Edukinera joan

GUFEren aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak

  • Gizarte Urgazpenerako Foru Erakunderaren aurrekontua betetzea kontsulta daitezke hileroko txostenen bidez, gastuak eta sarrerak. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, ez da behin betikoa.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak (Sarrerak) - Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea 2020 - MAIATZA

Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke aldizkako txostenen bidez (Sarrerak) 2020 - MAIATZA

Datu-arakatzailea

_id SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS EKITALDIA/EJERCICIO HILABETERA ARTE/MES HASTA KAPITULUA/CAPITULO KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS HASIERAKO BERRIK/PREVISION INICIAL AZKEN BERRIK/PREVISION FINAL BAJAK ETA DEUSEZT/BAJAS Y ANULAC ESKUBIDE GARBIAK/DERECHOS NETOS ITZULKETAK/DEVOLUCIONES BILKETA GARBIA/RECAUDACION NETA AZKEN KOBRATZEKE/PENDIENTE FINAL
1 GUFE IFAS 2020 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3340301 PERTSONA EZINDUEN EGONALDIAK ESTANCIAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 65 65 0 11 0 11 0
2 GUFE IFAS 2020 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3810101 ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK DE EJERCICIOS CERRADOS EN PERIODO CORRIENTE 5 5 0 366 0 366 0
3 GUFE IFAS 2020 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3930101 ARLO GUZTIETAKO BEHIN-BEHINEKO BALIABIDEAK RECURSOS EVENTUALES DE TODOS LOS RAMOS 1 1 0 0 0 0 0
4 GUFE IFAS 2020 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3990201 GAITZEN MEDEAPENAGATIKO SARRERAK INGRESOS POR RESARCIMIENTO DE DAÑOS 0 0 0 0 0 0 0
5 GUFE IFAS 2020 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3999901 BESTE SARRERAK OTROS INGRESOS 15 15 0 0 0 0 0
6 GUFE IFAS 2020 5 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4219901 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK OTRAS TRANSFERENCIAS 0 0 0 6 0 6 0
7 GUFE IFAS 2020 5 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4230101 E.A.E.REN ERAKUNDE AUTONOMIADUNENAK ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA C.A.E. 0 0 0 2 0 2 0
8 GUFE IFAS 2020 5 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4310201 BIZKAIKO FORU ALDUNDIARENAK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA 121.86 122.86 0 42.356 0 42.356 0
9 GUFE IFAS 2020 5 5 ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES 5310101 KONTU OROKORREN KORRITUAK INTERESES DE CUENTAS GENERALES 25 25 0 0 0 0 0
10 GUFE IFAS 2020 5 5 ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES 5420101 LOKALEN ERRENTAMENDUA ARRENDAMIENTO DE LOCALES 0 0 0 2 0 2 0
11 GUFE IFAS 2020 5 5 ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES 5510101 EMAKIDEN, APROBETXA. ETA USTIAPENENA DE CONCESIONES, APROV. Y EXPLOTACIONES 4 4 0 0 0 0 0
12 GUFE IFAS 2020 5 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7310201 BIZKAIKO FORU ALDUNDIARENAK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA 2.396 2.396 0 0 0 0 0
13 GUFE IFAS 2020 5 8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 8360101 LANGILEENTZAKO AURRERAKINEN ITZULKETA REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL 350 350 0 56 0 56 0

13 erakusten dira 13 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak (Sarrerak) - Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea 2020 - MAIATZA
Deskribapena
Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke aldizkako txostenen bidez (Sarrerak) 2020 - MAIATZA
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2020-06-20
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2020-06-20