Edukinera joan

Txikiak ez diren kontratuak

  • Bizkaiko Foru Aldundiak egindako txikiak ez diren kontratuak kontsultatu daitezke. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, de da behin betikoa.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Txikiak ez diren kontratuak 2018 - MARTXOA

BFAk hiruhileko bakoitzean eginiko txikiak ez diren kontratuak kontsultatu daitezke 2018 - MARTXOA

Datu-arakatzailea

_id SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS EKITALDIA/EJERCICIO HILABETERA ARTE/MES HASTA ADJUDIKAZIODUNA/PERSONA ADJUDICATARIA HELBURUA_EUS/OBJETO_EUS HELBURUA_CAS/OBJETO_CAS ADMINISTRARIA/ADMINISTRATIVO ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION KONTABILITATE-ESPEDIENTEA/EXPEDIENTE CONTABLE KONTABILITATE-ESPEDIENTEAREN DESKR./EXPEDIENTE CONTABLE DESCR. ADJUDIKAZIO-METODOA/METODO ADJUDICACION ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION XEDAPENA/DISPOSICION BETEBEHARRA/OBLIGACION
1 BFA DFB 2018 3 97 S&F SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20170300001428 ASISTENCIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DE BIZKAIA 2018 CONT220170200035066 ASISTENCIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DE BIZKAIA 2018 NEGOC.SIN PUBLICIDAD CT02 Contrato servicios 65.219,00 0,00
2 BFA DFB 2018 3 97 S&F SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20170300001428 ASISTENCIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DE BIZKAIA 2018 CONT220180200005731 ASISTENCIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DE BIZKAIA 2018 NEGOC.SIN PUBLICIDAD CT02 Contrato servicios 0,00 10.869,84
3 BFA DFB 2018 3 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN20180300000478 SGCT ABD. SUMINISTRO CENTRALIZADO EJERCICIOS ANTERIORES A 20 CONT220180200002505 SGCT-2018/01/31-CT ABD LECTURA MAZARREDO 63, 4ª ABIERTO CT01 Contrato suministros 269,01 269,01
4 BFA DFB 2018 3 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN20180300000478 SGCT ABD. SUMINISTRO CENTRALIZADO EJERCICIOS ANTERIORES A 20 CONT220180200002511 SGCT-2018/01/10-CT ABD ALQUILER MAZARREDO 63, 4ª ABIERTO CT01 Contrato suministros 500,94 500,94
5 BFA DFB 2018 3 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN20180300000478 SGCT ABD. SUMINISTRO CENTRALIZADO EJERCICIOS ANTERIORES A 20 CONT220180200005379 SGCT-2018/02/28-CT ABD LECTURA MAZARREDO 63, 4ª ABIERTO CT01 Contrato suministros 572,73 572,73
6 BFA DFB 2018 3 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN20180300000505 MANTTO. FOTOCOPIADORAS CENTRAL. EJERCICIOS ANTERIORES CONT220180200001332 MANTTO. FOTOCOPIADORAS CENTRAL. EJERCICIOS ANTERIORES ABIERTO CT01 Contrato suministros 263,74 263,74
7 BFA DFB 2018 3 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN20180300000505 MANTTO. FOTOCOPIADORAS CENTRAL. EJERCICIOS ANTERIORES CONT220180200005269 MANTTO. FOTOCOPIADORAS CENTRAL. EJERCICIOS ANTERIORES ABIERTO CT01 Contrato suministros 140,28 140,28
8 BFA DFB 2018 3 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN20180300000775 CT ALQUILER EQUIPOS MULTIFUNCION C. EJERCICIOS ANTERIORES CONT220180200006280 SG21-2018/01/02-CT ABD W876J300029 ALQUILER EQUIPO ABIERTO CT01 Contrato suministros 641,24 641,24
9 BFA DFB 2018 3 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN20180300000775 CT ALQUILER EQUIPOS MULTIFUNCION C. EJERCICIOS ANTERIORES CONT220180200006390 SG21-2018/01/02-CT ABD G726M430217 ALQUILER EQUIPO ABIERTO CT01 Contrato suministros 547,77 547,77
10 BFA DFB 2018 3 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN20180300000775 CT ALQUILER EQUIPOS MULTIFUNCION C. EJERCICIOS ANTERIORES CONT220180200006474 SG21-2018/01/02-CT ABD G726J800630 ALQUILER EQUIPO ABIERTO CT01 Contrato suministros 547,77 547,77
11 BFA DFB 2018 3 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN20180300000775 CT ALQUILER EQUIPOS MULTIFUNCION C. EJERCICIOS ANTERIORES CONT220180200006494 SG21-2018/01/02-CT ABD G726J800630 ALQUILER EQUIPO ABIERTO CT01 Contrato suministros 351,02 351,02
12 BFA DFB 2018 3 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN20180300000775 CT ALQUILER EQUIPOS MULTIFUNCION C. EJERCICIOS ANTERIORES CONT220180200006502 SG21-2018/01/02-CT ABD E186J300026 ALQUILER EQUIPO ABIERTO CT01 Contrato suministros 515,82 515,82
13 BFA DFB 2018 3 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN20180300000775 CT ALQUILER EQUIPOS MULTIFUNCION C. EJERCICIOS ANTERIORES CONT220180200006506 SG21-2018/01/02-CT ABD G726J800637 ALQUILER EQUIPO ABIERTO CT01 Contrato suministros 547,77 547,77
14 BFA DFB 2018 3 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN20180300000776 CT COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCION C. EJERCICIOS ANTERIORES CONT220180200006078 SG22 CT ABD G726J800637 COPIAS 31/01/2018 ABIERTO CT01 Contrato suministros 263,59 263,59
15 BFA DFB 2018 3 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN20180300000776 CT COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCION C. EJERCICIOS ANTERIORES CONT220180200006507 SG22-2018/01/31-CT ABD E186J300026 COPIAS ABIERTO CT01 Contrato suministros 110,45 110,45
16 BFA DFB 2018 3 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN20180300000776 CT COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCION C. EJERCICIOS ANTERIORES CONT220180200006514 SG22-2018/01/31-CT ABD V1293400588 COPIAS ABIERTO CT01 Contrato suministros 231,75 231,75
17 BFA DFB 2018 3 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN20180300000776 CT COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCION C. EJERCICIOS ANTERIORES CONT220180200006520 SG22-2018/01/31-CT ABD W876J300029 COPIAS ABIERTO CT01 Contrato suministros 15,81 15,81
18 BFA DFB 2018 3 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN20180300000776 CT COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCION C. EJERCICIOS ANTERIORES CONT220180200006721 SG22-2018/02/28-CT ABD E175MA30099 COPIAS ABIERTO CT01 Contrato suministros 87,55 87,55
19 BFA DFB 2018 3 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN20180300000776 CT COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCION C. EJERCICIOS ANTERIORES CONT220180200006735 SG22-2018/01/31-CT ABD G726J800630 COPIAS ABIERTO CT01 Contrato suministros 151,80 151,80
20 BFA DFB 2018 3 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN20180300000776 CT COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCION C. EJERCICIOS ANTERIORES CONT220180200006738 SG22-2018/01/31-CT ABD E173J800230 COPIAS ABIERTO CT01 Contrato suministros 442,65 442,65
21 BFA DFB 2018 3 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN20180300000776 CT COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCION C. EJERCICIOS ANTERIORES CONT220180200006746 SG22-2018/01/31-CT ABD E175MA30099 COPIAS ABIERTO CT01 Contrato suministros 58,01 58,01
22 BFA DFB 2018 3 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN20180300000776 CT COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCION C. EJERCICIOS ANTERIORES CONT220180200006754 SG22-2018/01/31-CT ABD E173J800192 COPIAS ABIERTO CT01 Contrato suministros 352,04 352,04
23 BFA DFB 2018 3 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN20180300000776 CT COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCION C. EJERCICIOS ANTERIORES CONT220180200006755 SG22-2018/01/31-CT ABD E1865300016 COPIAS ABIERTO CT01 Contrato suministros 304,92 304,92
24 BFA DFB 2018 3 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN20180300000776 CT COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCION C. EJERCICIOS ANTERIORES CONT220180200006758 SG22-2018/01/31-CT ABD G726M430217 COPIAS ABIERTO CT01 Contrato suministros 285,90 285,90
25 BFA DFB 2018 3 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN20180300000776 CT COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCION C. EJERCICIOS ANTERIORES CONT220180200006850 SG22-2018/02/28-CT ABD W876J300029 COPIAS ABIERTO CT01 Contrato suministros 31,64 31,64
26 BFA DFB 2018 3 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN20180300000776 CT COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCION C. EJERCICIOS ANTERIORES CONT220180200006897 SG22-2018/02/28-CT ABD E173J800230 COPIAS ABIERTO CT01 Contrato suministros 619,34 619,34
27 BFA DFB 2018 3 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN20180300000776 CT COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCION C. EJERCICIOS ANTERIORES CONT220180200006922 SG22-2018/02/28-CT ABD E173J800192 COPIAS ABIERTO CT01 Contrato suministros 438,14 438,14
28 BFA DFB 2018 3 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN20180300000776 CT COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCION C. EJERCICIOS ANTERIORES CONT220180200007051 SG22-2018/02/28-CT ABD E1865300016 COPIAS ABIERTO CT01 Contrato suministros 328,10 328,10
29 BFA DFB 2018 3 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN20180300000776 CT COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCION C. EJERCICIOS ANTERIORES CONT220180200007094 SG22-2018/02/28-CT ABD V1293400588 COPIAS ABIERTO CT01 Contrato suministros 140,64 140,64
30 BFA DFB 2018 3 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN20180300000776 CT COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCION C. EJERCICIOS ANTERIORES CONT220180200007103 SG22-2018/02/28-CT ABD E186J300026 COPIAS ABIERTO CT01 Contrato suministros 141,42 141,42
31 BFA DFB 2018 3 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN20180300000776 CT COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCION C. EJERCICIOS ANTERIORES CONT220180200007105 SG22-2018/02/28-CT ABD G726J800630 COPIAS ABIERTO CT01 Contrato suministros 95,13 95,13
32 BFA DFB 2018 3 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN20180300000776 CT COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCION C. EJERCICIOS ANTERIORES CONT220180200007116 SG22-2018/02/28-CT ABD G726J800637 COPIAS ABIERTO CT01 Contrato suministros 160,27 160,27
33 BFA DFB 2018 3 ABD TECNOLOGIAS DE IMPRESION SL ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN20180300000776 CT COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCION C. EJERCICIOS ANTERIORES CONT220180200007122 SG22-2018/02/28-CT ABD G726M430217 COPIAS ABIERTO CT01 Contrato suministros 177,72 177,72
34 BFA DFB 2018 3 ADL AUTORENTING SA GARRAIORATAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE ADMIN20140300000500 ARRENDAMIENTO 8 VEHICULOS DE REPRESENTACION CONT220130200038367 BBVA AUTORENTING, S.A. ARRENDAM. 8 VEHICULOS REPRESENTACION ABIERTO CT11 Suministros Centralizados 51.932,16 0,00
35 BFA DFB 2018 3 ADL AUTORENTING SA GARRAIORATAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE ADMIN20140300000500 ARRENDAMIENTO 8 VEHICULOS DE REPRESENTACION CONT220180200002658 BBVA AUTORENTING, S.A. ARRENDAM. 8 VEHICULOS REPRESENTACION ABIERTO CT11 Suministros Centralizados 0,00 4.327,68
36 BFA DFB 2018 3 ADL AUTORENTING SA GARRAIORATAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE ADMIN20140300000500 ARRENDAMIENTO 8 VEHICULOS DE REPRESENTACION CONT220180200006807 BBVA AUTORENTING, S.A. ARRENDAM. 8 VEHICULOS REPRESENTACION ABIERTO CT11 Suministros Centralizados 0,00 4.327,68
37 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES ADMIN20180300000566 SERVICIO MENSAJERIA (AERO-FERR) CONT220180200004954 AERO-FERR.Traslados ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.026,46 1.026,46
38 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000123 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) CONT220180200001646 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 2.813,37 2.813,37
39 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000123 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) CONT220180200001670 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 408,38 408,38
40 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000123 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) CONT220180200006818 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.816,30 1.816,30
41 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000226 PM-SERVICO TRANSPORTES (INTERDEPARTAMENTAL) CONT220180200002612 PM-INTERDEPARTAMENTAL ENERO 2018 ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 5.816,47 5.816,47
42 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000226 PM-SERVICO TRANSPORTES (INTERDEPARTAMENTAL) CONT220180200006819 PM-SERVICO TRANSPORTES (INTERDEPARTAMENTAL) ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 5.287,70 5.287,70
43 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000515 PM-SERVICIO TRANSPORTES (CONSERJERIA) CONT220180200002645 PM-SERVICIO TRANSPORTES (CONSERJERIA) ENERO 2018 ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 2.528,90 2.528,90
44 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000515 PM-SERVICIO TRANSPORTES (CONSERJERIA) CONT220180200006820 PM-SERVICIO TRANSPORTES (CONSERJERIA) ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 2.299,00 2.299,00
45 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000516 PM-SERVICIO TRANSPORTES (SEIS) CONT220180200002681 PM-SERVICIO TRANSPORTES (SEIS) ENERO 2018 ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.241,46 1.241,46
46 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300001052 PM-SERVICIOS TRANSPORTES (ACCION SOCIAL) CONT220180200002646 PM-SERVICIOS TRANSPORTES (ACCION SOCIAL) ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 4.552,02 4.552,02
47 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300001052 PM-SERVICIOS TRANSPORTES (ACCION SOCIAL) CONT220180200006824 PM-SERVICIOS TRANSPORTES (ACCION SOCIAL) ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 4.138,20 4.138,20
48 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20180300000226 SERVICIO TRANSPORTES DFB LOTE B SERVICIO RUTAS CONT220180200002434 SERVICIO TRANSPORTES DFB LOTE B SERVICIO RUTAS ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 2.023,12 2.023,12
49 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20180300000226 SERVICIO TRANSPORTES DFB LOTE B SERVICIO RUTAS CONT220180200005721 SERVICIO TRANSPORTES DFB LOTE B SERVICIO RUTAS ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.839,20 1.839,20
50 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20150300000120 PM-MENSAJERIA OTROS MEDIOS CONT220180200003682 PM-MENSAJERIA OTROS MEDIOS (ENERO) ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.248,72 1.248,72
51 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20150300000120 PM-MENSAJERIA OTROS MEDIOS CONT220180200004159 PM-MENSAJERIA OTROS MEDIOS ENERO 2018 ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.293,44 1.293,44
52 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20150300000120 PM-MENSAJERIA OTROS MEDIOS CONT220180200006815 PM-MENSAJERIA OTROS MEDIOS ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.264,33 1.264,33
53 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20150300000236 SERVICIOS MENSAJERIA LOTE B- AERO-FERR (2015-2017) PRORROGA- CONT220180200002936 SERVICIOS MENSAJERIA LOTE B- AERO-FERR (2015-2017) PRORROGA ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 250,95 250,95
54 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20150300000236 SERVICIOS MENSAJERIA LOTE B- AERO-FERR (2015-2017) PRORROGA- CONT220180200006654 SERVICIOS MENSAJERIA LOTE B- AERO-FERR (2015-2017) PRORROGA- ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 260,15 260,15
55 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20150300000451 SERVICIOS DE MENSAJERÍA (2015-2017)-EUSKERA-LOTE B (AERO-FER CONT220180200002858 SERVICIOS DE MENSAJERÍA (2015-2017) AERO-FERR NORTE SA-LUZAP ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 21,78 21,78
56 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20150300000477 SERVICIO DE MENSAJERIA LOTE B. 2015-2017- ARCHIVO.PRORROGA CONT220180200003124 SERVICIO DE MENSAJERIA LOTE B. 2015-2017- ARCHIVO.PRORROGA ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 214,17 214,17
57 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20150300000477 SERVICIO DE MENSAJERIA LOTE B. 2015-2017- ARCHIVO.PRORROGA CONT220180200007037 SERVICIO DE MENSAJERIA LOTE B. 2015-2017- ARCHIVO.PRORROGA ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 54,45 54,45
58 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20150300000495 SGCC (15/17) MENSAJERIA OTROS MEDIOS CONT220180200003485 SGCM-2018/01/31-CT AERO FERR NORTE MENSAJERIA OTRO ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 3.176,67 3.176,67
59 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20150300000639 SERVICIO DE MENSAJERIA. LOTE B. SS.GG. (2015-2017) PRORROGA CONT220180200001074 SERVICIO DE MENSAJERIA. LOTE B. SS.GG. (2015-2017) ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 252,89 252,89
60 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20150300000639 SERVICIO DE MENSAJERIA. LOTE B. SS.GG. (2015-2017) PRORROGA CONT220180200003422 SERVICIO DE MENSAJERIA. LOTE B. SS.GG. (2015-2017) PRORROGA ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.947,13 1.947,13
61 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20150300000639 SERVICIO DE MENSAJERIA. LOTE B. SS.GG. (2015-2017) PRORROGA CONT220180200006770 SERVICIO DE MENSAJERIA. LOTE B. SS.GG. (2015-2017) PRORROGA ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 43,56 43,56
62 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20150300001334 MENSAJERIA ACCIONB CULTURAL LOTE B 2015 CONT220180200004243 MENSAJERIA ACCIONB CULTURAL LOTE B 2015-2017 PRÓRROGA 2018 ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 54,45 54,45
63 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20160300000378 MENSAJERÍA OTROS MEDIOS LOTE B CONT220180200002912 MENSAJERÍA OTROS MEDIOS LOTE B ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 214,90 214,90
64 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20160300000378 MENSAJERÍA OTROS MEDIOS LOTE B CONT220180200006612 MENSAJERÍA OTROS MEDIOS LOTE B ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 655,33 655,33
65 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20160300000641 MENSAJERIA OTROS MEDIOS CONT220180200003111 SGCC-2018/01/31-CT AERO FERR MENSAJERIA OTROS MEDI ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 180,29 180,29
66 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20160300000641 MENSAJERIA OTROS MEDIOS CONT220180200006734 SGCC-2018/02/28-CT AERO FERR MENSAJERIA OTROS MEDI ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 234,74 234,74
67 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20180300000223 MENSAJEROS LOTE B OTROS MEDIOS 2018 CONT220180200003107 MENSAJEROS LOTE B OTROS MEDIOS 2018. SERV SCAT, PATRIMONIO Y ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 133,83 133,83
68 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20180300000223 MENSAJEROS LOTE B OTROS MEDIOS 2018 CONT220180200003878 MENSAJEROS LOTE B OTROS MEDIOS 2018.Serv Fisca,TRb Indi ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 82,28 82,28
69 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20180300000223 MENSAJEROS LOTE B OTROS MEDIOS 2018 CONT220180200006444 MENSAJEROS LOTE B OTROS MEDIOS 2018, SERVICIO NACIONAL PATRI ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 108,63 108,63
70 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20180300000223 MENSAJEROS LOTE B OTROS MEDIOS 2018 CONT220180200006861 MENSAJEROS LOTE B OTROS MEDIOS 2018, DIRECCIÓN ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 21,78 21,78
71 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20180300000223 MENSAJEROS LOTE B OTROS MEDIOS 2018 CONT220180200006929 MENSAJEROS LOTE B OTROS MEDIOS 2018 ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 59,77 59,77
72 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20180300000297 SERVICIO MENSAJERIA -SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL CONT220180200003361 SERVICIO MENSAJERIA -SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 568,46 568,46
73 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20180300000297 SERVICIO MENSAJERIA -SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL CONT220180200003447 AERO-FERR SERVICIO MENSAJERIA CENTRALIZADO -RUTAS FIJAS ENER ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.011,56 1.011,56
74 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20180300000297 SERVICIO MENSAJERIA -SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL CONT220180200006162 AERO-FERR SERVICIO MENSAJERIA CENTRALIZADO -RUTAS FIJAS FEBR ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 643,72 643,72
75 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20180300000405 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CONT220180200001592 AERO-FERR. Mensajeria año 2016 ABIERTO CT02 Contrato servicios 2.274,80 2.274,80
76 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20180300000405 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CONT220180200004944 AERO-FERR. Mensajeria año 2017 ABIERTO CT02 Contrato servicios 1.142,00 1.142,00
77 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20180300000566 SERVICIO MENSAJERIA (AERO-FERR) CONT220180200001819 AERO-FERR. Mensajeria ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.656,13 1.656,13
78 BFA DFB 2018 3 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20180300000566 SERVICIO MENSAJERIA (AERO-FERR) CONT220180200004949 AERO-FERR. Mensajeria ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.288,89 1.288,89
79 BFA DFB 2018 3 AGENCIA DE TRANSPORTES TRANSFERBI SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20180300000229 SERVICIO TRANSPORTES DFB LOTE C SERVICIO VALIJAS SIAC CONT220180200001738 SERVICIO TRANSPORTES DFB LOTE C SERVICIO VALIJAS SIAC.Dic 20 ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.804,55 1.804,55
80 BFA DFB 2018 3 AGENCIA DE TRANSPORTES TRANSFERBI SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20180300000229 SERVICIO TRANSPORTES DFB LOTE C SERVICIO VALIJAS SIAC CONT220180200004252 SERVICIO TRANSPORTES DFB LOTE C SERVICIO VALIJAS SIAC ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.046,48 1.046,48
81 BFA DFB 2018 3 AGENCIA DE TRANSPORTES TRANSFERBI SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20180300000229 SERVICIO TRANSPORTES DFB LOTE C SERVICIO VALIJAS SIAC CONT220180200006418 SERVICIO TRANSPORTES DFB LOTE C SERVICIO VALIJAS SIAC ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 245,63 245,63
82 BFA DFB 2018 3 AGINTZARI S COOP DE INICIATIVA SOCIAL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20140300001393 IJCM (15/16) ATENCION PSICOLOG. ABUSO SEXUAL INTRA CONT220180200003398 IJCM-2018/01/31-CT AGINTZARI ATENC. PSICOL.ABUSO S ABIERTO CT02 Contrato servicios 11.603,42 11.603,42
83 BFA DFB 2018 3 AGINTZARI S COOP DE INICIATIVA SOCIAL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20140300001393 IJCM (15/16) ATENCION PSICOLOG. ABUSO SEXUAL INTRA CONT220180200005803 IJCM-2018/03/05-CT AGINTZARI ATENC. PSICOL.ABUSO S ABIERTO CT02 Contrato servicios 14.427,72 14.427,72
84 BFA DFB 2018 3 AGINTZARI S COOP DE INICIATIVA SOCIAL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20160300001693 IJCM (16/18) PROGRAMA APOYO ADOPCION EN BIZKAIA CONT220170200000032 IJCM (D 17/19) PROGRAMA APOYO ADOPCION EN BIZKAIA ABIERTO CT02 Contrato servicios 312.900,00 0,00
85 BFA DFB 2018 3 AGINTZARI S COOP DE INICIATIVA SOCIAL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20160300001693 IJCM (16/18) PROGRAMA APOYO ADOPCION EN BIZKAIA CONT220180200003392 IJCM-2018/01/31-CT AGINTZARI PROG. APOYO ADOPCION ABIERTO CT02 Contrato servicios 0,00 26.075,00
86 BFA DFB 2018 3 AGINTZARI S COOP DE INICIATIVA SOCIAL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20160300001693 IJCM (16/18) PROGRAMA APOYO ADOPCION EN BIZKAIA CONT220180200004664 IJCM-2018/02/28-CT AGINTZARI PROG. APOYO ADOPCION ABIERTO CT02 Contrato servicios 0,00 26.075,00
87 BFA DFB 2018 3 AGINTZARI S COOP DE INICIATIVA SOCIAL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20170300001315 IJCM (18/19) APOYO AL ACOGIMIENTO FAMILIAR CONT220170200039581 IJCM (D 18/19) APOYO AL ACOGIMIENTO FAMILIAR ABIERTO CT02 Contrato servicios 873.780,00 0,00
88 BFA DFB 2018 3 AGINTZARI S COOP DE INICIATIVA SOCIAL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20170300001315 IJCM (18/19) APOYO AL ACOGIMIENTO FAMILIAR CONT220180200004658 IJCM-2018/02/28-CT AGINTZARI APOYO ACOGIMIENTO FAM ABIERTO CT02 Contrato servicios 0,00 36.407,50
89 BFA DFB 2018 3 AGINTZARI S COOP DE INICIATIVA SOCIAL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20170300001315 IJCM (18/19) APOYO AL ACOGIMIENTO FAMILIAR CONT220180200004661 IJCM-2018/02/28-CT AGINTZARI APOYO ACOGIMIENTO FAM ABIERTO CT02 Contrato servicios 0,00 72.815,00
90 BFA DFB 2018 3 ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20170300001437 PAGINA WEB GESTION Y ACTUALIZACION CONTENIDOS 2018 CONT220170200032636 PAGINA WEB GESTION Y ACTUALIZACION CONTENIDOS 2018 NEGOC.SIN PUBLICIDAD CT02 Contrato servicios 46.585,00 0,00
91 BFA DFB 2018 3 ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20170300001437 PAGINA WEB GESTION Y ACTUALIZACION CONTENIDOS 2018 CONT220180200000900 PAGINA WEB GESTION Y ACTUALIZACION CONTENIDOS 2018 NEGOC.SIN PUBLICIDAD CT02 Contrato servicios 0,00 3.882,08
92 BFA DFB 2018 3 ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20170300001437 PAGINA WEB GESTION Y ACTUALIZACION CONTENIDOS 2018 CONT220180200004877 PAGINA WEB GESTION Y ACTUALIZACION CONTENIDOS 2018 NEGOC.SIN PUBLICIDAD CT02 Contrato servicios 0,00 3.882,08
93 BFA DFB 2018 3 ALEGRIA ACTIVITY SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20170300001395 ESPACIO ITINERANTE ACTIVIDADES DE INFORMACION Y RELACIONES C CONT220170200034328 ESPACIO ITINERANTE ACTIVIDADES DE INFORMACION Y RELACIONES C ABIERTO CT02 Contrato servicios 248.050,00 0,00
94 BFA DFB 2018 3 ALEGRIA ACTIVITY SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20170300001395 ESPACIO ITINERANTE ACTIVIDADES DE INFORMACION Y RELACIONES C CONT220180200004348 ESPACIO ITINERANTE ACTIVIDADES DE INFORMACION Y RELACIONES C ABIERTO CT02 Contrato servicios 0,00 49.610,00
95 BFA DFB 2018 3 ALONSO LOPEZ MARIA SUSANA LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES ADMIN20170300001213 VOCM (17/18) CONCERTACION ATENCION TEMPRANA CONT220180200002086 MICT-2018/01-CE001-ARESTI CENTRO PSICOLOGICO TXURD ABIERTO CT02 Contrato servicios 8.702,01 8.702,01
96 BFA DFB 2018 3 ALONSO LOPEZ MARIA SUSANA LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES ADMIN20170300001213 VOCM (17/18) CONCERTACION ATENCION TEMPRANA CONT220180200005809 MICT-2018/02-CE001-ARESTI CENTRO PSICOLOGICO TXURD ABIERTO CT02 Contrato servicios 8.360,02 8.360,02
97 BFA DFB 2018 3 ALTA SEGURIDAD SA SEGURTASUNA SEGURIDAD ADMIN20180300000361 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGUR D.F.B. AÑO 2018-2019 CONT220180200003786 ENERO SERVICIO DE VIGILANCIA VARIOS EDIFICIOS ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 96.608,58 96.608,58
98 BFA DFB 2018 3 ALTA SEGURIDAD SA SEGURTASUNA SEGURIDAD ADMIN20180300000361 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGUR D.F.B. AÑO 2018-2019 CONT220180200003788 ENERO SERVICIO DE VIGILANCIA VARIOS EDIFICIOS ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 173.229,67 173.229,67
99 BFA DFB 2018 3 ALTA SEGURIDAD SA SEGURTASUNA SEGURIDAD ADMIN20180300000361 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGUR D.F.B. AÑO 2018-2019 CONT220180200004864 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD ENERO Y FEBRERO VARIOS EDIFI ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 148.903,76 148.903,76
100 BFA DFB 2018 3 ALTA SEGURIDAD SA SEGURTASUNA SEGURIDAD ADMIN20180300000361 SERVICIO VIGILANCIA Y SEGUR D.F.B. AÑO 2018-2019 CONT220180200004869 FEBRERO SERVICIO DE VIGILANCIA VARIOS EDIFICIOS ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 81.684,87 81.684,87

100 erakusten dira 1187 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Txikiak ez diren kontratuak 2018 - MARTXOA
Deskribapena
BFAk hiruhileko bakoitzean eginiko txikiak ez diren kontratuak kontsultatu daitezke 2018 - MARTXOA
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2018-04-20
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2018-04-20