Edukinera joan

Informazio Publikoa Eskuratzeko Eskaerak-IPEE

  • Informazio Publikoa Eskuratzeko Eskaerak.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Informazio publikoa eskuratzeko Eskaerak-IPEE 2017

Informazio publikoa eskuratzeko Bizkaiko Foru Aldundiak 2017an jasotako eskaerei buruzko informazioa eskaintzen da.

Datu-arakatzailea

_id EKITALDIA/EJERCICIO GENEROA_EU/GENERO_EU GENEROA_CAS/GENERO_CAS UDALERRIA/MUNICIPIO PROBINTZIA/PROVINCIA ERREGISTRO ERA_EU/MEDIO REGISTRO_EU ERREGISTRO ERA_CAS/MEDIO REGISTRO_CAS ESKAERA HIZKUNTZA_EU/IDIOMA SOLICITUD_EU ESKAERA HIZKUNTZA_CAS/IDIOMA SOLICITUD_CAS GAI NAGUSIA_EU/TEMA PRINCIPAL_EU GAI NAGUSIA_CAS/TEMA PRINCIPAL_CAS SAILA_EU/DEPARTAMENTO_EU SAILA_CAS/DEPARTAMENTO_CAS ESKUDUN ORGANOA_EU/ORGANO COMPETENTE_EU ESKUDUN ORGANOA_CAS/ORGANO COMPETENTE_CAS ONARTUA_EU/ADMITIDA_EU ONARTUA_CAS/ADMITIDA_CAS ONETSIA_EU/ESTIMADA_EU ONETSIA_CAS/ESTIMADA_CAS ZUZENKETA_EU/SUBSANACION_EU ZUZENKETA_CAS/SUBSANACION_CAS EPEAN_EU/EN PLAZO_EU EPEAN_CAS/EN PLAZO_CAS
1 2017 EMAKUMEA MUJER BILBAO BIZKAIA PAPERA PAPEL GIZARTE EKINTZA SAILA ACCION SOCIAL ADMINISTRAZIORAKO ETA GIZARTE SUSTAPENERAKO Z.N. D.G. ADMINISTRACION Y PROMOC SOCIAL
2 2017 EMAKUMEA MUJER MUNGIA BIZKAIA PAPERA PAPEL IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL GARBIKERREN Z.N. (JOSU BILBAO BEGOÑA) GERENCIA GARBIKER(JOSU BILBAO BEGOA)
3 2017 PERTSONA JURIDIKOA PERSONA JURIDICA VALLADOLID VALLADOLID EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DESARROLLO ECONOMICO Y TERRITORIAL GERENTZIA GERENCIA
4 2017 PERTSONA JURIDIKOA PERSONA JURIDICA VALLADOLID VALLADOLID EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA ADMINISTRACION PUBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES ZERBITZUEN, UDAL HARREMANEN ETA LARRIALDIEN Z. N. D.G. SERV, RELAC MUNICIP Y EMERG
5 2017 GIZONA HOMBRE OVIEDO ASTURIAS EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA ADMINISTRACION PUBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES ADMINISTRAZIOA MODERNIZATZEKO Z. N. D.G. MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION
6 2017 EMAKUMEA MUJER BILBAO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DESARROLLO ECONOMICO Y TERRITORIAL SUSTAPEN ETA GARAPEN EKONOMIKORAKO Z.N. D.G. PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO
7 2017 GIZONA HOMBRE OVIEDO ASTURIAS EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE EUSKARA ETA KULTURA SAILA EUSKERA Y CULTURA AHALDUN FORALA DIPUTADA FORAL
8 2017 GIZONA HOMBRE MADRID MADRID EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA ADMINISTRACION PUBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES ARAUBIDE JURIDIKOAREN ETA FUNTZIO PUBLIKOREN Z.N. D.G. REGIMEN JURIDICO Y FUNCION PUBLICA
9 2017 GIZONA HOMBRE MAÑARIA BIZKAIA PAPERA PAPEL OGASUN ETA FINANTZA SAILA HACIENDA Y FINANZAS KATASTROAREN ETA ZERBITZUEN Z. N. D.G. DE CATASTRO Y SERVICIOS
10 2017 GIZONA HOMBRE HARO LA RIOJA PAPERA PAPEL EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DESARROLLO ECONOMICO Y TERRITORIAL BIZKAIA TALENT GERENTZIA GERENTE BIZKAIA TALENT
11 2017 GIZONA HOMBRE OVIEDO ASTURIAS EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA ADMINISTRACION PUBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES ADMINISTRAZIOA MODERNIZATZEKO Z. N. D.G. MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION
12 2017 GIZONA HOMBRE OVIEDO ASTURIAS EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA ADMINISTRACION PUBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES ADMINISTRAZIOA MODERNIZATZEKO Z. N. D.G. MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION
13 2017 PERTSONA JURIDIKOA PERSONA JURIDICA AMURRIO ARABA PAPERA PAPEL GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHES.SUSTATZ.SAILA TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESION DEL TERRITORIO GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUNA SUSTATZEKO Z. N. D.G. TRANSPORTES Y MOVILIDAD
14 2017 GIZONA HOMBRE OVIEDO ASTURIAS EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE OGASUN ETA FINANTZA SAILA HACIENDA Y FINANZAS OGASUNEKO Z. N. D.G. HACIENDA
15 2017 EMAKUMEA MUJER GAZTEIZ ARABA PAPERA PAPEL GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHES.SUSTATZ.SAILA TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESION DEL TERRITORIO LURRALDEAREN KOHES. Z.N. D.G. COHESION DEL TERRITORIO
16 2017 GIZONA HOMBRE MUNGIA BIZKAIA PAPERA PAPEL EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DESARROLLO ECONOMICO Y TERRITORIAL AZPIEGITURETARAKO ETA LURRALDE GARAPENERAKO Z. N. D.G. INFRAESTRUCTURAS Y DSLLO TERRITORIAL
17 2017 GIZONA HOMBRE BILBAO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DESARROLLO ECONOMICO Y TERRITORIAL KANPO SUSTAPENERAKO ETA TURISMORAKO Z. N. D.G. PROMOCION EXTERIOR Y TURISMO
18 2017 GIZONA HOMBRE BILBAO BIZKAIA EGOITZA ELEKTRONIKOA SEDE IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL NEKAZARITZA Z. N. D.G. AGRICULTURA
19 2017 PERTSONA JURIDIKOA PERSONA JURIDICA ERANDIO BIZKAIA PAPERA PAPEL GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHES.SUSTATZ.SAILA TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESION DEL TERRITORIO GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUNA SUSTATZEKO Z. N. D.G. TRANSPORTES Y MOVILIDAD

19 erakusten dira 19 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Informazio publikoa eskuratzeko Eskaerak-IPEE 2017
Deskribapena
Informazio publikoa eskuratzeko Bizkaiko Foru Aldundiak 2017an jasotako eskaerei buruzko informazioa eskaintzen da.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
.rekin bat
https://gardentasuna.bizkaia.eus/documents/1261696/1266501/Norma+Foral+de+Transparencia+de+Bizkaia.pdf/81c67327-fa8d-26b8-1ae1-f96f12d3f6df?t=1510586435413
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2021-07-21
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2021-07-21