Edukinera joan

Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak

  • Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke hileroko txostenen bidez, gastuak eta sarrerak. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, ez da behin betikoa.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak (Sarrerak) 2019 - MARTXOA

Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke aldizkako txostenen bidez (Sarrerak) 2019 -MARTXOA

Datu-arakatzailea

_id SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS EKITALDIA/EJERCICIO HILABETERA ARTE/MES HASTA KAPITULUA/CAPITULO KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS HASIERAKO BERRIK/PREVISION INICIAL AZKEN BERRIK/PREVISION FINAL BAJAK ETA DEUSEZT/BAJAS Y ANULAC ESKUBIDE GARBIAK/DERECHOS NETOS ITZULKETAK/DEVOLUCIONES BILKETA GARBIA/RECAUDACION NETA AZKEN KOBRATZEKE/PENDIENTE FINAL
1 BFA DFB 2019 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110101 NORBERAREN LANA ETA LANBIDE ARTE JARDUERENAK DE TRABAJO PERSONAL Y ACTIV. PROFESIONALES 2.615.900 2.615.900 -4.031 -755 768.916 755.664 13.252
2 BFA DFB 2019 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110102 HIGIKORREN KAPITALARENAK DE CAPITAL MOBILIARIO 92.598 92.598 -181 -28 25.246 24.974 273
3 BFA DFB 2019 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110103 HIGIEZINEN KAPITALAREN ATXIKIPENAK RETENCIONES DE CAPITAL INMOBILIARIO 46.248 46.248 -14 -30 12.097 11.088 1.01
4 BFA DFB 2019 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110104 0NDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES 18.621 18.621 -5.005 77 77
5 BFA DFB 2019 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110115 SARIEN GAINEKO KARGA BEREZIA GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE PREMIOS 20.240 20.240 29.239 29.239
6 BFA DFB 2019 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110201 LANBIDE, ARTE ETA ENPRESA JARDUERENAK DE ACTIVIDADES PROF. ART. Y EMPRESARIALES 78.936 78.936 -6 -3 19.898 19.357 541
7 BFA DFB 2019 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110301 P.F.E.Z.: DIFERENTZIAKO KUOTA I.R.P.F.: CUOTA DIFERENCIAL -40.480 -40.480 -357 -20.096 -7.765 -12.482 4.717
8 BFA DFB 2019 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1120101 SOZIETATEAK: DIFERENTZIAZKO KUOTA SOCIEDADES: CUOTA DIFERENCIAL 622.380 622.380 -12 -3.335 18.472 11.905 6.566
9 BFA DFB 2019 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1120201 HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXIKI RENTENCIONES RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIO 92.598 92.598 -181 -28 25.246 24.974 273
10 BFA DFB 2019 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1120203 HIGIEZINEN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXKIP RETENCIONES DE RENDIMIENTOS DE CAP. INMOBILIA 46.248 46.248 -14 -30 12.097 11.087 1.01
11 BFA DFB 2019 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1120204 ONDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES 18.621 18.621 -5.005 77 77
12 BFA DFB 2019 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1130101 EST.IRAUN.GABEKO EZ-EGOIL.HIGIEZIN-ESKURA.ATX RETENC.ADQ.INMUEBLES NO RESIDENTES SIN ESTAB -15 136 136
13 BFA DFB 2019 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1130301 EZ-EGOILIARREN ERRNTAREN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES 30.360 30.360 -48 -982 10.139 9.153 986
14 BFA DFB 2019 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1210101 MORTIS CAUSA ESKURAKETAK ADQUISICIONES MORTIS-CAUSA 65.173 65.173 -248 -191 15.88 13.947 1.933
15 BFA DFB 2019 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1210102 INTER VIVOS IRABAZIZKO ESKUALDAKETAK TRANSMISIONES LUCRATIVAS INTER-VIVOS -70 -12 2.227 2.066 161
16 BFA DFB 2019 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1220101 ONDAREAREN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 80.960 80.960 -1 -22 3.149 2.901 247
17 BFA DFB 2019 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1310101 EKONOMI JARDUEREN ZERGAREN GAINEKOA SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 3.000 3.000 -1 45 17 28
18 BFA DFB 2019 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1410101 ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN SOBRE VALOR DE LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECT 10.560 10.560 157 157
19 BFA DFB 2019 3 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1810101 KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERG IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CRED 15.180 15.180
20 BFA DFB 2019 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2110101 ONDARE ESKUALDAKETAK TRANSMISIONES PATRIMONIALES 86.627 86.627 -866 -32 22.726 21.976 750
21 BFA DFB 2019 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2110201 SOZIETATE ERAGIKETAK OPERACIONES SOCIETARIAS 764 764
22 BFA DFB 2019 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2110301 NOTARIOEN AGIRIAK DOCUMENTOS NOTARIALES 21.758 21.758 -1 -53 6.161 6.009 151
23 BFA DFB 2019 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2110302 MERKATARITZAKO AGIRIAK DOCUMENTOS MERCANTILES -249 650 650
24 BFA DFB 2019 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2210101 B.E.Z.: BARNE MERKATUA I.V.A.: MERCADO INTERIOR 2.149.094 2.149.094 -4.958 -220.577 768.84 665.434 103.406
25 BFA DFB 2019 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2210201 B.E.Z. INPORTAZIOAK AJUSTE I.V.A. IMPORTACIONES 563.619 563.619
26 BFA DFB 2019 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2210202 B.E.Z. DOIKUNTZAK BARRUKO ERAGIKETAK AJUSTE I.V.A. OPERACIONES INTERIORES 348.762 348.762
27 BFA DFB 2019 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310101 GARRAIOBIDE JAKIN BATZUEN GAINEKOAK SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 13.662 13.662 -6 -102 3.412 3.412
28 BFA DFB 2019 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310201 ALKOHOL ETA EDARI ALKOHOLDUNEN GAINEKOA SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 1.908 1.908 58 46 11
29 BFA DFB 2019 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310202 TARTEKO EKOIZKINEN GAINEKOA SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 133 133
30 BFA DFB 2019 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310205 ALCOHOL ETA ED ALKOH ETA TART EKOIZK BARNE ER AJUS. OPER INTER ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PR 22.498 22.498
31 BFA DFB 2019 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310206 ALKOHOL ETA ED ALKOHOLDIN ETA TART EKOIZK INP AJUS. IMPORTAC ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD 124 124
32 BFA DFB 2019 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310301 HIDROKARBUROEN GAINEKOA SOBRE HIDROCARBUROS 769.778 769.778 -132 312.768 289.639 23.129
33 BFA DFB 2019 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310305 HIDROKARBUROEN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNT AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE HIDROCAR -209.161 -209.161
34 BFA DFB 2019 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310306 HIDROKARBUROEN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA AJUSTE POR IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS 4 4
35 BFA DFB 2019 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310308 HIDROKARBUROEN G.Z., AUTONOM-ERKIDEG KANPORA I. HIDROCARBUROS, AUTONOMICO EXTERNO -56 97 97
36 BFA DFB 2019 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310401 TABAKO LANEN GAINEKOA SOBRE LABORES DE TABACO 186.204 186.204 36.248 36.217 31
37 BFA DFB 2019 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310405 TABAKO LANEN BARNE ERAGIKETENGOTIKO DOIKUNTZA AJUSTE POR OPERAC. INTERIORES DE LABORES DE T 14.896 14.896
38 BFA DFB 2019 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310501 GARAGARDOAREN GAINEKOA SOBRE LA CERVEZA 1.888 1.888 82 79 3
39 BFA DFB 2019 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310505 GARAGARDOAREN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZ AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE CERVEZA 10.764 10.764
40 BFA DFB 2019 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310506 GARAGARDOAREN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA AJUSTE POR IMPORTACIONES DE CERVEZA 153 153
41 BFA DFB 2019 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310601 ELEKTRIZITATEAREN GAINEKO Z,B, I.E. SOBRE LA ELECTRICIDAD 35.710 35.710 -8 8.445 8.385 60
42 BFA DFB 2019 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2320101 BEROTEGI-EFEKTUKO GAS FLUORDUNEN GAINEKO ZERG IMPTOS SOBRE GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERN 1.822 1.822 -12 305 294 12
43 BFA DFB 2019 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2410101 ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO 45.540 45.540 11.275 11.275
44 BFA DFB 2019 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2510101 HIDROKARBURO ZEHATZ BATZUEN TXIKIZKARIEN SALM IMPUESTO S/VENTAS MINOR. DE DETERMINADOS HIDR -181 -181 -181
45 BFA DFB 2019 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2810101 JOKO-JARDUEREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA MPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO 3.036 3.036 588 566 22
46 BFA DFB 2019 3 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2910101 ITUNPEKO ZERGAK. H.F.E.K. IMPUESTOS CONCERTADOS C.V.F.P. -2.551 -2.551
47 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3210201 INPRIMAKIEN SALMENTA VENTA DE IMPRESOS 30 30
48 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3210401 NAHITAEZKO IRAGARKIAK BAON ARGITARATZEA INSERCION DE ANUNCIOS OBLIGATORIOS EN EL BOB 140 140 4 4 1
49 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3210501 SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUAK EGITEAG POR SERVICIOS EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENT 95 95 41 23 18
50 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3220101 TEKNIKARI ESKUDUNEK AGRON. ZERBITZ. KUDEATZEA GESTION TECNICO-FACULTATIVA SERV. AGRONOMICOS 6 6 3 3
51 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3220201 NEKAZARITZAKO LIZENTZIA, BAIMEN ETA MATRIKULA LICENCIAS, PERMISOS Y MATRICULAS DE AGRICULTU 208 208 65 65
52 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3220301 ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK POR SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS 1 1 2 2
53 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3230101 ERREPIDEZKO GARRAIORAKO BAIMENAK AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE POR CARRETERA 108 108 -1 45 45
54 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3230201 IDENTIFIKAZIO TXARTELA LUZATZEAREN ZIOZKO TAS TASA EXPEDICION TARJETA IDENTIFICATIVA 196 196 5 5
55 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3230301 GIDAREN PRESTAKUNTZARI DAGOKION TASA TASA POR FORMACION DE CONDUCTORES 19 19 18 18
56 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3240101 ERREPIDEEN FORU SAREAN OBRAK ETA INSTALAZIOAK DE OBRA E INSTALACIONES RED FORAL CARRETERAS 2 2 9 6 3
57 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3250101 BINGOA BINGO 3.100 3.100 -4 741 741
58 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3250201 MAKINA ETA APARATU AUTOMATIKOAK MAQUINAS Y APARATOS AUTOMATICOS 21.000 21.000 -13 -3 4.709 4.618 91
59 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3250301 ZOZKETAK, APUSTUAK ETA BESTELAKO ADUR JOKOAK SORTEOS, APUESTAS Y OTROS JUEGOS DE AZAR 742 742
60 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3250401 KASINOAK CASINOS 3.500 3.500 122 122
61 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3259901 JOKOAREN GAINEKO BESTE TASA BATZUK OTRAS TASAS SOBRE JUEGO 19 9 9
62 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3310101 ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 6 6 1 1
63 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3310201 FORU ALDUNDIAREN ARGITALPENEN SALMENTA VENTA DE PUBLICACIONES DE LA DIPUTACION FORAL 14 14 1 1
64 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3310401 KARTOGRAFI ZERBITZUAK EGITEAGATIK POR PRESTACION DE SERVICIOS CARTOGRAFICOS 2 2
65 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3310701 IKASTARO ETA MINTEGIETARAKO MATRIKULAK MATRICULAS EN CURSOS Y SEMINARIOS 120 120 67 67
66 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3320101 BASOGINTZAKO ZERBITUZUAK EGITEA PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL 50 50 36 36
67 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3330101 ERREPIDEEN FORU SAREAN APROB. BEREZ. EGITEA APROV. ESPECIALES RED FORAL CARRETERAS 20 20
68 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3340301 PERTSONA EZINDUEN EGONALDIAK ESTANCIAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 5.750 5.750 1.118 1.097 21
69 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3340302 ADINEKOEN EGONALDIAK ESTANCIAS PARA PERSONAS MAYORES 56.200 56.200 -9 -489 8.59 8.272 318
70 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3340401 UDALEKU ETA KANPALEKUETAKO EGONALDIAK ESTANCIAS EN COLONIAS Y CAMPAMENTOS 173 173
71 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3349901 BESTE BATZUK OTROS
72 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3410101 SU ITZALTZE ZERBITZUAGATIK POR SERV. EXTINCION INCENDIO 3.200 3.200
73 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3810101 ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK DE EJERCICIOS CERRADOS EN PERIODO CORRIENTE 470 470 618 618
74 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3910101 ZERGA ZEHAPENAK SANCIONES TRIBUTARIAS 13.000 13.000 -119 -10 5.982 928 5.054
75 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3910201 NEKAZARITZAKOAK DE AGRICULTURA 100 100 -1 17 17
76 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3910203 HERRILANETAKOAK DE OBRAS PUBLICAS 60 60 34 27 7
77 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3910204 GARRAIOKOAK DE TRANSPORTE 450 450 -6 -2 359 103 256
78 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3910299 BESTELAKO ZEHAPENAK OTRAS SANCIONES 60 60 -1 -1 1
79 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3920101 PREMIAMENDU ERREKARGUA RECARGO DE APREMIO 9.200 9.200 -272 -23 3.911 899 3.013
80 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3920201 BERANDUTZA KORRITUAK INTERESES DE DEMORA 18.600 18.600 -333 -395 8.819 2.38 6.439
81 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3920202 ZUZENBIDE PRIBATUKO BERANDUTZA-KORRITUAK INTERESES DE DEMORA DERECHO PRIVADO 2.313 2.313 -140 -21 3.27 -6 3.276
82 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3930101 ARLO GUZTIETAKO BEHIN-BEHINEKO BALIABIDEAK RECURSOS EVENTUALES DE TODOS LOS RAMOS 200 200 -1 165 36 130
83 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3940201 MAK. ETA APAR. AUTOMATIKOEN ERREKARGUAREN BIL RECAUDACION RECARGO MAQ. Y APARATOS AUTOMA. 220 220 60 60
84 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3940301 ZERGABILKETA ZERBITZUAK. MERKATARITZA RECAUDACION CAMARA DE COMERCIO
85 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3940401 ZERGABILKETA ZERBITZUAK. UDAL ZERGAK RECAUDACION TRIBUTOS MUNICIPALES 300 300 12 12
86 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3949901 BESTE BATZUK OTROS 4 4
87 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3950101 TELECOMUNIKAZIO-OPERADOREAK OPERADORES TELECOMUNICACIONES 250 250
88 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3990201 GAITZEN MEDEAPENAGATIKO SARRERAK INGRESOS POR RESARCIMIENTO DE DAOS 200 201 -1 177 149 29
89 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3990301 ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ONDORIOZKO ,ZERGA -DEL INGRESOS POR RESPONSABILIDAD CIVIL DELITOS FI 500 500 4.39 3 4.388
90 BFA DFB 2019 3 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3999901 BESTE SARRERAK OTROS INGRESOS 8 8
91 BFA DFB 2019 3 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4110101 ITUNDU GABEKO ZERGETAKO PARTAIDETZA PARTICIPACION EN IMPUESTOS NO CONCERTADOS 140 140 23 23
92 BFA DFB 2019 3 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4110401 SAAAD ESTATUAREN DOTAZIOAK DOTACIONES DEL ESTADO PARA EL SAAD 36.865 36.865
93 BFA DFB 2019 3 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4130101 ESTATUAREN LOTERIA ETA APUSTUETARAKO ERAKUNDE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO 621 621 78 78
94 BFA DFB 2019 3 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4213001 GASTUEN BATERAKO FINANTZAKETA FINANCIACION CONJUNTA DE GASTOS 17.987 21.787 4.539 4.539
95 BFA DFB 2019 3 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4320101 UDALEK SU ITZALTZE LANETAN PARTE HARTZEA PARTICIPACION AYTOS. EXTINCION DE INCENDIOS 2.495 2.495
96 BFA DFB 2019 3 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4329901 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK OTRAS TRANSFERENCIAS 312 286 26
97 BFA DFB 2019 3 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4430101 PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENAK DE EMPRESAS NO PARTICIPADAS 366 210 156
98 BFA DFB 2019 3 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4490101 BESTE IZAKI BATZUENAK DE OTROS ENTES 6 6
99 BFA DFB 2019 3 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4510101 IRABAZTEKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEETATI TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES SIN FINES DE 362 257 104
100 BFA DFB 2019 3 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4610101 ADMINISTRAZIO KONTSEILUETAKO PARTADEITZA PARTICIPACION EN CONSEJOS DE ADMINISTRACION

100 erakusten dira 151 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak (Sarrerak) 2019 - MARTXOA
Deskribapena
Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke aldizkako txostenen bidez (Sarrerak) 2019 -MARTXOA
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2019-05-27