Edukinera joan

Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak

  • Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke hileroko txostenen bidez, gastuak eta sarrerak. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, ez da behin betikoa.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak (Sarrerak) 2022 - MARTXOA

Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke aldizkako txostenen bidez (Sarrerak) 2022 - MARTXOA

Datu-arakatzailea

_id SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS EKITALDIA/EJERCICIO HILABETERA ARTE/MES HASTA KAPITULUA/CAPITULO KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS HASIERAKO BERRIK/PREVISION INICIAL AZKEN BERRIK/PREVISION FINAL BAJAK ETA DEUSEZT/BAJAS Y ANULAC ESKUBIDE GARBIAK/DERECHOS NETOS ITZULKETAK/DEVOLUCIONES BILKETA GARBIA/RECAUDACION NETA AZKEN KOBRATZEKE/PENDIENTE FINAL
1 BFA DFB 2022 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110101 NORBERAREN LANA ETA LANBIDE ARTE JARDUERENAK DE TRABAJO PERSONAL Y ACTIV. PROFESIONALES 3060482 3060482 -5191 861050 -1412 844674 16376
2 BFA DFB 2022 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110102 HIGIKORREN KAPITALARENAK DE CAPITAL MOBILIARIO 88000 88000 -55 30565 -369 30030 535
3 BFA DFB 2022 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110103 HIGIEZINEN KAPITALAREN ATXIKIPENAK RETENCIONES DE CAPITAL INMOBILIARIO 48000 48000 -32 11413 -15 10661 751
4 BFA DFB 2022 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110104 0NDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES 32000 32000 -3 9226 -136 9218 9
5 BFA DFB 2022 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110115 SARIEN GAINEKO KARGA BEREZIA GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE PREMIOS 25000 25000 0 523 0 523 0
6 BFA DFB 2022 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110201 LANBIDE, ARTE ETA ENPRESA JARDUERENAK DE ACTIVIDADES PROF. ART. Y EMPRESARIALES 80000 80000 -52 21427 -14 20628 800
7 BFA DFB 2022 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110301 P.F.E.Z.: DIFERENTZIAKO KUOTA I.R.P.F.: CUOTA DIFERENCIAL -11000 -11000 -236 3934 -4680 201 3733
8 BFA DFB 2022 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1120101 SOZIETATEAK: DIFERENTZIAZKO KUOTA SOCIEDADES: CUOTA DIFERENCIAL 451000 451000 -448 12195 -1196 10650 1544
9 BFA DFB 2022 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1120201 HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXIKIPENAK RENTENCIONES RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIO 88000 88000 -55 30565 -369 30030 535
10 BFA DFB 2022 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1120203 HIGIEZINEN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXKIPENAK RETENCIONES DE RENDIMIENTOS DE CAP. INMOBILIARIO 48000 48000 -32 11413 -15 10661 751
11 BFA DFB 2022 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1120204 ONDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES 32000 32000 -3 9226 -136 9218 9
12 BFA DFB 2022 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1130101 EST.IRAUN.GABEKO EZ-EGOIL.HIGIEZIN-ESKURA.ATXIKIP. RETENC.ADQ.INMUEBLES NO RESIDENTES SIN ESTAB PERM. 0 0 -23 207 -1 207 0
13 BFA DFB 2022 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1130301 EZ-EGOILIARREN ERRNTAREN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES 24300 24300 -148 21269 -1512 21221 49
14 BFA DFB 2022 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1210101 MORTIS CAUSA ESKURAKETAK ADQUISICIONES MORTIS-CAUSA 86400 86400 -274 14497 -283 10472 4026
15 BFA DFB 2022 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1210102 INTER VIVOS IRABAZIZKO ESKUALDAKETAK TRANSMISIONES LUCRATIVAS INTER-VIVOS 0 0 -75 2838 -12 2587 251
16 BFA DFB 2022 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1220101 ONDAREAREN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 82000 82000 -13 -8708 -9651 -8988 281
17 BFA DFB 2022 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1310101 EKONOMI JARDUEREN ZERGAREN GAINEKOA SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 2500 2500 0 1 -3 -1 2
18 BFA DFB 2022 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1410101 ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN ZERGA SOBRE VALOR DE LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 20000 20000 0 -150 -186 -151 1
19 BFA DFB 2022 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1810101 KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO 17300 17300 0 0 0 0 0
20 BFA DFB 2022 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2110101 ONDARE ESKUALDAKETAK TRANSMISIONES PATRIMONIALES 92000 92000 -45 22022 -81 21550 472
21 BFA DFB 2022 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2110201 SOZIETATE ERAGIKETAK OPERACIONES SOCIETARIAS 0 0 0 615 -5 614 1
22 BFA DFB 2022 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2110301 NOTARIOEN AGIRIAK DOCUMENTOS NOTARIALES 19500 19500 -1 6209 -39 6162 46
23 BFA DFB 2022 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2110302 MERKATARITZAKO AGIRIAK DOCUMENTOS MERCANTILES 0 0 0 551 0 551 0
24 BFA DFB 2022 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2210101 B.E.Z.: BARNE MERKATUA I.V.A.: MERCADO INTERIOR 2108564 2108564 -10626 938694 -276680 765832 172862
25 BFA DFB 2022 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2210201 B.E.Z. INPORTAZIOAK AJUSTE I.V.A. IMPORTACIONES 685304 685304 0 0 0 0 0
26 BFA DFB 2022 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2210202 B.E.Z. DOIKUNTZAK BARRUKO ERAGIKETAK AJUSTE I.V.A. OPERACIONES INTERIORES 372886 372886 0 0 0 0 0
27 BFA DFB 2022 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310101 GARRAIOBIDE JAKIN BATZUEN GAINEKOAK SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 12000 12000 0 2469 -23 2469 0
28 BFA DFB 2022 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310201 ALKOHOL ETA EDARI ALKOHOLDUNEN GAINEKOA SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 1874 1874 0 46 0 43 3
29 BFA DFB 2022 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310202 TARTEKO EKOIZKINEN GAINEKOA SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 142 142 0 1 0 1 0
30 BFA DFB 2022 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310205 ALCOHOL ETA ED ALKOH ETA TART EKOIZK BARNE ERAGIK AJUS. OPER INTER ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD IN 23179 23179 0 0 0 0 0
31 BFA DFB 2022 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310206 ALKOHOL ETA ED ALKOHOLDIN ETA TART EKOIZK INPORTA AJUS. IMPORTAC ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD INT 96 96 0 0 0 0 0
32 BFA DFB 2022 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310301 HIDROKARBUROEN GAINEKOA SOBRE HIDROCARBUROS 793643 793643 -50 359337 -866 309549 49788
33 BFA DFB 2022 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310305 HIDROKARBUROEN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE HIDROCARBUROS -250438 -250438 0 0 0 0 0
34 BFA DFB 2022 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310306 HIDROKARBUROEN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA AJUSTE POR IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS 10 10 0 0 0 0 0
35 BFA DFB 2022 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310401 TABAKO LANEN GAINEKOA SOBRE LABORES DE TABACO 171326 171326 0 36240 0 36240 0
36 BFA DFB 2022 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310405 TABAKO LANEN BARNE ERAGIKETENGOTIKO DOIKUNTZA AJUSTE POR OPERAC. INTERIORES DE LABORES DE TABACO 15621 15621 0 0 0 0 0
37 BFA DFB 2022 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310501 GARAGARDOAREN GAINEKOA SOBRE LA CERVEZA 1008 1008 0 24 0 19 5
38 BFA DFB 2022 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310505 GARAGARDOAREN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE CERVEZA 10884 10884 0 0 0 0 0
39 BFA DFB 2022 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310506 GARAGARDOAREN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA AJUSTE POR IMPORTACIONES DE CERVEZA 131 131 0 0 0 0 0
40 BFA DFB 2022 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310601 ELEKTRIZITATEAREN GAINEKO Z,B, I.E. SOBRE LA ELECTRICIDAD 24691 24691 -1 1401 -2 1400 1
41 BFA DFB 2022 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2320101 BEROTEGI-EFEKTUKO GAS FLUORDUNEN GAINEKO ZERGA IMPTOS SOBRE GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO 1300 1300 0 504 0 493 10
42 BFA DFB 2022 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2410101 ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO 52000 52000 -19 16890 0 16882 8
43 BFA DFB 2022 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2510101 HIDROKARBURO ZEHATZ BATZUEN TXIKIZKARIEN SALMENTEN IMPUESTO S/VENTAS MINOR. DE DETERMINADOS HIDROCARB 0 0 0 -3 -3 -3 0
44 BFA DFB 2022 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2810101 JOKO-JARDUEREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO 4500 4500 0 509 0 509 0
45 BFA DFB 2022 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2820101 FINANTZA-TRANSAKZIOEN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS 80624 80624 0 0 0 0 0
46 BFA DFB 2022 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2830101 ZENBAIT ZERBITZU DIGITALEN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES 7900 7900 0 0 0 0 0
47 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3210401 NAHITAEZKO IRAGARKIAK BAON ARGITARATZEA INSERCION DE ANUNCIOS OBLIGATORIOS EN EL BOB 7 7 0 1 0 1 0
48 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3210501 SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUAK EGITEAGATIK POR SERVICIOS EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO 140 140 -1 69 0 45 23
49 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3210601 HAUTAKETA PROBAK EGITEKO TASA PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS SELECTIVAS 12 12 0 0 0 0 0
50 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3220101 TEKNIKARI ESKUDUNEK AGRON. ZERBITZ. KUDEATZEA GESTION TECNICO-FACULTATIVA SERV. AGRONOMICOS 6 6 0 4 0 4 0
51 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3220201 NEKAZARITZAKO LIZENTZIA, BAIMEN ETA MATRIKULAK LICENCIAS, PERMISOS Y MATRICULAS DE AGRICULTURA 208 208 0 59 0 59 0
52 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3220301 ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK POR SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS 5 5 0 1 0 1 0
53 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3220401 ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL 0 0 -1 27 0 16 10
54 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3230101 ERREPIDEZKO GARRAIORAKO BAIMENAK AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE POR CARRETERA 373 373 0 89 -2 89 0
55 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3230201 IDENTIFIKAZIO TXARTELA LUZATZEAREN ZIOZKO TASA TASA EXPEDICION TARJETA IDENTIFICATIVA 171 171 0 2 0 2 0
56 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3230301 GIDAREN PRESTAKUNTZARI DAGOKION TASA TASA POR FORMACION DE CONDUCTORES 20 20 0 39 0 39 0
57 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3240101 ERREPIDEEN FORU SAREAN OBRAK ETA INSTALAZIOAK EGIT DE OBRA E INSTALACIONES RED FORAL CARRETERAS 25 25 0 5 0 4 2
58 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3250101 BINGOA BINGO 1200 1200 -3 544 0 544 0
59 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3250201 MAKINA ETA APARATU AUTOMATIKOAK MAQUINAS Y APARATOS AUTOMATICOS 20000 20000 -21 4402 -9 4399 3
60 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3250301 ZOZKETAK, APUSTUAK ETA BESTELAKO ADUR JOKOAK SORTEOS, APUESTAS Y OTROS JUEGOS DE AZAR 0 0 0 709 0 709 0
61 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3250401 KASINOAK CASINOS 3200 3200 0 69 0 69 0
62 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3259901 JOKOAREN GAINEKO BESTE TASA BATZUK OTRAS TASAS SOBRE JUEGO 0 0 0 3 0 2 1
63 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3310101 ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 6 6 0 0 0 0 0
64 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3310201 FORU ALDUNDIAREN ARGITALPENEN SALMENTA VENTA DE PUBLICACIONES DE LA DIPUTACION FORAL 15 15 0 2 0 2 0
65 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3310401 KARTOGRAFI ZERBITZUAK EGITEAGATIK POR PRESTACION DE SERVICIOS CARTOGRAFICOS 0 0 0 0 0 0 0
66 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3310701 IKASTARO ETA MINTEGIETARAKO MATRIKULAK MATRICULAS EN CURSOS Y SEMINARIOS 250 250 0 46 0 46 0
67 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3320101 BASOGINTZAKO ZERBITUZUAK EGITEA PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL 100 100 0 2 0 2 0
68 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3340301 PERTSONA EZINDUEN EGONALDIAK ESTANCIAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 6655 6655 0 1157 -1 1132 24
69 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3340302 ADINEKOEN EGONALDIAK ESTANCIAS PARA PERSONAS MAYORES 61235 61235 0 9689 -28 9467 221
70 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3340401 UDALEKU ETA KANPALEKUETAKO EGONALDIAK ESTANCIAS EN COLONIAS Y CAMPAMENTOS 143 143 0 0 0 0 0
71 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3410101 SU ITZALTZE ZERBITZUAGATIK POR SERV. EXTINCION INCENDIO 3400 3400 0 51 0 51 0
72 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3810101 ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK DE EJERCICIOS CERRADOS EN PERIODO CORRIENTE 800 825 0 4188 0 3202 985
73 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3910101 ZERGA ZEHAPENAK SANCIONES TRIBUTARIAS 13000 13000 -15 2256 -104 602 1654
74 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3910201 NEKAZARITZAKOAK DE AGRICULTURA 200 200 0 53 -1 24 30
75 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3910203 HERRILANETAKOAK DE OBRAS PUBLICAS 100 100 0 16 -6 11 5
76 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3910204 GARRAIOKOAK DE TRANSPORTE 600 600 0 508 -2 172 336
77 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3910299 BESTELAKO ZEHAPENAK OTRAS SANCIONES 60 60 -1 77 0 73 5
78 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3920101 PREMIAMENDU ERREKARGUA RECARGO DE APREMIO 12000 12000 -148 6174 -42 806 5368
79 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3920201 BERANDUTZA KORRITUAK INTERESES DE DEMORA 17300 17300 -144 5802 -1304 1846 3956
80 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3920202 ZUZENBIDE PRIBATUKO BERANDUTZA-KORRITUAK INTERESES DE DEMORA DERECHO PRIVADO 2313 2313 -103 1563 -25 218 1345
81 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3930101 ARLO GUZTIETAKO BEHIN-BEHINEKO BALIABIDEAK RECURSOS EVENTUALES DE TODOS LOS RAMOS 120 120 0 108 0 77 31
82 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3940201 MAK. ETA APAR. AUTOMATIKOEN ERREKARGUAREN BILKETA RECAUDACION RECARGO MAQ. Y APARATOS AUTOMA. 210 210 0 106 0 106 0
83 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3940301 ZERGABILKETA ZERBITZUAK. MERKATARITZA RECAUDACION CAMARA DE COMERCIO 0 0 0 0 0 0 0
84 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3940401 ZERGABILKETA ZERBITZUAK. UDAL ZERGAK RECAUDACION TRIBUTOS MUNICIPALES 300 300 0 17 0 17 0
85 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3949901 BESTE BATZUK OTROS 0 0 0 2 0 2 0
86 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3950101 TELECOMUNIKAZIO-OPERADOREAK OPERADORES TELECOMUNICACIONES 220 220 0 0 0 0 0
87 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3990201 GAITZEN MEDEAPENAGATIKO SARRERAK INGRESOS POR RESARCIMIENTO DE DAÑOS 700 700 -1 -116 -287 -185 69
88 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3990301 ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ONDORIOZKO, ZERGA-DELITUAK INGRESOS POR RESPONSABILIDAD CIVIL DELITOS FISCALE 500 500 0 779 0 0 779
89 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3990401 PREMIAMENDU-PROZEDURAREN KOSTUAK COSTAS PROCEDIMIENTO DE APREMIO 0 0 0 2 0 0 2
90 BFA DFB 2022 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3999901 BESTE SARRERAK OTROS INGRESOS 36 36 0 0 0 0 0
91 BFA DFB 2022 3 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4110101 ITUNDU GABEKO ZERGETAKO PARTAIDETZA PARTICIPACION EN IMPUESTOS NO CONCERTADOS 150 150 0 28 0 28 0
92 BFA DFB 2022 3 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4110401 SAAAD ESTATUAREN DOTAZIOAK DOTACIONES DEL ESTADO PARA EL SAAD 37339 37339 0 0 0 0 0
93 BFA DFB 2022 3 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4110601 SAAAD ERABAKITAKO MAILA SAAD. NIVEL ACORDADO 9497 9497 0 0 0 0 0
94 BFA DFB 2022 3 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4130101 ESTATUAREN LOTERIA ETA APUSTUETARAKO ERAKUNDEARENA LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO 450 450 0 77 0 77 0
95 BFA DFB 2022 3 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4213001 GASTUEN BATERAKO FINANTZAKETA FINANCIACION CONJUNTA DE GASTOS 10927 10927 0 7514 0 7514 0
96 BFA DFB 2022 3 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4219901 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK OTRAS TRANSFERENCIAS 0 95721 0 95721 0 95721 0
97 BFA DFB 2022 3 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4320101 UDALEK SU ITZALTZE LANETAN PARTE HARTZEA PARTICIPACION AYTOS. EXTINCION DE INCENDIOS 2600 2600 0 0 0 0 0
98 BFA DFB 2022 3 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4329901 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK OTRAS TRANSFERENCIAS 0 13 0 49 0 49 0
99 BFA DFB 2022 3 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4430101 PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENAK DE EMPRESAS NO PARTICIPADAS 0 0 0 1126 -8 1007 120
100 BFA DFB 2022 3 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4460301 BIZKAIKOA BIZKAIKOA 0 0 0 0 0 0 0

100 erakusten dira 130 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak (Sarrerak) 2022 - MARTXOA
Deskribapena
Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke aldizkako txostenen bidez (Sarrerak) 2022 - MARTXOA
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2022-04-20
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2022-04-20