Edukinera joan

Informazio Publikoa Eskuratzeko Eskaerak-IPEE

  • Informazio Publikoa Eskuratzeko Eskaerak.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Informazio publikoa eskuratzeko Eskaerak-IPEE 2020

Informazio publikoa eskuratzeko Bizkaiko Foru Aldundiak 2020an jasotako eskaerei buruzko informazioa eskaintzen da.

Datu-arakatzailea

_id EKITALDIA/EJERCICIO GENEROA_EU/GENERO_EU GENEROA_CAS/GENERO_CAS UDALERRIA/MUNICIPIO PROBINTZIA/PROVINCIA ERREGISTRO ERA_EU/MEDIO REGISTRO_EU ERREGISTRO ERA_CAS/MEDIO REGISTRO_CAS ESKAERA HIZKUNTZA_EU/IDIOMA SOLICITUD_EU ESKAERA HIZKUNTZA_CAS/IDIOMA SOLICITUD_CAS GAI NAGUSIA_EU/TEMA PRINCIPAL_EU GAI NAGUSIA_CAS/TEMA PRINCIPAL_CAS SAILA_EU/DEPARTAMENTO_EU SAILA_CAS/DEPARTAMENTO_CAS ESKUDUN ORGANOA_EU/ORGANO COMPETENTE_EU ESKUDUN ORGANOA_CAS/ORGANO COMPETENTE_CAS ONARTUA_EU/ADMITIDA_EU ONARTUA_CAS/ADMITIDA_CAS ONETSIA_EU/ESTIMADA_EU ONETSIA_CAS/ESTIMADA_CAS ZUZENKETA_EU/SUBSANACION_EU ZUZENKETA_CAS/SUBSANACION_CAS EPEAN_EU/EN PLAZO_EU EPEAN_CAS/EN PLAZO_CAS
1 2020 GIZONA HOMBRE BILBAO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO HITZARMENAK, KONTRATUAK ETA DIRU-LAGUNTZAK CONVENIOS, CONTRATOS Y SUBVENCIONES IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL INGURUMENEKO Z. N. D. G. DE MEDIO AMBIENTE BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
2 2020 EMAKUMEA MUJER LEIOA BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO LPE OPE HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA ADMINISTRACION PUBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES ARAUBIDE JURIDIKOAREN ETA FUNTZIO PUBLIKOREN Z.N. D. G. DE REGIMEN JURIDICO Y FUNCION PUBLICA BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
3 2020 EMAKUMEA MUJER BILBAO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO - - - - - - - - - - - - - -
4 2020 PERSONA JURIDIKOA PERSONA JURIDICA BILBAO BIZKAIA PAPERA PAPEL GAZTELERA CASTELLANO HITZARMENAK, KONTRATUAK ETA DIRU-LAGUNTZAK CONVENIOS, CONTRATOS Y SUBVENCIONES ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA EMPLEO, INCLUSION SOCIAL E IGUALDAD GIZARTE INKLUSIOA SUSTATZEKO Z. N. D. G. DE INCLUSION SOCIAL BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
5 2020 GIZONA HOMBRE MADRID MADRID EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO INGURUGIROA, IRAUNKORTASUNA MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL NEKAZARITZA Z. N. D. G. DE AGRICULTURA BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
6 2020 EMAKUMEA MUJER BILBAO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO - - - - - - - - - - - - - -
7 2020 EMAKUMEA MUJER ZEANURI BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO - - - - - - - - - - - - - -
8 2020 GIZONA HOMBRE MADRID MADRID EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES GIZARTE EKINTZA SAILA ACCION SOCIAL ADMINISTRAZIORAKO ETA GIZARTE SUSTAPENERAKO Z.N. D. G. DE ADMINISTRACION Y PROMOCION SOCIAL BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
9 2020 GIZONA HOMBRE VITORIA-GASTEIZ ARABA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE EUSKERA EUSKERA KATASTROA CATASTRO OGASUN ETA FINANTZA SAILA HACIENDA Y FINANZAS KATASTROAREN ETA ZERBITZUEN Z. N. D. G. DE CATASTRO Y SERVICIOS BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
10 2020 EMAKUMEA MUJER MEDIO CUDEYO CANTABRIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO LPE OPE HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA ADMINISTRACION PUBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES ARAUBIDE JURIDIKOAREN ETA FUNTZIO PUBLIKOREN Z.N. D. G. DE REGIMEN JURIDICO Y FUNCION PUBLICA BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
11 2020 GIZONA HOMBRE MADRID MADRID EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES GIZARTE EKINTZA SAILA ACCION SOCIAL AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO Z. N. D. G. DE PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL BAI SI
12 2020 EMAKUMEA MUJER BARCELONA BARCELONA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO KATASTROA CATASTRO OGASUN ETA FINANTZA SAILA HACIENDA Y FINANZAS KATASTROAREN ETA ZERBITZUEN Z. N. D. G. DE CATASTRO Y SERVICIOS BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
13 2020 GIZONA HOMBRE ERANDIO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO OGASUNA HACIENDA OGASUN ETA FINANTZA SAILA HACIENDA Y FINANZAS OGASUNEKO Z. N. D. G. DE HACIENDA BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
14 2020 GIZONA HOMBRE PORTUGALETE BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO INGURUGIROA, IRAUNKORTASUNA MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL NEKAZARITZA Z. N. D. G. DE AGRICULTURA BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
15 2020 EMAKUMEA MUJER VITORIA-GASTEIZ ARABA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO LPE OPE HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA ADMINISTRACION PUBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES ARAUBIDE JURIDIKOAREN ETA FUNTZIO PUBLIKOREN Z.N. D. G. DE REGIMEN JURIDICO Y FUNCION PUBLICA BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
16 2020 PERSONA JURIDIKOA PERSONA JURIDICA BILBAO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO HITZARMENAK, KONTRATUAK ETA DIRU-LAGUNTZAK CONVENIOS, CONTRATOS Y SUBVENCIONES ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA EMPLEO, INCLUSION SOCIAL E IGUALDAD BERDINTASUNA SUSTATZEKO Z. N. D. G. DE IGUALDAD BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
17 2020 PERSONA JURIDIKOA PERSONA JURIDICA BUSTURIA BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE ONDARE PATRIMONIO OGASUN ETA FINANTZA SAILA HACIENDA Y FINANZAS FINANTZA, AURREKONTU ETA ONDAREAREN Z.N. D.G. DE FINANZAS, PRESUPUESTOS Y PATRIMONIO BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
18 2020 EMAKUMEA MUJER PORTUGALETE BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO INGURUGIROA, IRAUNKORTASUNA MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL NEKAZARITZA Z. N. D. G. DE AGRICULTURA BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
19 2020 GIZONA HOMBRE BERRIATUA BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE EUSKERA EUSKERA LPE OPE HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA ADMINISTRACION PUBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES ARAUBIDE JURIDIKOAREN ETA FUNTZIO PUBLIKOREN Z.N. D. G. DE REGIMEN JURIDICO Y FUNCION PUBLICA BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
20 2020 GIZONA HOMBRE BILBAO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO OGASUNA HACIENDA OGASUN ETA FINANTZA SAILA HACIENDA Y FINANZAS OGASUNEKO Z. N. D. G. DE HACIENDA EZ NO EZ NO BAI SI
21 2020 GIZONA HOMBRE OVIEDO ASTURIAS EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO KUDEAKETA ELEKTRONIKOA GESTION ELECTRONICA HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA ADMINISTRACION PUBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES HERRITARRENGANAKO LAGUNTZAREN ETA ZERBITZU DIGITALEN ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS DIGITALES BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
22 2020 GIZONA HOMBRE DONOSTIA/SAN SEBASTIAN GIPUZKOA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO INGURUGIROA, IRAUNKORTASUNA MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL NEKAZARITZA Z. N. D. G. DE AGRICULTURA BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
23 2020 GIZONA HOMBRE ETXEBARRI BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO OGASUNA HACIENDA OGASUN ETA FINANTZA SAILA HACIENDA Y FINANZAS OGASUNEKO Z. N. D. G. DE HACIENDA EZ NO EZ NO BAI SI
24 2020 EMAKUMEA MUJER GETXO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO LPE OPE HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA ADMINISTRACION PUBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES ARAUBIDE JURIDIKOAREN ETA FUNTZIO PUBLIKOREN Z.N. D. G. DE REGIMEN JURIDICO Y FUNCION PUBLICA BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
25 2020 EMAKUMEA MUJER LEIOA BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO ESKOLA-KIROLAREN DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES DEPORTE ESCOLAR EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
26 2020 GIZONA HOMBRE MADRID MADRID EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO EGOITZAK RESIDENCIAS GIZARTE EKINTZA SAILA ACCION SOCIAL AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO ZUZENDARITZA NAGUSIA D. G. DE PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
27 2020 GIZONA HOMBRE MADRID MADRID EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO EGOITZAK RESIDENCIAS GIZARTE EKINTZA SAILA ACCION SOCIAL AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO ZUZENDARITZA NAGUSIA D. G. DE PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
28 2020 GIZONA HOMBRE MADRID MADRID EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO EGOITZAK RESIDENCIAS GIZARTE EKINTZA SAILA ACCION SOCIAL AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO ZUZENDARITZA NAGUSIA D. G. DE PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
29 2020 GIZONA HOMBRE MADRID MADRID EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO EGOITZAK RESIDENCIAS GIZARTE EKINTZA SAILA ACCION SOCIAL AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO ZUZENDARITZA NAGUSIA D. G. DE PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
30 2020 GIZONA HOMBRE MADRID MADRID EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO EGOITZAK RESIDENCIAS GIZARTE EKINTZA SAILA ACCION SOCIAL AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO ZUZENDARITZA NAGUSIA D. G. DE PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
31 2020 GIZONA HOMBRE MADRID MADRID EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO EGOITZAK RESIDENCIAS GIZARTE EKINTZA SAILA ACCION SOCIAL ADMINISTRAZIORAKO ETA GIZARTE SUSTAPENERAKO ZUZENDARITZA NAGUSIA D. G. DE ADMINISTRACION Y PROMOCION SOCIAL BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
32 2020 GIZONA HOMBRE MADRID MADRID EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO EGOITZAK RESIDENCIAS GIZARTE EKINTZA SAILA ACCION SOCIAL ADMINISTRAZIORAKO ETA GIZARTE SUSTAPENERAKO ZUZENDARITZA NAGUSIA D. G. DE ADMINISTRACION Y PROMOCION SOCIAL BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
33 2020 GIZONA HOMBRE MADRID MADRID EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO EGOITZAK RESIDENCIAS GIZARTE EKINTZA SAILA ACCION SOCIAL ADMINISTRAZIORAKO ETA GIZARTE SUSTAPENERAKO ZUZENDARITZA NAGUSIA D. G. DE ADMINISTRACION Y PROMOCION SOCIAL BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
34 2020 GIZONA HOMBRE MADRID MADRID EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO EGOITZAK RESIDENCIAS GIZARTE EKINTZA SAILA ACCION SOCIAL ADMINISTRAZIORAKO ETA GIZARTE SUSTAPENERAKO ZUZENDARITZA NAGUSIA D. G. DE ADMINISTRACION Y PROMOCION SOCIAL BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
35 2020 GIZONA HOMBRE MADRID MADRID EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO EGOITZAK RESIDENCIAS GIZARTE EKINTZA SAILA ACCION SOCIAL ADMINISTRAZIORAKO ETA GIZARTE SUSTAPENERAKO ZUZENDARITZA NAGUSIA D. G. DE ADMINISTRACION Y PROMOCION SOCIAL BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
36 2020 GIZONA HOMBRE MADRID MADRID EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO EGOITZAK RESIDENCIAS GIZARTE EKINTZA SAILA ACCION SOCIAL AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO ZUZENDARITZA NAGUSIA D. G. DE PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
37 2020 GIZONA HOMBRE DONOSTIA/SAN SEBASTIAN GIPUZKOA PAPERA PAPEL GAZTELERA CASTELLANO ONDARE PATRIMONIO OGASUN ETA FINANTZA SAILA HACIENDA Y FINANZAS FINANTZA, AURREKONTU ETA ONDAREAREN Z.N. D.G. DE FINANZAS, PRESUPUESTOS Y PATRIMONIO BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
38 2020 PERSONA JURIDIKOA PERSONA JURIDICA BILBAO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO OSASUN ZERBITZUAK SERVICIOS SANITARIOS GIZARTE EKINTZA SAILA ACCION SOCIAL ADMINISTRAZIORAKO ETA GIZARTE SUSTAPENERAKO ZUZENDARITZA NAGUSIA D. G. DE ADMINISTRACION Y PROMOCION SOCIAL BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
39 2020 EMAKUMEA MUJER BILBAO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO LPE OPE HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA ADMINISTRACION PUBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES ARAUBIDE JURIDIKOAREN ETA FUNTZIO PUBLIKOREN Z.N. D. G. DE REGIMEN JURIDICO Y FUNCION PUBLICA BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
40 2020 GIZONA HOMBRE DONOSTIA/SAN SEBASTIAN GIPUZKOA PAPERA PAPEL GAZTELERA CASTELLANO ONDARE PATRIMONIO OGASUN ETA FINANTZA SAILA HACIENDA Y FINANZAS FINANTZA, AURREKONTU ETA ONDAREAREN Z.N. D.G. DE FINANZAS, PRESUPUESTOS Y PATRIMONIO BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
41 2020 GIZONA HOMBRE BEASAIN GIPUZKOA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE EUSKERA EUSKERA - - - - - - - - - - - - - -
42 2020 GIZONA HOMBRE BEASAIN GIPUZKOA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE EUSKERA EUSKERA - - - - - - - - - - - - - -
43 2020 GIZONA HOMBRE BEASAIN GIPUZKOA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE EUSKERA EUSKERA - - - - - - - - - - - - - -
44 2020 GIZONA HOMBRE GETXO BIZKAIA PAPERA PAPEL GAZTELERA CASTELLANO INGURUGIROA, IRAUNKORTASUNA MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL INGURUMENEKO Z. N. D. G. DE MEDIO AMBIENTE BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
45 2020 GIZONA HOMBRE BEASAIN GIPUZKOA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE EUSKERA EUSKERA INFORMAZIO INSTITUZIONALA INFORMACION INSTITUCIONAL HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA ADMINISTRACION PUBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES ARAUBIDE JURIDIKOAREN ETA FUNTZIO PUBLIKOREN Z.N. D. G. DE REGIMEN JURIDICO Y FUNCION PUBLICA BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
46 2020 PERSONA JURIDIKOA PERSONA JURIDICA PALMA DE GANDIA VALENCIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO INGURUGIROA, IRAUNKORTASUNA MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL NEKAZARITZA Z. N. D. G. DE AGRICULTURA BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
47 2020 PERSONA JURIDIKOA PERSONA JURIDICA PALMA DE GANDIA VALENCIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO INGURUGIROA, IRAUNKORTASUNA MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL NEKAZARITZA Z. N. D. G. DE AGRICULTURA - - - - - - - -
48 2020 GIZONA HOMBRE BEASAIN GIPUZKOA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE EUSKERA EUSKERA - - - - - - - - - - - - - -
49 2020 GIZONA HOMBRE BEASAIN GIPUZKOA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE EUSKERA EUSKERA INFORMAZIO INSTITUZIONALA INFORMACION INSTITUCIONAL IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL INGURUMENEKO Z. N. D. G. DE MEDIO AMBIENTE BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
50 2020 GIZONA HOMBRE BARAKALDO BIZKAIA PAPERA PAPEL GAZTELERA CASTELLANO TRAFIKO INFORMAZIOA INFORMACION TRAFICO AZPIEGITURETARAKO ETA LURRALDE GARAPENERAKO SAILA INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO TERRITORIAL BERRIKUNTZARAKO ETA BIDEEN KUDEAKETARAKO Z. N. D. G. DE INNOVACION Y GESTION VIARIA BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
51 2020 GIZONA HOMBRE BEASAIN GIPUZKOA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE EUSKERA EUSKERA INFORMAZIO INSTITUZIONALA INFORMACION INSTITUCIONAL GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA SUSTATZEKO SAILA TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE GARRAIOEN Z. N. D. G. DE TRANSPORTES BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
52 2020 GIZONA HOMBRE MADRID MADRID EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO EGOITZAK RESIDENCIAS GIZARTE EKINTZA SAILA ACCION SOCIAL AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO ZUZENDARITZA NAGUSIA D. G. DE PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL BAI SI BAI SI EZ NO EZ NO
53 2020 GIZONA HOMBRE BILBAO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO EGOITZAK RESIDENCIAS GIZARTE EKINTZA SAILA ACCION SOCIAL AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO ZUZENDARITZA NAGUSIA D. G. DE PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL BAI SI BAI SI EZ NO EZ NO
54 2020 GIZONA HOMBRE BEASAIN GIPUZKOA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE EUSKERA EUSKERA INFORMAZIO INSTITUZIONALA INFORMACION INSTITUCIONAL HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA ADMINISTRACION PUBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES ARAUBIDE JURIDIKOAREN ETA FUNTZIO PUBLIKOREN Z.N. D. G. DE REGIMEN JURIDICO Y FUNCION PUBLICA BAI SI EZ NO EZ NO BAI SI
55 2020 GIZONA HOMBRE MADRID MADRID EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO EGOITZAK RESIDENCIAS GIZARTE EKINTZA SAILA ACCION SOCIAL AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO ZUZENDARITZA NAGUSIA D. G. DE PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL BAI SI BAI SI EZ NO EZ NO
56 2020 EMAKUMEA MUJER BILBAO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE EUSKERA EUSKERA EGOITZAK RESIDENCIAS GIZARTE EKINTZA SAILA ACCION SOCIAL AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO ZUZENDARITZA NAGUSIA D. G. DE PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL BAI SI BAI SI EZ NO EZ NO
57 2020 PERSONA JURIDIKOA PERSONA JURIDICA MADRID MADRID EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO HITZARMENAK, KONTRATUAK ETA DIRU-LAGUNTZAK CONVENIOS, CONTRATOS Y SUBVENCIONES BISCAYTIK BISCAYTIK BISCAYTIK BISCAYTIK BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
58 2020 PERSONA JURIDIKOA PERSONA JURIDICA VALENCIA VALENCIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO HITZARMENAK, KONTRATUAK ETA DIRU-LAGUNTZAK CONVENIOS, CONTRATOS Y SUBVENCIONES BEAZ BEAZ BEAZ BEAZ BAI SI EZ NO EZ NO BAI SI
59 2020 GIZONA HOMBRE BILBAO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO LPE OPE HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA ADMINISTRACION PUBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES ARAUBIDE JURIDIKOAREN ETA FUNTZIO PUBLIKOREN Z.N. D. G. DE REGIMEN JURIDICO Y FUNCION PUBLICA BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
60 2020 EMAKUMEA MUJER BILBAO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO HERRILANAK OBRAS PUBLICAS AZPIEGITURETARAKO ETA LURRALDE GARAPENERAKO SAILA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO TERRITORIAL BERRIKUNTZARAKO ETA BIDEEN KUDEAKETARAKO Z.N D.G. DE INNOVACION Y GESTION VIARIA - - - - - - - -
61 2020 GIZONA HOMBRE BARAKALDO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO HITZARMENAK, KONTRATUAK ETA DIRU-LAGUNTZAK CONVENIOS, CONTRATOS Y SUBVENCIONES GIZARTE EKINTZA SAILA ACCION SOCIAL AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO ZUZENDARITZA NAGUSIA D. G. DE PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
62 2020 PERSONA JURIDIKOA PERSONA JURIDICA LEIOA BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO INGURUGIROA, IRAUNKORTASUNA MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL - - - - - - - -
63 2020 GIZONA HOMBRE MADRID MADRID EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO EGOITZAK RESIDENCIAS GIZARTE EKINTZA SAILA ACCION SOCIAL AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO ZUZENDARITZA NAGUSIA D. G. DE PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
64 2020 GIZONA HOMBRE OURENSE OURENSE EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO HITZARMENAK, KONTRATUAK ETA DIRU-LAGUNTZAK CONVENIOS, CONTRATOS Y SUBVENCIONES ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA EMPLEO, INCLUSION SOCIAL E IGUALDAD LANKIDETZARAKO ETA DIBERTSITATERAKO ZUZENDARITZA NAGUSIA D. G. DE COOPERACION Y DIVERSIDAD BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
65 2020 EMAKUMEA MUJER VALLE DE MENA BURGOS EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO HERRILANAK OBRAS PUBLICAS AZPIEGITURETARAKO ETA LURRALDE GARAPENERAKO SAILA INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO TERRITORIAL BERRIKUNTZARAKO ETA BIDEEN KUDEAKETARAKO ZUZENDARITZA NAGUS. D. G. DE INNOVACION Y GESTION VIARIA BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
66 2020 GIZONA HOMBRE DONOSTIA/SAN SEBASTIAN GIPUZKOA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO INGURUGIROA, IRAUNKORTASUNA MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL NEKAZARITZA Z. N. D. G. DE AGRICULTURA BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
67 2020 EMAKUMEA MUJER SANTURTZI BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA EMPLEO, INCLUSION SOCIAL E IGUALDAD GIZARTE INKLUSIOA SUSTATZEKO ZUZENDARI NAGUSIA D. G. DE INCLUSION SOCIAL BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
68 2020 GIZONA HOMBRE BARAKALDO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO KATASTROA CATASTRO OGASUN ETA FINANTZA SAILA HACIENDA Y FINANZAS KATASTROAREN ETA ZERBITZUEN Z. N. D. G. DE CATASTRO Y SERVICIOS EZ NO EZ NO BAI SI
69 2020 GIZONA HOMBRE BARAKALDO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO HITZARMENAK, KONTRATUAK ETA DIRU-LAGUNTZAK CONVENIOS, CONTRATOS Y SUBVENCIONES HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA ADMINISTRACION PUBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES ZERBITZU KORPORATIBOEN Z.N D.G DE SERVICIOS CORPORATIVOS BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
70 2020 GIZONA HOMBRE MADRID MADRID EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO EGOITZAK RESIDENCIAS GIZARTE EKINTZA SAILA ACCION SOCIAL AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO Z. N. D. G. DE PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
71 2020 GIZONA HOMBRE MADRID MADRID EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO EGOITZAK RESIDENCIAS GIZARTE EKINTZA SAILA ACCION SOCIAL AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO Z. N. D. G. DE PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
72 2020 GIZONA HOMBRE BILBAO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO INFORMAZIO INSTITUZIONALA INFORMACION INSTITUCIONAL ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA EMPLEO, INCLUSION SOCIAL E IGUALDAD BERDINTASUNERAKO,LANKIDETZARAKO ETA DIBERTSITATERAKO Z.N. D. G. DE IGUALDAD,COOPERACION Y DIVERSIDAD BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
73 2020 GIZONA HOMBRE BILBAO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO INFORMAZIO INSTITUZIONALA INFORMACION INSTITUCIONAL ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA EMPLEO, INCLUSION SOCIAL E IGUALDAD BERDINTASUNERAKO,LANKIDETZARAKO ETA DIBERTSITATERAKO Z.N. D. G. DE IGUALDAD,COOPERACION Y DIVERSIDAD BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
74 2020 GIZONA HOMBRE BARAKALDO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO - - - - - - - -

74 erakusten dira 74 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Informazio publikoa eskuratzeko Eskaerak-IPEE 2020
Deskribapena
Informazio publikoa eskuratzeko Bizkaiko Foru Aldundiak 2020an jasotako eskaerei buruzko informazioa eskaintzen da.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
.rekin bat
https://gardentasuna.bizkaia.eus/documents/1261696/1266501/Norma+Foral+de+Transparencia+de+Bizkaia.pdf/81c67327-fa8d-26b8-1ae1-f96f12d3f6df?t=1510586435413
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2021-07-21
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2021-07-21