Edukinera joan

Behin-behineko lanpostuen zerrenda eta ordainsariak

  • Bizkaiko Foru Aldundiko behin-behineko langileen lanpostuen zerrenda eta ordainsariak.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Behin-behineko langileen lanpostuen zerrenda eta ordainsariak 2018/07/16

Behin-behineko langileen lanpostuen zerrenda eta ordainsariak erakusten dira-2018/07/16

Datu-arakatzailea

_id ERAKUNDEA_EU/ENTIDAD_EU ERAKUNDEA_CAS/ENTIDAD_CAS DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION SAILA/DEPARTAMENTO SAILAREN DESKRIPZIOA_EU/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_EU SAILAREN DESKRIPZIOA_CAS/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_CAS LANPOSTUA/PUESTO DE TRABAJO LANPOSTUA ZENBAKITUTA/PUESTO DE TRABAJO NUMERADO LANPOSTUAREN DESKRIPZIOA_EU/DESCRIPCION PUESTO DE TRABAJO_EU LANPOSTUAREN DESKRIPZIOA_CAS/DESCRIPCION PUESTO DE TRABAJO_CAS ORDAINSARIA/RETRIBUCION DEDIKAZIOA BEREZIA/DEDICACION ESPECIAL BATERAEZINTASUNA/INCOMPATIBILIDAD PRESTASUNA/DISPONIBILIDAD LANTOKIA_EU/CENTRO DE TRABAJO_EU LANTOKIA_CAS/CENTRO DE TRABAJO_CAS
1 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="01" AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL 6005 1 AHALDUN NAGUSIAREN IDAZKARIA SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A GENERAL 59866,30 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL
2 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 6006 1 FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL 49207,10 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA MADARIAGA ETORBIDEA, 1 EDIF. AVDA MADARIAGA, 1
3 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="03" GIZARTE EKINTZA SAILA DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL 6006 2 FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL 49207,10 BAI/SI BAI/SI BAI/SI GIZARTE EKINTZA UGASKO, 3 ACCION SOCIAL UGASKO, 3
4 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="04" EUSKARA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EUSKERA Y CULTURA 6006 3 FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL 49207,10 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA ERREKALDE ZUMARKALEA, 30 EDIF. ALDA. REKALDE,30
5 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 6006 4 FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL 49207,10 BAI/SI BAI/SI BAI/SI OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA
6 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="06" GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHES.SUSTATZ.SAILA DEPART. DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÓN DEL TERRITORIO 6006 5 FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL 49207,10 BAI/SI BAI/SI BAI/SI IPARRAGIRRE 21EKO ERAIKINA EDIFICIO IPARRAGUIRRE, 21
7 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 6006 6 FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL 49207,10 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL
8 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="08" EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL 6006 7 FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL 49207,10 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA ORUETA APEZPIKUA, 6 EDIF. OBISPO ORUETA, 6
9 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="09" ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD 6006 8 FORU DIPUTATUAREN IDAZKARIA SECRETARIO/A DE DIPUTADO/A FORAL 49207,10 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA MAZARREDO ZUMARKALEA, 63 EDIF.ALAMEDA MAZARREDO, 63
10 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 6015 1 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 42176,07 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA MADARIAGA ETORBIDEA, 1 EDIF. AVDA MADARIAGA, 1
11 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="03" GIZARTE EKINTZA SAILA DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL 6015 2 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 42176,07 BAI/SI BAI/SI BAI/SI GIZARTE EKINTZA UGASKO, 3 ACCION SOCIAL UGASKO, 3
12 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="04" EUSKARA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EUSKERA Y CULTURA 6015 3 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 42176,07 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA ERREKALDE ZUMARKALEA, 30 EDIF. ALDA. REKALDE,30
13 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 6015 4 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 42176,07 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL
14 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="06" GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHES.SUSTATZ.SAILA DEPART. DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÓN DEL TERRITORIO 6015 5 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 42176,07 BAI/SI BAI/SI BAI/SI IPARRAGIRRE 21EKO ERAIKINA EDIFICIO IPARRAGUIRRE, 21
15 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="01" AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL 6015 6 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 42176,07 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL
16 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="09" ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD 6015 7 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 42176,07 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA MAZARREDO ZUMARKALEA, 63 EDIF.ALAMEDA MAZARREDO, 63
17 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="01" AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL 6015 11 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 42176,07 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL
18 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="08" EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL 6015 12 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 42176,07 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA ORUETA APEZPIKUA, 6 EDIF. OBISPO ORUETA, 6
19 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="05" OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS 6015 13 FORU DIPUTATUAREN GIDARIA CHÓFER DE DIPUTADO/A FORAL 42176,07 BAI/SI BAI/SI BAI/SI OGASUNA-AZOKAKO ERAIKINA HACIENDA-EDIFICIO FERIA
20 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="01" AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL 6017 2 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 62555,90 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL
21 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="01" AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL 6017 3 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 62555,90 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL
22 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 6017 4 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 62555,90 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL
23 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="09" ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD 6017 6 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 62555,90 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA MAZARREDO ZUMARKALEA, 63 EDIF.ALAMEDA MAZARREDO, 63
24 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="08" EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL 6017 8 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 62555,90 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA ORUETA APEZPIKUA, 6 EDIF. OBISPO ORUETA, 6
25 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="01" AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL 6017 10 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 62555,90 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL
26 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="02" IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 6017 11 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 62555,90 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA MADARIAGA ETORBIDEA, 1 EDIF. AVDA MADARIAGA, 1
27 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="07" HERRI ADMINISTRAZIORAKO ETA ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILA DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES 6017 12 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 62555,90 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL
28 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="01" AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL 6017 14 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 62555,90 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL
29 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="04" EUSKARA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EUSKERA Y CULTURA 6017 15 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 62555,90 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA ERREKALDE ZUMARKALEA, 30 EDIF. ALDA. REKALDE,30
30 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="06" GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHES.SUSTATZ.SAILA DEPART. DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÓN DEL TERRITORIO 6017 16 AHOLKULARI OROKORRA ASESOR/A GENERAL 62555,90 BAI/SI BAI/SI BAI/SI IPARRAGIRRE 21EKO ERAIKINA EDIFICIO IPARRAGUIRRE, 21
31 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="01" AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL 6022 1 AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEKO IDAZKARI ADJUNTUA SECRETARIO/A ADJUNTO/A DEL GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL 49207,10 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL
32 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="01" AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL 6024 1 KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES 46916,92 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL
33 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="01" AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL 6024 2 KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES 46916,92 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL
34 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="01" AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL 6024 3 KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES 46916,92 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL
35 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="01" AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL 6024 4 KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES 46916,92 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL
36 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="01" AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL 6024 5 KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES 46916,92 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL
37 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="01" AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL 6024 6 KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES 46916,92 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL
38 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="01" AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL 6024 7 KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES 46916,92 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL
39 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="06" GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHES.SUSTATZ.SAILA DEPART. DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÓN DEL TERRITORIO 6024 8 KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES 46916,92 BAI/SI BAI/SI BAI/SI IPARRAGIRRE 21EKO ERAIKINA EDIFICIO IPARRAGUIRRE, 21
40 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="09" ENPLEGUA,GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA DEPARTAMENTO DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD 6024 9 KOMUNIKAZIOETARAKO AHOLKULARI TEKNIKOA ASESOR/A TECNICO/A COMUNICACIONES 46916,92 BAI/SI BAI/SI BAI/SI ERAIKINA MAZARREDO ZUMARKALEA, 63 EDIF.ALAMEDA MAZARREDO, 63
41 BFA DFB 2018-07-16T01:00:06 ="01" AHALDUN NAGUSIAREN KABINETEA GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL 6025 1 AHOLKULARIA ASESOR/A 42746,52 BAI/SI BAI/SI BAI/SI FORU JAUREGIA PALACIO FORAL

41 erakusten dira 41 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Behin-behineko langileen lanpostuen zerrenda eta ordainsariak 2018/07/16
Deskribapena
Behin-behineko langileen lanpostuen zerrenda eta ordainsariak erakusten dira-2018/07/16
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2018-07-16
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2018-07-16