Edukinera joan

GUFEren aurrekontu osoen proiektua

  • Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundearen aurrekontu osoen proiektua, sarrerak eta gastuak barne.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Aurrekontu osoen proiektua (Sarrerak)- Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea 2017

Aurrekontu osoen proiektua (Sarrerak) 2017

Datu-arakatzailea

_id SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS EKITALDIA/EJERCICIO SAILA/DEPARTAMENTO SAILAREN DESKRIBAPENA_EU/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_EU SAILAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_CAS KAPITULUA/CAPITULO KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS ARTIKULUA/ARTICULO ARTIKULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION ARTICULO_EUS ARTIKULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION ARTICULO_CAS TALDEA/GRUPO TALDEAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION GRUPO_EUS TALDEAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION GRUPO_CAS KONTZEPTUA/CONCEPTO KONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CONCEPTO_EUS KONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CONCEPTO_CAS AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS HASIERAKO KREDITUA/CREDITO INICIAL
1 GUFE IFAS 2017 50 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 33 PREZIO PUBLIKOAK PRECIOS PUBLICOS 334 ERKIDEGO ZERB. ETA GIZARTE ZERB. EGITEAGATIKO PREZ POR PRESTACION DE SERV. COMUNIT. Y SOCIALES 33403 GIZ. MAILAKO ZERBITZUGINTZA ETA EGUNEKO ZENTR. SERV. SOCIALES Y CENTROS DIA 3340301 PERTSONA EZINDUEN EGONALDIAK ESTANCIAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 65.000,00
2 GUFE IFAS 2017 50 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 38 ITZULKETAK REINTEGROS 381 ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK DE EJERCICIOS CERRADOS EN PERIODO CORRIENTE 38101 ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK DE EJERCICIOS CERRADOS EN PERIODO CORRIENTE 3810101 ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK DE EJERCICIOS CERRADOS EN PERIODO CORRIENTE 5.000,00
3 GUFE IFAS 2017 50 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 39 BESTE SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS 393 ARLO GUZTIETAKO BEHIN-BEHINEKO BALIABIDEAK RECURSOS EVENTUALES DE TODOS LOS RAMOS 39301 ARLO GUZTIETAKO BEHIN-BEHINEKO BALIABIDEAK RECURSOS EVENTUALES DE TODOS LOS RAMOS 3930101 ARLO GUZTIETAKO BEHIN-BEHINEKO BALIABIDEAK RECURSOS EVENTUALES DE TODOS LOS RAMOS 800,00
4 GUFE IFAS 2017 50 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 39 BESTE SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS 399 BESTE SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS 39999 BESTE SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS 3999901 BESTE SARRERAK OTROS INGRESOS 15.000,00
5 GUFE IFAS 2017 50 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43 TRANSFERENTZIA BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOTIK TRANSFERENCIAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 431 FORU ERAKUNDEENAK DE LAS INSTITUCIONES FORALES 43102 BIZKAIKO FORU ALDUNDIARENAK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA 4310201 BIZKAIKO FORU ALDUNDIARENAK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA 95.284.000,00
6 GUFE IFAS 2017 50 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL 5 ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES 53 GORDAILUEN KORRITUAK INTERESES DE DEPOSITOS 531 BANKU ETA AURREZKI KUTXETAKO KONTUEN KORRIT. INTERESES CTAS. EN BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 53101 BANKU ETA AURREZKI KUTXETAKO KONTUEN KORRIT. INTERESES CTAS. EN BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 5310101 KONTU OROKORREN KORRITUAK INTERESES DE CUENTAS GENERALES 25.000,00
7 GUFE IFAS 2017 50 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL 5 ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES 55 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA DE CONCESIONES, APROV. Y EXPLOTACIONES 551 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA DE CONCESIONES, APROV. Y EXPLOTACIONES 55101 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA DE CONCESIONES, APROV. Y EXPLOTACIONES 5510101 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA DE CONCESIONES, APROV. Y EXPLOTACIONES 3.500,00
8 GUFE IFAS 2017 50 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 73 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 731 FORU ERAKUNDEENAK DE LAS INSTITUCIONES FORALES 73102 BIZKAIKO FORU ALDUNDIARENAK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA 7310201 BIZKAIKO FORU ALDUNDIARENAK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA 2.316.000,00
9 GUFE IFAS 2017 50 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL 8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 83 EPE LABURRERA EMANDAKO MAILEGUEN ITZULKETA REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A C. P. 836 FAMILIENAK DE FAMILIAS 83601 LANGILEENTZAKO AURRERAKINEN ITZULKETA REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL 8360101 LANGILEENTZAKO AURRERAKINEN ITZULKETA REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL 350.000,00

9 erakusten dira 9 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Aurrekontu osoen proiektua (Sarrerak)- Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea 2017
Deskribapena
Aurrekontu osoen proiektua (Sarrerak) 2017
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2020-03-13
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2020-03-13