Edukinera joan

Goi-kargudunen ordainsariak

  • Bizkaiko Foru Aldundiko goi-kargudunen, aholkularien eta beste zenbait karguen ordainsariak erakusten dira.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Goi kargudunen ordainsariak 2018/07/16

Goi-kargudunen, aholkularien eta beste zenbait karguen ordainsariak erakusten dira 2018/07/16

Datu-arakatzailea

_id ERAKUNDEA_EU/ENTIDAD_EU ERAKUNDEA_CAS/ENTIDAD_CAS DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION SAILA/DEPARTAMENTO SAILAREN DESKRIPZIOA_EU/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_EU SAILAREN DESKRIPZIOA_CAS/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_CAS LANPOSTUA/PUESTO DE TRABAJO LANPOSTUA ZENBAKITUTA/PUESTO DE TRABAJO NUMERADO LANPOSTUAREN DESKRIPZIOA_EU/DESCRIPCION PUESTO DE TRABAJO_EU LANPOSTUAREN DESKRIPZIOA_CAS/DESCRIPCION PUESTO DE TRABAJO_CAS ORDAINSARIA/RETRIBUCION LANTOKIA_EU/CENTRO DE TRABAJO_EU LANTOKIA_CAS/CENTRO DE TRABAJO_CAS
1 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="01" AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL 6001 1 AHALDUN NAGUSIA DIPUTADO/A GENERAL 101964,64 FORU JAUREGIA PALACIO FORAL
2 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 6002 2 FORU DIPUTATUA ETA IDAZKARIA DIPUTADO/A FORAL Y SECRETARIO/A 88265,61 FORU JAUREGIA PALACIO FORAL
3 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="03" GIZARTE EKINTZA SAILA DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL 6003 1 FORU DIPUTATUA DIPUTADO/A FORAL 88265,61 GIZARTE EKINTZA UGASKO, 3 ACCION SOCIAL UGASKO, 3
4 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 6003 2 FORU DIPUTATUA DIPUTADO/A FORAL 88265,61 OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA
5 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="04" EUSKARA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EUSKERA Y CULTURA 6003 3 FORU DIPUTATUA DIPUTADO/A FORAL 88265,61 ERAIKINA ERREKALDE ZUMARKALEA, 30 EDIF. ALDA. REKALDE,30
6 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="09" ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD 6003 4 FORU DIPUTATUA DIPUTADO/A FORAL 88265,61 ERAIKINA MAZARREDO ZUMARKALEA, 63 EDIF.ALAMEDA MAZARREDO, 63
7 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="06" GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHES.SUSTATZ.SAILA DEPART. DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÓN DEL TERRITORIO 6003 6 FORU DIPUTATUA DIPUTADO/A FORAL 88265,61 IPARRAGIRRE 21EKO ERAIKINA EDIFICIO IPARRAGUIRRE, 21
8 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 6003 7 FORU DIPUTATUA DIPUTADO/A FORAL 88265,61 ERAIKINA ERREKALDE ZUMARKALEA, 30 EDIF. ALDA. REKALDE,30
9 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="08" EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL 6003 8 FORU DIPUTATUA DIPUTADO/A FORAL 88265,61 ERAIKINA ORUETA APEZPIKUA, 6 EDIF. OBISPO ORUETA, 6
10 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 6004 1 ZUZENDARI NAGUSIA DIRECTOR/A GENERAL 80006,19 FORU JAUREGIA PALACIO FORAL
11 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="03" GIZARTE EKINTZA SAILA DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL 6004 2 ZUZENDARI NAGUSIA DIRECTOR/A GENERAL 80006,19 GIZARTE EKINTZA UGASKO, 3 ACCION SOCIAL UGASKO, 3
12 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="04" EUSKARA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EUSKERA Y CULTURA 6004 3 ZUZENDARI NAGUSIA DIRECTOR/A GENERAL 80006,19 ERAIKINA ERREKALDE ZUMARKALEA, 30 EDIF. ALDA. REKALDE,30
13 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 6004 5 ZUZENDARI NAGUSIA DIRECTOR/A GENERAL 80006,19 FORU JAUREGIA PALACIO FORAL
14 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 6004 6 ZUZENDARI NAGUSIA DIRECTOR/A GENERAL 80006,19 OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA
15 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="01" AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL 6004 7 ZUZENDARI NAGUSIA DIRECTOR/A GENERAL 80006,19 FORU JAUREGIA PALACIO FORAL
16 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="09" ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD 6004 10 ZUZENDARI NAGUSIA DIRECTOR/A GENERAL 80006,19 ERAIKINA MAZARREDO ZUMARKALEA, 63 EDIF.ALAMEDA MAZARREDO, 63
17 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 6004 11 ZUZENDARI NAGUSIA DIRECTOR/A GENERAL 80006,19 ERAIKINA MADARIAGA ETORBIDEA, 1 EDIF. AVDA MADARIAGA, 1
18 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="06" GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHES.SUSTATZ.SAILA DEPART. DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÓN DEL TERRITORIO 6004 12 ZUZENDARI NAGUSIA DIRECTOR/A GENERAL 80006,19 ERREKALDE ZUMARKALEA 18KO ERAIKINA EDIFICIO ALAMEDA REKALDE, 18
19 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="01" AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL 6004 14 ZUZENDARI NAGUSIA DIRECTOR/A GENERAL 80006,19 FORU JAUREGIA PALACIO FORAL
20 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 6004 16 ZUZENDARI NAGUSIA DIRECTOR/A GENERAL 80006,19 ERAIKINA ERREKALDE ZUMARKALEA, 30 EDIF. ALDA. REKALDE,30
21 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="08" EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL 6004 19 ZUZENDARI NAGUSIA DIRECTOR/A GENERAL 80006,19 ERAIKINA ORUETA APEZPIKUA, 6 EDIF. OBISPO ORUETA, 6
22 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="06" GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHES.SUSTATZ.SAILA DEPART. DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÓN DEL TERRITORIO 6004 20 ZUZENDARI NAGUSIA DIRECTOR/A GENERAL 80006,19 IPARRAGIRRE 21EKO ERAIKINA EDIFICIO IPARRAGUIRRE, 21
23 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="08" EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL 6004 21 ZUZENDARI NAGUSIA DIRECTOR/A GENERAL 80006,19 ERAIKINA ORUETA APEZPIKUA, 6 EDIF. OBISPO ORUETA, 6
24 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 6004 22 ZUZENDARI NAGUSIA DIRECTOR/A GENERAL 80006,19 OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA
25 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="04" EUSKARA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EUSKERA Y CULTURA 6004 23 ZUZENDARI NAGUSIA DIRECTOR/A GENERAL 80006,19 ERAIKINA ERREKALDE ZUMARKALEA, 30 EDIF. ALDA. REKALDE,30
26 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="09" ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD 6004 24 ZUZENDARI NAGUSIA DIRECTOR/A GENERAL 80006,19 NICOLAS ALKORTA 4KO ERAIKINA EDIFICIO NICOLÁS ALKORTA,4
27 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="08" EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL 6004 25 ZUZENDARI NAGUSIA DIRECTOR/A GENERAL 80006,19 SOTA-ALBIA ERAIKINA EDIFICIO SOTA-ALBIA
28 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="03" GIZARTE EKINTZA SAILA DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL 6004 26 ZUZENDARI NAGUSIA DIRECTOR/A GENERAL 80006,19 GIZARTE EKINTZA UGASKO, 3 ACCION SOCIAL UGASKO, 3
29 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="09" ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD 6004 29 ZUZENDARI NAGUSIA DIRECTOR/A GENERAL 80006,19 ERAIKINA MAZARREDO ZUMARKALEA, 63 EDIF.ALAMEDA MAZARREDO, 63
30 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 6004 31 ZUZENDARI NAGUSIA DIRECTOR/A GENERAL 80006,19 FORU JAUREGIA PALACIO FORAL
31 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 6004 32 ZUZENDARI NAGUSIA DIRECTOR/A GENERAL 80006,19 FORU JAUREGIA PALACIO FORAL
32 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="01" AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL 6004 33 ZUZENDARI NAGUSIA DIRECTOR/A GENERAL 80006,19 FORU JAUREGIA PALACIO FORAL
33 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 6014 1 ZUZENDARI NAGUSIA (B) DIRECTOR/A GENERAL (E) 86014,36 OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA
34 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="01" AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL 6014 2 ZUZENDARI NAGUSIA (B) DIRECTOR/A GENERAL (E) 86014,36 FORU JAUREGIA PALACIO FORAL
35 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 6014 3 ZUZENDARI NAGUSIA (B) DIRECTOR/A GENERAL (E) 86014,36 FORU JAUREGIA PALACIO FORAL
36 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 6021 1 F.A.E.A.KO MAHAIBURUA PRESIDENTE DEL T.E.A.F. 80006,19 OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA

36 erakusten dira 36 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Goi kargudunen ordainsariak 2018/07/16
Deskribapena
Goi-kargudunen, aholkularien eta beste zenbait karguen ordainsariak erakusten dira 2018/07/16
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2018-07-16
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2018-07-16