Skip to content

Regular budget implementation reports

  • Search here monthly reports on the implementetion of regular budget, spendings and incomes. Budgey information relating to intermediate periods, therefore, is not definitive

FOLLOW


Data and resources

Regular budget implementation reports (Spending) 2016-NOVEMBER

Search here reports on the implementetion of regular budget (Spending) 2016-NOVEMBER

Data explorer

_id SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS EKITALDIA/EJERCICIO HILABETERA ARTE/MES HASTA SAILA/DEPARTAMENTO SAILAREN DESKRIBAPENA_EU/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_EU SAILAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION DEPARTAMENTO_CAS ZENTRU KUDEATZAILEA/CENTRO GESTOR ZENTRO KUDEATZAILEAREN DESKR._EUS/DESCR. CENTRO GESTOR_EUS ZENTRO KUDEATZAILEAREN DESKR._CAS/DESCR. CENTRO GESTOR_CAS GASTU ARLOA/AREA DE GASTO GASTU ARLOAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION AREA DE GASTO_EUS GASTU ARLOAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION AREA DE GASTO_CAS GASTU POLITIKA/POLITICA DE GASTO GASTU POLITIKAREN DESKR._EUS/DESCR. POLITICA DE GASTO_EUS GASTU POLITIKAREN DESKR.CAS/DESCR. POLITICA DE GASTO_CAS TALDEA/GRUPO TALDEAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION GRUPO_EUS TALDEAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION GRUPO_CAS PROGRAMA/PROGRAMA PROGRAMAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION PROGRAMA_EUS PROGRAMAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION PROGRAMA_CAS KAPITULUA/CAPITULO KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CAPITULO_EUS KAPITULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CAPITULO_CAS ARTIKULUA/ARTICULO ARTIKULUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION ARTICULO_EUS ARTIKULUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION ARTICULO_CAS KONTZEPTUA/CONCEPTO KONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION CONCEPTO_EUS KONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION CONCEPTO_CAS AZPIKONTZEPTUA/SUBCONCEPTO AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_EUS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_EUS AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIBAPENA_CAS/DESCRIPCION SUBCONCEPTO_CAS PROIEKTUA/PROYECTO PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION PROYECTO HASIERAKO KREDITUA/CREDITO INICIAL AZKEN KREDITUA/CREDITO FINAL BAIMENA/AUTORIZACION XEDAPENA/DISPOSICION BETEBEHARRA/OBLIGACION ORAINGO EKITALDIAREN ORDAINKETA/PAGO DE EJERCICIO CORRIENTE ITXITAKO EKITALDIEN ORDAINKETA/PAGO DE EJERCICIOS CERRADOS
1 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES BASICAS 111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO, TRIENIO...) 11101 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. 2010/0001 GASTOS PERSONAL DFB 1.648.476,00 1.413.399,85 1.103.433,48 1.103.433,48 1.103.433,48 1.103.433,48 0,00
2 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES BASICAS 111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO, TRIENIO...) 11103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 2010/0001 GASTOS PERSONAL DFB 991,00 983,13 805,50 805,50 805,50 805,50 0,00
3 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 12 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 121 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 12101 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2010/0001 GASTOS PERSONAL DFB 1.969.511,00 1.622.011,70 1.331.236,77 1.331.236,77 1.331.236,77 1.331.236,77 0,00
4 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 12 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 121 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 12103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCIóN POR EXPERIENCIA 2010/0001 GASTOS PERSONAL DFB 80.638,00 67.648,93 58.525,69 58.525,69 58.525,69 58.525,69 0,00
5 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA PERSONAL EN REGIMEN LABORAL INDEFINIDO 161 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 16101 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO 2010/0001 GASTOS PERSONAL DFB 321.698,00 294.359,37 238.336,14 238.336,14 238.336,14 238.336,14 0,00
6 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA PERSONAL EN REGIMEN LABORAL INDEFINIDO 161 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 16103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 2010/0001 GASTOS PERSONAL DFB 18.018,00 17.334,04 13.436,17 13.436,17 13.436,17 13.436,17 0,00
7 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 17 KONTRATATUAK, BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK ETA BESTE B PERSONAL CONTRATADO, EVENTUAL Y VARIO 171 LANGILE KONTRATATUEN, BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO, EVENT. Y VARIO 17101 LANGILE KONTRATATUEN,BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO ,EVENTUAL Y VARIO 2010/0001 GASTOS PERSONAL DFB 155.244,00 54.726,25 52.727,16 52.727,16 52.727,16 52.727,16 0,00
8 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 17 KONTRATATUAK, BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK ETA BESTE B PERSONAL CONTRATADO, EVENTUAL Y VARIO 171 LANGILE KONTRATATUEN, BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO, EVENT. Y VARIO 17102 EKOIZKORTASUN ALDAKORRA PRODUCTIVIDAD VARIABLE 2010/0001 GASTOS PERSONAL DFB 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 17 KONTRATATUAK, BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK ETA BESTE B PERSONAL CONTRATADO, EVENTUAL Y VARIO 171 LANGILE KONTRATATUEN, BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO, EVENT. Y VARIO 17103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 2010/0001 GASTOS PERSONAL DFB 1.295,00 385,69 59,69 59,69 59,69 59,69 0,00
10 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 18 GIZARTE KUOTAK CUOTAS SOCIALES 181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 18100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2010/0001 GASTOS PERSONAL DFB 977.744,00 837.086,95 656.548,43 656.548,43 656.548,43 656.548,43 0,00
11 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK ARRENDAMIENTOS Y CANONES 213 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2010/0003 Generico DFB 293.000,00 293.000,00 283.076,12 283.076,12 279.107,07 265.738,05 0,00
12 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK ARRENDAMIENTOS Y CANONES 214 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 21400 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 2010/0003 Generico DFB 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK ARRENDAMIENTOS Y CANONES 216 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 21600 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 2010/0003 Generico DFB 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 223 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2010/0003 Generico DFB 220.000,00 220.000,00 255.591,94 240.201,43 240.201,43 195.110,98 0,00
15 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 224 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 22400 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 2010/0003 Generico DFB 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.163,39 7.163,39 5.830,91 0,00
16 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 225 GARRAIORAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE 22500 GARRAIORAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE 2010/0003 Generico DFB 5.000,00 5.000,00 5.039,08 4.479,78 4.479,78 2.229,18 0,00
17 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 226 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 22600 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 2010/0003 Generico DFB 30.000,00 30.000,00 25.922,04 25.867,93 25.867,93 25.661,50 0,00
18 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 231 BULEGOKO MATERIALA MATERIAL DE OFICINA 23101 INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2010/0003 Generico DFB 20.000,00 20.000,00 24.913,00 24.913,00 24.913,00 23.786,19 0,00
19 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 231 BULEGOKO MATERIALA MATERIAL DE OFICINA 23102 EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2010/0003 Generico DFB 20.000,00 20.000,00 2.467,76 2.467,76 2.467,76 2.467,76 0,00
20 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 231 BULEGOKO MATERIALA MATERIAL DE OFICINA 23103 INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2010/0003 Generico DFB 29.000,00 29.000,00 20.020,98 20.020,98 20.020,98 17.633,67 0,00
21 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 232 ZUZKIDURAK SUMINISTROS 23201 ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA ENERGIA ELECTRICA Y CALEFACCION 2010/0003 Generico DFB 135.000,00 135.000,00 135.000,00 97.129,79 97.129,79 97.129,79 0,00
22 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 232 ZUZKIDURAK SUMINISTROS 23202 URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK AGUA,BASURAS Y ALCANTARILLADO 2010/0003 Generico DFB 25.000,00 25.000,00 31.798,61 29.026,17 29.026,17 28.667,06 0,00
23 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 232 ZUZKIDURAK SUMINISTROS 23203 ELIKAGAIAK PRODUCTOS DE ALIMENTACION 2010/0003 Generico DFB 16.000,00 16.000,00 19.018,70 10.346,89 10.346,89 9.170,19 0,00
24 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 232 ZUZKIDURAK SUMINISTROS 23204 GARBIKETARAKO GAIAK PRODUCTOS DE LIMPIEZA 2010/0003 Generico DFB 8.000,00 8.000,00 4.541,77 4.541,77 4.541,77 4.250,07 0,00
25 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 232 ZUZKIDURAK SUMINISTROS 23206 SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK VESTUARIO Y UNIFORMES 2010/0003 Generico DFB 80.000,00 80.000,00 69.385,31 54.561,97 54.561,97 51.627,72 0,00
26 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 232 ZUZKIDURAK SUMINISTROS 23207 FARMAZI GAIAK PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2007/0648 LABORATORIO DERIO 96.000,00 96.000,00 100.585,08 100.438,50 84.905,82 75.641,87 0,00
27 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 232 ZUZKIDURAK SUMINISTROS 23209 ERREGAIA COMBUSTIBLE 2010/0003 Generico DFB 375.000,00 375.000,00 360.708,79 221.135,57 221.135,57 220.984,60 0,00
28 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 232 ZUZKIDURAK SUMINISTROS 23299 BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 2010/0003 Generico DFB 71.000,00 71.000,00 71.139,69 61.163,54 61.163,54 51.830,12 0,00
29 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 233 KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES 23301 TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA TELEFONICAS Y TELEFAX 2010/0003 Generico DFB 95.000,00 95.000,00 52.477,88 26.994,59 26.994,59 26.048,99 0,00
30 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 233 KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES 23302 POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA 2010/0003 Generico DFB 5.000,00 5.000,00 10.922,97 6.162,73 6.162,73 5.381,89 0,00
31 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 234 GARRAIOAK TRANSPORTES 23400 KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES 2010/0003 Generico DFB 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 236 ZERGAK TRIBUTOS 23601 TOKIKOAK LOCALES 2010/0003 Generico DFB 1.000,00 1.000,00 91,43 91,43 91,43 91,43 0,00
33 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 236 ZERGAK TRIBUTOS 23603 AUTONOMIAKOAK AUTONOMICOS 2010/0003 Generico DFB 1.000,00 1.000,00 82,19 82,19 82,19 82,19 0,00
34 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 236 ZERGAK TRIBUTOS 23604 ESTATUKOAK ESTATALES 2010/0003 Generico DFB 1.000,00 1.000,00 213,53 213,53 213,53 213,53 0,00
35 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES 23701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 2007/0648 LABORATORIO DERIO 0,00 0,00 4.754,75 4.754,75 4.754,75 4.573,25 0,00
36 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES 23702 ARGITALPENAK PUBLICACIONES 2010/0003 Generico DFB 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES 23705 GARBIKETA LIMPIEZA 2010/0003 Generico DFB 472.000,00 472.000,00 415.618,15 412.510,37 344.520,12 344.520,12 0,00
38 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES 23799 KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 2010/0003 Generico DFB 63.000,00 63.000,00 25.907,89 16.187,97 16.187,97 16.187,97 0,00
39 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 239 HAINBAIT GASTU GASTOS DIVERSOS 23901 PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2010/0003 Generico DFB 18.000,00 18.000,00 1.380,99 1.380,99 1.380,99 1.341,99 0,00
40 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 239 HAINBAIT GASTU GASTOS DIVERSOS 23902 PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2010/0003 Generico DFB 163.000,00 163.000,00 148.763,68 148.763,68 124.598,12 119.375,76 0,00
41 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 239 HAINBAIT GASTU GASTOS DIVERSOS 23904 BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 2010/0003 Generico DFB 20.000,00 20.000,00 11.717,51 8.938,11 8.938,11 8.902,11 0,00
42 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 239 HAINBAIT GASTU GASTOS DIVERSOS 23999 BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS DIVERSOS 2010/0003 Generico DFB 17.000,00 17.000,00 9.409,43 9.409,43 9.409,43 9.409,43 0,00
43 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO 241 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS 24100 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS 2010/0003 Generico DFB 70.000,00 70.000,00 46.162,59 46.162,59 46.162,59 46.162,59 0,00
44 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46 FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 462 AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE EST. E INVESTIGACION 46200 AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE EST. E INVESTIGACION 2007/0648 LABORATORIO DERIO 10.000,00 4.160,00 4.160,00 4.160,00 4.160,00 4.160,00 0,00
45 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 63 ERAIKINAK EDIFICIOS 632 INDUSTRIA ETA MERKATARITZAKOAK INDUSTRIALES Y COMERCIALES 63207 ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK INSTALACIONES EN EDIFICIOS 2010/0003 Generico DFB 0,00 0,00 7.620,19 7.620,19 7.620,19 7.620,19 0,00
46 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 63 ERAIKINAK EDIFICIOS 634 NEKAZARITZAKOAK AGRICOLAS 63406 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 2008/0187 CENTRO RECUPERACION DE FAUNA DE GORLIZ 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 63 ERAIKINAK EDIFICIOS 634 NEKAZARITZAKOAK AGRICOLAS 63406 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 2010/0003 Generico DFB 30.000,00 30.000,00 17.579,45 17.579,45 17.579,45 17.579,45 0,00
48 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 63 ERAIKINAK EDIFICIOS 634 NEKAZARITZAKOAK AGRICOLAS 63407 ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK INSTALACIONES EN EDIFICIOS 2007/0630 ESTACION FRUTICULTURA ZALLA 29.000,00 7.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 64 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 642 TRESNAK ETA ERREMINTAK UTILES Y HERRAMIENTAS 64201 EROSKETAK ADQUISICIONES 2010/0003 Generico DFB 5.000,00 5.000,00 4.782,01 4.782,01 4.782,01 1.978,00 0,00
50 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS ENSERES 661 ALTZARIAK MOBILIARIO 66101 EROSKETAK ADQUISICIONES 2007/0645 ED. ADVOS- AGRICULTURA 14.000,00 14.000,00 9.134,20 5.834,20 5.834,20 4.716,64 0,00
51 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS ENSERES 662 BULEGOKO EKIPOAK EQUIPOS DE OFICINA 66201 EROSKETAK ADQUISICIONES 2007/0645 ED. ADVOS- AGRICULTURA 9.000,00 9.000,00 3.883,88 3.883,88 3.883,88 3.883,88 0,00
52 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS ENSERES 663 ELEKTRATRESNAK ELECTRODOMESTICOS 66301 EROSKETAK ADQUISICIONES 2010/0003 Generico DFB 0,00 0,00 895,18 895,18 895,18 895,18 0,00
53 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK ELEMENTOS DE PROCESOS DE INFORMACION 672 INFORMATIKAKO PROGRAMAK PROGRAMAS INFORMATICOS 67201 EROSKETAK ADQUISICIONES 2010/0003 Generico DFB 0,00 103.800,00 103.700,00 103.700,00 0,00 0,00 0,00
54 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 68 EKIPO ZEHATZAK EQUIPOS ESPECIFICOS 689 BESTE EKIPO BATZUK OTROS EQUIPOS 68901 EROSKETAK ADQUISICIONES 2007/0648 LABORATORIO DERIO 10.000,00 10.000,00 2.910,05 2.910,05 2.910,05 2.910,05 0,00
55 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 11 GOI ZUZENDARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE GOBIERNO. 110 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 68 EKIPO ZEHATZAK EQUIPOS ESPECIFICOS 689 BESTE EKIPO BATZUK OTROS EQUIPOS 68901 EROSKETAK ADQUISICIONES 2010/0003 Generico DFB 0,00 21.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 12 ADMINISTRAZIO KUDEAKETA GESTION ADMINISTRATIVA 120 120202 FORU PLAN INFORMATIKOA PLAN INFORMATICO FORAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES 23704 INFORMATIKAKO ZERBITZUAK SERVICIOS INFORMATICOS 2007/0019 LANTIK, S.A.- DFB 709.000,00 709.000,00 709.000,00 592.060,89 592.060,89 527.419,95 0,00
57 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 12 ADMINISTRAZIO KUDEAKETA GESTION ADMINISTRATIVA 120 120202 FORU PLAN INFORMATIKOA PLAN INFORMATICO FORAL 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK ELEMENTOS DE PROCESOS DE INFORMACION 672 INFORMATIKAKO PROGRAMAK PROGRAMAS INFORMATICOS 67201 EROSKETAK ADQUISICIONES 2007/0019 LANTIK, S.A.- DFB 2.740.000,00 2.636.200,00 2.636.200,00 1.581.292,91 1.581.292,91 1.184.955,16 0,00
58 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 201 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 12 ADMINISTRAZIO KUDEAKETA GESTION ADMINISTRATIVA 120 120202 FORU PLAN INFORMATIKOA PLAN INFORMATICO FORAL 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 741 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES 74103 LANTIK, S.A. LANTIK, S.A. 2007/0019 LANTIK, S.A.- DFB 18.000,00 18.000,00 16.423,51 16.423,51 16.423,51 14.705,08 0,00
59 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 202 NEKAZARITZAKO GARAPENA DESARROLLO AGRARIO 5 EKONOMIAZKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS CARACTER ECONOMICO 53 NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 530 530102 NEKAZARITZAKO USTIATEGIAK ARRAZIONALTZEA ETA GAIKU RACIONALIZACION DE EXPLOTACIONES Y CAPAC. AGRARIA 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES BASICAS 111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO, TRIENIO...) 11101 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. 2010/0001 GASTOS PERSONAL DFB 349.316,00 331.391,51 254.556,35 254.556,35 254.556,35 254.556,35 0,00
60 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 202 NEKAZARITZAKO GARAPENA DESARROLLO AGRARIO 5 EKONOMIAZKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS CARACTER ECONOMICO 53 NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 530 530102 NEKAZARITZAKO USTIATEGIAK ARRAZIONALTZEA ETA GAIKU RACIONALIZACION DE EXPLOTACIONES Y CAPAC. AGRARIA 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 12 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 121 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 12101 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2010/0001 GASTOS PERSONAL DFB 572.936,00 607.062,60 533.685,30 533.685,30 533.685,30 533.685,30 0,00
61 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 202 NEKAZARITZAKO GARAPENA DESARROLLO AGRARIO 5 EKONOMIAZKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS CARACTER ECONOMICO 53 NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 530 530102 NEKAZARITZAKO USTIATEGIAK ARRAZIONALTZEA ETA GAIKU RACIONALIZACION DE EXPLOTACIONES Y CAPAC. AGRARIA 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 12 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 121 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 12102 EKOIZKORTASUN ALDAKORRA PRODUCTIVIDAD VARIABLE 2010/0001 GASTOS PERSONAL DFB 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 202 NEKAZARITZAKO GARAPENA DESARROLLO AGRARIO 5 EKONOMIAZKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS CARACTER ECONOMICO 53 NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 530 530102 NEKAZARITZAKO USTIATEGIAK ARRAZIONALTZEA ETA GAIKU RACIONALIZACION DE EXPLOTACIONES Y CAPAC. AGRARIA 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 12 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 121 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 12103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCIóN POR EXPERIENCIA 2010/0001 GASTOS PERSONAL DFB 18.844,00 16.506,61 13.667,64 13.667,64 13.667,64 13.667,64 0,00
63 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 202 NEKAZARITZAKO GARAPENA DESARROLLO AGRARIO 5 EKONOMIAZKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS CARACTER ECONOMICO 53 NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 530 530102 NEKAZARITZAKO USTIATEGIAK ARRAZIONALTZEA ETA GAIKU RACIONALIZACION DE EXPLOTACIONES Y CAPAC. AGRARIA 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 18 GIZARTE KUOTAK CUOTAS SOCIALES 181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 18100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2010/0001 GASTOS PERSONAL DFB 223.121,00 208.632,19 161.536,08 161.536,08 161.536,08 161.536,08 0,00
64 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 202 NEKAZARITZAKO GARAPENA DESARROLLO AGRARIO 5 EKONOMIAZKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS CARACTER ECONOMICO 53 NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 530 530102 NEKAZARITZAKO USTIATEGIAK ARRAZIONALTZEA ETA GAIKU RACIONALIZACION DE EXPLOTACIONES Y CAPAC. AGRARIA 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES 23701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 2007/0604 P.A.S.A. 185.000,00 110.000,00 109.970,85 101.491,17 101.491,17 64.053,77 0,00
65 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 202 NEKAZARITZAKO GARAPENA DESARROLLO AGRARIO 5 EKONOMIAZKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS CARACTER ECONOMICO 53 NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 530 530102 NEKAZARITZAKO USTIATEGIAK ARRAZIONALTZEA ETA GAIKU RACIONALIZACION DE EXPLOTACIONES Y CAPAC. AGRARIA 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 239 HAINBAIT GASTU GASTOS DIVERSOS 23904 BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 2010/0003 Generico DFB 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 202 NEKAZARITZAKO GARAPENA DESARROLLO AGRARIO 5 EKONOMIAZKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS CARACTER ECONOMICO 53 NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 530 530102 NEKAZARITZAKO USTIATEGIAK ARRAZIONALTZEA ETA GAIKU RACIONALIZACION DE EXPLOTACIONES Y CAPAC. AGRARIA 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 443 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 44300 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS 2007/0296 FEAGA 7.700.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00 5.357.588,93 5.357.588,93 5.357.483,58 0,00
67 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 202 NEKAZARITZAKO GARAPENA DESARROLLO AGRARIO 5 EKONOMIAZKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS CARACTER ECONOMICO 53 NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 530 530102 NEKAZARITZAKO USTIATEGIAK ARRAZIONALTZEA ETA GAIKU RACIONALIZACION DE EXPLOTACIONES Y CAPAC. AGRARIA 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 443 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 44300 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS 2007/0605 ICM 1.910.000,00 1.910.000,00 1.926.500,00 648.471,26 646.871,26 639.312,43 0,00
68 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 202 NEKAZARITZAKO GARAPENA DESARROLLO AGRARIO 5 EKONOMIAZKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS CARACTER ECONOMICO 53 NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 530 530102 NEKAZARITZAKO USTIATEGIAK ARRAZIONALTZEA ETA GAIKU RACIONALIZACION DE EXPLOTACIONES Y CAPAC. AGRARIA 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 449 BESTE IZAKI BATZUENTZAT A OTROS ENTES 44900 BESTE IZAKI BATZUENTZAT A OTROS ENTES 2007/0605 ICM 272.000,00 272.000,00 255.500,00 112.258,58 112.258,58 111.570,54 0,00
69 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 202 NEKAZARITZAKO GARAPENA DESARROLLO AGRARIO 5 EKONOMIAZKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS CARACTER ECONOMICO 53 NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 530 530102 NEKAZARITZAKO USTIATEGIAK ARRAZIONALTZEA ETA GAIKU RACIONALIZACION DE EXPLOTACIONES Y CAPAC. AGRARIA 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 451 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 45100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2007/0605 ICM 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 202 NEKAZARITZAKO GARAPENA DESARROLLO AGRARIO 5 EKONOMIAZKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS CARACTER ECONOMICO 53 NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 530 530102 NEKAZARITZAKO USTIATEGIAK ARRAZIONALTZEA ETA GAIKU RACIONALIZACION DE EXPLOTACIONES Y CAPAC. AGRARIA 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46 FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 462 AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE EST. E INVESTIGACION 46200 AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE EST. E INVESTIGACION 2010/0003 Generico DFB 37.500,00 35.533,20 35.533,20 35.533,20 24.424,86 22.633,20 0,00
71 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 202 NEKAZARITZAKO GARAPENA DESARROLLO AGRARIO 5 EKONOMIAZKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS CARACTER ECONOMICO 53 NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 530 530102 NEKAZARITZAKO USTIATEGIAK ARRAZIONALTZEA ETA GAIKU RACIONALIZACION DE EXPLOTACIONES Y CAPAC. AGRARIA 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46 FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 469 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK OTRAS TRANSFERENCIAS 46999 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK OTRAS TRANSFERENCIAS 2010/0003 Generico DFB 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 202 NEKAZARITZAKO GARAPENA DESARROLLO AGRARIO 5 EKONOMIAZKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS CARACTER ECONOMICO 53 NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 530 530102 NEKAZARITZAKO USTIATEGIAK ARRAZIONALTZEA ETA GAIKU RACIONALIZACION DE EXPLOTACIONES Y CAPAC. AGRARIA 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 743 ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 74300 ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 2007/0604 P.A.S.A. 4.000.000,00 4.187.695,12 4.187.694,51 4.187.594,99 3.417.600,27 2.973.284,16 0,00
73 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 202 NEKAZARITZAKO GARAPENA DESARROLLO AGRARIO 5 EKONOMIAZKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS CARACTER ECONOMICO 53 NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 530 530102 NEKAZARITZAKO USTIATEGIAK ARRAZIONALTZEA ETA GAIKU RACIONALIZACION DE EXPLOTACIONES Y CAPAC. AGRARIA 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 749 BESTE IZAKI BATZUENTZAT A OTROS ENTES 74900 BESTE IZAKI BATZUENTZAT A OTROS ENTES 2007/0604 P.A.S.A. 640.000,00 690.304,88 690.304,88 684.648,97 532.873,62 412.694,33 0,00
74 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 202 NEKAZARITZAKO GARAPENA DESARROLLO AGRARIO 5 EKONOMIAZKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS CARACTER ECONOMICO 53 NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 530 530301 LANDA OBRETARAKO PLANA PLAN DE OBRAS RURALES 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES BASICAS 111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO, TRIENIO...) 11101 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. 2010/0001 GASTOS PERSONAL DFB 73.157,00 73.995,90 60.487,82 60.487,82 60.487,82 60.487,82 0,00
75 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 202 NEKAZARITZAKO GARAPENA DESARROLLO AGRARIO 5 EKONOMIAZKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS CARACTER ECONOMICO 53 NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 530 530301 LANDA OBRETARAKO PLANA PLAN DE OBRAS RURALES 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 12 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 121 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 12101 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2010/0001 GASTOS PERSONAL DFB 122.173,00 121.845,40 112.534,31 112.534,31 112.534,31 112.534,31 0,00
76 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 202 NEKAZARITZAKO GARAPENA DESARROLLO AGRARIO 5 EKONOMIAZKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS CARACTER ECONOMICO 53 NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 530 530301 LANDA OBRETARAKO PLANA PLAN DE OBRAS RURALES 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 12 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 121 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 12103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCIóN POR EXPERIENCIA 2010/0001 GASTOS PERSONAL DFB 3.721,00 3.623,34 3.106,86 3.106,86 3.106,86 3.106,86 0,00
77 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 202 NEKAZARITZAKO GARAPENA DESARROLLO AGRARIO 5 EKONOMIAZKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS CARACTER ECONOMICO 53 NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 530 530301 LANDA OBRETARAKO PLANA PLAN DE OBRAS RURALES 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 18 GIZARTE KUOTAK CUOTAS SOCIALES 181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 18100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2010/0001 GASTOS PERSONAL DFB 46.414,00 47.291,70 39.654,72 39.654,72 39.654,72 39.654,72 0,00
78 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 202 NEKAZARITZAKO GARAPENA DESARROLLO AGRARIO 5 EKONOMIAZKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS CARACTER ECONOMICO 53 NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 530 530301 LANDA OBRETARAKO PLANA PLAN DE OBRAS RURALES 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES 23701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 2007/0591 DESARROLLO Z. RURALES BIZKAIMENDI 83.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 202 NEKAZARITZAKO GARAPENA DESARROLLO AGRARIO 5 EKONOMIAZKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS CARACTER ECONOMICO 53 NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 530 530301 LANDA OBRETARAKO PLANA PLAN DE OBRAS RURALES 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 451 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 45100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2007/0298 ASOC. DESARROLLO RURAL BIZKAIMENDI 227.000,00 227.000,00 227.000,00 227.000,00 169.732,88 160.976,25 0,00
80 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 202 NEKAZARITZAKO GARAPENA DESARROLLO AGRARIO 5 EKONOMIAZKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS CARACTER ECONOMICO 53 NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 530 530301 LANDA OBRETARAKO PLANA PLAN DE OBRAS RURALES 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 73 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZAKO TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 732 UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES 73299 UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA 2007/0591 DESARROLLO Z. RURALES BIZKAIMENDI 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 202 NEKAZARITZAKO GARAPENA DESARROLLO AGRARIO 5 EKONOMIAZKO HERRI ONDASUNAK EKOIZTEA PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS CARACTER ECONOMICO 53 NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 530 530301 LANDA OBRETARAKO PLANA PLAN DE OBRAS RURALES 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 751 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 75100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2007/0591 DESARROLLO Z. RURALES BIZKAIMENDI 809.000,00 922.500,00 602.500,00 602.477,17 172.439,21 172.439,21 0,00
82 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 203 ABELTZAINTZA GANADERIA 7 EKOIZPEN ARLOEN EKONOMI ARAUPEKETA REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 710 710101 ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES BASICAS 111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO, TRIENIO...) 11101 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. 2010/0001 GASTOS PERSONAL DFB 374.427,00 444.127,84 346.874,34 346.874,34 346.874,34 346.874,34 0,00
83 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 203 ABELTZAINTZA GANADERIA 7 EKOIZPEN ARLOEN EKONOMI ARAUPEKETA REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 710 710101 ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 12 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 121 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 12101 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2010/0001 GASTOS PERSONAL DFB 648.733,00 726.530,53 644.232,50 644.232,50 644.232,50 644.232,50 0,00
84 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 203 ABELTZAINTZA GANADERIA 7 EKOIZPEN ARLOEN EKONOMI ARAUPEKETA REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 710 710101 ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 12 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 121 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 12103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCIóN POR EXPERIENCIA 2010/0001 GASTOS PERSONAL DFB 20.541,00 28.489,15 24.111,30 24.111,30 24.111,30 24.111,30 0,00
85 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 203 ABELTZAINTZA GANADERIA 7 EKOIZPEN ARLOEN EKONOMI ARAUPEKETA REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 710 710101 ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA PERSONAL EN REGIMEN LABORAL INDEFINIDO 161 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 16101 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO 2010/0001 GASTOS PERSONAL DFB 37.157,00 37.204,88 32.867,66 32.867,66 32.867,66 32.867,66 0,00
86 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 203 ABELTZAINTZA GANADERIA 7 EKOIZPEN ARLOEN EKONOMI ARAUPEKETA REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 710 710101 ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA PERSONAL EN REGIMEN LABORAL INDEFINIDO 161 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 16103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 2010/0001 GASTOS PERSONAL DFB 2.116,00 2.065,10 1.767,68 1.767,68 1.767,68 1.767,68 0,00
87 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 203 ABELTZAINTZA GANADERIA 7 EKOIZPEN ARLOEN EKONOMI ARAUPEKETA REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 710 710101 ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 17 KONTRATATUAK, BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK ETA BESTE B PERSONAL CONTRATADO, EVENTUAL Y VARIO 171 LANGILE KONTRATATUEN, BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO, EVENT. Y VARIO 17101 LANGILE KONTRATATUEN,BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO ,EVENTUAL Y VARIO 2010/0001 GASTOS PERSONAL DFB 0,00 28.830,27 28.830,27 28.830,27 28.830,27 28.830,27 0,00
88 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 203 ABELTZAINTZA GANADERIA 7 EKOIZPEN ARLOEN EKONOMI ARAUPEKETA REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 710 710101 ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 18 GIZARTE KUOTAK CUOTAS SOCIALES 181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 18100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2010/0001 GASTOS PERSONAL DFB 244.115,00 277.944,17 224.802,73 224.802,73 224.802,73 224.802,73 0,00
89 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 203 ABELTZAINTZA GANADERIA 7 EKOIZPEN ARLOEN EKONOMI ARAUPEKETA REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 710 710101 ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 221 LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK TERRENOS Y BIENES NATURALES 22100 LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK TERRENOS Y BIENES NATURALES 2007/0297 GRANJA DE GORLIZ 30.000,00 39.036,55 25.036,55 25.036,55 25.036,55 25.036,55 0,00
90 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 203 ABELTZAINTZA GANADERIA 7 EKOIZPEN ARLOEN EKONOMI ARAUPEKETA REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 710 710101 ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 224 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 22400 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 2007/0297 GRANJA DE GORLIZ 1.000,00 1.000,00 11.806,43 11.806,43 11.806,43 10.784,95 0,00
91 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 203 ABELTZAINTZA GANADERIA 7 EKOIZPEN ARLOEN EKONOMI ARAUPEKETA REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 710 710101 ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 232 ZUZKIDURAK SUMINISTROS 23207 FARMAZI GAIAK PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2007/0297 GRANJA DE GORLIZ 10.000,00 10.000,00 10.046,51 10.046,51 10.046,51 10.046,51 0,00
92 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 203 ABELTZAINTZA GANADERIA 7 EKOIZPEN ARLOEN EKONOMI ARAUPEKETA REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 710 710101 ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 232 ZUZKIDURAK SUMINISTROS 23208 NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS 2007/0297 GRANJA DE GORLIZ 48.000,00 75.922,38 50.922,38 50.922,38 50.922,38 50.922,38 0,00
93 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 203 ABELTZAINTZA GANADERIA 7 EKOIZPEN ARLOEN EKONOMI ARAUPEKETA REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 710 710101 ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 232 ZUZKIDURAK SUMINISTROS 23208 NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS 2007/0643 C.SANEAM. GANADERO 80.000,00 80.000,00 46.773,63 46.773,63 38.279,43 36.315,06 0,00
94 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 203 ABELTZAINTZA GANADERIA 7 EKOIZPEN ARLOEN EKONOMI ARAUPEKETA REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 710 710101 ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 232 ZUZKIDURAK SUMINISTROS 23299 BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 2007/0297 GRANJA DE GORLIZ 1.000,00 1.000,00 2.446,44 2.446,44 2.446,44 2.431,65 0,00
95 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 203 ABELTZAINTZA GANADERIA 7 EKOIZPEN ARLOEN EKONOMI ARAUPEKETA REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 710 710101 ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 234 GARRAIOAK TRANSPORTES 23400 KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES 2007/0643 C.SANEAM. GANADERO 33.000,00 33.000,00 33.771,44 33.771,44 33.771,44 27.970,33 0,00
96 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 203 ABELTZAINTZA GANADERIA 7 EKOIZPEN ARLOEN EKONOMI ARAUPEKETA REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 710 710101 ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES 23701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 2007/0643 C.SANEAM. GANADERO 518.500,00 518.500,00 535.467,26 397.573,69 397.573,69 335.226,12 0,00
97 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 203 ABELTZAINTZA GANADERIA 7 EKOIZPEN ARLOEN EKONOMI ARAUPEKETA REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 710 710101 ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES 23799 KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 2007/0297 GRANJA DE GORLIZ 234.000,00 258.051,04 237.051,04 199.881,04 199.881,04 199.881,04 0,00
98 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 203 ABELTZAINTZA GANADERIA 7 EKOIZPEN ARLOEN EKONOMI ARAUPEKETA REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 710 710101 ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES 23799 KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 2007/0643 C.SANEAM. GANADERO 543.000,00 541.990,03 462.435,52 395.019,59 355.604,39 322.546,27 0,00
99 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 203 ABELTZAINTZA GANADERIA 7 EKOIZPEN ARLOEN EKONOMI ARAUPEKETA REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 710 710101 ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 443 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 44300 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS 2007/0625 LORRA S.COOP 336.000,00 336.000,00 336.000,00 336.000,00 274.328,89 177.036,94 0,00
100 BFA DFB 2016 11 2 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 203 ABELTZAINTZA GANADERIA 7 EKOIZPEN ARLOEN EKONOMI ARAUPEKETA REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 710 710101 ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 443 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 44300 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS 2007/0643 C.SANEAM. GANADERO 301.000,00 321.000,00 287.500,00 264.013,56 109.043,56 108.100,54 0,00

Showing 100 items out of 2085.


Additional Information

Title
Regular budget implementation reports (Spending) 2016-NOVEMBER
Description
Search here reports on the implementetion of regular budget (Spending) 2016-NOVEMBER
Format
CSV XML JSON TSV XLSX
License
CC-By 4.0
Languages
  • Euskera
  • Spanish
Status
Completed
Update / modification date
02/09/2018