Edukinera joan

Informazio Publikoa Eskuratzeko Eskaerak-IPEE

  • Informazio Publikoa Eskuratzeko Eskaerak.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Informazio publikoa eskuratzeko Eskaerak-IPEE 2019

Informazio publikoa eskuratzeko Bizkaiko Foru Aldundiak 2019an jasotako eskaerei buruzko informazioa eskaintzen da.

Datu-arakatzailea

_id EKITALDIA/EJERCICIO GENEROA_EU/GENERO_EU GENEROA_CAS/GENERO_CAS UDALERRIA/MUNICIPIO PROBINTZIA/PROVINCIA ERREGISTRO ERA_EU/MEDIO REGISTRO_EU ERREGISTRO ERA_CAS/MEDIO REGISTRO_CAS ESKAERA HIZKUNTZA_EU/IDIOMA SOLICITUD_EU ESKAERA HIZKUNTZA_CAS/IDIOMA SOLICITUD_CAS GAI NAGUSIA_EU/TEMA PRINCIPAL_EU GAI NAGUSIA_CAS/TEMA PRINCIPAL_CAS SAILA_EU/DEPARTAMENTO_EU SAILA_CAS/DEPARTAMENTO_CAS ESKUDUN ORGANOA_EU/ORGANO COMPETENTE_EU ESKUDUN ORGANOA_CAS/ORGANO COMPETENTE_CAS ONARTUA_EU/ADMITIDA_EU ONARTUA_CAS/ADMITIDA_CAS ONETSIA_EU/ESTIMADA_EU ONETSIA_CAS/ESTIMADA_CAS ZUZENKETA_EU/SUBSANACION_EU ZUZENKETA_CAS/SUBSANACION_CAS EPEAN_EU/EN PLAZO_EU EPEAN_CAS/EN PLAZO_CAS
1 2019 GIZONA HOMBRE BILBAO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELANIA CASTELLANO HERRILANAK OBRAS PUBLICAS EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DESARROLLO ECONoMICO Y TERRITORIAL AZPIEGITURETARAKO ETA LURRALDE GARAPENERAKO Z. N. D. G. DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO TERRITOR. BAI SI EZ NO EZ NO BAI SI
2 2019 GIZONA HOMBRE BARAKALDO BIZKAIA PAPERA PAPEL GAZTELANIA CASTELLANO GARRAIOA TRANSPORTE GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHES.SUSTATZ.SAILA TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESION DEL TERRITORIO GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUNA SUSTATZEKO Z. N. D. G. DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
3 2019 EMAKUMEA MUJER BILBAO BIZKAIA PAPERA PAPEL GAZTELANIA CASTELLANO HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA URBANISMO Y VIVIENDA EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DESARROLLO ECONOMICO Y TERRITORIAL AZPIEGITURETARAKO ETA LURRALDE GARAPENERAKO Z. N. D. G. DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO TERRITOR. BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
4 2019 PERTSONA JURIDIKOA PERSONA JURÍDICA GETXO BIZKAIA PAPERA PAPEL GAZTELANIA CASTELLANO GARRAIOA TRANSPORTE GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHES.SUSTATZ.SAILA TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESION DEL TERRITORIO GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUNA SUSTATZEKO Z. N. D. G. DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
5 2019 GIZONA HOMBRE BILBAO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELANIA CASTELLANO HITZARMENAK, KONTRATUAK ETA DIRU-LAGUNTZAK CONVENIOS, CONTRATOS Y SUBVENCIONES EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DESARROLLO ECONOMICO Y TERRITORIAL KANPO SUSTAPENERAKO ETA TURISMORAKO Z. N. D. G. DE PROMOCION EXTERIOR Y TURISMO BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
6 2019 GIZONA HOMBRE EIBAR GIPUZKOA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE EUSKERA EUSKERA HITZARMENAK, KONTRATUAK ETA DIRU-LAGUNTZAK CONVENIOS, CONTRATOS Y SUBVENCIONES EUSKARA ETA KULTURA SAILA EUSKERA Y CULTURA EUSKERA ETA KULTURA SAILEKO AHOLKULARI NAGUSIA ASESOR GRAL DPTO. EUSKERA Y CULTURA BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
7 2019 PERTSONA JURIDIKOA PERSONA JURÍDICA BILBAO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELANIA CASTELLANO INFORMAZIO INSTITUZIONALA INFORMACION INSTITUCIONAL HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA ADMINISTRACION PUBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES ZERBITZUEN, UDAL HARREMANEN ETA LARRIALDIEN Z. N. D.G. DE SERVICIOS, RELACION.MUNICIPALES Y EMERGENCIAS BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
8 2019 GIZONA HOMBRE EREÑO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELANIA CASTELLANO INGURUGIROA, IRAUNKORTASUNA MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL NEKAZARITZA Z. N. D. G. DE AGRICULTURA BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
9 2019 GIZONA HOMBRE DURANGO BIZKAIA PAPERA PAPEL GAZTELANIA CASTELLANO HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA URBANISMO Y VIVIENDA OGASUN ETA FINANTZA SAILA HACIENDA Y FINANZAS FINANTZA, AURREKONTU ETA ONDAREAREN Z. N. D. G. DE FINANZAS, PRESUPUESTOS Y PATRIMONIO BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
10 2019 GIZONA HOMBRE EREÑO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELANIA CASTELLANO INGURUGIROA, IRAUNKORTASUNA MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL NEKAZARITZA Z. N. D. G. DE AGRICULTURA BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
11 2019 PERTSONA JURIDIKOA PERSONA JURÍDICA VITORIA ARABA PAPERA PAPEL GAZTELANIA CASTELLANO GARRAIOA TRANSPORTE GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHES.SUSTATZ.SAILA TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESION DEL TERRITORIO AZPIEGITURETARAKO ETA LURRALDE GARAPENERAKO Z. N. D. G. DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD EZ NO EZ NO BAI SI BAI SI
12 2019 EMAKUMEA MUJER MADRID MADRID EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELANIA CASTELLANO ONDAREA PATRIMONIO OGASUN ETA FINANTZA SAILA HACIENDA Y FINANZAS OGASUNEKO Z. N. D. G. DE HACIENDA BAI SI EZ NO EZ NO BAI SI
13 2019 GIZONA HOMBRE BILBAO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELANIA CASTELLANO INGURUGIROA, IRAUNKORTASUNA MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL GARBIKERREN Z.N. DIRECTOR GERENTE GARBIKER BAI SI BAI SI EZ NO EZ NO
14 2019 GIZONA HOMBRE GETXO BIZKAIA PAPERA PAPEL GAZTELANIA CASTELLANO HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA URBANISMO Y VIVIENDA EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DESARROLLO ECONOMICO Y TERRITORIAL AZPIEGITURETARAKO ETA LURRALDE GARAPENERAKO Z. N. D. G. DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO TERRITOR. BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
15 2019 GIZONA HOMBRE EREÑO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELANIA CASTELLANO INGURUGIROA, IRAUNKORTASUNA MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL NEKAZARITZA Z. N. D. G. DE AGRICULTURA BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
16 2019 GIZONA HOMBRE BILBAO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELANIA CASTELLANO INGURUGIROA, IRAUNKORTASUNA MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL GARBIKERREN Z.N. DIRECTOR GERENTE GARBIKER EZ NO EZ NO EZ NO BAI SI
17 2019 EMAKUMEA MUJER DURANGO BIZKAIA PAPERA PAPEL GAZTELANIA CASTELLANO INFORMAZIO INSTITUZIONALA INFORMACION INSTITUCIONAL HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA ADMINISTRACION PUBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES ARAUBIDE JURIDIKOAREN ETA FUNTZIO PUBLIKOREN Z.N. D. G. DE REGIMEN JURIDICO Y FUNCION PUBLICA BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
18 2019 EMAKUMEA MUJER BILBAO BIZKAIA PAPERA PAPEL GAZTELANIA CASTELLANO HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA URBANISMO Y VIVIENDA EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DESARROLLO ECONOMICO Y TERRITORIAL AZPIEGITURETARAKO ETA LURRALDE GARAPENERAKO Z. N. D. G. DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO TERRITOR. BAI SI BAI SI BAI SI
19 2019 GIZONA HOMBRE AZKOITIA GIPUZKOA PAPERA PAPEL GAZTELANIA CASTELLANO ONDAREA PATRIMONIO OGASUN ETA FINANTZA SAILA HACIENDA Y FINANZAS FINANTZA, AURREKONTU ETA ONDAREAREN Z. N. D. G. DE FINANZAS, PRESUPUESTOS Y PATRIMONIO BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
20 2019 GIZONA HOMBRE EREÑO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELANIA CASTELLANO INGURUGIROA, IRAUNKORTASUNA MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL NEKAZARITZA Z. N. D. G. DE AGRICULTURA EZ NO EZ NO EZ NO BAI SI
21 2019 GIZONA HOMBRE EREÑO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELANIA CASTELLANO INGURUGIROA, IRAUNKORTASUNA MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL NEKAZARITZA Z. N. D. G. DE AGRICULTURA BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
22 2019 GIZONA HOMBRE OVIEDO ASTURIAS EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELANIA CASTELLANO INFORMAZIO INSTITUZIONALA INFORMACION INSTITUCIONAL HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA ADMINISTRACION PUBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES BISCAYTIK BISCAYTIK BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
23 2019 GIZONA HOMBRE BILBAO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELANIA CASTELLANO INGURUGIROA, IRAUNKORTASUNA MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL GARBIKER GARBIKER EZ NO EZ NO EZ NO BAI SI
24 2019 EMAKUMEA MUJER ARRIETA BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELANIA CASTELLANO HITZARMENAK, KONTRATUAK ETA DIRU-LAGUNTZAK CONVENIOS, CONTRATOS Y SUBVENCIONES HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA ADMINISTRACION PUBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES GOBERNAMENDU ONERAKO ETA GARDENTASUNERAKO Z. N. D. G. DE BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA BAI SI BAI SI BAI SI BAI SI
25 2019 GIZONA HOMBRE BILBAO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELANIA CASTELLANO INGURUGIROA, IRAUNKORTASUNA MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL INGURUMENEKO Z. N. D. G. DE MEDIO AMBIENTE BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
26 2019 GIZONA HOMBRE MADRID MADRID EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELANIA CASTELLANO HITZARMENAK, KONTRATUAK ETA DIRU-LAGUNTZAK CONVENIOS, CONTRATOS Y SUBVENCIONES EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DESARROLLO ECONOMICO Y TERRITORIAL KANPO SUSTAPENERAKO ETA TURISMORAKO Z. N. D. G. DE PROMOCION EXTERIOR Y TURISMO BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
27 2019 GIZONA HOMBRE BILBAO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE EUSKERA EUSKERA INFORMAZIO INSTITUZIONALA INFORMACION INSTITUCIONAL ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA EMPLEO, INCLUSION SOCIAL E IGUALDAD LANKIDETZARAKO ETA DIBERTSITATERAKO Z. N. D. G. DE COOPERACION Y DIVERSIDAD BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
28 2019 GIZONA HOMBRE BILBAO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE EUSKERA EUSKERA INFORMAZIO INSTITUZIONALA INFORMACION INSTITUCIONAL ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA EMPLEO, INCLUSION SOCIAL E IGUALDAD LANKIDETZARAKO ETA DIBERTSITATERAKO Z. N. D. G. DE COOPERACION Y DIVERSIDAD BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
29 2019 GIZONA HOMBRE SOPELA BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELANIA CASTELLANO INGURUGIROA, IRAUNKORTASUNA MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL INGURUMENEKO Z. N. D. G. DE MEDIO AMBIENTE BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
30 2019 GIZONA HOMBRE MADRID MADRID EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELANIA CASTELLANO HERRILANAK OBRAS PUBLICAS AZPIEGITURETAKO ETA LURRALDE GARAPENERAKO SAILA INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO TERRITORIAL LURRALDE GARAPENERAKO Z. N. / AZPIEGITURAK D.G DEDESARROLLO TERRITORIAL / AZPIEGITURAK BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
31 2019 GIZONA HOMBRE BILBAO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELANIA CASTELLANO OGASUNA HACIENDA OGASUN ETA FINANTZA SAILA HACIENDA Y FINANZAS OGASUNEKO Z. N. D. G. DE HACIENDA EZ NO EZ NO EZ NO BAI SI
32 2019 PERTSONA JURIDIKOA PERSONA JURÍDICA GASTEIZ ARABA PAPERA PAPEL GAZTELANIA CASTELLANO GARRAIOA TRANSPORTE GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHES.SUSTATZ.SAILA TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESION DEL TERRITORIO GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUNA SUSTATZEKO Z. N. D. G. DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD EZ NO BAI SI EZ NO BAI SI
33 2019 EMAKUMEA MUJER BARAKALDO BIZKAIA PAPERA PAPEL GAZTELANIA CASTELLANO GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES GIZARTE EKINTZA SAILA ACCION SOCIAL AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO Z. N. D. G. DE PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
34 2019 EMAKUMEA MUJER BARAKALDO BIZKAIA PAPERA PAPEL GAZTELANIA CASTELLANO GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES GIZARTE EKINTZA SAILA ACCION SOCIAL AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO Z. N. D. G. DE PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
35 2019 EMAKUMEA MUJER LEGAZPI GIPUZKOA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELANIA CASTELLANO INGURUGIROA, IRAUNKORTASUNA MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL NEKAZARITZA Z. N. D. G. DE AGRICULTURA BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
36 2019 GIZONA HOMBRE MADRID MADRID EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELANIA CASTELLANO INGURUGIROA, IRAUNKORTASUNA MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL NEKAZARITZA Z. N. D. G. DE AGRICULTURA BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
37 2019 GIZONA HOMBRE BILBAO BIZKAIA PAPERA PAPEL GAZTELANIA CASTELLANO HERRILANAK OBRAS PUBLICAS EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DESARROLLO ECONOMICO Y TERRITORIAL AZPIEGITURETARAKO ETA LURRALDE GARAPENERAKO Z. N. D. G. DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO TERRITOR. BAI SI BAI SI BAI SI
38 2019 EMAKUMEA MUJER BARAKALDO BIZKAIA PAPERA PAPEL GAZTELANIA CASTELLANO GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES GIZARTE EKINTZA SAILA ACCION SOCIAL AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO Z. N. D. G. DE PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL BAI SI BAI SI BAI SI
39 2019 EMAKUMEA MUJER LEIOA BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELANIA CASTELLANO INFORMAZIO INSTITUZIONALA INFORMACION INSTITUCIONAL HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA ADMINISTRACION PUBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES ARAUBIDE JURIDIKOAREN ETA FUNTZIO PUBLIKOREN Z.N. D. G. DE REGIMEN JURIDICO Y FUNCION PUBLICA BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
40 2019 GIZONA HOMBRE BILBAO BIZKAIA PAPERA PAPEL GAZTELANIA CASTELLANO TRAMITAZIO ADMINISTRATIBOA TRAMITACION ADMINISTRATIVA EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DESARROLLO ECONOMICO Y TERRITORIAL KANPO SUSTAPENERAKO ETA TURISMORAKO Z. N. D. G. DE PROMOCION EXTERIOR Y TURISMO BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI

40 erakusten dira 40 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Informazio publikoa eskuratzeko Eskaerak-IPEE 2019
Deskribapena
Informazio publikoa eskuratzeko Bizkaiko Foru Aldundiak 2019an jasotako eskaerei buruzko informazioa eskaintzen da.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
.rekin bat
https://gardentasuna.bizkaia.eus/documents/1261696/1266501/Norma+Foral+de+Transparencia+de+Bizkaia.pdf/81c67327-fa8d-26b8-1ae1-f96f12d3f6df?t=1510586435413
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2021-07-21
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2021-07-21