Edukinera joan

Hirigintza plangintza

 • Compellingly benchmark distributed

  Indarrean dagoen Plangintza Orokorra eta datu orrokorrak. Bildutako informazioa orientagarria da; izan ere, dokumentu arauemaile edo lotesle bakarrak benetan onartzen direnak dira, paperean eginda daude eta udaletako, Foru Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako plangintza-artxiboetan daude. Dokumentu horiek beren artean homogeneotasunik gorde gabe idazten dira, eta, beraz, udal-plangintzak gehitze hutsetik ez da lortzen Bizkaiko lurraldeari buruzko hirigintza-informazio jarraitu eta koherenterik. Horretarako, plangintzak interpretatu behar dira, antzeko tratamendua emateko.


FOLLOW


Artxibo erabilgarriak

 • Bizkaiko hirigintza-plangintza (WMS)

  WMS mapa-zerbitzua, hirigintza-plangintzan mugatutako sailkapenari, kalifikazioari eta garapen-eremuei buruzko informazioa biltzen duena.

 • Landa-guneen inbentarioa

  Bizkaiko Landa-guneen Inbentarioa 2016ko otsailaren 9ko Foru Erabakiaren bidez onartu zen behin betiko, eta Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 29.7 artikuluak ezarritako lege-aginduaren ondorioa da. Horren arabera, foru-aldundiek beren lurralde historikoetan dauden landa-guneen inbentarioak edo zerrendak egingo dituzte. Inbentarioak landa-gune izateko indarrean dagoen legeriak ezarritako legezko baldintzak betetzen dituzten asentamenduak jasotzen ditu. Baldintza horiek hurrengoak dira: 2/2006 Legearen 29.1 artikuluak ezartzen duenez: "Lege honen ondorioetarako, landa-gunetzat hartzen da sei eta hogeita bost baserri artean biltzea, horiek biltzen dituen eta beren izaera ematen duen espazio publikoaren inguruan", eta, bestetik, 105/2008 Dekretuaren 9.1 artikulua, baserriaren definizioa ezartzen duena.

 • Plangintza datu orrokorrak (2019-2022)

  Bizkaiko udalen Plangintza Orokorra eta datu orokorrak erakusten dira. Metatutako informazioa zeinaren denbora- eremua 2019 eta 2022 bitartekoa da.

 • Hirigintza xehatutako kalifikazioa (2019-2022)

  Bizkaiko udalen hirigintzaren xehatutako kalifikazioa kontsulta daiteke. Metatutako informazioa zeinaren denbora- eremua 2019 eta 2022 bitartekoa da.


ETIKETAK

 • plangintza
 • hirigintza
 • erregistroa
 • lurzorua
 • hiri-lurzorua
 • lurzoru urbanizagarria
 • urbanizaezina

DATUEN MULTZOAREN INFORMAZIOA