Edukinera joan

Txikiak ez diren kontratuak

  • Bizkaiko Foru Aldundiak egindako txikiak ez diren kontratuak kontsultatu daitezke. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, de da behin betikoa.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Txikiak ez diren kontratuak 2017 - EKAINA

BFAk eginiko txikiak ez diren kontratuak kontsultatu daitezke- 2017 -EKAINA

Datu-arakatzailea

_id SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS EKITALDIA/EJERCICIO HILABETERA ARTE/MES HASTA ADJUDIKAZIODUNA/PERSONA ADJUDICATARIA HELBURUA_EUS/OBJETO_EUS HELBURUA_CAS/OBJETO_CAS ADMINISTRARIA/ADMINISTRATIVO ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION KONTABILITATE-ESPEDIENTEA/EXPEDIENTE CONTABLE KONTABILITATE-ESPEDIENTEAREN DESKR./EXPEDIENTE CONTABLE DESCR. ADJUDIKAZIO-METODOA/METODO ADJUDICACION ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION XEDAPENA/DISPOSICION BETEBEHARRA/OBLIGACION
1 BFA DFB 2017 6 AON GIL Y CARVAJAL SA CORREDURIA DE SEGUROS IBILGAILUAK VEHICULOS ADMIN20100300001306 Pólizas de seguros de la DFB CONT220170200012371 Pólizas de seguros de la DFB CONCURSO CT02 Servicios 3.000,00 0,00
2 BFA DFB 2017 6 AUTOBUSES CUADRA SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20170300000701 SERVICIO TRANSPORTE UDALEKUAK 2017 CONT220170200012253 SERVICIO TRANSPORTE UDALEKUAK 2017 NEGOC.SIN PUBLICIDAD CT02 Servicios 37.277,90 0,00
3 BFA DFB 2017 6 AUTOBUSES HERMANOS ARRIAGA SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20160300001185 TRASLADO ESCOLARES DE MONTAÑA 2016/2017 CONT220170200000969 TRASLADO ESCOLARES DE MONTAÑA 2016/2017 CONCURSO CT02 Servicios 3.573,57 3.573,57
4 BFA DFB 2017 6 AUTOBUSES HERMANOS ARRIAGA SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20160300001185 TRASLADO ESCOLARES DE MONTAÑA 2016/2017 CONT220170200004984 TRASLADO ESCOLARES DE MONTAÑA 2016/2017 CONCURSO CT02 Servicios 4.017,42 4.017,42
5 BFA DFB 2017 6 AUTOBUSES HERMANOS ARRIAGA SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20160300001185 TRASLADO ESCOLARES DE MONTAÑA 2016/2017 CONT220170200008909 TRASLADO ESCOLARES DE MONTAÑA 2016/2017 CONCURSO CT02 Servicios 3.384,48 3.384,48
6 BFA DFB 2017 6 AUTOBUSES HERMANOS ARRIAGA SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20160300001185 TRASLADO ESCOLARES DE MONTAÑA 2016/2017 CONT220170200015266 TRASLADO ESCOLARES DE MONTAÑA 2016/2017 CONCURSO CT02 Servicios 3.458,84 3.458,84
7 BFA DFB 2017 6 AUTOBUSES HERMANOS ARRIAGA SA KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES ADMIN20160300001185 TRASLADO ESCOLARES DE MONTAÑA 2016/2017 CONT220170200016249 TRASLADO ESCOLARES DE MONTAÑA 2016/2017 CONCURSO CT02 Servicios 5.621,33 5.621,33
8 BFA DFB 2017 6 BIDASOA KULTUR ZERBITZUA SL KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES ADMIN20170300000697 LEGASA UDALEKUAK 2017 CONT220170200007997 LEGASA UDALEKUAK 2017 NEGOC.SIN PUBLICIDAD CT04 Especiales 56.640,00 0,00
9 BFA DFB 2017 6 BILBAO COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS ERAIKINAK ETA LOKALAK EDIFICIOS Y LOCALES ADMIN20100300001306 Pólizas de seguros de la DFB CONT220170200012321 Pólizas de seguros de la DFB CONCURSO CT02 Servicios 139.870,70 0,00
10 BFA DFB 2017 6 BILBAO COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS ERAIKINAK ETA LOKALAK EDIFICIOS Y LOCALES ADMIN20100300001306 Pólizas de seguros de la DFB CONT220170200016813 Pólizas de seguros de la DFB CONCURSO CT02 Servicios 0,00 139.870,70
11 BFA DFB 2017 6 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA NORBERAREN ASEGURUAK SEGUROS PERSONALES. ADMIN20140300000869 PÓLIZAS DE SEGURO LOTE III. RIESGOS PERSONALES. CONT220170200012365 PÓLIZAS DE SEGURO LOTE III. RIESGOS PERSONALES. CONCURSO CT02 Servicios 1.785.320,03 0,00
12 BFA DFB 2017 6 CRUZ ROJA ESPAÑOLA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES ADMIN20150300000578 ASISTENCIA,SALVAMIENTO,SOCORRISMO PLAYAS 2016-2017-2018 CONT220150200033729 (D) ASISTENCIA,SALVAMIENTO,SOCORRISMO PLAYAS 2016-2017-2018 CONCURSO CT02 Servicios 2.359.500,00 0,00
13 BFA DFB 2017 6 CRUZ ROJA ESPAÑOLA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES ADMIN20150300000578 ASISTENCIA,SALVAMIENTO,SOCORRISMO PLAYAS 2016-2017-2018 CONT220170200000905 ENERO ASISTENCIA,SALVAMIENTO,SOCORRISMO PLAYAS 2016-2017-201 CONCURSO CT02 Servicios 0,00 11.797,50
14 BFA DFB 2017 6 CRUZ ROJA ESPAÑOLA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES ADMIN20150300000578 ASISTENCIA,SALVAMIENTO,SOCORRISMO PLAYAS 2016-2017-2018 CONT220170200004953 FEBRERO ASISTENCIA,SALVAMIENTO,SOCORRISMO PLAYAS 2016-2017-2 CONCURSO CT02 Servicios 0,00 11.797,50
15 BFA DFB 2017 6 CRUZ ROJA ESPAÑOLA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES ADMIN20150300000578 ASISTENCIA,SALVAMIENTO,SOCORRISMO PLAYAS 2016-2017-2018 CONT220170200009379 MARZO ASISTENCIA,SALVAMIENTO,SOCORRISMO PLAYAS 2016-2017-201 CONCURSO CT02 Servicios 0,00 11.797,50
16 BFA DFB 2017 6 CRUZ ROJA ESPAÑOLA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES ADMIN20150300000578 ASISTENCIA,SALVAMIENTO,SOCORRISMO PLAYAS 2016-2017-2018 CONT220170200011901 ABRIL ASISTENCIA,SALVAMIENTO,SOCORRISMO PLAYAS 2016-2017-201 CONCURSO CT02 Servicios 0,00 23.595,00
17 BFA DFB 2017 6 CRUZ ROJA ESPAÑOLA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES ADMIN20150300000578 ASISTENCIA,SALVAMIENTO,SOCORRISMO PLAYAS 2016-2017-2018 CONT220170200015139 MAYO ASISTENCIA,SALVAMIENTO,SOCORRISMO PLAYAS 2016-2017-2018 CONCURSO CT02 Servicios 0,00 188.760,00
18 BFA DFB 2017 6 EUROCONTROL SA EROSKETAK ADQUISICIONES ADMIN20160300001440 PLAN DE LUCHA CONTRA EL RUIDO CONT220170200000440 D - PLAN DE LUCHA CONTRA EL RUIDO CONCURSO CT02 Servicios 94.125,00 0,00
19 BFA DFB 2017 6 EUROCONTROL SA EROSKETAK ADQUISICIONES ADMIN20160300001440 PLAN DE LUCHA CONTRA EL RUIDO CONT220170200010937 OK - PLAN DE LUCHA CONTRA EL RUIDO EN LAS CARRETERAS DE BIZK CONCURSO CT02 Servicios 0,00 7.843,75
20 BFA DFB 2017 6 EUROCONTROL SA EROSKETAK ADQUISICIONES ADMIN20160300001440 PLAN DE LUCHA CONTRA EL RUIDO CONT220170200011535 OK - PLAN DE LUCHA CONTRA EL RUIDO EN LAS CARRETERAS DE BIZK CONCURSO CT02 Servicios 0,00 9.586,83
21 BFA DFB 2017 6 EUROCONTROL SA EROSKETAK ADQUISICIONES ADMIN20160300001440 PLAN DE LUCHA CONTRA EL RUIDO CONT220170200016014 OK - PLAN DE LUCHA CONTRA EL RUIDO CONCURSO CT02 Servicios 0,00 9.586,83
22 BFA DFB 2017 6 GIROA SA ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADMIN20150300001209 MANTENIMIENTO CLIMATIZACION AÑOS 2016-2017 CONT220150200041091 MANTENIMIENTO CLIMATIZACION AÑOS 2016-2017 CONCURSO CT02 Servicios 160.244,92 0,00
23 BFA DFB 2017 6 GIROA SA ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADMIN20150300001209 MANTENIMIENTO CLIMATIZACION AÑOS 2016-2017 CONT220170200002064 MANTENIMIENTO CLIMATIZACION AÑOS 2016-2017 CONCURSO CT02 Servicios 0,00 13.353,74
24 BFA DFB 2017 6 GIROA SA ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADMIN20150300001209 MANTENIMIENTO CLIMATIZACION AÑOS 2016-2017 CONT220170200004486 MANTENIMIENTO INSTALACIONES CLIMATIZACION FEFRERO CONCURSO CT02 Servicios 0,00 13.353,74
25 BFA DFB 2017 6 GIROA SA ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADMIN20150300001209 MANTENIMIENTO CLIMATIZACION AÑOS 2016-2017 CONT220170200008480 MANTENIMIENTO CLIMATIZACION MARZO CONCURSO CT02 Servicios 0,00 13.353,74
26 BFA DFB 2017 6 GIROA SA ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADMIN20150300001209 MANTENIMIENTO CLIMATIZACION AÑOS 2016-2017 CONT220170200011258 MANTENIMIENTO CLIMATIZACION abril CONCURSO CT02 Servicios 0,00 13.353,74
27 BFA DFB 2017 6 GIROA SA ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADMIN20150300001209 MANTENIMIENTO CLIMATIZACION AÑOS 2016-2017 CONT220170200015082 MANTENIMIENTO CLIMATIZACION mayo CONCURSO CT02 Servicios 0,00 13.353,74
28 BFA DFB 2017 6 GIROA SA ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS ADMIN20160300001760 AIRE ACONDICIONADO OBISPO ORUETA FASE V CONT220170200000466 D- AIRE ACONDICIONADO OBISPO ORUETA FASE V NEGOC.SIN PUBLICIDAD CT01 Suministros 57.366,06 0,00
29 BFA DFB 2017 6 GRAMA FORMULARIOS SA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES ADMIN20160300001845 FOTOCOMPOSICION IMPRESOS TRIBUTARIOS 2017-2018-2019 CONT220170200004135 FOTOCOMPOSICION IMPRESOS TRIBUTARIOS 2017-2018-2019 CONCURSO CT02 Servicios 3.727,77 3.727,77
30 BFA DFB 2017 6 GRAMA FORMULARIOS SA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES ADMIN20160300001845 FOTOCOMPOSICION IMPRESOS TRIBUTARIOS 2017-2018-2019 CONT220170200007721 FOTOCOMPOSICION IMPRESOS TRIBUTARIOS 2017-2018-2019 CONCURSO CT02 Servicios 5.818,04 5.818,04
31 BFA DFB 2017 6 GRAMA FORMULARIOS SA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES ADMIN20160300001845 FOTOCOMPOSICION IMPRESOS TRIBUTARIOS 2017-2018-2019 CONT220170200010935 FOTOCOMPOSICION IMPRESOS TRIBUTARIOS 2017-2018-2019 CONCURSO CT02 Servicios 29.390,48 29.390,48
32 BFA DFB 2017 6 GRAMA FORMULARIOS SA KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES ADMIN20160300001845 FOTOCOMPOSICION IMPRESOS TRIBUTARIOS 2017-2018-2019 CONT220170200016145 FOTOCOMPOSICION IMPRESOS TRIBUTARIOS 2017-2018-2019 CONCURSO CT02 Servicios 7.618,83 7.618,83
33 BFA DFB 2017 6 GRUPO CRESME SA EROSKETAK ADQUISICIONES ADMIN20160300000866 LABORES SELVICOLAS(DESBROC Y MANTENI)DE MASAS JOVENES EN MUP CONT220160200016129 LABORES SELVICOLAS(DESBROC Y MANTENI)DE MASAS JOVENES EN MUP NEGOC.SIN PUBLICIDAD CT02 Servicios 19.581,38 0,00
34 BFA DFB 2017 6 GRUPO CRESME SA EROSKETAK ADQUISICIONES ADMIN20160300000866 LABORES SELVICOLAS(DESBROC Y MANTENI)DE MASAS JOVENES EN MUP CONT220170200002889 LABORES SELVICOLAS(DESBROC Y MANTENI)DE MASAS JOVENES EN MUP NEGOC.SIN PUBLICIDAD CT02 Servicios 0,00 19.581,38
35 BFA DFB 2017 6 GRUPO CRESME SA EROSKETAK ADQUISICIONES ADMIN20160300001513 SEC.III-PLURI-REPO.96,6HA 4 LOTES EN MUP DE ZALLA,SOPUERTA,B CONT220160200040041 SEC.III- LOTE 4 -PLURI-REPO.96,6HA 4 LOTES EN MUP DE GÜEÑES, SUBASTA CT00 Obras 20.646,58 0,00
36 BFA DFB 2017 6 GRUPO CRESME SA EROSKETAK ADQUISICIONES ADMIN20160300001513 SEC.III-PLURI-REPO.96,6HA 4 LOTES EN MUP DE ZALLA,SOPUERTA,B CONT220170200011423 SEC.III- LOTE 4 -PLURI-REPO.96,6HA 4 LOTES EN MUP DE GÜEÑES, SUBASTA CT00 Obras 0,00 20.646,58
37 BFA DFB 2017 6 IKEI RESEARCH & CONSULTANCY SA AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20160300001072 Verificaciones artículo 125 CONT220160200011736 Verificaciones artículo 125 NEGOC.SIN PUBLICIDAD CT02 Servicios 32.921,00 0,00
38 BFA DFB 2017 6 IKEI RESEARCH & CONSULTANCY SA AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20160300001072 Verificaciones artículo 125 CONT220170200014915 Verificaciones artículo 125 NEGOC.SIN PUBLICIDAD CT02 Servicios 0,00 32.921,00
39 BFA DFB 2017 6 INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL SL EROSKETAK ADQUISICIONES ADMIN20160300000874 PROGRAMA PARTICIPACIÓN AVANCE PTP BILBAO METROPOLITANO CONT220160200016306 PROGRAMA PARTICIPACIÓN AVANCE PTP BILBAO METROPOLITANO CONCURSO CT02 Servicios 44.999,90 0,00
40 BFA DFB 2017 6 LKS AUDITORES SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20160300001162 CONTRATO REVISION Y VERIFICACIÓB BIZKAIBUS 2015 Y 2016 CONT220160200014986 CONTRATO REVISION Y VERIFICACIÓB BIZKAIBUS 2015 Y 2016 NEGOC.SIN PUBLICIDAD CT02 Servicios 22.748,00 0,00
41 BFA DFB 2017 6 MARTINEZ DE MORENTIN NUÑEZ ROBERTO AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20160300001890 ASESORIA Y SOPORTE FUNCIONAL 2017 CONT220170200000067 ASESORIA Y SOPORTE FUNCIONAL 2017 NEGOC.SIN PUBLICIDAD CT02 Servicios 72.600,00 0,00
42 BFA DFB 2017 6 MARTINEZ DE MORENTIN NUÑEZ ROBERTO AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20160300001890 ASESORIA Y SOPORTE FUNCIONAL 2017 CONT220170200007181 ASESORIA Y SOPORTE FUNCIONAL 2017-1er pago NEGOC.SIN PUBLICIDAD CT02 Servicios 0,00 18.150,00
43 BFA DFB 2017 6 MARTINEZ DE MORENTIN NUÑEZ ROBERTO AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20160300001890 ASESORIA Y SOPORTE FUNCIONAL 2017 CONT220170200013698 ASESORIA Y SOPORTE FUNCIONAL 2017-2º pago NEGOC.SIN PUBLICIDAD CT02 Servicios 0,00 18.150,00
44 BFA DFB 2017 6 MONTAJES E INSTALACIONES GORBEA SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20130300001021 GESTION,PUESTA PUNTO EST.HIDROMET CALIDAD 2014-2017 CONT220130200029270 (D) GESTION,PUESTA PUNTO EST.HIDROMET CALIDAD 2014-17 CONCURSO CT02 Servicios 212.960,00 0,00
45 BFA DFB 2017 6 MONTAJES E INSTALACIONES GORBEA SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20130300001021 GESTION,PUESTA PUNTO EST.HIDROMET CALIDAD 2014-2017 CONT220170200001048 ENERO GESTION,PUESTA PUNTO EST.HIDROMET CALIDAD 2014-17 CONCURSO CT02 Servicios 0,00 17.746,66
46 BFA DFB 2017 6 MONTAJES E INSTALACIONES GORBEA SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20130300001021 GESTION,PUESTA PUNTO EST.HIDROMET CALIDAD 2014-2017 CONT220170200004719 FEBRERO GESTION,PUESTA PUNTO EST.HIDROMET CALIDAD 2014-17 CONCURSO CT02 Servicios 0,00 17.746,66
47 BFA DFB 2017 6 MONTAJES E INSTALACIONES GORBEA SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20130300001021 GESTION,PUESTA PUNTO EST.HIDROMET CALIDAD 2014-2017 CONT220170200008469 MARZO GESTION,PUESTA PUNTO EST.HIDROMET CALIDAD 2014-17 CONCURSO CT02 Servicios 0,00 17.746,66
48 BFA DFB 2017 6 MONTAJES E INSTALACIONES GORBEA SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20130300001021 GESTION,PUESTA PUNTO EST.HIDROMET CALIDAD 2014-2017 CONT220170200011143 ABRIL GESTION,PUESTA PUNTO EST.HIDROMET CALIDAD 2014-17 CONCURSO CT02 Servicios 0,00 17.746,66
49 BFA DFB 2017 6 MONTAJES E INSTALACIONES GORBEA SL AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN20130300001021 GESTION,PUESTA PUNTO EST.HIDROMET CALIDAD 2014-2017 CONT220170200015367 MAYO GESTION,PUESTA PUNTO EST.HIDROMET CALIDAD 2014-17 CONCURSO CT02 Servicios 0,00 17.746,67
50 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000069 SUMINISTRO DE PAPEL (LOTE 3 - PAPEL FOTOCOPIADORA) CONT220170200000261 MONTTE, SUMINISTRO PAPEL (LOTE 3 - PAPEL FOTOCOPIADORA) CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 244,12 244,12
51 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000069 SUMINISTRO DE PAPEL (LOTE 3 - PAPEL FOTOCOPIADORA) CONT220170200000376 MONTTE, SUMINISTRO DE PAPEL CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 309,21 309,21
52 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000069 SUMINISTRO DE PAPEL (LOTE 3 - PAPEL FOTOCOPIADORA) CONT220170200000629 MONTTE, SUMINISTRO DE PAPEL CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 650,98 650,98
53 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000069 SUMINISTRO DE PAPEL (LOTE 3 - PAPEL FOTOCOPIADORA) CONT220170200001023 MONTTE, SUMINISTRO DE PAPEL CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 81,37 81,37
54 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000069 SUMINISTRO DE PAPEL (LOTE 3 - PAPEL FOTOCOPIADORA) CONT220170200001448 MONTTE, SUMINISTRO DE PAPEL CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 162,75 162,75
55 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000069 SUMINISTRO DE PAPEL (LOTE 3 - PAPEL FOTOCOPIADORA) CONT220170200002297 MONTTE, SUMINISTRO DE PAPEL CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 32,55 32,55
56 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000069 SUMINISTRO DE PAPEL (LOTE 3 - PAPEL FOTOCOPIADORA) CONT220170200004023 MONTTE, SUMINISTRO DE PAPEL CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 81,37 81,37
57 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000069 SUMINISTRO DE PAPEL (LOTE 3 - PAPEL FOTOCOPIADORA) CONT220170200006290 MONTTE, SUMINISTRO DE PAPEL CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 960,20 960,20
58 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000069 SUMINISTRO DE PAPEL (LOTE 3 - PAPEL FOTOCOPIADORA) CONT220170200006468 MONTTE, SUMINISTRO DE PAPEL CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 292,94 292,94
59 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000069 SUMINISTRO DE PAPEL (LOTE 3 - PAPEL FOTOCOPIADORA) CONT220170200008575 MONTTE, SUMINISTRO DE PAPEL CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 1.301,97 1.301,97
60 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000069 SUMINISTRO DE PAPEL (LOTE 3 - PAPEL FOTOCOPIADORA) CONT220170200011757 MONTTE, SUMINISTRO DE PAPEL CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 341,77 341,77
61 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000069 SUMINISTRO DE PAPEL (LOTE 3 - PAPEL FOTOCOPIADORA) CONT220170200012237 MONTTE, SUMINISTRO DE PAPEL CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 244,12 244,12
62 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000069 SUMINISTRO DE PAPEL (LOTE 3 - PAPEL FOTOCOPIADORA) CONT220170200013658 MONTTE, SUMINISTRO DE PAPEL CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 504,51 504,51
63 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000069 SUMINISTRO DE PAPEL (LOTE 3 - PAPEL FOTOCOPIADORA) CONT220170200013914 MONTTE, SUMINISTRO DE PAPEL CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 130,20 130,20
64 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000069 SUMINISTRO DE PAPEL (LOTE 3 - PAPEL FOTOCOPIADORA) CONT220170200014532 MONTTE, SUMINISTRO DE PAPEL CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 683,53 683,53
65 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000069 SUMINISTRO DE PAPEL (LOTE 3 - PAPEL FOTOCOPIADORA) CONT220170200014937 MONTTE, SUMINISTRO DE PAPEL CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 488,24 488,24
66 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000069 SUMINISTRO DE PAPEL (LOTE 3 - PAPEL FOTOCOPIADORA) CONT220170200014992 MONTTE, SUMINISTRO DE PAPEL CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 32,55 32,55
67 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000069 SUMINISTRO DE PAPEL (LOTE 3 - PAPEL FOTOCOPIADORA) CONT220170200016069 MONTTE, SUMINISTRO DE PAPEL CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 325,49 325,49
68 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000069 SUMINISTRO DE PAPEL (LOTE 3 - PAPEL FOTOCOPIADORA) CONT220170200016882 MONTTE, SUMINISTRO DE PAPEL CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 81,37 81,37
69 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000069 SUMINISTRO DE PAPEL (LOTE 3 - PAPEL FOTOCOPIADORA) CONT220170200017816 MONTTE, SUMINISTRO DE PAPEL CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 1.220,59 1.220,59
70 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000069 SUMINISTRO DE PAPEL (LOTE 3 - PAPEL FOTOCOPIADORA) CONT220170200018096 MONTTE, SUMINISTRO DE PAPEL CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 65,10 65,10
71 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000311 PAPEL FOTOCOPIADORA DIN A4 Y DIN A3 CONT220170200000934 PAPEL FOTOCOPIADORA DIN A4 Y DIN A3 CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 81,37 81,37
72 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000349 MATERIAL DE OFICINA CONT220170200000480 MATERIAL DE OFICINA CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 59,46 59,46
73 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000349 MATERIAL DE OFICINA CONT220170200000972 MATERIAL DE OFICINA CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 111,93 111,93
74 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000349 MATERIAL DE OFICINA CONT220170200002303 MATERIAL DE OFICINA CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 16,02 16,02
75 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000349 MATERIAL DE OFICINA CONT220170200006691 MATERIAL DE OFICINA CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 373,36 373,36
76 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000349 MATERIAL DE OFICINA CONT220170200008538 SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL DE OFICINA CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 617,75 617,75
77 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000349 MATERIAL DE OFICINA CONT220170200011727 MATERIAL DE OFICINA CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 87,27 87,27
78 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000349 MATERIAL DE OFICINA CONT220170200013421 MATERIAL DE OFICINA CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 38,44 38,44
79 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000349 MATERIAL DE OFICINA CONT220170200013787 MATERIAL DE OFICINA CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 65,88 65,88
80 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000349 MATERIAL DE OFICINA CONT220170200018520 MATERIAL DE OFICINA CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 101,11 101,11
81 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000370 PAPEL FOTOCOPIADORA LOTE 3 CONT220170200000487 PAPEL FOTOCOPIADORA LOTE 3 CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 211,57 211,57
82 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000370 PAPEL FOTOCOPIADORA LOTE 3 CONT220170200006689 PAPEL FOTOCOPIADORA LOTE 3 CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 162,75 162,75
83 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000370 PAPEL FOTOCOPIADORA LOTE 3 CONT220170200008524 PAPEL FOTOCOPIADORA LOTE 3 CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 65,10 65,10
84 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000370 PAPEL FOTOCOPIADORA LOTE 3 CONT220170200011723 PAPEL FOTOCOPIADORA LOTE 3 CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 325,49 325,49
85 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000370 PAPEL FOTOCOPIADORA LOTE 3 CONT220170200013420 PAPEL FOTOCOPIADORA LOTE 3 CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 650,98 650,98
86 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000282 SUMINISTRO PAPEL LOTE 3 BIBLIOTECA 2016 - PRÓRROGA 2017 CONT220170200006249 SUMINISTRO PAPEL LOTE 3 BIBLIOTECA 2016 - PRÓRROGA 2017 CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 585,88 585,88
87 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000282 SUMINISTRO PAPEL LOTE 3 BIBLIOTECA 2016 - PRÓRROGA 2017 CONT220170200017245 SUMINISTRO PAPEL LOTE 3 BIBLIOTECA 2016 - PRÓRROGA 2017 CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 488,24 488,24
88 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000587 SUMINISTRO DE PAPEL FOTOCOPIADORA-LOTE 3 MONTTE SL-EUSKERA CONT220170200006203 SUMINISTRO DE PAPEL FOTOCOPIADORA-LOTE 3 MONTTE SL-EUSKERA CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 162,75 162,75
89 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000587 SUMINISTRO DE PAPEL FOTOCOPIADORA-LOTE 3 MONTTE SL-EUSKERA CONT220170200017098 SUMINISTRO DE PAPEL FOTOCOPIADORA-LOTE 3 MONTTE SL-EUSKERA CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 162,75 162,75
90 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000744 SUMINISTRO PAPEL LOTE 3 ARCHIVO 2016. PRORROGA CONT220170200012155 SUMINISTRO PAPEL LOTE 3 ARCHIVO 2016. PRORROGA CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 244,12 244,12
91 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000744 SUMINISTRO PAPEL LOTE 3 ARCHIVO 2016. PRORROGA CONT220170200016818 SUMINISTRO PAPEL LOTE 3 ARCHIVO 2016 CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 488,24 488,24
92 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000651 PAPEL PARA FOTOCOPIADORA DIN A4 Y DIN A3 - PAPEL LOTE 3 CONT220170200006220 SGCC-2017/02/28-CT MONTTE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 162,75 162,75
93 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000651 PAPEL PARA FOTOCOPIADORA DIN A4 Y DIN A3 - PAPEL LOTE 3 CONT220170200006441 SGCC-2017/02/28-CT MONTTE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 113,92 113,92
94 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000651 PAPEL PARA FOTOCOPIADORA DIN A4 Y DIN A3 - PAPEL LOTE 3 CONT220170200006525 SGCC-2017/02/28-CT MONTTE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 244,12 244,12
95 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000651 PAPEL PARA FOTOCOPIADORA DIN A4 Y DIN A3 - PAPEL LOTE 3 CONT220170200006532 SGCC-2017/02/28-CT MONTTE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 325,49 325,49
96 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000651 PAPEL PARA FOTOCOPIADORA DIN A4 Y DIN A3 - PAPEL LOTE 3 CONT220170200007193 SGCC-2017/02/28-CT MONTTE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 97,65 97,65
97 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000651 PAPEL PARA FOTOCOPIADORA DIN A4 Y DIN A3 - PAPEL LOTE 3 CONT220170200008458 SGCC-2017/03/30-CT MONTTE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 97,65 97,65
98 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000651 PAPEL PARA FOTOCOPIADORA DIN A4 Y DIN A3 - PAPEL LOTE 3 CONT220170200012022 SGCC-2017/04/30-CT MONTTE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 1.220,59 1.220,59
99 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000651 PAPEL PARA FOTOCOPIADORA DIN A4 Y DIN A3 - PAPEL LOTE 3 CONT220170200013801 SGCC-2017/05/17-CT MONTTE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 162,75 162,75
100 BFA DFB 2017 6 MONTTE SL INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMIN20160300000651 PAPEL PARA FOTOCOPIADORA DIN A4 Y DIN A3 - PAPEL LOTE 3 CONT220170200013807 SGCC-2017/05/17-CT MONTTE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA CONCURSO CT11 Suministros Centralizados 81,37 81,37

100 erakusten dira 2654 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Txikiak ez diren kontratuak 2017 - EKAINA
Deskribapena
BFAk eginiko txikiak ez diren kontratuak kontsultatu daitezke- 2017 -EKAINA
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2018-01-25
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2018-01-25