Edukinera joan

Jarduera

 • Apartekoak eguneratu ziren "data_expiration_date" datuen multzotik Hirigintza plangintza - Ispaster Duela 5 egun

 • Errekurtsoa eguneratu zen Bizkaiko Landa-guneen Inbentarioa 2016ko otsailaren 9ko Foru Erabakiaren bidez onartu zen behin betiko, eta Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 29.7 artikuluak ezarritako lege-aginduaren ondorioa da. Horren arabera, foru-aldundiek beren lurralde historikoetan dauden landa-guneen inbentarioak edo zerrendak egingo dituzte. Inbentarioak landa-gune izateko indarrean dagoen legeriak ezarritako legezko baldintzak betetzen dituzten asentamenduak jasotzen ditu. Baldintza horiek hurrengoak dira: 2/2006 Legearen 29.1 artikuluak ezartzen duenez: "Lege honen ondorioetarako, landa-gunetzat hartzen da sei eta hogeita bost baserri artean biltzea, horiek biltzen dituen eta beren izaera ematen duen espazio publikoaren inguruan", eta, bestetik, 105/2008 Dekretuaren 9.1 artikulua, baserriaren definizioa ezartzen duena. datuen multzoan Hirigintza plangintza - Ispaster Duela 5 egun

 • Errekurtsoa eguneratu zen Udalerri honetako urteko azaleren aitorpena 2023 ekitaldian. datuen multzoan Azaleren urteko aitorpena - Ispaster Duela 11 egun

 • Datuen multzoa eguneratu zen Azaleren urteko aitorpena - Ispaster Duela 11 egun

 • Errekurtsoa eguneratu zen Udalerri honetako katastroko lurzatien datuak kontsultatzea. datuen multzoan Katastroko partzelak - Ispaster Duela 17 egun

 • Datuen multzoa eguneratu zen Katastroko partzelak - Ispaster Duela 17 egun

 • Errekurtsoa batu zaio Udalerri honetako 2023 ekitaldiko abeltzaintzako ustiategien erregistroa. datuen multzoari Abeltzaintzako ustiategien erregistroa - Ispaster Duela 21 egun

 • Apartekoak eguneratu ziren "update_modification_date" datuen multzotik Abeltzaintzako ustiategien erregistroa - Ispaster Duela 21 egun

 • Errekurtsoa batu zaio Udalerri honetako urteko azaleren aitorpena 2023 ekitaldian. datuen multzoari Azaleren urteko aitorpena - Ispaster Duela 21 egun

 • Apartekoak eguneratu ziren "update_modification_date" datuen multzotik Azaleren urteko aitorpena - Ispaster Duela 21 egun

 • Errekurtsoa batu zaio Kontsultatu itzazu udalerria zeharkatzen duten Bizkaibus zerbitzuaren espedizioak, 2024 ekitaldirako planifikatuta daudenak. datuen multzoari Bizkaibus - Espedizioak eta Errefortzuak - Ispaster Duela 1 hilabete

 • Apartekoak eguneratu ziren "update_modification_date" datuen multzotik Bizkaibus - Espedizioak eta Errefortzuak - Ispaster Duela 1 hilabete

 • Errekurtsoa eguneratu zen Udalerri honetako katastroko lurzatien datuak kontsultatzea. datuen multzoan Katastroko partzelak - Ispaster Duela 1 hilabete

 • Apartekoak eguneratu ziren "update_modification_date" datuen multzotik Katastroko partzelak - Ispaster Duela 1 hilabete

 • Apartekoak eguneratu ziren "newsletter_publish_date" datuen multzotik Hondartzak - Ispaster Duela 1 hilabete

 • Apartekoak eguneratu ziren "newsletter_publish_date" datuen multzotik Katastroko partzelak - Ispaster Duela 1 hilabete

 • Apartekoa batu zaio "newsletter_publish_date" datuen multzoari Udaldata - Ispaster Duela 1 hilabete

 • Apartekoa batu zaio "newsletter_publish_date" datuen multzoari Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak - Ispaster Duela 1 hilabete

 • Apartekoa batu zaio "newsletter_publish_date" datuen multzoari Edukiontziak - Ispaster Duela 1 hilabete

 • Apartekoa batu zaio "newsletter_publish_date" datuen multzoari BizkaiBus - Ispaster Duela 1 hilabete

 • Apartekoa batu zaio "newsletter_publish_date" datuen multzoari Hirigintza plangintza - Ispaster Duela 1 hilabete

 • Apartekoa batu zaio "newsletter_publish_date" datuen multzoari Bizkaibus - Espedizioak eta Errefortzuak - Ispaster Duela 1 hilabete

 • Apartekoa batu zaio "newsletter_publish_date" datuen multzoari Abeltzaintzako ustiategien erregistroa - Ispaster Duela 1 hilabete

 • Apartekoa batu zaio "newsletter_publish_date" datuen multzoari Azaleren urteko aitorpena - Ispaster Duela 1 hilabete

 • Datuen multzoa eguneratu zen Hondartzak - Ispaster Duela 2 hilabete

 • Datuen multzoa eguneratu zen Katastroko partzelak - Ispaster Duela 2 hilabete

 • Apartekoa batu zaio "bbox" datuen multzoari Udaldata - Ispaster Duela 2 hilabete

 • Datuen multzoa eguneratu zen Batzar Nagusietarako eta Udaletarako hauteskundeen emaitzak - Ispaster Duela 2 hilabete

 • Apartekoa batu zaio "bbox" datuen multzoari Edukiontziak - Ispaster Duela 2 hilabete

 • Apartekoa batu zaio "bbox" datuen multzoari BizkaiBus - Ispaster Duela 2 hilabete

 • Hurrengoa