Edukinera joan

Informazio Publikoa Eskuratzeko Eskaerak-IPEE

  • Informazio Publikoa Eskuratzeko Eskaerak.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Informazio publikoa eskuratzeko Eskaerak-IPEE 2018

Informazio publikoa eskuratzeko Bizkaiko Foru Aldundiak 2018an jasotako eskaerei buruzko informazioa eskaintzen da.

Datu-arakatzailea

_id EKITALDIA/EJERCICIO GENEROA_EU/GENERO_EU GENEROA_CAS/GENERO_CAS UDALERRIA/MUNICIPIO PROBINTZIA/PROVINCIA ERREGISTRO ERA_EU/MEDIO REGISTRO_EU ERREGISTRO ERA_CAS/MEDIO REGISTRO_CAS ESKAERA HIZKUNTZA_EU/IDIOMA SOLICITUD_EU ESKAERA HIZKUNTZA_CAS/IDIOMA SOLICITUD_CAS GAI NAGUSIA_EU/TEMA PRINCIPAL_EU GAI NAGUSIA_CAS/TEMA PRINCIPAL_CAS SAILA_EU/DEPARTAMENTO_EU SAILA_CAS/DEPARTAMENTO_CAS ESKUDUN ORGANOA_EU/ORGANO COMPETENTE_EU ESKUDUN ORGANOA_CAS/ORGANO COMPETENTE_CAS ONARTUA_EU/ADMITIDA_EU ONARTUA_CAS/ADMITIDA_CAS ONETSIA_EU/ESTIMADA_EU ONETSIA_CAS/ESTIMADA_CAS ZUZENKETA_EU/SUBSANACION_EU ZUZENKETA_CAS/SUBSANACION_CAS EPEAN_EU/EN PLAZO_EU EPEAN_CAS/EN PLAZO_CAS
1 2018 GIZONA HOMBRE SOPUERTA BIZKAIA PAPERA PAPEL GAZTELERA CASTELLANO HITZARMENAK, KONTRATUAK ETA DIRU-LAGUNTZAK CONVENIOS, CONTRATOS Y SUBVENCIONES EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DESARROLLO ECONOMICO Y TERRITORIAL KANPO SUSTAPENERAKO ETA TURISMORAKO Z. N. DIR GRAL PROMOCION EXTERIOR Y TURISMO BAI SI BAI SI EZ NO
2 2018 GIZONA HOMBRE ARRIGORRIAGA BIZKAIA PAPERA PAPEL GAZTELERA CASTELLANO HERRILANAK OBRAS PUBLICAS EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DESARROLLO ECONOMICO Y TERRITORIAL AZPIEGITURETARAKO ETA LURRALDE GARAPENERAKO Z. N. DIR GRAL INFRAESTRUCTURAS Y DESAR TERR BAI SI BAI SI EZ NO
3 2018 GIZONA HOMBRE IRUN GIPUZKOA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO HITZARMENAK, KONTRATUAK ETA DIRU-LAGUNTZAK CONVENIOS, CONTRATOS Y SUBVENCIONES EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DESARROLLO ECONOMICO Y TERRITORIAL KANPO SUSTAPENERAKO ETA TURISMORAKO Z. N. DIR GRAL PROMOCION EXTERIOR Y TURISMO BAI SI BAI SI EZ NO EZ NO
4 2018 GIZONA HOMBRE HERNANI GIPUZKOA PAPERA PAPEL GAZTELERA CASTELLANO HERRILANAK OBRAS PUBLICAS EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DESARROLLO ECONOMICO Y TERRITORIAL AZPIEGITURETARAKO ETA LURRALDE GARAPENERAKO Z. N. DIR GRAL INFRAESTRUCTURAS Y DESAR TERR BAI SI BAI SI EZ NO EZ NO
5 2018 GIZONA HOMBRE BILBAO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES GIZARTE EKINTZA SAILA ACCION SOCIAL ADMINISTRAZIORAKO ETA GIZARTE SUSTAPENERAKO Z.N. DIR GRAL DE ADMINISTRACION Y PROMOCION SOCIAL BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
6 2018 GIZONA HOMBRE BILBAO BIZKAIA PAPERA PAPEL GAZTELERA CASTELLANO GARRAIOA TRANSPORTE GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHES.SUSTATZ.SAILA TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESION DEL TERRITORIO GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUNA SUSTATZEKO Z. N. DIR GRAL TRANSPORTES Y MOVILIDAD BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
7 2018 PERTSONA JURIDIKOA PERSONA JURIDICA BARCELONA BARCELONA PAPERA PAPEL GAZTELERA CASTELLANO INGURUGIROA MEDIO AMBIENTE IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL GARBIKER GARBIKER EZ NO EZ NO EZ NO BAI SI
8 2018 EMAKUMEA MUJER VALLE DE MENA BURGOS EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO HERRILANAK OBRAS PUBLICAS EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DESARROLLO ECONOMICO Y TERRITORIAL AZPIEGITURETARAKO ETA LURRALDE GARAPENERAKO Z. N. DIR GRAL INFRAESTRUCTURAS Y DESAR TERR BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
9 2018 GIZONA HOMBRE SOPUERTA BIZKAIA PAPERA PAPEL GAZTELERA CASTELLANO KATASTROA CATASTRO EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DESARROLLO ECONOMICO Y TERRITORIAL AZPIEGITURETARAKO ETA LURRALDE GARAPENERAKO Z. N. DIR GRAL INFRAESTRUCTURAS Y DESAR TERR EZ NO EZ NO EZ NO BAI SI
10 2018 GIZONA HOMBRE OVIEDO ASTURIAS EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO TRAMITAZIO ADMINISTRATIBOA TRAMITACION ADMINISTRATIVA HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA ADMINISTRACION PUBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES ARAUBIDE JURIDIKOAREN ETA FUNTZIO PUBLIKOREN Z.N. DIR GRAL DE REGIMEN JURIDICO Y FUNC PUBL BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
11 2018 GIZONA HOMBRE BILBAO BIZKAIA PAPERA PAPEL GAZTELERA CASTELLANO HITZARMENAK, KONTRATUAK ETA DIRU-LAGUNTZAK CONVENIOS, CONTRATOS Y SUBVENCIONES EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DESARROLLO ECONOMICO Y TERRITORIAL KANPO SUSTAPENERAKO ETA TURISMORAKO Z. N. DIR GRAL PROMOCION EXTERIOR Y TURISMO BAI SI BAI SI EZ NO EZ NO
12 2018 GIZONA HOMBRE UGAO - MIRABALLES BIZKAIA PAPERA PAPEL GAZTELERA CASTELLANO TRAMITAZIO ADMINISTRATIBOA TRAMITACION ADMINISTRATIVA HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA ADMINISTRACION PUBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES ADMINISTRAZIOA MODERNIZATZEKO Z. N. DIR GRAL DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION BAI SI BAI SI EZ NO EZ NO
13 2018 GIZONA HOMBRE BILBAO BIZKAIA PAPERA PAPEL GAZTELERA CASTELLANO HITZARMENAK, KONTRATUAK ETA DIRU-LAGUNTZAK CONVENIOS, CONTRATOS Y SUBVENCIONES HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA ADMINISTRACION PUBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES BISCAYTIK FUNDAZIOA FUNDACION BISCAYTIK BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
14 2018 GIZONA HOMBRE BILBAO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO TRAMITAZIO ADMINISTRATIBOA TRAMITACION ADMINISTRATIVA HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA ADMINISTRACION PUBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES GOBERNAMENDU ONERAKO ETA GARDENTASUNERAKO Z. N. DIR.GRAL BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
15 2018 GIZONA HOMBRE BILBAO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO TRAMITAZIO ADMINISTRATIBOA TRAMITACION ADMINISTRATIVA GIZARTE EKINTZA SAILA ACCION SOCIAL AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO Z. N. DIR. GRAL. PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
16 2018 PERTSONA JURIDIKOA PERSONA JURIDICA VITORIA ARABA PAPERA PAPEL GAZTELERA CASTELLANO HITZARMENAK, KONTRATUAK ETA DIRU-LAGUNTZAK CONVENIOS, CONTRATOS Y SUBVENCIONES EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DESARROLLO ECONOMICO Y TERRITORIAL KANPO SUSTAPENERAKO ETA TURISMORAKO Z. N. DIR. GRAL. PROMOCION EXTERIOR Y TURISMO BAI SI BAI SI EZ NO EZ NO
17 2018 EMAKUMEA MUJER BILBAO BIZKAIA PAPERA PAPEL GAZTELERA CASTELLANO HITZARMENAK, KONTRATUAK ETA DIRU-LAGUNTZAK CONVENIOS, CONTRATOS Y SUBVENCIONES EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DESARROLLO ECONOMICO Y TERRITORIAL KANPO SUSTAPENERAKO ETA TURISMORAKO Z. N. DIR. GRAL. PROMOCION EXTERIOR Y TURISMO BAI SI BAI SI EZ NO EZ NO
18 2018 PERTSONA JURIDIKOA PERSONA JURIDICA BILBAO BIZKAIA PAPERA PAPEL GAZTELERA CASTELLANO HITZARMENAK, KONTRATUAK ETA DIRU-LAGUNTZAK CONVENIOS, CONTRATOS Y SUBVENCIONES GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHES.SUSTATZ.SAILA TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESION DEL TERRITORIO GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUNA SUSTATZEKO Z. N. DIR. GRAL. TRANSPORTES Y MOVILIDAD BAI SI BAI SI BAI BAI SI
19 2018 GIZONA HOMBRE BARAKALDO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO HERRILANAK OBRAS PUBLICAS EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DESARROLLO ECONOMICO Y TERRITORIAL AZPIEGITURETARAKO ETA LURRALDE GARAPENERAKO Z. N. DIR GRAL INFRAESTRUCTURAS Y DESAR TERR BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
20 2018 GIZONA HOMBRE GETXO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO HERRILANAK OBRAS PUBLICAS EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DESARROLLO ECONOMICO Y TERRITORIAL AZPIEGITURETARAKO ETA LURRALDE GARAPENERAKO Z. N. DIR GRAL INFRAESTRUCTURAS Y DESAR TERR BAI SI BAI SI EZ NO EZ NO
21 2018 PERTSONA JURIDIKOA PERSONA JURIDICA BILBAO BIZKAIA PAPERA PAPEL GAZTELERA CASTELLANO HITZARMENAK, KONTRATUAK ETA DIRU-LAGUNTZAK CONVENIOS, CONTRATOS Y SUBVENCIONES GIZARTE EKINTZA SAILA ACCION SOCIAL AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO Z. N. DIR. GRAL. PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL BAI SI BAI SI EZ NO EZ NO
22 2018 GIZONA HOMBRE BILBAO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO HITZARMENAK, KONTRATUAK ETA DIRU-LAGUNTZAK CONVENIOS, CONTRATOS Y SUBVENCIONES HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA ADMINISTRACION PUBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES GOBERNAMENDU ONERAKO ETA GARDENTASUNERAKO Z. N. GABINETE DE MODERNIZACION, BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
23 2018 EMAKUMEA MUJER ARRIETA BIZKAIA PAPERA PAPEL GAZTELERA CASTELLANO HITZARMENAK, KONTRATUAK ETA DIRU-LAGUNTZAK CONVENIOS, CONTRATOS Y SUBVENCIONES GIZARTE EKINTZA SAILA ACCION SOCIAL AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO Z. N. DIR. GRAL. PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
24 2018 GIZONA HOMBRE BILBAO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE GAZTELERA CASTELLANO GARRAIOA TRANSPORTE GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHES.SUSTATZ.SAILA TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESION DEL TERRITORIO GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUNA SUSTATZEKO Z. N. DIR. GRAL. TRANSPORTES Y MOVILIDAD BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI
25 2018 GIZONA HOMBRE BILBAO BIZKAIA PAPERA PAPEL GAZTELERA CASTELLANO INFORMAZIO INSTITUZIONALA INFORMACION INSTITUCIONAL HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA ADMINISTRACION PUBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES GOBERNAMENDU ONERAKO ETA GARDENTASUNERAKO Z. N. DIR. GRAL. BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA BAI SI BAI SI EZ NO BAI SI

25 erakusten dira 25 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Informazio publikoa eskuratzeko Eskaerak-IPEE 2018
Deskribapena
Informazio publikoa eskuratzeko Bizkaiko Foru Aldundiak 2018an jasotako eskaerei buruzko informazioa eskaintzen da.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
.rekin bat
https://gardentasuna.bizkaia.eus/documents/1261696/1266501/Norma+Foral+de+Transparencia+de+Bizkaia.pdf/81c67327-fa8d-26b8-1ae1-f96f12d3f6df?t=1510586435413
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2021-07-21
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2021-07-21