Edukinera joan

Txikiak ez diren kontratuak

  • Bizkaiko Foru Aldundiak egindako txikiak ez diren kontratuak kontsultatu daitezke. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, de da behin betikoa.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Txikiak ez diren kontratuak 2017 - ABENDUA

BFAk eginiko txikiak ez diren kontratuak kontsultatu daitezke- 2017 - ABENDUA

Datu-arakatzailea

_id SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS EKITALDIA/EJERCICIO HILABETERA ARTE/MES HASTA ADJUDIKAZIODUNA/PERSONA ADJUDICATARIA HELBURUA_EUS/OBJETO_EUS HELBURUA_CAS/OBJETO_CAS ADMINISTRARIA/ADMINISTRATIVO ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION KONTABILITATE-ESPEDIENTEA/EXPEDIENTE CONTABLE KONTABILITATE-ESPEDIENTEAREN DESKR./EXPEDIENTE CONTABLE DESCR. ADJUDIKAZIO-METODOA/METODO ADJUDICACION ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION XEDAPENA/DISPOSICION BETEBEHARRA/OBLIGACION
1 BFA DFB 2017 12 97 S&F SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20170300000431 ASISTENCIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DE BIZKAIA 2017 CONT220170200005353 ASISTENCIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DE BIZKAIA 2017 NEGOC.SIN PUBLICIDAD CT02 Contrato servicios 65.037,50 0,00
2 BFA DFB 2017 12 97 S&F SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20170300000431 ASISTENCIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DE BIZKAIA 2017 CONT220170200015378 ASISTENCIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DE BIZKAIA 2017 NEGOC.SIN PUBLICIDAD CT02 Contrato servicios 0,00 7.226,39
3 BFA DFB 2017 12 97 S&F SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20170300000431 ASISTENCIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DE BIZKAIA 2017 CONT220170200017129 ASISTENCIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DE BIZKAIA 2017 NEGOC.SIN PUBLICIDAD CT02 Contrato servicios 0,00 7.226,39
4 BFA DFB 2017 12 97 S&F SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20170300000431 ASISTENCIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DE BIZKAIA 2017 CONT220170200018767 ASISTENCIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DE BIZKAIA 2017 NEGOC.SIN PUBLICIDAD CT02 Contrato servicios 0,00 7.226,39
5 BFA DFB 2017 12 97 S&F SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20170300000431 ASISTENCIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DE BIZKAIA 2017 CONT220170200025108 ASISTENCIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DE BIZKAIA 2017 NEGOC.SIN PUBLICIDAD CT02 Contrato servicios 0,00 14.452,78
6 BFA DFB 2017 12 97 S&F SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20170300000431 ASISTENCIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DE BIZKAIA 2017 CONT220170200032290 ASISTENCIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DE BIZKAIA 2017 NEGOC.SIN PUBLICIDAD CT02 Contrato servicios 0,00 14.452,78
7 BFA DFB 2017 12 97 S&F SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20170300000431 ASISTENCIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DE BIZKAIA 2017 CONT220170200038115 ASISTENCIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DE BIZKAIA 2017 NEGOC.SIN PUBLICIDAD CT02 Contrato servicios 0,00 7.226,39
8 BFA DFB 2017 12 97 S&F SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20170300000431 ASISTENCIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DE BIZKAIA 2017 CONT220170200045577 ASISTENCIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DE BIZKAIA 2017 NEGOC.SIN PUBLICIDAD CT02 Contrato servicios 0,00 7.226,37
9 BFA DFB 2017 12 97 S&F SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20170300000431 ASISTENCIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DE BIZKAIA 2017 CONT220170200046798 ASISTENCIA TECNICA PARA EL OBSERVATORIO DE BIZKAIA 2017 NEGOC.SIN PUBLICIDAD CT02 Contrato servicios -0,01 0,00
10 BFA DFB 2017 12 ADIMEN INVESTIGACION SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20170300000036 MEDIACION Y ANALISIS DE LA CALIDAD 2017 CONT220170200007848 MEDIACION Y ANALISIS DE LA CALIDAD 2017 ADJUDICACION NEGOC.SIN PUBLICIDAD CT02 Contrato servicios 36.239,50 0,00
11 BFA DFB 2017 12 ADIMEN INVESTIGACION SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20170300000036 MEDIACION Y ANALISIS DE LA CALIDAD 2017 CONT220170200035352 MEDIACION Y ANALISIS DE LA CALIDAD 2017 ADJUDICACION NEGOC.SIN PUBLICIDAD CT02 Contrato servicios 0,00 36.239,50
12 BFA DFB 2017 12 ADL AUTORENTING SA GARRAIORATAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE ADMIN20140300000500 ARRENDAMIENTO 8 VEHICULOS DE REPRESENTACION CONT220130200038367 BBVA AUTORENTING, S.A. ARRENDAM. 8 VEHICULOS REPRESENTACION ABIERTO CT11 Suministros Centralizados 51.932,16 0,00
13 BFA DFB 2017 12 ADL AUTORENTING SA GARRAIORATAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE ADMIN20140300000500 ARRENDAMIENTO 8 VEHICULOS DE REPRESENTACION CONT220170200001955 PM-RENTING ENERO 2017 ABIERTO CT11 Suministros Centralizados 0,00 4.327,68
14 BFA DFB 2017 12 ADL AUTORENTING SA GARRAIORATAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE ADMIN20140300000500 ARRENDAMIENTO 8 VEHICULOS DE REPRESENTACION CONT220170200004981 BBVA AUTORENTING, S.A. ARRENDAM. 8 VEHICULOS REPRESENTACION ABIERTO CT11 Suministros Centralizados 0,00 4.327,68
15 BFA DFB 2017 12 ADL AUTORENTING SA GARRAIORATAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE ADMIN20140300000500 ARRENDAMIENTO 8 VEHICULOS DE REPRESENTACION CONT220170200015507 BBVA AUTORENTING, S.A. ARRENDAM. 8 VEHICULOS REPRESENTACION- ABIERTO CT11 Suministros Centralizados 0,00 4.327,68
16 BFA DFB 2017 12 ADL AUTORENTING SA GARRAIORATAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE ADMIN20140300000500 ARRENDAMIENTO 8 VEHICULOS DE REPRESENTACION CONT220170200018758 BBVA AUTORENTING, S.A. ARRENDAM. 8 VEHICULOS REPRESENTACION ABIERTO CT11 Suministros Centralizados 0,00 8.655,36
17 BFA DFB 2017 12 ADL AUTORENTING SA GARRAIORATAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE ADMIN20140300000500 ARRENDAMIENTO 8 VEHICULOS DE REPRESENTACION CONT220170200019394 BBVA AUTORENTING, S.A. ARRENDAM. 8 VEHICULOS REPRESENTACION ABIERTO CT11 Suministros Centralizados 0,00 4.327,68
18 BFA DFB 2017 12 ADL AUTORENTING SA GARRAIORATAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE ADMIN20140300000500 ARRENDAMIENTO 8 VEHICULOS DE REPRESENTACION CONT220170200022723 BBVA AUTORENTING, S.A. ARRENDAM. 8 VEHICULOS REPRESENTACION ABIERTO CT11 Suministros Centralizados 0,00 4.327,68
19 BFA DFB 2017 12 ADL AUTORENTING SA GARRAIORATAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE ADMIN20140300000500 ARRENDAMIENTO 8 VEHICULOS DE REPRESENTACION CONT220170200025039 BBVA AUTORENTING, S.A. ARRENDAM. 8 VEHICULOS REPRESENTACION ABIERTO CT11 Suministros Centralizados 0,00 4.327,68
20 BFA DFB 2017 12 ADL AUTORENTING SA GARRAIORATAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE ADMIN20140300000500 ARRENDAMIENTO 8 VEHICULOS DE REPRESENTACION CONT220170200039860 BBVA AUTORENTING, S.A. ARRENDAM. 8 VEHICULOS REPRESENTACION ABIERTO CT11 Suministros Centralizados 0,00 4.327,68
21 BFA DFB 2017 12 ADL AUTORENTING SA GARRAIORATAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE ADMIN20140300000500 ARRENDAMIENTO 8 VEHICULOS DE REPRESENTACION CONT220170200041761 BBVA AUTORENTING, S.A. ARRENDAM. 8 VEHICULOS REPRESENTACION ABIERTO CT11 Suministros Centralizados 0,00 8.655,36
22 BFA DFB 2017 12 ADL AUTORENTING SA GARRAIORATAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE ADMIN20140300000500 ARRENDAMIENTO 8 VEHICULOS DE REPRESENTACION CONT220170200045350 ALD AUTORENTING, S.A. ARRENDAM. 8 VEHICULOS REPRESENTACION ABIERTO CT11 Suministros Centralizados 0,00 4.327,68
23 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000123 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) CONT220170200003995 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 599,56 599,56
24 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000123 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) CONT220170200011361 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 3.191,74 3.191,74
25 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000123 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) CONT220170200016051 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.098,35 1.098,35
26 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000123 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) CONT220170200018563 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 9.230,52 9.230,52
27 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000123 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) CONT220170200019442 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.784,75 1.784,75
28 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000123 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) CONT220170200019520 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 6.277,79 6.277,79
29 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000123 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) CONT220170200022193 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 79,86 79,86
30 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000123 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) CONT220170200023350 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 5.151,88 5.151,88
31 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000123 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) CONT220170200032296 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 551,16 551,16
32 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000123 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) CONT220170200035002 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 410,49 410,49
33 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000123 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) CONT220170200044207 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.403,90 1.403,90
34 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000123 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) CONT220170200044971 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.389,69 1.389,69
35 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000123 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) CONT220170200044978 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.614,62 1.614,62
36 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000123 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) CONT220170200045263 PM- SERVICIO TRANSPORTES LOTE A (ALQUILER URGENTE VEHICULOS) ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 53,24 53,24
37 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000226 PM-SERVICO TRANSPORTES (INTERDEPARTAMENTAL) CONT220170200002563 PM-SERVICO TRANSPORTES (INTERDEPARTAMENTAL)-ENERO ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 5.552,09 5.552,09
38 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000226 PM-SERVICO TRANSPORTES (INTERDEPARTAMENTAL) CONT220170200006312 PM-SERVICO TRANSPORTES (INTERDEPARTAMENTAL)-FEBRERO ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 5.287,70 5.287,70
39 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000226 PM-SERVICO TRANSPORTES (INTERDEPARTAMENTAL) CONT220170200010506 PM-SERVICO TRANSPORTES (INTERDEPARTAMENTAL)-MARZO ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 6.080,86 6.080,86
40 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000226 PM-SERVICO TRANSPORTES (INTERDEPARTAMENTAL) CONT220170200015472 PM-SERVICO TRANSPORTES (INTERDEPARTAMENTAL)-abril ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 4.494,55 4.494,55
41 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000226 PM-SERVICO TRANSPORTES (INTERDEPARTAMENTAL) CONT220170200016031 PM-SERVICO TRANSPORTES (INTERDEPARTAMENTAL)-MAYO ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.241,46 1.241,46
42 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000226 PM-SERVICO TRANSPORTES (INTERDEPARTAMENTAL) CONT220170200016041 PM-SERVICO TRANSPORTES (INTERDEPARTAMENTAL)-MAYO ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 5.816,47 5.816,47
43 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000226 PM-SERVICO TRANSPORTES (INTERDEPARTAMENTAL) CONT220170200019501 PM-SERVICO TRANSPORTES (INTERDEPARTAMENTAL)-JUNIO ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 4.609,50 4.609,50
44 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000226 PM-SERVICO TRANSPORTES (INTERDEPARTAMENTAL) CONT220170200022705 PM-SERVICO TRANSPORTES (INTERDEPARTAMENTAL)-JULIO ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 3.494,48 3.494,48
45 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000226 PM-SERVICO TRANSPORTES (INTERDEPARTAMENTAL) CONT220170200026405 PM-RUTA INTERDEPARTAMENTAL AGOSTO 2017 ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 3.862,32 3.862,32
46 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000226 PM-SERVICO TRANSPORTES (INTERDEPARTAMENTAL) CONT220170200029176 PM-SERVICO TRANSPORTES (INTERDEPARTAMENTAL)-SEPTIEMBRE ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 4.827,90 4.827,90
47 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000226 PM-SERVICO TRANSPORTES (INTERDEPARTAMENTAL) CONT220170200033291 PM-SERVICO TRANSPORTES (INTERDEPARTAMENTAL)-OCTUBRE ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 5.552,09 5.552,09
48 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000226 PM-SERVICO TRANSPORTES (INTERDEPARTAMENTAL) CONT220170200040448 PM-SERVICO TRANSPORTES (INTERDEPARTAMENTAL) MOV 2017 ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 5.552,09 5.552,09
49 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000226 PM-SERVICO TRANSPORTES (INTERDEPARTAMENTAL) CONT220170200044987 PM-SERVICO TRANSPORTES (INTERDEPARTAMENTAL) DIC 2017 ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 4.758,93 4.758,93
50 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000515 PM-SERVICIO TRANSPORTES (CONSERJERIA) CONT220170200002593 PM-SERVICIO TRANSPORTES (CONSERJERIA) - enero ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 2.413,95 2.413,95
51 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000515 PM-SERVICIO TRANSPORTES (CONSERJERIA) CONT220170200006315 PM-SERVICIO TRANSPORTES (CONSERJERIA)-FEBRERO ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 2.299,00 2.299,00
52 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000515 PM-SERVICIO TRANSPORTES (CONSERJERIA) CONT220170200011330 PM-SERVICIO TRANSPORTES (CONSERJERIA)-MARZO ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 2.643,85 2.643,85
53 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000515 PM-SERVICIO TRANSPORTES (CONSERJERIA) CONT220170200015479 PM-SERVICIO TRANSPORTES (CONSERJERIA)-ABRIL ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.954,15 1.954,15
54 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000515 PM-SERVICIO TRANSPORTES (CONSERJERIA) CONT220170200016054 PM-SERVICIO TRANSPORTES (CONSERJERIA)-MAYO ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 2.528,90 2.528,90
55 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000515 PM-SERVICIO TRANSPORTES (CONSERJERIA) CONT220170200019485 PM-SERVICIO TRANSPORTES (CONSERJERIA)-junio ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 2.528,90 2.528,90
56 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000515 PM-SERVICIO TRANSPORTES (CONSERJERIA) CONT220170200022712 PM-SERVICIO TRANSPORTES (CONSERJERIA) ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 2.184,05 2.184,05
57 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000515 PM-SERVICIO TRANSPORTES (CONSERJERIA) CONT220170200026403 PM-CONSERJERIA AGOSTO ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 2.413,95 2.413,95
58 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000515 PM-SERVICIO TRANSPORTES (CONSERJERIA) CONT220170200029167 PM-SERVICIO TRANSPORTES (CONSERJERIA)-SEPTIEMBRE ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 2.413,95 2.413,95
59 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000515 PM-SERVICIO TRANSPORTES (CONSERJERIA) CONT220170200033283 PM-SERVICIO TRANSPORTES (CONSERJERIA)-octubre ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 2.413,95 2.413,95
60 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000515 PM-SERVICIO TRANSPORTES (CONSERJERIA) CONT220170200040446 PM-SERVICIO TRANSPORTES (CONSERJERIA) NOV 2017 ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 2.413,95 2.413,95
61 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000515 PM-SERVICIO TRANSPORTES (CONSERJERIA) CONT220170200044980 PM-SERVICIO TRANSPORTES (CONSERJERIA) DIC 2017 ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 2.069,10 2.069,10
62 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000516 PM-SERVICIO TRANSPORTES (SEIS) CONT220170200002876 PM-SERVICIO TRANSPORTES (SEIS)-ENERO ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.241,46 1.241,46
63 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000516 PM-SERVICIO TRANSPORTES (SEIS) CONT220170200005790 PM-SERVICIO TRANSPORTES (SEIS)-FEBRERO ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.103,52 1.103,52
64 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000516 PM-SERVICIO TRANSPORTES (SEIS) CONT220170200010350 PM-SERVICIO TRANSPORTES (SEIS)-MARZO ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.241,46 1.241,46
65 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000516 PM-SERVICIO TRANSPORTES (SEIS) CONT220170200015312 PM-SERVICIO TRANSPORTES (SEIS)-BOMBEROS ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 965,58 965,58
66 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000516 PM-SERVICIO TRANSPORTES (SEIS) CONT220170200019962 PM-SERVICIO TRANSPORTES (SEIS) ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.241,46 1.241,46
67 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000516 PM-SERVICIO TRANSPORTES (SEIS) CONT220170200022748 PM-SERVICIO TRANSPORTES (SEIS)-JULIO ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.103,52 1.103,52
68 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000516 PM-SERVICIO TRANSPORTES (SEIS) CONT220170200025370 PM-SERVICIO TRANSPORTES (SEIS)-agosto ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.241,46 1.241,46
69 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000516 PM-SERVICIO TRANSPORTES (SEIS) CONT220170200028877 PM-SERVICIO TRANSPORTES (SEIS)-septiembre ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.103,52 1.103,52
70 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000516 PM-SERVICIO TRANSPORTES (SEIS) CONT220170200033862 PM-SERVICIO TRANSPORTES (SEIS)-octubre ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.103,52 1.103,52
71 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000516 PM-SERVICIO TRANSPORTES (SEIS) CONT220170200039657 PM-SERVICIO TRANSPORTES (SEIS) NOVIEMBRE 2017 ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.241,46 1.241,46
72 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300000516 PM-SERVICIO TRANSPORTES (SEIS) CONT220170200045124 PM-SERVICIO TRANSPORTES (SEIS) DICIEMBRE 2017 ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.103,52 1.103,52
73 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300001052 PM-SERVICIOS TRANSPORTES (ACCION SOCIAL) CONT220170200002558 PM-SERVICIOS TRANSPORTES (ACCION SOCIAL)-ENERO ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 4.345,11 4.345,11
74 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300001052 PM-SERVICIOS TRANSPORTES (ACCION SOCIAL) CONT220170200005777 PM-SERVICIOS TRANSPORTES (ACCION SOCIAL)-FEBRERO ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 4.138,20 4.138,20
75 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300001052 PM-SERVICIOS TRANSPORTES (ACCION SOCIAL) CONT220170200010343 PM-SERVICIOS TRANSPORTES (ACCION SOCIAL)-MARZO ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 4.758,93 4.758,93
76 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300001052 PM-SERVICIOS TRANSPORTES (ACCION SOCIAL) CONT220170200015310 PM-SERVICIOS TRANSPORTES (ACCION SOCIAL)-abril ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 3.517,47 3.517,47
77 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300001052 PM-SERVICIOS TRANSPORTES (ACCION SOCIAL) CONT220170200016075 PM-SERVICIOS TRANSPORTES (ACCION SOCIAL)-MAYO ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 4.552,02 4.552,02
78 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300001052 PM-SERVICIOS TRANSPORTES (ACCION SOCIAL) CONT220170200019512 PM-SERVICIOS TRANSPORTES (ACCION SOCIAL)-JUNIO ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 3.517,47 3.517,47
79 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300001052 PM-SERVICIOS TRANSPORTES (ACCION SOCIAL) CONT220170200022922 PM-SERVICIOS TRANSPORTES (ACCION SOCIAL)-julio ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 2.620,86 2.620,86
80 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300001052 PM-SERVICIOS TRANSPORTES (ACCION SOCIAL) CONT220170200025506 PM-SERVICIOS TRANSPORTES (ACCION SOCIAL)-agosto ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 2.896,74 2.896,74
81 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300001052 PM-SERVICIOS TRANSPORTES (ACCION SOCIAL) CONT220170200032529 PM-SERVICIOS TRANSPORTES (ACCION SOCIAL) ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 3.724,38 3.724,38
82 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300001052 PM-SERVICIOS TRANSPORTES (ACCION SOCIAL) CONT220170200033554 PM-SERVICIOS TRANSPORTES (ACCION SOCIAL)-octubre ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 4.345,11 4.345,11
83 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300001052 PM-SERVICIOS TRANSPORTES (ACCION SOCIAL) CONT220170200039827 PM-SERVICIOS TRANSPORTES (ACCION SOCIAL) NOVIEMBRE 2017 ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 4.345,11 4.345,11
84 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20150300001052 PM-SERVICIOS TRANSPORTES (ACCION SOCIAL) CONT220170200045722 PM-SERVICIOS TRANSPORTES (ACCION SOCIAL) DIC 2017 ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 3.724,38 3.724,38
85 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20170300000092 SERVICIO TRANSPORTES DFB LOTE B SERVICIO RUTAS CONT220170200039252 SERVICIO TRANSPORTES DFB LOTE B SERVICIO RUTAS ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.931,16 1.931,16
86 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20170300000092 SERVICIO TRANSPORTES DFB LOTE B SERVICIO RUTAS CONT220170200042962 SERVICIO TRANSPORTES DFB LOTE B SERVICIO RUTAS ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.655,28 1.655,28
87 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20170300000092 SERVICIO TRANSPORTES DFB LOTE B SERVICIO RUTAS CONT220170200044658 SERVICIO TRANSPORTES DFB LOTE B SERVICIO RUTAS .Abril ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.563,32 1.563,32
88 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20150300000120 PM-MENSAJERIA OTROS MEDIOS CONT220170200002025 PM-MENSAJERIA OTROS MEDIOS (ENERO) ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.718,45 1.718,45
89 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20150300000120 PM-MENSAJERIA OTROS MEDIOS CONT220170200005904 PM-MENSAJERIA OTROS MEDIOS (febrero) ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 961,22 961,22
90 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20150300000120 PM-MENSAJERIA OTROS MEDIOS CONT220170200006588 PM-MENSAJERIA OTROS MEDIOS-FEBRERO ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.991,03 1.991,03
91 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20150300000120 PM-MENSAJERIA OTROS MEDIOS CONT220170200010500 PM-MENSAJERIA OTROS MEDIOS-MARZO ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 910,65 910,65
92 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20150300000120 PM-MENSAJERIA OTROS MEDIOS CONT220170200011321 PM-MENSAJERIA OTROS MEDIOS (MARZO) ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.413,59 1.413,59
93 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20150300000120 PM-MENSAJERIA OTROS MEDIOS CONT220170200015488 PM-MENSAJERIA OTROS MEDIOS-ABRIL ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 613,47 613,47
94 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20150300000120 PM-MENSAJERIA OTROS MEDIOS CONT220170200017005 PM-MENSAJERIA OTROS MEDIOS-ABRIL ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.463,86 1.463,86
95 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20150300000120 PM-MENSAJERIA OTROS MEDIOS CONT220170200020930 PM-MENSAJERIA OTROS MEDIOS ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.773,62 1.773,62
96 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20150300000120 PM-MENSAJERIA OTROS MEDIOS CONT220170200021147 PM-MENSAJERIA OTROS MEDIOS ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.007,93 1.007,93
97 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20150300000120 PM-MENSAJERIA OTROS MEDIOS CONT220170200022553 PM-MENSAJERIA OTROS MEDIOS (JUNIO) ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.415,22 1.415,22
98 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20150300000120 PM-MENSAJERIA OTROS MEDIOS CONT220170200023417 PM-MENSAJERIA OTROS MEDIOS-julio ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.915,67 1.915,67
99 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20150300000120 PM-MENSAJERIA OTROS MEDIOS CONT220170200026410 PM-MENSAJERIA OTROS MEDIOS ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 4.783,49 4.783,49
100 BFA DFB 2017 12 AERO FERR NORTE SA POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA ADMIN20150300000120 PM-MENSAJERIA OTROS MEDIOS CONT220170200029374 PM-MENSAJERIA OTROS MEDIOS (septiembre) ABIERTO CT12 Servicios Centralizados 1.989,97 1.989,97

100 erakusten dira 250 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Txikiak ez diren kontratuak 2017 - ABENDUA
Deskribapena
BFAk eginiko txikiak ez diren kontratuak kontsultatu daitezke- 2017 - ABENDUA
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2018-03-15
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2018-03-15