Edukinera joan

Behin-behineko lanpostuen zerrenda eta ordainsariak

  • Bizkaiko Foru Aldundiko behin-behineko langileen lanpostuen zerrenda eta ordainsariak.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Behin-behineko langileen lanpostuen zerrenda eta ordainsariak (2023-2026)

Behin-behineko langileen lanpostuen zerrenda eta ordainsariak erakusten dira. Metatutako informazioa zeinaren denbora- eremua 2023 eta 2026 bitartekoa da.

Datu-arakatzailea

_id ERAKUNDEA_EU/ENTIDAD_EU ERAKUNDEA_CAS/ENTIDAD_CAS DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION SAILA/DEPARTAMENTO SAILAREN DESKRIPZIOA_EU/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_EU SAILAREN DESKRIPZIOA_CAS/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_CAS LANPOSTUA/PUESTO DE TRABAJO LANPOSTUA ZENBAKITUTA/PUESTO DE TRABAJO NUMERADO LANPOSTUAREN DESKRIPZIOA_EU/DESCRIPCION PUESTO DE TRABAJO_EU LANPOSTUAREN DESKRIPZIOA_CAS/DESCRIPCION PUESTO DE TRABAJO_CAS ORDAINSARIA/RETRIBUCION DEDIKAZIOA BEREZIA/DEDICACION ESPECIAL BATERAEZINTASUNA/INCOMPATIBILIDAD PRESTASUNA/DISPONIBILIDAD LANTOKIA_EU/CENTRO DE TRABAJO_EU LANTOKIA_CAS/CENTRO DE TRABAJO_CAS longitude latitude
1 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6005 1 AHALDUN NAGUSIAREN IDAZKARIA SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A GENERAL 67223,56 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
2 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6005 2 AHALDUN NAGUSIAREN IDAZKARIA SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A GENERAL 67223,56 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
3 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 6006 1 FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL 55254,40 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA MADARIAGA ETORBIDEA, 1 EDIF. AVDA MADARIAGA, 1 504568,35 4790925,67
4 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="03" GIZARTE EKINTZA SAILA DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL 6006 2 FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL 55254,40 BAI/SI BAI/SI BAI/SI GIZARTE EKINTZA UGASKO, 3 ACCION SOCIAL UGASKO, 3 504734,82 4791017,60
5 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="04" EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE 6006 3 FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL 55254,40 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA ERREKALDE ZUMARKALEA, 30 EDIF. ALDA. REKALDE,30 505268,74 4790188,46
6 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 6006 4 FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL 55254,40 BAI/SI BAI/SI BAI/SI OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 503987,61 4789950,63
7 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="06" GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE 6006 5 FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL 55254,40 BAI/SI BAI/SI BAI/SI IPARRAGIRRE 21EKO ERAIKINA EDIFICIO IPARRAGUIRRE, 21 505231,64 4790210,87
8 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 6006 6 FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL 55254,40 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
9 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="08" EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 6006 7 FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL 55254,40 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA ORUETA APEZPIKUA, 6 EDIF. OBISPO ORUETA, 6 505659,93 4790242,54
10 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="09" ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD 6006 8 FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL 55254,40 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA MAZARREDO ZUMARKALEA, 63 EDIF.ALAMEDA MAZARREDO, 63 505352,80 4790502,05
11 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="10" AZPIEGITURETARAKO ETA LURRALDE GARAPENERAKO SAILA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO TERRITORIAL 6006 12 FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL 55254,40 BAI/SI BAI/SI BAI/SI SOTA-ALBIA ERAIKINA EDIFICIO SOTA-ALBIA 505748,17 4790101,57
12 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 6015 1 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 47359,29 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA MADARIAGA ETORBIDEA, 1 EDIF. AVDA MADARIAGA, 1 504568,35 4790925,67
13 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="03" GIZARTE EKINTZA SAILA DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL 6015 2 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 47359,29 BAI/SI BAI/SI BAI/SI GIZARTE EKINTZA UGASKO, 3 ACCION SOCIAL UGASKO, 3 504734,82 4791017,60
14 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 6015 3 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 47359,29 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
15 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 6015 4 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 47359,29 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
16 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="06" GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE 6015 5 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 47359,29 BAI/SI BAI/SI BAI/SI IPARRAGIRRE 21EKO ERAIKINA EDIFICIO IPARRAGUIRRE, 21 505231,64 4790210,87
17 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6015 6 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 47359,29 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
18 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="09" ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD 6015 7 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 47359,29 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA MAZARREDO ZUMARKALEA, 63 EDIF.ALAMEDA MAZARREDO, 63 505352,80 4790502,05
19 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6015 11 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 47359,29 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
20 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="08" EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 6015 12 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 47359,29 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA ORUETA APEZPIKUA, 6 EDIF. OBISPO ORUETA, 6 505659,93 4790242,54
21 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 6015 13 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 47359,29 BAI/SI BAI/SI BAI/SI OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 503987,61 4789950,63
22 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="10" AZPIEGITURETARAKO ETA LURRALDE GARAPENERAKO SAILA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO TERRITORIAL 6015 15 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 47359,29 BAI/SI BAI/SI BAI/SI SOTA-ALBIA ERAIKINA EDIFICIO SOTA-ALBIA 505748,17 4790101,57
23 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="04" EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE 6015 17 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 47359,29 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA ERREKALDE ZUMARKALEA, 30 EDIF. ALDA. REKALDE,30 505268,74 4790188,46
24 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6017 2 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 70243,70 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
25 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6017 3 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 70243,70 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
26 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="09" ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD 6017 6 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 70243,70 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA MAZARREDO ZUMARKALEA, 63 EDIF.ALAMEDA MAZARREDO, 63 505352,80 4790502,05
27 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6017 8 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 70243,70 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
28 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6017 10 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 70243,70 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
29 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 6017 11 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 70243,70 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA MADARIAGA ETORBIDEA, 1 EDIF. AVDA MADARIAGA, 1 504568,35 4790925,67
30 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6017 12 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 70243,70 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
31 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6017 14 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 70243,70 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
32 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="04" EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE 6017 15 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 70243,70 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA ERREKALDE ZUMARKALEA, 30 EDIF. ALDA. REKALDE,30 505268,74 4790188,46
33 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="06" GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE 6017 16 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 70243,70 BAI/SI BAI/SI BAI/SI IPARRAGIRRE 21EKO ERAIKINA EDIFICIO IPARRAGUIRRE, 21 505231,64 4790210,87
34 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 6017 17 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 70243,70 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
35 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6017 18 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 70243,70 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
36 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6017 19 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 70243,70 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
37 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6017 20 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 70243,70 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
38 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="03" GIZARTE EKINTZA SAILA DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL 6017 21 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 70243,70 BAI/SI BAI/SI BAI/SI GIZARTE EKINTZA UGASKO, 3 ACCION SOCIAL UGASKO, 3 504734,82 4791017,60
39 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6024 1 KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES 58786,76 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
40 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6024 3 KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES 58786,76 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
41 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6024 4 KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES 58786,76 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
42 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6024 5 KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES 58786,76 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
43 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6024 6 KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES 58786,76 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
44 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6024 7 KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES 58786,76 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
45 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="06" GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE 6024 8 KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES 58786,76 BAI/SI BAI/SI BAI/SI IPARRAGIRRE 21EKO ERAIKINA EDIFICIO IPARRAGUIRRE, 21 505231,64 4790210,87
46 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="09" ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD 6024 9 KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES 58786,76 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA MAZARREDO ZUMARKALEA, 63 EDIF.ALAMEDA MAZARREDO, 63 505352,80 4790502,05
47 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6024 10 KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES 58786,76 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
48 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6024 11 KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES 58786,76 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
49 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6026 1 AHOLKULARI BEREZIA ASESOR/A ESPECIAL 89445,82 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
50 BFA DFB 2023-01-16T01:00:02 ="09" ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD 6026 2 AHOLKULARI BEREZIA ASESOR/A ESPECIAL 89445,82 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA MAZARREDO ZUMARKALEA, 63 EDIF.ALAMEDA MAZARREDO, 63 505352,80 4790502,05
101 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6005 1 AHALDUN NAGUSIAREN IDAZKARIA SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A GENERAL 69917,45 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
102 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6005 2 AHALDUN NAGUSIAREN IDAZKARIA SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A GENERAL 69917,45 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
103 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 6006 1 FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL 57468,64 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA MADARIAGA ETORBIDEA, 1 EDIF. AVDA MADARIAGA, 1 504568,35 4790925,67
104 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="03" GIZARTE EKINTZA SAILA DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL 6006 2 FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL 57468,64 BAI/SI BAI/SI BAI/SI GIZARTE EKINTZA UGASKO, 3 ACCION SOCIAL UGASKO, 3 504734,82 4791017,60
105 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="04" EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE 6006 3 FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL 57468,64 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA ERREKALDE ZUMARKALEA, 30 EDIF. ALDA. REKALDE,30 505268,74 4790188,46
106 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 6006 4 FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL 57468,64 BAI/SI BAI/SI BAI/SI OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 503987,61 4789950,63
107 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="06" GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE 6006 5 FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL 57468,64 BAI/SI BAI/SI BAI/SI IPARRAGIRRE 21EKO ERAIKINA EDIFICIO IPARRAGUIRRE, 21 505231,64 4790210,87
108 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 6006 6 FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL 57468,64 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
109 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="08" EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 6006 7 FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL 57468,64 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA ORUETA APEZPIKUA, 6 EDIF. OBISPO ORUETA, 6 505659,93 4790242,54
110 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="09" ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD 6006 8 FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL 57468,64 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA MAZARREDO ZUMARKALEA, 63 EDIF.ALAMEDA MAZARREDO, 63 505352,80 4790502,05
111 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="10" AZPIEGITURETARAKO ETA LURRALDE GARAPENERAKO SAILA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO TERRITORIAL 6006 12 FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL 57468,64 BAI/SI BAI/SI BAI/SI SOTA-ALBIA ERAIKINA EDIFICIO SOTA-ALBIA 505748,17 4790101,57
112 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 6015 1 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 49257,14 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA MADARIAGA ETORBIDEA, 1 EDIF. AVDA MADARIAGA, 1 504568,35 4790925,67
113 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="03" GIZARTE EKINTZA SAILA DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL 6015 2 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 49257,14 BAI/SI BAI/SI BAI/SI GIZARTE EKINTZA UGASKO, 3 ACCION SOCIAL UGASKO, 3 504734,82 4791017,60
114 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 6015 3 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 49257,14 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
115 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 6015 4 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 49257,14 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
116 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="06" GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE 6015 5 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 49257,14 BAI/SI BAI/SI BAI/SI IPARRAGIRRE 21EKO ERAIKINA EDIFICIO IPARRAGUIRRE, 21 505231,64 4790210,87
117 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6015 6 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 49257,14 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
118 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="09" ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD 6015 7 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 49257,14 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA MAZARREDO ZUMARKALEA, 63 EDIF.ALAMEDA MAZARREDO, 63 505352,80 4790502,05
119 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6015 11 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 49257,14 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
120 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="08" EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 6015 12 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 49257,14 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA ORUETA APEZPIKUA, 6 EDIF. OBISPO ORUETA, 6 505659,93 4790242,54
121 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 6015 13 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 49257,14 BAI/SI BAI/SI BAI/SI OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA 503987,61 4789950,63
122 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="10" AZPIEGITURETARAKO ETA LURRALDE GARAPENERAKO SAILA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO TERRITORIAL 6015 15 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 49257,14 BAI/SI BAI/SI BAI/SI SOTA-ALBIA ERAIKINA EDIFICIO SOTA-ALBIA 505748,17 4790101,57
123 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="04" EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE 6015 17 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 49257,14 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA ERREKALDE ZUMARKALEA, 30 EDIF. ALDA. REKALDE,30 505268,74 4790188,46
124 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6017 2 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 73058,61 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
125 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6017 3 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 73058,61 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
126 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="09" ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD 6017 6 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 73058,61 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA MAZARREDO ZUMARKALEA, 63 EDIF.ALAMEDA MAZARREDO, 63 505352,80 4790502,05
127 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6017 8 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 73058,61 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
128 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6017 10 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 73058,61 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
129 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 6017 11 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 73058,61 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA MADARIAGA ETORBIDEA, 1 EDIF. AVDA MADARIAGA, 1 504568,35 4790925,67
130 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6017 12 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 73058,61 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
131 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6017 14 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 73058,61 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
132 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="04" EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE 6017 15 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 73058,61 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA ERREKALDE ZUMARKALEA, 30 EDIF. ALDA. REKALDE,30 505268,74 4790188,46
133 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="06" GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE 6017 16 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 73058,61 BAI/SI BAI/SI BAI/SI IPARRAGIRRE 21EKO ERAIKINA EDIFICIO IPARRAGUIRRE, 21 505231,64 4790210,87
134 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 6017 17 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 73058,61 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
135 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6017 18 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 73058,61 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
136 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6017 19 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 73058,61 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
137 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6017 20 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 73058,61 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
138 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="03" GIZARTE EKINTZA SAILA DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL 6017 21 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 73058,61 BAI/SI BAI/SI BAI/SI GIZARTE EKINTZA UGASKO, 3 ACCION SOCIAL UGASKO, 3 504734,82 4791017,60
139 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6024 1 KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES 61142,55 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
140 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6024 3 KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES 61142,55 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
141 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6024 4 KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES 61142,55 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
142 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6024 5 KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES 61142,55 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
143 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6024 6 KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES 61142,55 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
144 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6024 7 KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES 61142,55 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
145 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="06" GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE 6024 8 KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES 61142,55 BAI/SI BAI/SI BAI/SI IPARRAGIRRE 21EKO ERAIKINA EDIFICIO IPARRAGUIRRE, 21 505231,64 4790210,87
146 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="09" ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD 6024 9 KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES 61142,55 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA MAZARREDO ZUMARKALEA, 63 EDIF.ALAMEDA MAZARREDO, 63 505352,80 4790502,05
147 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6024 10 KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES 61142,55 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
148 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6024 11 KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES 61142,55 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
149 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="01" AHALDUN NAGUSIARI LAGUNTZEKO UNITATEA UNIDAD DE APOYO AL DIPUTADO GENERAL 6026 1 AHOLKULARI BEREZIA ASESOR/A ESPECIAL 93030,23 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 505508,78 4789925,88
150 BFA DFB 2023-04-19T15:18:14 ="09" ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD 6026 2 AHOLKULARI BEREZIA ASESOR/A ESPECIAL 93030,23 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA MAZARREDO ZUMARKALEA, 63 EDIF.ALAMEDA MAZARREDO, 63 505352,80 4790502,05

100 erakusten dira 309 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Behin-behineko langileen lanpostuen zerrenda eta ordainsariak (2023-2026)
Deskribapena
Behin-behineko langileen lanpostuen zerrenda eta ordainsariak erakusten dira. Metatutako informazioa zeinaren denbora- eremua 2023 eta 2026 bitartekoa da.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2023-01-16
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2024-01-16