Edukinera joan

Dirulaguntzak

  • Bizkaiko Foru Aldundiko "Ekonomia sustatzeko" eta "Enplegua, Gizarte inklusioa eta Berdintasuna sustatzeko" sailek emandako dirulaguntzei, prozedurei, organo kudeatzaileei eta araudi erregulatzaileari buruzko informazioa.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Dirulaguntzak 2022

Bizkaiko Foru Aldundiko "Ekonomia sustatzeko" eta "Enplegua, Gizarte inklusioa eta Berdintasuna sustatzeko" sailek urtean zehar emandako diru-laguntzen argitaratzea.

Datu-arakatzailea

_id SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS EKITALDIA/EJERCICIO SAILA_EU/DEPARTAMENTO_EU SAILA_CAS/DEPARTAMENTO_CAS IZENA/DENOMINACION DEIALDIA/CONVOCATORIA EMANDAKOAREN BAO/BOB CONCESION AURREKONTUKO PARTIDA/PARTIDA PRESUPUESTARIA EMAKIDA DATA/FECHA CONCESION ONURADUNAREN NAN EDO IFZ/DNI O NIF BENEFICIARIO/A ONURADUNAREN IZENA/NOMBRE BENEFICIARIO/A DIRULAGUNTZAREN ZENBATEKOA/IMPORTE CONCEDIDO TRESNA/INSTRUMENTO LAGUNTZAREN ZENBATEKO BALIOKIDEA/IMPORTE AYUDA EQUIVALENTE
1 BFA DFB 2017 ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD 2017 Lan Berri. Orientación formación grupal, intermediación e inserción 1 http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/04/18/I-346_cas.pdf G/241116/45100/0000 2022-04-11T00:00:00 G95749008 ASOMEDIA ASOC PARA LA MEDIACION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS-BITARTEKARITZA GAUZATU ETA GATAZKAK KONPONTZEKO ELKARTEA 3209,26 Subvención sin contraprestación 0
2 BFA DFB 2017 ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD 2017 Lan Berri. Orientación formación grupal, intermediación e inserción 1 http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/04/18/I-346_cas.pdf G/241116/45100/0000 2022-04-11T00:00:00 G95749008 ASOMEDIA ASOC PARA LA MEDIACION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS-BITARTEKARITZA GAUZATU ETA GATAZKAK KONPONTZEKO ELKARTEA 38429,92 Subvención sin contraprestación 0
3 BFA DFB 2019 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada 1 http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=10421&Idioma=CA G/426107/74300/0000 2022-05-07T00:00:00 A95431607 LURPELAN TUNNELLING SA -35439,98 Subvención sin contraprestación 0
4 BFA DFB 2019 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 3i de apoyo integral a la innovación, la internacionalización y la inversión 2019 1 http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9767&Idioma=CA G/426107/74300/0000 2022-06-23T00:00:00 B01921121 SUBIÑAS SPRINGS SL -7312,02 Subvención sin contraprestación 0
5 BFA DFB 2019 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 3i de apoyo integral a la innovación, la internacionalización y la inversión 2019 1 http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9767&Idioma=CA G/426107/74300/0000 2022-01-03T00:00:00 B20330429 EKIDE SL -88478,53 Subvención sin contraprestación 0
6 BFA DFB 2019 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 3i de apoyo integral a la innovación, la internacionalización y la inversión 2019 1 http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9767&Idioma=CA G/426107/74300/0000 2022-06-13T00:00:00 B48473516 URIKER SL -343052,32 Subvención sin contraprestación 0
7 BFA DFB 2019 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Área 1: Desarrollo de proyectos empresariales innovadores 2 http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9758&Idioma=CA G/426106/46999/0000 2022-04-25T00:00:00 ***0621** PEREZ VILLASANTE MIKEL -4080 Subvención sin contraprestación 0
8 BFA DFB 2019 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Internacionalización 2019 1 http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9852&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8%7C9748%7C9852 G/426108/44300/0000 2022-05-16T00:00:00 A48171920 VINELUS SA -8628,36 Subvención sin contraprestación 0
9 BFA DFB 2019 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Internacionalización 2019 1 http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9852&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8%7C9748%7C9852 G/426107/44300/0000 2022-06-23T00:00:00 A95502019 JEREMIAS ESPAÑA SA -5794,65 Subvención sin contraprestación 0
10 BFA DFB 2019 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Internacionalización 2019 1 http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9852&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8%7C9748%7C9852 G/426108/44300/0000 2022-06-23T00:00:00 A95502019 JEREMIAS ESPAÑA SA -7812,18 Subvención sin contraprestación 0
11 BFA DFB 2019 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Internacionalización 2019 1 http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9852&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8%7C9748%7C9852 G/426107/44300/0000 2022-08-04T00:00:00 B48053250 AUXEMA STEMMANN ESPAÑOLA SL -8839,93 Subvención sin contraprestación 0
12 BFA DFB 2019 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Internacionalización 2019 1 http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9852&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8%7C9748%7C9852 G/426108/44300/0000 2022-08-04T00:00:00 B48053250 AUXEMA STEMMANN ESPAÑOLA SL -17629,38 Subvención sin contraprestación 0
13 BFA DFB 2019 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Internacionalización 2019 1 http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9852&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8%7C9748%7C9852 G/426108/44300/0000 2022-04-04T00:00:00 B95131835 TEA ADHESIVOS INDUSTRIALES SL -3911,1 Subvención sin contraprestación 0
14 BFA DFB 2019 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Internacionalización 2019 1 http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9852&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8%7C9748%7C9852 G/426107/44300/0000 2022-03-06T00:00:00 B95699948 IMPORTACIONES EXPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES DON JUSTO SL 5087,04 Subvención sin contraprestación 0
15 BFA DFB 2019 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Internacionalización 2019 1 http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9852&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8%7C9748%7C9852 G/426108/44300/0000 2022-03-06T00:00:00 B95699948 IMPORTACIONES EXPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES DON JUSTO SL 9465,98 Subvención sin contraprestación 0
16 BFA DFB 2019 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Internacionalización 2019 1 http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9852&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8%7C9748%7C9852 G/426107/44300/0000 2022-09-28T00:00:00 B95699948 IMPORTACIONES EXPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES DON JUSTO SL 35,45 Subvención sin contraprestación 0
17 BFA DFB 2019 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Internacionalización 2019 1 http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9852&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8%7C9748%7C9852 G/426107/44300/0000 2022-10-14T00:00:00 B95699948 IMPORTACIONES EXPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES DON JUSTO SL 5087,04 Subvención sin contraprestación 0
18 BFA DFB 2019 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Internacionalización 2019 1 http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9852&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8%7C9748%7C9852 G/426108/44300/0000 2022-10-14T00:00:00 B95699948 IMPORTACIONES EXPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES DON JUSTO SL 9430,53 Subvención sin contraprestación 0
19 BFA DFB 2019 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Internacionalización 2019 1 http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9852&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8%7C9748%7C9852 G/426107/44300/0000 2022-06-04T00:00:00 B95721429 IMCOINSA 1985 SL -4075,28 Subvención sin contraprestación 0
20 BFA DFB 2019 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Internacionalización 2019 1 http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9852&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8%7C9748%7C9852 G/426108/44300/0000 2022-06-04T00:00:00 B95721429 IMCOINSA 1985 SL -6519,54 Subvención sin contraprestación 0
21 BFA DFB 2019 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Internacionalización 2019 1 http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9852&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8%7C9748%7C9852 G/426108/44300/0000 2022-04-27T00:00:00 B95771234 REFRACTORY SOLUTIONS INSERTEC SL 2930,44 Subvención sin contraprestación 0
22 BFA DFB 2019 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Internacionalización 2019 1 http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9852&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8%7C9748%7C9852 G/426108/44300/0000 2022-02-16T00:00:00 B95984258 FANOX ELECTRONIC SL -0,01 Subvención sin contraprestación 0
23 BFA DFB 2019 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Internacionalización 2019 1 http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9852&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8%7C9748%7C9852 G/426107/44300/0000 2022-03-29T00:00:00 F95729315 TAZEBAEZ SCOOP -12851,84 Subvención sin contraprestación 0
24 BFA DFB 2019 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Internacionalización 2019 1 http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9852&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8%7C9748%7C9852 G/426108/44300/0000 2022-03-29T00:00:00 F95729315 TAZEBAEZ SCOOP -15754,68 Subvención sin contraprestación 0
25 BFA DFB 2019 ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD 2019 Lan Berri. Orientación formación grupal, intermediación e inserción 1 http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/04/26/I-346_cas.pdf?hash=b31c78a5e204b3b6ec54ea8d63cf1883 G/241116/44300/0000 2022-02-05T00:00:00 B95178141 BEHARGINTZA BASAURI-ETXEBARRI, S.L. -3439,53 Subvención sin contraprestación 0
26 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=10421&Idioma=CA G/426107/74300/0000 2022-03-17T00:00:00 A95048682 AIRLAN INDUSTRIAL SA -1977,3 Subvención sin contraprestación 0
27 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=10421&Idioma=CA G/426107/74300/0000 2022-07-04T00:00:00 B95808770 MICOLET WEB SL -6779,52 Subvención sin contraprestación 0
28 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Bizkaia Creativa 1 http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9759&Idioma=CA G/426106/44300/0000 2022-05-17T00:00:00 B95830840 PANARAMA STUDIO AUDIOVISUAL SL -209,68 Subvención sin contraprestación 0
29 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Bizkaia Creativa 1 http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9759&Idioma=CA G/426106/44300/0000 2022-07-06T00:00:00 B95893368 DOTORE MITURI SL -8595,75 Subvención sin contraprestación 0
30 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Bizkaia Creativa 1 http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9759&Idioma=CA G/426106/44300/0000 2022-07-06T00:00:00 B95993622 MOVILIDAD SOSTENIBLE LIBERTAD AVENUE SL -23433,11 Subvención sin contraprestación 0
31 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Area 2: Nuevas empresas innovadoras 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11614&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8|9755|9758|11614 G/426106/44300/0000 2022-01-04T00:00:00 B95933552 ASTON & WOLF SL -1800 Subvención sin contraprestación 0
32 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Area 2: Nuevas empresas innovadoras 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11614&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8|9755|9758|11614 G/426106/44300/0000 2022-02-21T00:00:00 B95990321 LUZIA SISTEMAS CONVERSACIONALES, S.L. -2836,28 Subvención sin contraprestación 0
33 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Área 1: Desarrollo de proyectos empresariales innovadores 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11613&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8|9755|9758|11613 G/426106/46999/0000 2022-02-05T00:00:00 ***6857** GARCIA DE SALAZAR BILBAO JON -4341,89 Subvención sin contraprestación 0
34 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Área 1: Desarrollo de proyectos empresariales innovadores 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11613&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8|9755|9758|11613 G/426106/46999/0000 2022-04-19T00:00:00 ***5256** RIOZ GARCIA ENRIQUE -15000 Subvención sin contraprestación 0
35 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Área 1: Desarrollo de proyectos empresariales innovadores 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11613&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8|9755|9758|11613 G/426106/46999/0000 2022-03-22T00:00:00 ***0865** MARTIN BAEZ CRISTIAN JAVIER -2614,91 Subvención sin contraprestación 0
36 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Área 1: Desarrollo de proyectos empresariales innovadores 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11613&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8|9755|9758|11613 G/426106/46999/0000 2022-02-05T00:00:00 B02793743 UBYKO CONECTIVITY SL -5168,84 Subvención sin contraprestación 0
37 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Área 1: Desarrollo de proyectos empresariales innovadores 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11613&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8|9755|9758|11613 G/426106/46999/0000 2022-11-05T00:00:00 B02942712 IKERKUDE SL -2000 Subvención sin contraprestación 0
38 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Área 1: Desarrollo de proyectos empresariales innovadores 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11613&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8|9755|9758|11613 G/426106/44300/0000 2022-05-20T00:00:00 B95952768 KIETO FOR KIDS SL -7835,44 Subvención sin contraprestación 0
39 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Área 1: Desarrollo de proyectos empresariales innovadores 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11613&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8|9755|9758|11613 G/426106/44300/0000 2022-02-05T00:00:00 B95981924 REVIEWLUTIONS SL -12500 Subvención sin contraprestación 0
40 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONALIZACION 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9852&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8%7C9748%7C9852 G/426107/44300/0000 2022-03-05T00:00:00 A48230650 CELESA SA -1067,79 Subvención sin contraprestación 0
41 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONALIZACION 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9852&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8%7C9748%7C9852 G/426107/44300/0000 2022-10-05T00:00:00 B48868384 I. AURREKOETXEA ETA BAZKIDEAK UNIPERSONAL PROFESIONAL SL -7185,29 Subvención sin contraprestación 0
42 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONALIZACION 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9852&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8%7C9748%7C9852 G/426107/44300/0000 2022-10-05T00:00:00 B95050027 RECGAS SLL -1374,66 Subvención sin contraprestación 0
43 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONALIZACION 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9852&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8%7C9748%7C9852 G/426107/44300/0000 2022-04-05T00:00:00 B95336897 INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA ASISTENCIA Y CONSULTORIA SL -2759,36 Subvención sin contraprestación 0
44 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONALIZACION 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9852&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8%7C9748%7C9852 G/426107/44300/0000 2022-11-07T00:00:00 B95440343 MANUFACTURAS JICA SL -262,37 Subvención sin contraprestación 0
45 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONALIZACION 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9852&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8%7C9748%7C9852 G/426107/44300/0000 2022-05-17T00:00:00 B95599163 MOST BEAUTY SL -5139,93 Subvención sin contraprestación 0
46 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONALIZACION 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9852&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8%7C9748%7C9852 G/426107/44300/0000 2022-05-27T00:00:00 B95771226 INDUSTRIAL FURNACES INSERTEC SL -4877,94 Subvención sin contraprestación 0
47 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONALIZACION 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9852&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8%7C9748%7C9852 G/426107/44300/0000 2022-05-27T00:00:00 B95771234 REFRACTORY SOLUTIONS INSERTEC SL -11002,02 Subvención sin contraprestación 0
48 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONALIZACION 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9852&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8%7C9748%7C9852 G/426107/44300/0000 2022-08-24T00:00:00 B95815734 INGURUMENA ADVANCED TECHNOLOGIES S.L. -7973,32 Subvención sin contraprestación 0
49 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONALIZACION 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9852&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8%7C9748%7C9852 G/426107/44300/0000 2022-01-03T00:00:00 B95827952 SOPHIE ET VOILA SL -8117,86 Subvención sin contraprestación 0
50 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONALIZACION 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9852&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8%7C9748%7C9852 G/426107/44300/0000 2022-10-05T00:00:00 F95929733 GRIP-ON TOOLS S COOP -1449,99 Subvención sin contraprestación 0
51 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Innobideak-Kudeabide 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9769&Idioma=CA G/426107/44300/0000 2022-03-25T00:00:00 B95866174 SOLVE IMI SL -1782 Subvención sin contraprestación 0
52 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Perfecc. profesional de jóvenes posgraduados 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9774 G/426106/46200/0000 2022-04-19T00:00:00 ***9302** URIARTE PORTELL AITOR -1546,28 Subvención sin contraprestación 0
53 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Perfecc. profesional de jóvenes posgraduados 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9774 G/426106/46200/0000 2022-04-10T00:00:00 ***2131** CRESPO SANTIAGO ALVARO -651,72 Subvención sin contraprestación 0
54 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Área1-Identificación y validación de proyectos sociales innovadores 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11294&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8|9755|9760|11294 G/426106/44300/0000 2022-03-28T00:00:00 F95953477 DELIKATETXE KOOP ELK TXIKIA -3000 Subvención sin contraprestación 0
55 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Área1-Identificación y validación de proyectos sociales innovadores 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11294&idioma=CA&dpto_biz=8&codpath_biz=8|9755|9760|11294 G/426106/45100/0000 2022-05-19T00:00:00 G95523726 ASOC DE EMPRESAS DE INSERCION DEL PAIS VASCO-GIZARTERATZEKO ETA LANERATZEKO EUSKADIKO ENPRESEN ELKARTEA -1318,5 Subvención sin contraprestación 0
56 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-09-09T00:00:00 ***0431** OCHOA SAN JUAN ESTIBALIZ -6562,5 Subvención sin contraprestación 0
57 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-03-18T00:00:00 ***0773** SANCHEZ BLANCO ESTHER -468,75 Subvención sin contraprestación 0
58 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-01-06T00:00:00 ***0773** SANCHEZ BLANCO ESTHER -468,75 Subvención sin contraprestación 0
59 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-02-09T00:00:00 ***0773** SANCHEZ BLANCO ESTHER -468,75 Subvención sin contraprestación 0
60 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-05-12T00:00:00 ***0773** SANCHEZ BLANCO ESTHER -468,75 Subvención sin contraprestación 0
61 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-03-18T00:00:00 ***2504** GALINDEZ DEL RIO ANA -468,75 Subvención sin contraprestación 0
62 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-01-06T00:00:00 ***2504** GALINDEZ DEL RIO ANA -468,75 Subvención sin contraprestación 0
63 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-02-09T00:00:00 ***2504** GALINDEZ DEL RIO ANA -468,75 Subvención sin contraprestación 0
64 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-05-12T00:00:00 ***2504** GALINDEZ DEL RIO ANA -468,75 Subvención sin contraprestación 0
65 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-03-18T00:00:00 ***2746** MARTIN SANCHEZ MARIA RAQUEL -468,75 Subvención sin contraprestación 0
66 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-01-06T00:00:00 ***2746** MARTIN SANCHEZ MARIA RAQUEL -468,75 Subvención sin contraprestación 0
67 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-02-09T00:00:00 ***2746** MARTIN SANCHEZ MARIA RAQUEL -468,75 Subvención sin contraprestación 0
68 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-05-12T00:00:00 ***2746** MARTIN SANCHEZ MARIA RAQUEL -468,75 Subvención sin contraprestación 0
69 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-03-18T00:00:00 ***5356** MONTES CORTAZAR ANA ISABEL -468,75 Subvención sin contraprestación 0
70 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-01-06T00:00:00 ***5356** MONTES CORTAZAR ANA ISABEL -468,75 Subvención sin contraprestación 0
71 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-02-09T00:00:00 ***5356** MONTES CORTAZAR ANA ISABEL -468,75 Subvención sin contraprestación 0
72 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-05-12T00:00:00 ***5356** MONTES CORTAZAR ANA ISABEL -468,75 Subvención sin contraprestación 0
73 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-03-18T00:00:00 ***6479** GARCIA MARTINEZ JAVIER -468,75 Subvención sin contraprestación 0
74 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-01-06T00:00:00 ***6479** GARCIA MARTINEZ JAVIER -468,75 Subvención sin contraprestación 0
75 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-02-09T00:00:00 ***6479** GARCIA MARTINEZ JAVIER -468,75 Subvención sin contraprestación 0
76 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-03-18T00:00:00 ***5911** DIEGO GARCIA JUANA MARIA -468,75 Subvención sin contraprestación 0
77 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-01-06T00:00:00 ***5911** DIEGO GARCIA JUANA MARIA -468,75 Subvención sin contraprestación 0
78 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-02-09T00:00:00 ***5911** DIEGO GARCIA JUANA MARIA -468,75 Subvención sin contraprestación 0
79 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-05-12T00:00:00 ***5911** DIEGO GARCIA JUANA MARIA -468,75 Subvención sin contraprestación 0
80 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-03-18T00:00:00 ***8426** URIBARRI MARTINEZ UNAI -468,75 Subvención sin contraprestación 0
81 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-01-06T00:00:00 ***8426** URIBARRI MARTINEZ UNAI -468,75 Subvención sin contraprestación 0
82 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-02-09T00:00:00 ***8426** URIBARRI MARTINEZ UNAI -468,75 Subvención sin contraprestación 0
83 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-05-12T00:00:00 ***8426** URIBARRI MARTINEZ UNAI -468,75 Subvención sin contraprestación 0
84 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-03-18T00:00:00 ***0705** MORGADO MORENO ANA -468,75 Subvención sin contraprestación 0
85 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-01-06T00:00:00 ***0705** MORGADO MORENO ANA -468,75 Subvención sin contraprestación 0
86 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-02-09T00:00:00 ***0705** MORGADO MORENO ANA -468,75 Subvención sin contraprestación 0
87 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-05-12T00:00:00 ***0705** MORGADO MORENO ANA -468,75 Subvención sin contraprestación 0
88 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-03-18T00:00:00 ***3554** GUTIERREZ AGUIRRE RAFAEL -468,75 Subvención sin contraprestación 0
89 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-01-06T00:00:00 ***3554** GUTIERREZ AGUIRRE RAFAEL -468,75 Subvención sin contraprestación 0
90 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-02-09T00:00:00 ***3554** GUTIERREZ AGUIRRE RAFAEL -468,75 Subvención sin contraprestación 0
91 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-05-12T00:00:00 ***3554** GUTIERREZ AGUIRRE RAFAEL -468,75 Subvención sin contraprestación 0
92 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-03-18T00:00:00 ***5672** GUTIEZ FUENTE ILUMINADA -468,75 Subvención sin contraprestación 0
93 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-01-06T00:00:00 ***5672** GUTIEZ FUENTE ILUMINADA -468,75 Subvención sin contraprestación 0
94 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-02-09T00:00:00 ***5672** GUTIEZ FUENTE ILUMINADA -468,75 Subvención sin contraprestación 0
95 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-05-12T00:00:00 ***5672** GUTIEZ FUENTE ILUMINADA -468,75 Subvención sin contraprestación 0
96 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-03-18T00:00:00 ***6709** ALONSO DE MARCOS ANA ISABEL -468,75 Subvención sin contraprestación 0
97 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-01-06T00:00:00 ***6709** ALONSO DE MARCOS ANA ISABEL -468,75 Subvención sin contraprestación 0
98 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-02-09T00:00:00 ***6709** ALONSO DE MARCOS ANA ISABEL -468,75 Subvención sin contraprestación 0
99 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-05-12T00:00:00 ***6709** ALONSO DE MARCOS ANA ISABEL -468,75 Subvención sin contraprestación 0
100 BFA DFB 2020 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Microcréditos Bizkaia aurrera! 1 https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11726&Idioma=CA G/426106/84600/0000 2022-03-18T00:00:00 ***6850** ORTIZ SAN EMETERIO ALEJANDRO -468,75 Subvención sin contraprestación 0

100 erakusten dira 3500 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Dirulaguntzak 2022
Deskribapena
Bizkaiko Foru Aldundiko "Ekonomia sustatzeko" eta "Enplegua, Gizarte inklusioa eta Berdintasuna sustatzeko" sailek urtean zehar emandako diru-laguntzen argitaratzea.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2022-09-16
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2023-01-16