNA/PERSONA ADJUDICATARIA HELBURUA_EUS/OBJETO_EUS HELBURUA_CAS/OBJETO_CAS KONTABILITATE-ESPEDIENTEA/EXPEDIENTE CONTABLE KONTABILITATE-ESPEDIENTEAREN DESKR./EXPEDIENTE CONTABLE DESCR. ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION BETEBEHARRA/OBLIGACION
1 BFA DFB 2015 12 3S GEOTECNIA Y TECNOLOGIA SL EROSKETAK ADQUISICIONES CONT220150200047233 IMPLANTACION MALLA ESTABILIZAC TALUD ARROYO MANZANOS,KARRANT EF00 Contratos menores de obras 51.318,90
2 BFA DFB 2015 12 A.B.S ILUMINACION SL BESTE ERRENTAMENDU BATZUK OTROS ARRENDAMIENTOS CONT220150200008520 ABS ILUMINACION, SL: ALQUILER EQUIPOS ILUMINACIÓN STAND ITB EF01 Contratos menores de suministros 17.956,40
3 BFA DFB 2015 12 A.B.S ILUMINACION SL BESTE ERRENTAMENDU BATZUK OTROS ARRENDAMIENTOS CONT220150200014775 ABS ILUMINACIÓN, SL, ILUMINACIÓN STAND EXPOVACACIONES 2015 EF01 Contratos menores de suministros 3.500,00
4 BFA DFB 2015 12 A.L. INDEX CONSULTORES DE COMUNICACION SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES CONT220150200047613 IG23 A.L. INDEX-DISEÑO CAMPAÑA 25.11.2015 EF02 Contratos menores de servicios 4.235,00
5 BFA DFB 2015 12 ABRA SEGURIDAD SL ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK INSTALACIONES EN EDIFICIOS CONT220150200049233 SG66-2015/12/30-FA ABRA INSTALACIONES CONTRA INCEN EF01 Contratos menores de suministros 7.192,53
6 BFA DFB 2015 12 ABRA SEGURIDAD SL ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK INSTALACIONES EN EDIFICIOS CONT220150200049244 SG66-2015/12/30-FA ABRA INSTALACIONES CONTRA INCEN EF01 Contratos menores de suministros 4.752,32
7 BFA DFB 2015 12 ACTUACIONES CULTURALES ESTRATEGICAS 4 SL ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS CONT220150200021888 ARCHIVO CTOS MENORES CONSULTORIA 2015 EF02 Contratos menores de servicios 7.500,00
8 BFA DFB 2015 12 ACTUACIONES CULTURALES ESTRATEGICAS 4 SL ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS CONT220150200029348 ARCHIVO CTOS MENORES CONSULTORIA 2015 EF02 Contratos menores de servicios 7.500,00
9 BFA DFB 2015 12 ACTUACIONES CULTURALES ESTRATEGICAS 4 SL ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS CONT220150200045606 ARCHIVO CTOS MENORES CONSULTORIA 2015 EF02 Contratos menores de servicios 21.658,95
10 BFA DFB 2015 12 ACUALAN INSTALACIONES SL ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS CONT220150200022473 PREPARACION PLAYA LAIDA/URDAIBAI PARA TEMPORADA PLAYA EF00 Contratos menores de obras 4.307,60
11 BFA DFB 2015 12 ACUITEC SL BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS CONT220150200034676 CURSOS DE FORMACION PERSONAL DFB- VARIOS EF02 Contratos menores de servicios 4.356,00
12 BFA DFB 2015 12 ADARO TECNOLOGIA SA EROSKETAK ADQUISICIONES CONT220150200017468 SEIS (ADARO TECNOLOGÍA: SUMINISTRO LINTERNAS ADALIT) EF01 Contratos menores de suministros 3.283,94
13 BFA DFB 2015 12 ADARO TECNOLOGIA SA EROSKETAK ADQUISICIONES CONT220150200048845 ADARO TECNOLOGÍA: SUMINISTRO DE LINTERNAS ADALIT PARA ALMACÉ EF01 Contratos menores de suministros 3.777,62
14 BFA DFB 2015 12 ADDITU COMUNICACION SLL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220150200022343 CONTRATOS MENORES SERVICIOS ORGANIZACIÓN 2015 EF02 Contratos menores de servicios 21.598,50
15 BFA DFB 2015 12 ADIMEN INVESTIGACION SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220150200020012 ADIMEN, SL: ESTUDIO DE LA SITUACIÓN DE LA ARTESANÍA EN BIZKA EF02 Contratos menores de servicios 7.511,68
16 BFA DFB 2015 12 ADIMEN INVESTIGACION SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220150200024299 ADIMEN INVESTIGACIÓN, SL, ESTUDIO DE SITUACIÓN DEL SECTOR DE EF02 Contratos menores de servicios 9.631,60
17 BFA DFB 2015 12 ADIMEN INVESTIGACION SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220150200027731 CA23-2015/06/05-FA ADIMEN INVESTIGACION PUNTO DE E EF02 Contratos menores de servicios 7.511,68
18 BFA DFB 2015 12 ADIMEN INVESTIGACION SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220150200045428 ADOK - ADIMEN INVESTIGACION SL EF02 Contratos menores de servicios 13.254,34
19 BFA DFB 2015 12 ADL AUTORENTING SA EROSKETAK ADQUISICIONES CONT220150200040871 BBVA AUTORENTING EF01 Contratos menores de suministros 11.700,00
20 BFA DFB 2015 12 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ADIF INBERTSIO PROIEKTUAK PROYECTOS DE INVERSION CONT220150200044771 JUSTIFIC. GTO. ABONO A ADIF AUTORIZACIÓN OBRA SANE ZALLA EF02 Contratos menores de servicios 3.791,84
21 BFA DFB 2015 12 ADOS CONSULTING IKERTALDEA SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES CONT220150200004384 CA23 ADOS KONSULTING IKERTALDEA-PROYECTO FINANC EMPREND INNO EF02 Contratos menores de servicios 19.289,99
22 BFA DFB 2015 12 ADVERTISING CID F.C.A. BILBAO SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES CONT220150200026338 CO23 ADVERTISING CID FCA - GRAFISMO CAMPAÑA C/HOMOFOBIA EF02 Contratos menores de servicios 7.390,68
23 BFA DFB 2015 12 AGAL MOTOR COMERCIAL SL GARRAIORAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE CONT220150200005839 PM-REPARACION DE VEHICULOS EF02 Contratos menores de servicios 3.201,36
24 BFA DFB 2015 12 AGAL MOTOR COMERCIAL SL GARRAIORAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE CONT220150200008181 PM-REPARACION DE VEHICULOS EF02 Contratos menores de servicios 3.397,64
25 BFA DFB 2015 12 AGI ZUR-LAN EGURREZKO ERAIKUNTZAK SL ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONT220150200036626 TRABAJOS EN EDIFICIO DE SERVICIOS PLAYA ARRIGUNAGA EF00 Contratos menores de obras 3.915,73
26 BFA DFB 2015 12 AGINTZARI S COOP DE INICIATIVA SOCIAL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220150200048872 IJ23-2015/12/31-FA AGINTZARI VALORACIONES ARLOBI A EF02 Contratos menores de servicios 4.640,00
27 BFA DFB 2015 12 AGINTZARI S COOP DE INICIATIVA SOCIAL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220150200048889 IJ23-2015/12/31-FA AGINTZARI EVENTO NAVIDAD ACOGIM EF02 Contratos menores de servicios 5.263,50
28 BFA DFB 2015 12 AGINTZARI S COOP DE INICIATIVA SOCIAL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220150200048900 IJ23-2015/12/31-FA AGINTZARI WEB ACOGIMIENTO FAMIL EF02 Contratos menores de servicios 11.918,50
29 BFA DFB 2015 12 AGINTZARI S COOP DE INICIATIVA SOCIAL OSASUN ZERBITZUGINTZA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS CONT220150200022084 IJ23-2015/07/08-FA AGINTZARI CONCURSO ACOG FAM EF02 Contratos menores de servicios 6.695,72
30 BFA DFB 2015 12 AGRESTA S. COOP. ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS CONT220150200048780 SECC 1 - SEÑALAMIENTOS EN MONTES PATRIMONIAL EF02 Contratos menores de servicios 6.285,00
31 BFA DFB 2015 12 AGROINDUSTRIAL SAN LAZARO SL EROSKETAK ADQUISICIONES CONT220150200040881 ATOMIZADOR PARA EL SERVICIO AGRICOLA EF01 Contratos menores de suministros 8.954,00
32 BFA DFB 2015 12 AGUINAGA COMERCIAL SL GARRAIORAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE CONT220150200022013 SEIS (AGUINAGA COMERCIAL: MANTENIMIENTOS DIVERSOS VEHÍCULOS) EF02 Contratos menores de servicios 9.763,56
33 BFA DFB 2015 12 AHOLKU TALDEA SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES CONT220150200011867 CONTRATOS MENORES DE SERVICIO PUBL Y ACT. CULT. 2015 EF02 Contratos menores de servicios 3.309,40
34 BFA DFB 2015 12 AHOLKU TALDEA SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES CONT220150200016538 CONTRATOS MENORES DE SERVICIO PUBL Y ACT. CULT. 2015 EF02 Contratos menores de servicios 3.309,40
35 BFA DFB 2015 12 AHOLKU TALDEA SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES CONT220150200022028 CONTRATOS MENORES DE SERVICIO PUBL Y ACT. CULT. 2015 EF02 Contratos menores de servicios 3.309,39
36 BFA DFB 2015 12 AIALME 1973 INGENIEROS SLP AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220150200046669 GENERALES SERVICIOS 2015 Proyectos kafeleku y of 4ª EF02 Contratos menores de servicios 9.438,00
37 BFA DFB 2015 12 AIALME 1973 INGENIEROS SLP ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK INSTALACIONES EN EDIFICIOS CONT220150200043002 GENERALES SERVICIOS 2015 Proyecto clima 4-5 EF02 Contratos menores de servicios 21.175,00
38 BFA DFB 2015 12 AIR LIQUIDE MEDICINAL SL MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE CONT220150200010942 AIR LIQUIDE MEDICINAL, RENOVACION ALQUILER BOTELLAS OXIGENO EF02 Contratos menores de servicios 4.467,96
39 BFA DFB 2015 12 AIR WELDING SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES CONT220150200043900 PM-MATERIAL DIVERSO EF01 Contratos menores de suministros 3.497,64
40 BFA DFB 2015 12 AIR WELDING SL EROSKETAK ADQUISICIONES CONT220150200007858 PM-ELEVADOR EF01 Contratos menores de suministros 13.307,58
41 BFA DFB 2015 12 AITOR AGUIRRE BELAUSTEGUIGOITIA-LUIS MANJARRES CEREZO-MIKEL GARRAIORAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE CONT220150200035912 PM-REPARACION DE VEHICULOS EF02 Contratos menores de servicios 3.575,88
42 BFA DFB 2015 12 AITOR AGUIRRE BELAUSTEGUIGOITIA-LUIS MANJARRES CEREZO-MIKEL GARRAIORAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE CONT220150200041087 PM-REPARACION DE VEHICULOS EF02 Contratos menores de servicios 4.265,49
43 BFA DFB 2015 12 ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220150200043957 DOK - ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, SL EF02 Contratos menores de servicios 9.462,20
44 BFA DFB 2015 12 ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES CONT220150200019171 CTO. MENOR DE SERVICIOS DEPORTE MUNICIPAL 2015 EF02 Contratos menores de servicios 4.855,73
45 BFA DFB 2015 12 ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES CONT220150200038116 CONTRATOS MENORES DE SERVICIO PUBL Y ACT. CULT. 2015 EF02 Contratos menores de servicios 3.286,81
46 BFA DFB 2015 12 ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES CONT220150200047166 CONTRATOS MENORES DE SERVICIO PUBL Y ACT. CULT. 2015 EF02 Contratos menores de servicios 6.092,71
47 BFA DFB 2015 12 ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES CONT220150200048549 CONTRATOS MENORES DE SERVICIOS-EUSKERA EF02 Contratos menores de servicios 4.888,40
48 BFA DFB 2015 12 ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK SL TURISMOKO ZERBITZUAK ESKAINTZEA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS CONT220150200018295 ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, SL, FINAL COPA ATHLETIC-BARC EF02 Contratos menores de servicios 17.968,50
49 BFA DFB 2015 12 ALGES LEIOA SL ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONT220150200046912 REPARACION PUERTA CENTRO FRUTICULTURA DE ZALLA EF02 Contratos menores de servicios 3.492,30
50 BFA DFB 2015 12 ALMACENES GARAIOBE SL BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES CONT220150200044662 SEIS (VV.AA.: SUMINISTRO DIVERSOS MATERIALES - ALMACÉN) EF01 Contratos menores de suministros 3.502,95
51 BFA DFB 2015 12 ALMACENES GARAIOBE SL PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONT220150200033689 ALMACENES GARAIOBE, SL, SUMINISTRO DE MATERIAL MERCHANDISING EF01 Contratos menores de suministros 6.996,22
52 BFA DFB 2015 12 ALMACENES GARAIOBE SL PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONT220150200047901 CONTRATOS MENORES SUMINISTROS SERVICIO JUVENTUD EF01 Contratos menores de suministros 3.968,00
53 BFA DFB 2015 12 ALONSO ALONSO HILARIO BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES CONT220150200048999 SUMINISTROS VARIOS EF01 Contratos menores de suministros 3.846,40
54 BFA DFB 2015 12 ALTA SEGURIDAD SA SEGURTASUNA SEGURIDAD CONT220150200048722 SG23-2015/12/31-FA ALSE ALTA SEGURIDAD ACUDAS Y OT EF02 Contratos menores de servicios 3.181,82
55 BFA DFB 2015 12 ALTER-CIVITES,SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220150200019284 CA23-2015/06/02-FA ALTER CIVITES SL EF02 Contratos menores de servicios 8.724,10
56 BFA DFB 2015 12 ALVAREZ ALVAREZ FRANCISCO GARRAIORAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE CONT220150200000903 PM-REPARACION DE VEHICULOS EF02 Contratos menores de servicios 3.724,57
57 BFA DFB 2015 12 ALVAREZ DAVILA FRANCISCO AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220150200019872 ELABORACION BORRADOR INFORME ALEGACIONES ORDUNTE EF02 Contratos menores de servicios 5.408,70
58 BFA DFB 2015 12 ALVAREZ DAVILA FRANCISCO AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220150200024066 ELABORACION BORRADOR INFORME ALEGACIONES ARMAÑON EF02 Contratos menores de servicios 6.722,76
59 BFA DFB 2015 12 AMUGE ASOCIACION INTERCULTURAL PARA LA PROMOCION Y EL EMPODE AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220150200037678 MU23 ASOC MUJERES GITANAS EUSKADI-PROYECTO ERALDATUZ 2.10.15 EF02 Contratos menores de servicios 3.365,00
60 BFA DFB 2015 12 AMUGE ASOCIACION INTERCULTURAL PARA LA PROMOCION Y EL EMPODE KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES CONT220150200048224 CO23 AMUGE-COORDINACIÓN, GESTIÓN DIFUSIÓN NUEVAS MASCULINIDA EF02 Contratos menores de servicios 3.630,00
61 BFA DFB 2015 12 ANALISIS Y GESTION DEL SUBSUELO SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220150200026539 ARQUEOLOGIA CTOS MENORES CONSULTORIA 2015 EF02 Contratos menores de servicios 7.826,89
62 BFA DFB 2015 12 ANALISIS Y GESTION DEL SUBSUELO SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220150200045938 ARQUEOLOGIA CTOS MENORES CONSULTORIA 2015 EF02 Contratos menores de servicios 7.826,87
63 BFA DFB 2015 12 ANALISIS Y GESTION DEL SUBSUELO SL INBERTSIO PROIEKTUAK PROYECTOS DE INVERSION CONT220150200013129 PROSPECCION GEOFISICA CARACTER VERTEDERO ARTIGAS EF02 Contratos menores de servicios 21.317,18
64 BFA DFB 2015 12 ANALISIS Y GESTION DEL SUBSUELO SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES CONT220150200010589 ARQUEOLOGIA CTOS MENORES CONSULTORIA 2015 EF02 Contratos menores de servicios 6.547,24
65 BFA DFB 2015 12 ANBIOTEK SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220150200044368 4º OK_SEGUIMIENTO CALIDAD Y ESTADO TROFICO DE BALSA CERROJA EF02 Contratos menores de servicios 4.035,19
66 BFA DFB 2015 12 ANDAMABI SL TURISMOKO ZERBITZUAK ESKAINTZEA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS CONT220150200047555 ANDAMABI, SL, SERVICIO EVENTO WINE VISIÓN EF02 Contratos menores de servicios 5.250,00
67 BFA DFB 2015 12 ANDREA ARRIZABALAGA LASA-ANA REVUELTA ANDRES-MAIDER URRUTIA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES CONT220150200033480 CONTRATOS MENORES DE SERVICIOS DANTZA-ETXEA EF02 Contratos menores de servicios 8.813,64
68 BFA DFB 2015 12 ANSAREO SANEAMIENTOS SERVICIOS SA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES CONT220150200012318 INSPECCION DE CONDUCCIONES EN LA BALSA DE ARGAÑEDA Y REPARAC EF00 Contratos menores de obras 3.690,50
69 BFA DFB 2015 12 ANTENAS ANTENOR SL ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK INSTALACIONES EN EDIFICIOS CONT220150200036767 INSTALACIONES FIJAS EN EDIFICIOS EF00 Contratos menores de obras 3.460,60
70 BFA DFB 2015 12 ANTOLAKETA ETA ZERBITZUAK SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES CONT220150200020061 CONTRATOS MENORES DE SUMINISTROS 2015 URTEKO ZIORTZAKO KONTZ EF01 Contratos menores de suministros 3.058,88
71 BFA DFB 2015 12 APPLUS ITEUVE EUSKADI SA GARRAIORAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE CONT220150200044066 PM-ITV EF02 Contratos menores de servicios 3.769,18
72 BFA DFB 2015 12 AQUESOLO VIZCARGUENAGA DOMINGO EROSKETAK ADQUISICIONES CONT220150200037255 REPARACION CIERRES ESPINO Y GRAPAS PARQUE ARAMOTZ EF00 Contratos menores de obras 3.025,00
73 BFA DFB 2015 12 AQUESOLO VIZCARGUENAGA DOMINGO EROSKETAK ADQUISICIONES CONT220150200048181 RETIRADA DE CIERRES EN EL MONTE ARBOLUETA (DIMA). EF02 Contratos menores de servicios 3.432,00
74 BFA DFB 2015 12 AQUESOLO VIZCARGUENAGA DOMINGO ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS CONT220150200043893 SECC 2 - F.M.-DESBROCE, CORTA, PODA EN T.M. GORLIZ EF02 Contratos menores de servicios 5.999,99
75 BFA DFB 2015 12 ARANZADI ZIENTZI ELKARTEA AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220150200039251 ARQUEOLOGIA CTOS MENORES CONSULTORIA 2015 EF02 Contratos menores de servicios 6.000,00
76 BFA DFB 2015 12 ARANZADI ZIENTZI ELKARTEA AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220150200045321 RECOGIDA GEOPLASMA Y PRODUCC PLANTA ESPECIES AMENAZADAS EF02 Contratos menores de servicios 17.526,85
77 BFA DFB 2015 12 ARANZADI ZIENTZI ELKARTEA AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220150200046157 SEGUIMIENTO POBLACION COSTERA SAPO CORREDOR EN ARENAL AIZKOR EF02 Contratos menores de servicios 18.681,67
78 BFA DFB 2015 12 ARANZADI ZIENTZI ELKARTEA AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220150200047988 ARQUEOLOGIA CTOS MENORES CONSULTORIA 2015 EF02 Contratos menores de servicios 6.000,00
79 BFA DFB 2015 12 ARANZAZU SA AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220150200032813 HOTEL CARLTON. Organizacion premios AED EF02 Contratos menores de servicios 7.514,63
80 BFA DFB 2015 12 ARCE ASENSIO LUIS MARIA AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220150200002227 D Y MUSEOS CTOS MENORES CONSULTORIA 2015 EF02 Contratos menores de servicios 16.000,00
81 BFA DFB 2015 12 ARCE ASENSIO LUIS MARIA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES CONT220150200022995 D Y MUSEOS CTOS MENORES CONSULTORIA 2015 EF02 Contratos menores de servicios 8.000,00
82 BFA DFB 2015 12 ARCE ASENSIO LUIS MARIA ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS CONT220150200047433 ARCHIVO CTOS MENORES CONSULTORIA 2015 EF02 Contratos menores de servicios 16.940,00
83 BFA DFB 2015 12 ARDOATEK SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES CONT220150200035352 CONTROL ENOLÓGICO 2015-2016 PARA LA BODEGA EXPERIMENTAL DE Z EF02 Contratos menores de servicios 4.356,00
84 BFA DFB 2015 12 AREAK SL INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE CONT220150200026190 CTO. MENOR SUMINISTROS DEP. ESCOLAR 2014 EF01 Contratos menores de suministros 8.500,25
85 BFA DFB 2015 12 ARIATZA JARDINES SL LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK TERRENOS Y BIENES NATURALES CONT220150200016169 CONTRATOS MENORES DE SERVICIOS ALBERGUE ORDUÑA 2015 EF02 Contratos menores de servicios 3.993,00
86 BFA DFB 2015 12 ARIATZA JARDINES SL LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK TERRENOS Y BIENES NATURALES CONT220150200020145 CONTRATOS MENORES DE SERVICIOS ALBERGUE ORDUÑA 2015 EF02 Contratos menores de servicios 12.944,58
87 BFA DFB 2015 12 ARISTA DISEÑO SL TURISMOKO ZERBITZUAK ESKAINTZEA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS CONT220150200002301 ARISTA DISEÑO, SLU, PRODUCCIÓN ACTIVIDAD BILBAO CLIFF DIVING EF02 Contratos menores de servicios 3.010,48
88 BFA DFB 2015 12 ARISTA DOCE 62 SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220150200045524 ARISTA DOCE 62 EF02 Contratos menores de servicios 18.150,00
89 BFA DFB 2015 12 ARKIDEIAK ARQUITECTURA Y URBANISMO SLP AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONT220150200043059 P INMUEBLE CTOS MENORES SERVICIO 2015 EF02 Contratos menores de servicios 7.894,00
90 BFA DFB 2015 12 ARLAN SA GARBIKETA LIMPIEZA CONT220150200040638 ALQUILER, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, VACIADO ASEOS PORTÁTILES P EF02 Contratos menores de servicios 16.900,22
91 BFA DFB 2015 12 ARRONIZ ALVAREZ JOSE JAVIER BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES CONT220150200049013 SUMINISTROS VARIOS EF01 Contratos menores de suministros 3.790,51
92 BFA DFB 2015 12 ARRONIZ ALVAREZ JOSE JAVIER KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES CONT220150200001123 SERVICIO TRANSPORTE ALIMENTO GANADO GRANJAS FORALES EF02 Contratos menores de servicios 6.619,67
93 BFA DFB 2015 12 ARRONIZ ALVAREZ JOSE JAVIER KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES CONT220150200009821 SERVICIO TRANSPORTE ALIMENTO GANADO GRANJAS FORALES EF02 Contratos menores de servicios 7.313,72
94 BFA DFB 2015 12 ARRONIZ ALVAREZ JOSE JAVIER NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS CONT220150200019975 SUMINISTRO ALIMENTO GANADO GRANJAS EF01 Contratos menores de suministros 4.748,04
95 BFA DFB 2015 12 ARRONIZ ALVAREZ JOSE JAVIER NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS CONT220150200023742 SUMINISTRO ALIMENTO GANADO GRANJAS EF01 Contratos menores de suministros 4.913,04
96 BFA DFB 2015 12 ARRONIZ ALVAREZ JOSE JAVIER NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS CONT220150200038439 SUMINISTRO ALIMENTO GANADO GRANJAS EF01 Contratos menores de suministros 3.478,20
97 BFA DFB 2015 12 ARROYO VELASCO RAFAEL EROSKETAK ADQUISICIONES CONT220150200033093 PROPUESTA ACTUACIONES ESTABILIZAC LATERAL N_ARGAÑEDA EF02 Contratos menores de servicios 4.235,00
98 BFA DFB 2015 12 ARTECHE GARABIETA MARIA IRATXE GARRAIORAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE CONT220150200027458 SEIS (ARTETXE GARABIETA, M. IRATXE: REPARACIONES VEHÍCULOS) EF02 Contratos menores de servicios 9.228,22
99 BFA DFB 2015 12 ARTECHE GARABIETA MARIA IRATXE GARRAIORAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE CONT220150200040467 SEIS (ARTETXE GARABIETA IRATXE: REPARACIÓN DIVERSOS VEHÍCULO EF02 Contratos menores de servicios 5.533,80
100 BFA DFB 2015 12 ARTERIA TEATRO CAMPOS ELISEOS DE BILBAOSL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES CONT220150200020356 CA23 ARTERIA TEATRO CAMPOS ELISEOS - XLII ASAMBLEA MUJERES V EF02 Contratos menores de servicios 4.395,93

100 erakusten dira 1384 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Kontratu txikiak 2015
Deskribapena
Bizkaiko Foru Aldundiko kontratu txikiak kontsulta daitezke -2015
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2018-03-05
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2018-03-05