Edukinera joan

Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak

  • Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke hileroko txostenen bidez, gastuak eta sarrerak. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, ez da behin betikoa.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak (Sarrerak) 2018 - AZAROA

Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke aldizkako txostenen bidez (Sarrerak) 2018 - AZAROA

Datu-arakatzailea

_id SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS EKITALDIA/EJERCICIO HILABETERA ARTE/MES HASTA KAPITULUA/CAPITULO KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS HASIERAKO BERRIK/PREVISION INICIAL AZKEN BERRIK/PREVISION FINAL BAJAK ETA DEUSEZT/BAJAS Y ANULAC ESKUBIDE GARBIAK/DERECHOS NETOS ITZULKETAK/DEVOLUCIONES BILKETA GARBIA/RECAUDACION NETA AZKEN KOBRATZEKE/PENDIENTE FINAL
1 BFA DFB 2018 11 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110101 NORBERAREN LANA ETA LANBIDE ARTE JARDUERENAK DE TRABAJO PERSONAL Y ACTIV. PROFESIONALES 2.543.803.638,00 2.543.803.638,00 -39.409.721,45 -1.677.211,20 2.455.687.588,92 2.428.667.733,62 27.019.855,30
2 BFA DFB 2018 11 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110102 HIGIKORREN KAPITALARENAK DE CAPITAL MOBILIARIO 92.488.200,00 92.488.200,00 -11.960.860,42 -212.470,33 86.551.602,70 86.134.576,46 417.026,24
3 BFA DFB 2018 11 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110103 HIGIEZINEN KAPITALAREN ATXIKIPENAK RETENCIONES DE CAPITAL INMOBILIARIO 47.659.220,00 47.659.220,00 -268.993,33 -78.231,69 44.659.597,15 42.455.949,72 2.203.647,43
4 BFA DFB 2018 11 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110104 0NDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES 20.013.840,00 20.013.840,00 -112.070,78 -3.557,65 21.466.255,17 21.450.294,80 15.960,37
5 BFA DFB 2018 11 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110115 SARIEN GAINEKO KARGA BEREZIA GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE PREMIOS 12.129.600,00 12.129.600,00 33.733.301,31 33.733.301,31
6 BFA DFB 2018 11 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110201 LANBIDE, ARTE ETA ENPRESA JARDUERENAK DE ACTIVIDADES PROF. ART. Y EMPRESARIALES 76.012.160,00 76.012.160,00 -936.152,78 -31.619,57 76.335.363,26 74.773.586,84 1.561.776,42
7 BFA DFB 2018 11 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1110301 P.F.E.Z.: DIFERENTZIAKO KUOTA I.R.P.F.: CUOTA DIFERENCIAL -55.550.000,00 -55.550.000,00 -8.268.959,91 -400.729.080,30 -35.019.670,93 -51.336.752,24 16.317.081,31
8 BFA DFB 2018 11 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1120101 SOZIETATEAK: DIFERENTZIAZKO KUOTA SOCIEDADES: CUOTA DIFERENCIAL 526.323.560,00 621.323.560,00 -20.158.491,99 -4.140.857,44 880.057.341,94 867.415.262,48 12.642.079,46
9 BFA DFB 2018 11 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1120201 HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXIKI RENTENCIONES RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIO 92.488.200,00 92.488.200,00 -11.960.860,03 -212.469,93 86.551.566,23 86.134.536,78 417.029,45
10 BFA DFB 2018 11 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1120203 HIGIEZINEN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXKIP RETENCIONES DE RENDIMIENTOS DE CAP. INMOBILIA 47.659.220,00 47.659.220,00 -268.992,12 -78.231,15 44.659.355,85 42.455.668,46 2.203.687,39
11 BFA DFB 2018 11 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1120204 ONDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES 20.013.840,00 20.013.840,00 -112.070,71 -3.557,64 21.466.250,42 21.450.290,06 15.960,36
12 BFA DFB 2018 11 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1130101 EST.IRAUN.GABEKO EZ-EGOIL.HIGIEZIN-ESKURA.ATX RETENC.ADQ.INMUEBLES NO RESIDENTES SIN ESTAB -11.137,50 479.974,04 479.974,04
13 BFA DFB 2018 11 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1130301 EZ-EGOILIARREN ERRNTAREN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES -8.080.000,00 -8.080.000,00 -342.709,99 -45.736.789,93 5.717.456,06 5.405.359,29 312.096,77
14 BFA DFB 2018 11 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1210101 MORTIS CAUSA ESKURAKETAK ADQUISICIONES MORTIS-CAUSA 65.702.000,00 65.702.000,00 -916.044,63 -782.989,68 52.126.862,18 50.616.694,10 1.510.168,08
15 BFA DFB 2018 11 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1210102 INTER VIVOS IRABAZIZKO ESKUALDAKETAK TRANSMISIONES LUCRATIVAS INTER-VIVOS -26.290,67 -80.470,28 6.208.601,05 6.123.982,98 84.618,07
16 BFA DFB 2018 11 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1220101 ONDAREAREN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 83.391.000,00 83.391.000,00 -1.245.510,77 -648.639,17 82.766.680,66 82.338.676,03 428.004,63
17 BFA DFB 2018 11 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1310101 EKONOMI JARDUEREN ZERGAREN GAINEKOA SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 3.000.000,00 3.000.000,00 -27.577,24 -2.196,34 1.291.802,30 1.237.594,38 54.207,92
18 BFA DFB 2018 11 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1410101 ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN SOBRE VALOR DE LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECT 16.483.407,00 16.483.407,00 -961.595,59 -62.121,14 26.106.772,11 22.597.704,05 3.509.068,06
19 BFA DFB 2018 11 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1410109 ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN BALIOAREN AJUSTE SOBRE VALOR DE LA PRODUC DE ENERG ELEC -5.583.977,29 -5.583.977,29 -5.583.977,29
20 BFA DFB 2018 11 1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS 1810101 KREDITU-ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO ZERG IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CRED 15.162.000,00 15.162.000,00 -2,30 13.621.318,62 13.621.318,62
21 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2110101 ONDARE ESKUALDAKETAK TRANSMISIONES PATRIMONIALES 72.000.072,00 72.000.072,00 -2.154.178,49 -351.727,57 69.194.066,56 68.221.585,57 972.480,99
22 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2110201 SOZIETATE ERAGIKETAK OPERACIONES SOCIETARIAS -2.841,29 4.344.400,44 4.344.400,44
23 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2110301 NOTARIOEN AGIRIAK DOCUMENTOS NOTARIALES 16.900.000,00 16.900.000,00 -17.096,21 -174.488,31 18.254.377,46 18.068.689,38 185.688,08
24 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2110302 MERKATARITZAKO AGIRIAK DOCUMENTOS MERCANTILES -112,90 2.481.494,37 2.481.494,37
25 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2210101 B.E.Z.: BARNE MERKATUA I.V.A.: MERCADO INTERIOR 2.029.263.630,00 2.029.263.630,00 -47.172.096,60 -745.214.864,99 2.566.267.085,44 2.437.377.397,74 128.889.687,70
26 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2210201 B.E.Z. INPORTAZIOAK AJUSTE I.V.A. IMPORTACIONES 557.786.047,00 557.786.047,00 426.192.799,48 426.192.799,48
27 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2210202 B.E.Z. DOIKUNTZAK BARRUKO ERAGIKETAK AJUSTE I.V.A. OPERACIONES INTERIORES 331.266.465,00 331.266.465,00 -11.807.766,47 236.863.326,63 236.863.326,63
28 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2210204 BEZ. EKARPENEN LEGERAKO DOIKUNTZA I.V.A. AJUSTE LEY APORTACIONES -532.406.379,57 -532.406.379,57 -532.406.379,57
29 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310101 GARRAIOBIDE JAKIN BATZUEN GAINEKOAK SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 10.594.500,00 10.594.500,00 -10.019,58 -538.652,25 11.716.095,38 11.599.284,10 116.811,28
30 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310201 ALKOHOL ETA EDARI ALKOHOLDUNEN GAINEKOA SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 4.594.796,00 4.594.796,00 -26.320,14 208.125,30 208.125,30
31 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310202 TARTEKO EKOIZKINEN GAINEKOA SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 113.985,00 113.985,00 -337,59 1.583,69 1.583,69
32 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310203 ALKOHOL G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNTZA I.E.S/ALCOHOL.AJUSTE LEY APORTACIONES 1.561.001,85 1.561.001,85
33 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310204 TARTEKO EKOIZKINEN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO I.E.S/PRODUCTOS INTERMEDIOS.AJUS. LEY APORTAC 89.158,52 89.158,52
34 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310205 ALCOHOL ETA ED ALKOH ETA TART EKOIZK BARNE ER AJUS. OPER INTER ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PR 22.769.868,00 22.769.868,00 21.698.486,86 21.698.486,86
35 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310206 ALKOHOL ETA ED ALKOHOLDIN ETA TART EKOIZK INP AJUS. IMPORTAC ALCOHOL Y BEB DERIVADAS Y PROD 126.044,00 126.044,00 -2.270,82 77.001,36 77.001,36
36 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310301 HIDROKARBUROEN GAINEKOA SOBRE HIDROCARBUROS 678.186.516,00 678.186.516,00 -23.751.156,44 -554.273,34 1.101.876.258,08 1.041.080.393,49 60.795.864,59
37 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310304 HIDROKARBUREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU I.E.S/HIDROCARBUROS.AJUSTE LEY APORTACIONES -389.619.549,41 -389.619.549,41 -389.619.549,41
38 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310305 HIDROKARBUROEN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNT AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE HIDROCAR -185.152.492,00 -185.152.492,00 -170.472.578,81 -170.472.578,81 -170.472.578,81
39 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310306 HIDROKARBUROEN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA AJUSTE POR IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS 3.101,00 3.101,00 -39,22 18.763,23 18.763,23
40 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310308 HIDROKARBUROEN G.Z., AUTONOM-ERKIDEG KANPORA I. HIDROCARBUROS, AUTONOMICO EXTERNO 1.058.141,00 1.058.141,00 -32.111,56 -46.750,52 1.700.969,96 1.681.818,02 19.151,94
41 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310309 HIDRO ZB GAINEKO EKARPENEN DOITZEA EAE KANPO AJUSTE APORTACIONES I.E.S/HIDRO AUTONOMICO EX -1.058.141,00 -1.058.141,00 -1.354.030,51 -1.354.030,51 -1.354.030,51
42 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310310 HIDRO ZB GAINEKO ESTATUAREN DOITZEA EAE KANPO AJUSTE ESTADO I.E.S/HIDRO AUTONOMICO EXTERNO -132.595,63 -24.212,27 -24.212,27
43 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310401 TABAKO LANEN GAINEKOA SOBRE LABORES DE TABACO 182.054.250,00 182.054.250,00 141.540.039,56 141.540.039,56
44 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310404 TABAKO LANEN G/Z.B. EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKU I.E.S/LABORES DEL TABACO.AJUSTE LEY APORTACIO -3.870.556,84 7.670.213,21 7.670.213,21
45 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310405 TABAKO LANEN BARNE ERAGIKETENGOTIKO DOIKUNTZA AJUSTE POR OPERAC. INTERIORES DE LABORES DE T 16.238.054,00 16.238.054,00 -4.011.461,50 11.090.500,76 11.090.500,76
46 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310501 GARAGARDOAREN GAINEKOA SOBRE LA CERVEZA 1.587.212,00 1.587.212,00 362.240,99 361.309,78 931,21
47 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310504 GAGARDOAREN G/Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO DOIKUNT I.E.S/CERVEZA.AJUSTES LEY APORTACIONES 980.269,49 980.269,49
48 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310505 GARAGARDOAREN BARNE ERAGIKETENGATIKO DOIKUNTZ AJUSTE POR OPERACIONES INTERIORES DE CERVEZA 8.850.375,00 8.850.375,00 9.585.200,15 9.585.200,15
49 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310506 GARAGARDOAREN INPORTAZIOENGATIKO DOIKUNTZA AJUSTE POR IMPORTACIONES DE CERVEZA 119.943,00 119.943,00 -2.782,21 95.613,22 95.613,22
50 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310601 ELEKTRIZITATEAREN GAINEKO Z,B, I.E. SOBRE LA ELECTRICIDAD 33.965.231,00 33.965.231,00 -80.809,96 -442,21 30.410.335,24 30.338.579,50 71.755,74
51 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2310604 ELEKTRIZITATEAREN G/ Z.B.EKARPEN LEGEAGATIKO I.E.SOBRE ELECTRICIDAD.AJUSTE LEY APORTACIONE -1.270.737,84 -684.623,74 -684.623,74
52 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2320101 BEROTEGI-EFEKTUKO GAS FLUORDUNEN GAINEKO ZERG IMPTOS SOBRE GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERN 2.018.000,00 2.018.000,00 -12.792,00 1.537.493,47 1.535.483,51 2.009,96
53 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2410101 ASEGURU-SARIEN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO 42.579.800,00 42.579.800,00 -15.851,96 -1.457.903,39 39.322.759,95 39.322.759,95
54 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2510101 HIDROKARBURO ZEHATZ BATZUEN TXIKIZKARIEN SALM IMPUESTO S/VENTAS MINOR. DE DETERMINADOS HIDR -657.912,01 -657.912,01 -657.912,01
55 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2510104 HIDROK.TXIKIZKARIEN SALMEN.G/Z.EKARPEN LEGEAG I.S/VENTAS MINORISTAS HIDROCARB.AJUSTE LEY AP -3.708.899,70 -3.708.899,70 -3.708.899,70
56 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2810101 JOKO-JARDUEREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA MPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO 2.825.200,00 2.825.200,00 2.913.412,88 2.913.412,88
57 BFA DFB 2018 11 2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS 2910101 ITUNPEKO ZERGAK. H.F.E.K. IMPUESTOS CONCERTADOS C.V.F.P. -4.574.100,00 -4.574.100,00
58 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3210201 INPRIMAKIEN SALMENTA VENTA DE IMPRESOS 30.000,00 30.000,00 5.818,27 5.818,27
59 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3210401 NAHITAEZKO IRAGARKIAK BAON ARGITARATZEA INSERCION DE ANUNCIOS OBLIGATORIOS EN EL BOB 150.000,00 150.000,00 -192,40 70.513,84 69.942,19 571,65
60 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3210501 SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUAK EGITEAG POR SERVICIOS EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENT 85.000,00 85.000,00 -3.866,06 -443,77 143.654,10 113.742,22 29.911,88
61 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3220101 TEKNIKARI ESKUDUNEK AGRON. ZERBITZ. KUDEATZEA GESTION TECNICO-FACULTATIVA SERV. AGRONOMICOS 6.000,00 6.000,00 9.397,77 9.397,77
62 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3220201 NEKAZARITZAKO LIZENTZIA, BAIMEN ETA MATRIKULA LICENCIAS, PERMISOS Y MATRICULAS DE AGRICULTU 208.000,00 208.000,00 -1.659,19 185.592,59 185.592,59
63 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3220301 ALBAITARI ESKUDUNEN ZERBITZUGINTZAGATIK POR SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS 1.000,00 1.000,00 -12,00 5.018,23 5.018,23
64 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3230101 ERREPIDEZKO GARRAIORAKO BAIMENAK AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE POR CARRETERA 110.900,00 110.900,00 -1.560,90 333.869,11 333.869,11
65 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3230201 IDENTIFIKAZIO TXARTELA LUZATZEAREN ZIOZKO TAS TASA EXPEDICION TARJETA IDENTIFICATIVA 196.000,00 196.000,00 -54,61 32.684,22 32.684,22
66 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3230301 GIDAREN PRESTAKUNTZARI DAGOKION TASA TASA POR FORMACION DE CONDUCTORES 19.000,00 19.000,00 -20,67 59.729,85 59.729,85
67 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3240101 ERREPIDEEN FORU SAREAN OBRAK ETA INSTALAZIOAK DE OBRA E INSTALACIONES RED FORAL CARRETERAS 2.000,00 2.000,00 -103,26 -2.743,02 24.379,71 22.589,54 1.790,17
68 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3250101 BINGOA BINGO 3.100.000,00 3.100.000,00 -120.827,26 2.968.857,20 2.968.857,20
69 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3250201 MAKINA ETA APARATU AUTOMATIKOAK MAQUINAS Y APARATOS AUTOMATICOS 21.000.000,00 21.000.000,00 -15.331,25 -9.977,54 14.814.238,31 14.689.610,53 124.627,78
70 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3250301 ZOZKETAK, APUSTUAK ETA BESTELAKO ADUR JOKOAK SORTEOS, APUESTAS Y OTROS JUEGOS DE AZAR 2.827.263,16 2.827.263,16
71 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3250401 KASINOAK CASINOS 3.500.000,00 3.500.000,00 558.773,55 558.773,55
72 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3259901 JOKOAREN GAINEKO BESTE TASA BATZUK OTRAS TASAS SOBRE JUEGO 26.964,87 24.541,02 2.423,85
73 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3310101 ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 6.000,00 6.000,00
74 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3310201 FORU ALDUNDIAREN ARGITALPENEN SALMENTA VENTA DE PUBLICACIONES DE LA DIPUTACION FORAL 13.000,00 13.000,00 9.586,11 9.586,11
75 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3310401 KARTOGRAFI ZERBITZUAK EGITEAGATIK POR PRESTACION DE SERVICIOS CARTOGRAFICOS 1.500,00 1.500,00 453,45 453,45
76 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3310601 KULTURA ETA KIROL JARDUERETARAKO TXARTELEN SA VENTA ENTRADAS DE ACTIV. CULTURALES Y DEPORTI 3.147,00 3.147,00
77 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3310701 IKASTARO ETA MINTEGIETARAKO MATRIKULAK MATRICULAS EN CURSOS Y SEMINARIOS 120.000,00 120.000,00 163.776,91 163.776,91
78 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3320101 BASOGINTZAKO ZERBITUZUAK EGITEA PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL 50.000,00 50.000,00 -713,79 142.875,76 142.875,76
79 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3330101 ERREPIDEEN FORU SAREAN APROB. BEREZ. EGITEA APROV. ESPECIALES RED FORAL CARRETERAS 20.000,00 20.000,00
80 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3340301 PERTSONA EZINDUEN EGONALDIAK ESTANCIAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 7.390.000,00 7.390.000,00 -8.655,82 -3.044,95 6.128.725,70 5.461.584,52 667.141,18
81 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3340302 ADINEKOEN EGONALDIAK ESTANCIAS PARA PERSONAS MAYORES 57.543.400,00 57.543.400,00 -97.036,12 -63.104,92 46.858.645,76 45.768.053,23 1.090.592,53
82 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3340401 UDALEKU ETA KANPALEKUETAKO EGONALDIAK ESTANCIAS EN COLONIAS Y CAMPAMENTOS 181.000,00 181.000,00 157.701,70 157.701,70
83 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3349901 BESTE BATZUK OTROS 142,00 142,00
84 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3410101 SU ITZALTZE ZERBITZUAGATIK POR SERV. EXTINCION INCENDIO 3.200.000,00 3.200.000,00 3.251.136,96 3.251.136,96
85 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3810101 ARIBIDEKO EPEALDIAN ITXITA DAUDENAK DE EJERCICIOS CERRADOS EN PERIODO CORRIENTE 470.000,00 478.322,16 -279,13 1.600.784,15 1.563.673,24 37.110,91
86 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3910101 ZERGA ZEHAPENAK SANCIONES TRIBUTARIAS 12.500.000,00 12.500.000,00 -1.083.179,44 -106.850,88 17.095.833,94 6.860.437,67 10.235.396,27
87 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3910201 NEKAZARITZAKOAK DE AGRICULTURA 100.000,00 100.000,00 -501,00 87.913,12 43.559,99 44.353,13
88 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3910203 HERRILANETAKOAK DE OBRAS PUBLICAS 60.000,00 60.000,00 -6.700,00 91.634,40 65.334,12 26.300,28
89 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3910204 GARRAIOKOAK DE TRANSPORTE 400.000,00 400.000,00 -283.379,70 -8.089,30 1.333.836,20 668.263,58 665.572,62
90 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3910299 BESTELAKO ZEHAPENAK OTRAS SANCIONES 60.000,00 60.000,00 24.926,87 22.225,12 2.701,75
91 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3920101 PREMIAMENDU ERREKARGUA RECARGO DE APREMIO 8.150.000,00 8.150.000,00 -1.588.234,61 -50.800,22 13.460.624,72 4.011.974,89 9.448.649,83
92 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3920201 BERANDUTZA KORRITUAK INTERESES DE DEMORA 33.300.000,00 33.300.000,00 -2.148.756,54 -1.389.966,61 30.508.796,57 11.475.213,97 19.033.582,60
93 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3920202 ZUZENBIDE PRIBATUKO BERANDUTZA-KORRITUAK INTERESES DE DEMORA DERECHO PRIVADO 2.313.000,00 2.313.000,00 -641.762,57 -2.496,13 3.040.879,61 341.375,94 2.699.503,67
94 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3930101 ARLO GUZTIETAKO BEHIN-BEHINEKO BALIABIDEAK RECURSOS EVENTUALES DE TODOS LOS RAMOS 200.000,00 230.613,45 -6.921,00 981.772,59 810.833,91 170.938,68
95 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3940201 MAK. ETA APAR. AUTOMATIKOEN ERREKARGUAREN BIL RECAUDACION RECARGO MAQ. Y APARATOS AUTOMA. 220.000,00 220.000,00 238.903,36 238.903,36
96 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3940301 ZERGABILKETA ZERBITZUAK. MERKATARITZA RECAUDACION CAMARA DE COMERCIO 1.585,36 1.585,36
97 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3940401 ZERGABILKETA ZERBITZUAK. UDAL ZERGAK RECAUDACION TRIBUTOS MUNICIPALES 300.000,00 300.000,00 88.481,41 88.481,41
98 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3949901 BESTE BATZUK OTROS 1.318,11 1.318,11
99 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3950101 TELECOMUNIKAZIO-OPERADOREAK OPERADORES TELECOMUNICACIONES 225.000,00 225.000,00 168.800,92 168.800,92
100 BFA DFB 2018 11 3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE B TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 3990201 GAITZEN MEDEAPENAGATIKO SARRERAK INGRESOS POR RESARCIMIENTO DE DAÑOS 800.000,00 812.073,38 -45.108,38 -16.519,70 853.172,03 792.534,59 60.637,44

100 erakusten dira 151 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Aurrekontu-beteari buruzko aldiroko txostenak (Sarrerak) 2018 - AZAROA
Deskribapena
Aurrekontua betetzea kontsulta daitezke aldizkako txostenen bidez (Sarrerak) 2018 - AZAROA
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2019-02-04
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2019-02-04