Edukinera joan

Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak

  • Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke hileroko txostenen bidez, gastuak eta sarrerak. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, ez da behin betikoa.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak (Sarrerak) 2022 - OTSAILA

Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke aldizkako txostenen bidez (Sarrerak) 2022 - OTSAILA

Datu-arakatzailea

_id SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS EKITALDIA/EJERCICIO HILABETERA ARTE/MES HASTA KAPITULUA/CAPITULO KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS HASIERAKO BERRIK/PREVISION INICIAL AZKEN BERRIK/PREVISION FINAL BAJAK ETA DEUSEZT/BAJAS Y ANULAC ESKUBIDE GARBIAK/DERECHOS NETOS ITZULKETAK/DEVOLUCIONES BILKETA GARBIA/RECAUDACION NETA AZKEN KOBRATZEKE/PENDIENTE FINAL
1 BFA DFB 2022 2 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110101 NORBERAREN LANA ETA LANBIDE ARTE JARDUERENAK DE TRABAJO PERSONAL Y ACTIV. PROFESIONALES 3060482 3060482 -4730 727808 -1087 705637 22171
2 BFA DFB 2022 2 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110102 HIGIKORREN KAPITALARENAK DE CAPITAL MOBILIARIO 88000 88000 -50 18054 -363 17406 648
3 BFA DFB 2022 2 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110103 HIGIEZINEN KAPITALAREN ATXIKIPENAK RETENCIONES DE CAPITAL INMOBILIARIO 48000 48000 -27 10309 -13 9214 1095
4 BFA DFB 2022 2 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110104 0NDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES 32000 32000 0 7781 -135 7780 0
5 BFA DFB 2022 2 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110115 SARIEN GAINEKO KARGA BEREZIA GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE PREMIOS 25000 25000 0 523 0 523 0
6 BFA DFB 2022 2 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110201 LANBIDE, ARTE ETA ENPRESA JARDUERENAK DE ACTIVIDADES PROF. ART. Y EMPRESARIALES 80000 80000 -48 21417 -10 20152 1265
7 BFA DFB 2022 2 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110301 P.F.E.Z.: DIFERENTZIAKO KUOTA I.R.P.F.: CUOTA DIFERENCIAL -11000 -11000 -144 1994 -4018 -1760 3754
8 BFA DFB 2022 2 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1120101 SOZIETATEAK: DIFERENTZIAZKO KUOTA SOCIEDADES: CUOTA DIFERENCIAL 451000 451000 -55 6570 -859 4838 1732
9 BFA DFB 2022 2 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1120201 HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXIKIPENAK RENTENCIONES RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIO 88000 88000 -50 18054 -363 17406 648
10 BFA DFB 2022 2 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1120203 HIGIEZINEN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXKIPENAK RETENCIONES DE RENDIMIENTOS DE CAP. INMOBILIARIO 48000 48000 -27 10309 -13 9214 1095
11 BFA DFB 2022 2 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1120204 ONDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES 32000 32000 0 7781 -135 7780 0
12 BFA DFB 2022 2 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1130101 EST.IRAUN.GABEKO EZ-EGOIL.HIGIEZIN-ESKURA.ATXIKIP. RETENC.ADQ.INMUEBLES NO RESIDENTES SIN ESTAB PERM. 0 0 0 140 -1 140 0
13 BFA DFB 2022 2 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1130301 EZ-EGOILIARREN ERRNTAREN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES 24300 24300 -19 4888 -739 4812 76
14 BFA DFB 2022 2 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1210101 MORTIS CAUSA ESKURAKETAK ADQUISICIONES MORTIS-CAUSA 86400 86400 -205 8354 -276 4534 3820
15 BFA DFB 2022 2 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1210102 INTER VIVOS IRABAZIZKO ESKUALDAKETAK TRANSMISIONES LUCRATIVAS INTER-VIVOS 0 0 -37 1891 -10 1535 356
16 BFA DFB 2022 2 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1220101 ONDAREAREN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 82000 82000 -7 -9135 -9596 -9196 61
17 BFA DFB 2022 2 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1310101 EKONOMI JARDUEREN ZERGAREN GAINEKOA SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 2500 2500 0 2 -1 0 2
18 BFA DFB 2022 2 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1410101 ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN ZERGA SOBRE VALOR DE LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 20000 20000 0 -7 -41 -8 1
19 BFA DFB 2022 2 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1810101 KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO 17300 17300 0 0 0 0 0
20 BFA DFB 2022 2 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2110101 ONDARE ESKUALDAKETAK TRANSMISIONES PATRIMONIALES 92000 92000 -14 13660 -49 13207 453
21 BFA DFB 2022 2 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2110201 SOZIETATE ERAGIKETAK OPERACIONES SOCIETARIAS 0 0 0 549 -5 548 1
22 BFA DFB 2022 2 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2110301 NOTARIOEN AGIRIAK DOCUMENTOS NOTARIALES 19500 19500 0 3797 -6 3752 46
23 BFA DFB 2022 2 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2110302 MERKATARITZAKO AGIRIAK DOCUMENTOS MERCANTILES 0 0 0 354 0 354 0
24 BFA DFB 2022 2 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2210101 B.E.Z.: BARNE MERKATUA I.V.A.: MERCADO INTERIOR 2108564 2108564 -10218 848219 -144175 683304 164915
25 BFA DFB 2022 2 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2210201 B.E.Z. INPORTAZIOAK AJUSTE I.V.A. IMPORTACIONES 685304 685304 0 0 0 0 0
26 BFA DFB 2022 2 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2210202 B.E.Z. DOIKUNTZAK BARRUKO ERAGIKETAK AJUSTE I.V.A. OPERACIONES INTERIORES 372886 372886 0 0 0 0 0
27 BFA DFB 2022 2 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310101 GARRAIOBIDE JAKIN BATZUEN GAINEKOAK SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 12000 12000 0 1621 -22 1621 0
28 BFA DFB 2022 2 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310201 ALKOHOL ETA EDARI ALKOHOLDUNEN GAINEKOA SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 1874 1874 0 34 0 30 4
29 BFA DFB 2022 2 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310202 TARTEKO EKOIZKINEN GAINEKOA SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 142 142 0 1 0 0 0
30 BFA DFB 2022 2 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310205 ALCOHOL ETA ED ALKOH ETA TART EKOIZK BARNE ERAGIK AJUS. OPER INTER ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD IN 23179 23179 0 0 0 0 0
31 BFA DFB 2022 2 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310206 ALKOHOL ETA ED ALKOHOLDIN ETA TART EKOIZK INPORTA AJUS. IMPORTAC ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD INT 96 96 0 0 0 0 0
32 BFA DFB 2022 2 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310301 HIDROKARBUROEN GAINEKOA SOBRE HIDROCARBUROS 793643 793643 -50 237688 -133 200806 36883
33 BFA DFB 2022 2 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310305 HIDROKARBUROEN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE HIDROCARBUROS -250438 -250438 0 0 0 0 0
34 BFA DFB 2022 2 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310306 HIDROKARBUROEN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA AJUSTE POR IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS 10 10 0 0 0 0 0
35 BFA DFB 2022 2 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310401 TABAKO LANEN GAINEKOA SOBRE LABORES DE TABACO 171326 171326 0 25493 0 25493 0
36 BFA DFB 2022 2 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310405 TABAKO LANEN BARNE ERAGIKETENGOTIKO DOIKUNTZA AJUSTE POR OPERAC. INTERIORES DE LABORES DE TABACO 15621 15621 0 0 0 0 0
37 BFA DFB 2022 2 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310501 GARAGARDOAREN GAINEKOA SOBRE LA CERVEZA 1008 1008 0 19 0 13 6
38 BFA DFB 2022 2 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310505 GARAGARDOAREN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE CERVEZA 10884 10884 0 0 0 0 0
39 BFA DFB 2022 2 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310506 GARAGARDOAREN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA AJUSTE POR IMPORTACIONES DE CERVEZA 131 131 0 0 0 0 0
40 BFA DFB 2022 2 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310601 ELEKTRIZITATEAREN GAINEKO Z,B, I.E. SOBRE LA ELECTRICIDAD 24691 24691 -1 939 -2 938 1
41 BFA DFB 2022 2 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2320101 BEROTEGI-EFEKTUKO GAS FLUORDUNEN GAINEKO ZERGA IMPTOS SOBRE GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO 1300 1300 0 503 0 492 12
42 BFA DFB 2022 2 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2410101 ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO 52000 52000 -19 11382 0 11381 1
43 BFA DFB 2022 2 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2510101 HIDROKARBURO ZEHATZ BATZUEN TXIKIZKARIEN SALMENTEN IMPUESTO S/VENTAS MINOR. DE DETERMINADOS HIDROCARB 0 0 0 -1 -1 -1 0
44 BFA DFB 2022 2 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2810101 JOKO-JARDUEREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO 4500 4500 0 508 0 508 0
45 BFA DFB 2022 2 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2820101 FINANTZA-TRANSAKZIOEN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS 80624 80624 0 0 0 0 0
46 BFA DFB 2022 2 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2830101 ZENBAIT ZERBITZU DIGITALEN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES 7900 7900 0 0 0 0 0
47 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3210401 NAHITAEZKO IRAGARKIAK BAON ARGITARATZEA INSERCION DE ANUNCIOS OBLIGATORIOS EN EL BOB 7 7 0 1 0 0 1
48 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3210501 SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUAK EGITEAGATIK POR SERVICIOS EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO 140 140 -1 41 0 27 14
49 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3210601 HAUTAKETA PROBAK EGITEKO TASA PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS SELECTIVAS 12 12 0 0 0 0 0
50 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3220101 TEKNIKARI ESKUDUNEK AGRON. ZERBITZ. KUDEATZEA GESTION TECNICO-FACULTATIVA SERV. AGRONOMICOS 6 6 0 3 0 3 0
51 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3220201 NEKAZARITZAKO LIZENTZIA, BAIMEN ETA MATRIKULAK LICENCIAS, PERMISOS Y MATRICULAS DE AGRICULTURA 208 208 0 53 0 53 0
52 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3220301 ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK POR SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS 5 5 0 1 0 1 0
53 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3220401 ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL 0 0 0 13 0 9 5
54 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3230101 ERREPIDEZKO GARRAIORAKO BAIMENAK AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE POR CARRETERA 373 373 0 57 -2 57 0
55 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3230201 IDENTIFIKAZIO TXARTELA LUZATZEAREN ZIOZKO TASA TASA EXPEDICION TARJETA IDENTIFICATIVA 171 171 0 1 0 1 0
56 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3230301 GIDAREN PRESTAKUNTZARI DAGOKION TASA TASA POR FORMACION DE CONDUCTORES 20 20 0 20 0 20 0
57 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3240101 ERREPIDEEN FORU SAREAN OBRAK ETA INSTALAZIOAK EGIT DE OBRA E INSTALACIONES RED FORAL CARRETERAS 25 25 0 3 0 2 1
58 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3250101 BINGOA BINGO 1200 1200 -3 544 0 544 0
59 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3250201 MAKINA ETA APARATU AUTOMATIKOAK MAQUINAS Y APARATOS AUTOMATICOS 20000 20000 -21 4402 -7 4399 3
60 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3250301 ZOZKETAK, APUSTUAK ETA BESTELAKO ADUR JOKOAK SORTEOS, APUESTAS Y OTROS JUEGOS DE AZAR 0 0 0 709 0 709 0
61 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3250401 KASINOAK CASINOS 3200 3200 0 69 0 69 0
62 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3259901 JOKOAREN GAINEKO BESTE TASA BATZUK OTRAS TASAS SOBRE JUEGO 0 0 0 3 0 2 1
63 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3310101 ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 6 6 0 0 0 0 0
64 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3310201 FORU ALDUNDIAREN ARGITALPENEN SALMENTA VENTA DE PUBLICACIONES DE LA DIPUTACION FORAL 15 15 0 1 0 1 0
65 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3310401 KARTOGRAFI ZERBITZUAK EGITEAGATIK POR PRESTACION DE SERVICIOS CARTOGRAFICOS 0 0 0 0 0 0 0
66 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3310701 IKASTARO ETA MINTEGIETARAKO MATRIKULAK MATRICULAS EN CURSOS Y SEMINARIOS 250 250 0 46 0 46 0
67 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3320101 BASOGINTZAKO ZERBITUZUAK EGITEA PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL 100 100 0 0 0 0 0
68 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3340301 PERTSONA EZINDUEN EGONALDIAK ESTANCIAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 6655 6655 0 1157 0 563 595
69 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3340302 ADINEKOEN EGONALDIAK ESTANCIAS PARA PERSONAS MAYORES 61235 61235 0 5059 -18 4943 116
70 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3340401 UDALEKU ETA KANPALEKUETAKO EGONALDIAK ESTANCIAS EN COLONIAS Y CAMPAMENTOS 143 143 0 0 0 0 0
71 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3410101 SU ITZALTZE ZERBITZUAGATIK POR SERV. EXTINCION INCENDIO 3400 3400 0 51 0 0 51
72 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3810101 ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK DE EJERCICIOS CERRADOS EN PERIODO CORRIENTE 800 825 0 4155 0 733 3421
73 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3910101 ZERGA ZEHAPENAK SANCIONES TRIBUTARIAS 13000 13000 -14 1702 -86 170 1532
74 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3910201 NEKAZARITZAKOAK DE AGRICULTURA 200 200 0 30 0 14 17
75 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3910203 HERRILANETAKOAK DE OBRAS PUBLICAS 100 100 0 9 -6 8 1
76 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3910204 GARRAIOKOAK DE TRANSPORTE 600 600 0 410 -2 116 293
77 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3910299 BESTELAKO ZEHAPENAK OTRAS SANCIONES 60 60 -1 77 0 1 76
78 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3920101 PREMIAMENDU ERREKARGUA RECARGO DE APREMIO 12000 12000 -74 2974 -20 390 2584
79 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3920201 BERANDUTZA KORRITUAK INTERESES DE DEMORA 17300 17300 -55 3113 -1209 429 2685
80 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3920202 ZUZENBIDE PRIBATUKO BERANDUTZA-KORRITUAK INTERESES DE DEMORA DERECHO PRIVADO 2313 2313 -64 534 -25 -6 540
81 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3930101 ARLO GUZTIETAKO BEHIN-BEHINEKO BALIABIDEAK RECURSOS EVENTUALES DE TODOS LOS RAMOS 120 120 0 31 0 22 9
82 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3940201 MAK. ETA APAR. AUTOMATIKOEN ERREKARGUAREN BILKETA RECAUDACION RECARGO MAQ. Y APARATOS AUTOMA. 210 210 0 53 0 53 0
83 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3940301 ZERGABILKETA ZERBITZUAK. MERKATARITZA RECAUDACION CAMARA DE COMERCIO 0 0 0 0 0 0 0
84 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3940401 ZERGABILKETA ZERBITZUAK. UDAL ZERGAK RECAUDACION TRIBUTOS MUNICIPALES 300 300 0 11 0 11 0
85 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3949901 BESTE BATZUK OTROS 0 0 0 2 0 2 0
86 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3950101 TELECOMUNIKAZIO-OPERADOREAK OPERADORES TELECOMUNICACIONES 220 220 0 0 0 0 0
87 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3990201 GAITZEN MEDEAPENAGATIKO SARRERAK INGRESOS POR RESARCIMIENTO DE DAÑOS 700 700 -1 -167 -286 -223 56
88 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3990301 ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ONDORIOZKO, ZERGA-DELITUAK INGRESOS POR RESPONSABILIDAD CIVIL DELITOS FISCALE 500 500 0 0 0 0 0
89 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3990401 PREMIAMENDU-PROZEDURAREN KOSTUAK COSTAS PROCEDIMIENTO DE APREMIO 0 0 0 2 0 0 2
90 BFA DFB 2022 2 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3999901 BESTE SARRERAK OTROS INGRESOS 36 36 0 0 0 0 0
91 BFA DFB 2022 2 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4110101 ITUNDU GABEKO ZERGETAKO PARTAIDETZA PARTICIPACION EN IMPUESTOS NO CONCERTADOS 150 150 0 14 0 14 0
92 BFA DFB 2022 2 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4110401 SAAAD ESTATUAREN DOTAZIOAK DOTACIONES DEL ESTADO PARA EL SAAD 37339 37339 0 0 0 0 0
93 BFA DFB 2022 2 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4110601 SAAAD ERABAKITAKO MAILA SAAD. NIVEL ACORDADO 9497 9497 0 0 0 0 0
94 BFA DFB 2022 2 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4130101 ESTATUAREN LOTERIA ETA APUSTUETARAKO ERAKUNDEARENA LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO 450 450 0 77 0 77 0
95 BFA DFB 2022 2 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4213001 GASTUEN BATERAKO FINANTZAKETA FINANCIACION CONJUNTA DE GASTOS 10927 10927 0 7514 0 2824 4690
96 BFA DFB 2022 2 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4219901 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK OTRAS TRANSFERENCIAS 0 0 0 94799 0 94799 0
97 BFA DFB 2022 2 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4320101 UDALEK SU ITZALTZE LANETAN PARTE HARTZEA PARTICIPACION AYTOS. EXTINCION DE INCENDIOS 2600 2600 0 0 0 0 0
98 BFA DFB 2022 2 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4329901 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK OTRAS TRANSFERENCIAS 0 0 0 44 0 42 2
99 BFA DFB 2022 2 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4430101 PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENAK DE EMPRESAS NO PARTICIPADAS 0 0 0 541 -8 395 147
100 BFA DFB 2022 2 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4510101 IRABAZTEKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEETATI TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0 18 0 613 0 604 9

100 erakusten dira 128 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak (Sarrerak) 2022 - OTSAILA
Deskribapena
Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke aldizkako txostenen bidez (Sarrerak) 2022 - OTSAILA
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2022-03-20
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2022-03-20