Edukinera joan

Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak

  • Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke hileroko txostenen bidez, gastuak eta sarrerak. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, ez da behin betikoa.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak (Sarrerak) 2022 - MAIATZA

Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke aldizkako txostenen bidez (Sarrerak) 2022 - MAIATZA

Datu-arakatzailea

_id SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS EKITALDIA/EJERCICIO HILABETERA ARTE/MES HASTA KAPITULUA/CAPITULO KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS HASIERAKO BERRIK/PREVISION INICIAL AZKEN BERRIK/PREVISION FINAL BAJAK ETA DEUSEZT/BAJAS Y ANULAC ESKUBIDE GARBIAK/DERECHOS NETOS ITZULKETAK/DEVOLUCIONES BILKETA GARBIA/RECAUDACION NETA AZKEN KOBRATZEKE/PENDIENTE FINAL
1 BFA DFB 2022 5 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110101 NORBERAREN LANA ETA LANBIDE ARTE JARDUERENAK DE TRABAJO PERSONAL Y ACTIV. PROFESIONALES 3060482 3060482 -5710 1432385 -1991 1392752 39633
2 BFA DFB 2022 5 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110102 HIGIKORREN KAPITALARENAK DE CAPITAL MOBILIARIO 88000 88000 -328 46086 -637 44980 1106
3 BFA DFB 2022 5 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110103 HIGIEZINEN KAPITALAREN ATXIKIPENAK RETENCIONES DE CAPITAL INMOBILIARIO 48000 48000 -45 21398 -28 19409 1989
4 BFA DFB 2022 5 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110104 0NDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES 32000 32000 -6 14666 -136 14642 24
5 BFA DFB 2022 5 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110115 SARIEN GAINEKO KARGA BEREZIA GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE PREMIOS 25000 25000 0 22400 0 22400 0
6 BFA DFB 2022 5 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110201 LANBIDE, ARTE ETA ENPRESA JARDUERENAK DE ACTIVIDADES PROF. ART. Y EMPRESARIALES 80000 80000 -91 37984 -25 37432 552
7 BFA DFB 2022 5 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110301 P.F.E.Z.: DIFERENTZIAKO KUOTA I.R.P.F.: CUOTA DIFERENCIAL -11000 -11000 -787 -137800 -308264 -299121 161321
8 BFA DFB 2022 5 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1120101 SOZIETATEAK: DIFERENTZIAZKO KUOTA SOCIEDADES: CUOTA DIFERENCIAL 451000 451000 -719 82003 -2946 78419 3584
9 BFA DFB 2022 5 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1120201 HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXIKIPENAK RENTENCIONES RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIO 88000 88000 -328 46086 -637 44980 1106
10 BFA DFB 2022 5 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1120203 HIGIEZINEN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXKIPENAK RETENCIONES DE RENDIMIENTOS DE CAP. INMOBILIARIO 48000 48000 -45 21398 -28 19409 1989
11 BFA DFB 2022 5 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1120204 ONDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES 32000 32000 -6 14666 -136 14642 24
12 BFA DFB 2022 5 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1130101 EST.IRAUN.GABEKO EZ-EGOIL.HIGIEZIN-ESKURA.ATXIKIP. RETENC.ADQ.INMUEBLES NO RESIDENTES SIN ESTAB PERM. 0 0 -23 319 -16 319 0
13 BFA DFB 2022 5 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1130301 EZ-EGOILIARREN ERRNTAREN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES 24300 24300 -192 29223 -1911 29112 110
14 BFA DFB 2022 5 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1210101 MORTIS CAUSA ESKURAKETAK ADQUISICIONES MORTIS-CAUSA 86400 86400 -1158 27331 -354 19527 7804
15 BFA DFB 2022 5 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1210102 INTER VIVOS IRABAZIZKO ESKUALDAKETAK TRANSMISIONES LUCRATIVAS INTER-VIVOS 0 0 -116 4129 -15 3912 218
16 BFA DFB 2022 5 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1220101 ONDAREAREN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 82000 82000 -15 3173 -9863 -8714 11887
17 BFA DFB 2022 5 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1310101 EKONOMI JARDUEREN ZERGAREN GAINEKOA SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 2500 2500 -1 58 -3 21 37
18 BFA DFB 2022 5 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1410101 ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN ZERGA SOBRE VALOR DE LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 20000 20000 0 -146 -207 -146 0
19 BFA DFB 2022 5 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1810101 KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO 17300 17300 0 0 0 0 0
20 BFA DFB 2022 5 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1919901 IRAUNGITAKO BESTE ZERGA BATZUK OTROS IMPUESTOS EXTINGUIDOS 0 0 0 0 0 0 0
21 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2110101 ONDARE ESKUALDAKETAK TRANSMISIONES PATRIMONIALES 92000 92000 -186 36874 -245 36188 686
22 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2110201 SOZIETATE ERAGIKETAK OPERACIONES SOCIETARIAS 0 0 0 935 -6 934 1
23 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2110301 NOTARIOEN AGIRIAK DOCUMENTOS NOTARIALES 19500 19500 -1 9868 -179 9826 41
24 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2110302 MERKATARITZAKO AGIRIAK DOCUMENTOS MERCANTILES 0 0 0 888 0 888 0
25 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2210101 B.E.Z.: BARNE MERKATUA I.V.A.: MERCADO INTERIOR 2108564 2108564 -12394 1690256 -501914 1459936 230319
26 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2210201 B.E.Z. INPORTAZIOAK AJUSTE I.V.A. IMPORTACIONES 685304 685304 0 234028 0 234028 0
27 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2210202 B.E.Z. DOIKUNTZAK BARRUKO ERAGIKETAK AJUSTE I.V.A. OPERACIONES INTERIORES 372886 372886 0 105609 -10731 105609 0
28 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2210204 BEZ. EKARPENEN LEGERAKO DOIKUNTZA I.V.A. AJUSTE LEY APORTACIONES 0 0 0 -258339 -258339 -258339 0
29 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310101 GARRAIOBIDE JAKIN BATZUEN GAINEKOAK SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 12000 12000 0 5171 -188 5156 14
30 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310201 ALKOHOL ETA EDARI ALKOHOLDUNEN GAINEKOA SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 1874 1874 0 59 0 53 6
31 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310202 TARTEKO EKOIZKINEN GAINEKOA SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 142 142 0 2 0 2 0
32 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310203 ALKOHOL G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA I.E.S/ALCOHOL.AJUSTE LEY APORTACIONES 0 0 0 354 0 354 0
33 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310204 TARTEKO EKOIZKINEN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU I.E.S/PRODUCTOS INTERMEDIOS.AJUS. LEY APORTACIONES 0 0 0 19 0 19 0
34 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310205 ALCOHOL ETA ED ALKOH ETA TART EKOIZK BARNE ERAGIK AJUS. OPER INTER ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD IN 23179 23179 0 18118 0 18118 0
35 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310206 ALKOHOL ETA ED ALKOHOLDIN ETA TART EKOIZK INPORTA AJUS. IMPORTAC ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD INT 96 96 0 31 0 31 0
36 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310301 HIDROKARBUROEN GAINEKOA SOBRE HIDROCARBUROS 793643 793643 -50 595620 -1825 557220 38400
37 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310304 HIDROKARBUREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA I.E.S/HIDROCARBUROS.AJUSTE LEY APORTACIONES 0 0 0 -144661 -144661 -144661 0
38 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310305 HIDROKARBUROEN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE HIDROCARBUROS -250438 -250438 0 -215552 -215552 -215552 0
39 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310306 HIDROKARBUROEN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA AJUSTE POR IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS 10 10 0 29 0 29 0
40 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310401 TABAKO LANEN GAINEKOA SOBRE LABORES DE TABACO 171326 171326 0 62113 0 62113 0
41 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310404 TABAKO LANEN G/Z.B. EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA I.E.S/LABORES DEL TABACO.AJUSTE LEY APORTACIONES 0 0 0 -2590 -2590 -2590 0
42 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310405 TABAKO LANEN BARNE ERAGIKETENGOTIKO DOIKUNTZA AJUSTE POR OPERAC. INTERIORES DE LABORES DE TABACO 15621 15621 0 4222 -4535 4222 0
43 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310501 GARAGARDOAREN GAINEKOA SOBRE LA CERVEZA 1008 1008 0 40 0 31 9
44 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310504 GAGARDOAREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZAK I.E.S/CERVEZA.AJUSTES LEY APORTACIONES 0 0 0 300 0 300 0
45 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310505 GARAGARDOAREN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZA AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE CERVEZA 10884 10884 0 8368 0 8368 0
46 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310506 GARAGARDOAREN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA AJUSTE POR IMPORTACIONES DE CERVEZA 131 131 0 17 0 17 0
47 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310601 ELEKTRIZITATEAREN GAINEKO Z,B, I.E. SOBRE LA ELECTRICIDAD 24691 24691 -12 2335 -2 2333 2
48 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310604 ELEKTRIZITATEAREN G/ Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU I.E.SOBRE ELECTRICIDAD.AJUSTE LEY APORTACIONES 0 0 0 -149 -149 -149 0
49 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2320101 BEROTEGI-EFEKTUKO GAS FLUORDUNEN GAINEKO ZERGA IMPTOS SOBRE GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO 1300 1300 0 799 -3 787 12
50 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2410101 ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO 52000 52000 -23 27199 0 27192 7
51 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2510101 HIDROKARBURO ZEHATZ BATZUEN TXIKIZKARIEN SALMENTEN IMPUESTO S/VENTAS MINOR. DE DETERMINADOS HIDROCARB 0 0 0 -3 -3 -3 0
52 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2510104 HIDROK.TXIKIZKARIEN SALMEN.G/Z.EKARPEN LEGEAGATIKO I.S/VENTAS MINORISTAS HIDROCARB.AJUSTE LEY APORTAC 0 0 0 1 0 1 0
53 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2810101 JOKO-JARDUEREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO 4500 4500 0 1014 0 1014 0
54 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2820101 FINANTZA-TRANSAKZIOEN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS 80624 80624 0 0 0 0 0
55 BFA DFB 2022 5 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2830101 ZENBAIT ZERBITZU DIGITALEN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES 7900 7900 0 0 0 0 0
56 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3210401 NAHITAEZKO IRAGARKIAK BAON ARGITARATZEA INSERCION DE ANUNCIOS OBLIGATORIOS EN EL BOB 7 7 0 2 0 2 0
57 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3210501 SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUAK EGITEAGATIK POR SERVICIOS EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO 140 140 -2 115 0 78 37
58 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3210601 HAUTAKETA PROBAK EGITEKO TASA PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS SELECTIVAS 12 12 0 0 0 0 0
59 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3220101 TEKNIKARI ESKUDUNEK AGRON. ZERBITZ. KUDEATZEA GESTION TECNICO-FACULTATIVA SERV. AGRONOMICOS 6 6 0 6 0 6 0
60 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3220201 NEKAZARITZAKO LIZENTZIA, BAIMEN ETA MATRIKULAK LICENCIAS, PERMISOS Y MATRICULAS DE AGRICULTURA 208 208 0 81 0 81 0
61 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3220301 ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK POR SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS 5 5 0 1 0 1 0
62 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3220401 ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL 0 0 -1 39 0 27 11
63 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3230101 ERREPIDEZKO GARRAIORAKO BAIMENAK AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE POR CARRETERA 373 373 0 153 -3 153 0
64 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3230201 IDENTIFIKAZIO TXARTELA LUZATZEAREN ZIOZKO TASA TASA EXPEDICION TARJETA IDENTIFICATIVA 171 171 0 4 0 4 0
65 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3230301 GIDAREN PRESTAKUNTZARI DAGOKION TASA TASA POR FORMACION DE CONDUCTORES 20 20 0 63 0 63 0
66 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3240101 ERREPIDEEN FORU SAREAN OBRAK ETA INSTALAZIOAK EGIT DE OBRA E INSTALACIONES RED FORAL CARRETERAS 25 25 0 9 0 8 1
67 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3250101 BINGOA BINGO 1200 1200 -3 1096 0 1046 50
68 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3250201 MAKINA ETA APARATU AUTOMATIKOAK MAQUINAS Y APARATOS AUTOMATICOS 20000 20000 -33 8749 -10 8498 251
69 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3250301 ZOZKETAK, APUSTUAK ETA BESTELAKO ADUR JOKOAK SORTEOS, APUESTAS Y OTROS JUEGOS DE AZAR 0 0 0 1557 0 1557 0
70 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3250401 KASINOAK CASINOS 3200 3200 0 156 0 156 0
71 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3259901 JOKOAREN GAINEKO BESTE TASA BATZUK OTRAS TASAS SOBRE JUEGO 0 0 0 7 0 6 1
72 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3310101 ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 6 6 0 0 0 0 0
73 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3310201 FORU ALDUNDIAREN ARGITALPENEN SALMENTA VENTA DE PUBLICACIONES DE LA DIPUTACION FORAL 15 15 0 4 0 4 0
74 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3310401 KARTOGRAFI ZERBITZUAK EGITEAGATIK POR PRESTACION DE SERVICIOS CARTOGRAFICOS 0 0 0 0 0 0 0
75 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3310701 IKASTARO ETA MINTEGIETARAKO MATRIKULAK MATRICULAS EN CURSOS Y SEMINARIOS 250 250 0 62 0 62 0
76 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3320101 BASOGINTZAKO ZERBITUZUAK EGITEA PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL 100 100 0 2 0 2 0
77 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3340301 PERTSONA EZINDUEN EGONALDIAK ESTANCIAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 6655 6655 0 2925 -1 2304 621
78 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3340302 ADINEKOEN EGONALDIAK ESTANCIAS PARA PERSONAS MAYORES 61235 61235 -2 19532 -43 19055 476
79 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3340401 UDALEKU ETA KANPALEKUETAKO EGONALDIAK ESTANCIAS EN COLONIAS Y CAMPAMENTOS 143 143 0 0 0 0 0
80 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3410101 SU ITZALTZE ZERBITZUAGATIK POR SERV. EXTINCION INCENDIO 3400 3400 0 51 0 51 0
81 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3810101 ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK DE EJERCICIOS CERRADOS EN PERIODO CORRIENTE 800 825 0 4422 0 4382 40
82 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3910101 ZERGA ZEHAPENAK SANCIONES TRIBUTARIAS 13000 13000 -49 3894 -173 880 3015
83 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3910201 NEKAZARITZAKOAK DE AGRICULTURA 200 200 0 88 -1 35 53
84 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3910203 HERRILANETAKOAK DE OBRAS PUBLICAS 100 100 0 32 -6 17 16
85 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3910204 GARRAIOKOAK DE TRANSPORTE 600 600 -160 707 -7 271 437
86 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3910299 BESTELAKO ZEHAPENAK OTRAS SANCIONES 60 60 -1 169 0 78 91
87 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3920101 PREMIAMENDU ERREKARGUA RECARGO DE APREMIO 12000 12000 -231 8075 -73 1986 6089
88 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3920201 BERANDUTZA KORRITUAK INTERESES DE DEMORA 17300 17300 -237 11314 -1421 3860 7454
89 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3920202 ZUZENBIDE PRIBATUKO BERANDUTZA-KORRITUAK INTERESES DE DEMORA DERECHO PRIVADO 2313 2313 -186 2002 -25 394 1608
90 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3930101 ARLO GUZTIETAKO BEHIN-BEHINEKO BALIABIDEAK RECURSOS EVENTUALES DE TODOS LOS RAMOS 120 120 0 307 0 112 195
91 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3940201 MAK. ETA APAR. AUTOMATIKOEN ERREKARGUAREN BILKETA RECAUDACION RECARGO MAQ. Y APARATOS AUTOMA. 210 210 0 106 0 106 0
92 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3940301 ZERGABILKETA ZERBITZUAK. MERKATARITZA RECAUDACION CAMARA DE COMERCIO 0 0 0 0 0 0 0
93 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3940401 ZERGABILKETA ZERBITZUAK. UDAL ZERGAK RECAUDACION TRIBUTOS MUNICIPALES 300 300 0 24 0 24 0
94 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3949901 BESTE BATZUK OTROS 0 0 0 2 0 2 0
95 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3950101 TELECOMUNIKAZIO-OPERADOREAK OPERADORES TELECOMUNICACIONES 220 220 0 40 0 40 0
96 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3990201 GAITZEN MEDEAPENAGATIKO SARRERAK INGRESOS POR RESARCIMIENTO DE DAÑOS 700 700 -40 -37 -288 -58 21
97 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3990301 ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ONDORIOZKO, ZERGA-DELITUAK INGRESOS POR RESPONSABILIDAD CIVIL DELITOS FISCALE 500 500 0 779 0 0 779
98 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3990401 PREMIAMENDU-PROZEDURAREN KOSTUAK COSTAS PROCEDIMIENTO DE APREMIO 0 0 0 35 0 1 34
99 BFA DFB 2022 5 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3999901 BESTE SARRERAK OTROS INGRESOS 36 36 0 0 0 0 0
100 BFA DFB 2022 5 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4110101 ITUNDU GABEKO ZERGETAKO PARTAIDETZA PARTICIPACION EN IMPUESTOS NO CONCERTADOS 150 150 0 60 0 60 0

100 erakusten dira 149 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak (Sarrerak) 2022 - MAIATZA
Deskribapena
Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke aldizkako txostenen bidez (Sarrerak) 2022 - MAIATZA
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2022-06-23
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2022-06-23