Edukinera joan

Pribatutasun-politika

Datu pertsonalen babesaren bermea

Bizkaiko Foru Aldundiak konfidentzialtasunik zorrotzena ziurtatzen du pertsona erabiltzaileek ematen dituzten datuen bilketan eta tratamenduan. Halaber, datu pertsonalen babesaren arloan legez ezarrita dauden segurtasun-mailak bete dira eta eman diren datu pertsonalen galera, erabilera okerra, aldaketa, baimenik gabeko irispidea eta lapurreta saihesteko bere eskuetan dauden bitarteko eta neurri tekniko guztiak instalatu dira.

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (DBEO, aurrerantzean) 2016an argitaratu zen, eta 2018ko maiatzaren 25etik aurrera zuzenean aplikatu beharrekoa izango da Europar Batasunean. Erregelamendu horren bitartez, pertsona fisikoen datu pertsonalak eta datu horien zirkulazio-askatasuna babesten dira. Datu pertsonalen babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak (DPBEDBLO, aurrerantzean) xede hauek ditu: Espainiako ordenamendu juridikoa erregelamendu horretara egokitzea eta herritarren eskubide digitalak bermatzea.

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf

https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf

Bizkaiko Foru Aldundia eta haren foru-sektore publikoa herritarren datu pertsonalen tratamenduaren erantzuleak eta arduradunak dira, hainbat jarduera garatzerakoan. Horren ondorioz, indarrean dauden berme juridikoak eta DBEO-ean eta DPBEDBLO-etan jasotako berme juridiko berriak bete behar dituzte. Bizkaiko Foru Aldundiak pertsona erregistratuen eskura jarriko ditu bitarteko tekniko egokiak datu pertsonal horiek eman aurretik Izaera Pertsonaleko Datuen Babeseko Politikari buruzko ohar hau edo horri buruzko gainerako informazio garrantzitsu guztia ikus dezaten eta horiekiko euren adostasuna adierazteko aukera izan dezaten, Bizkaiko Foru Aldundiak pertsona erabiltzaileen datu pertsonalen tratamendu automatizatuari ekin diezaion.

DBO: Bizkaiko Foru Aldundiaren eta sektore publikoko foru erakundeen DATUAK BABESTEKO ORDEZKARIA deritzon pertsona Gobernu Kontseiluak 2018ko maiatzaren 15an hartutako erabaki baten bidez sortu, izendatu eta arautu zen. Izendapen hori Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen (BAO, 99 zk., 2018ko maiatzaren 24koa), eta jakinarazpen ofiziala egin zitzaion Datuak Babesteko Euskal Bulegoari.

Bizkaiko Foru Aldundiak eta haren foru-erakundeek datuen babesari buruz egiten dituen tratamenduei buruzko dituzuen kontsulta guztiak egin daitezke hemen.